Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vy_32_INOVACE_Čj.1.08-Čtení písmen, slov a vět-prezentace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vy_32_INOVACE_Čj.1.08-Čtení písmen, slov a vět-prezentace

Vy_32_INOVACE_Čj.1.08-Čtení písmen, slov a vět-prezentace

126 Views Download Presentation
Download Presentation

Vy_32_INOVACE_Čj.1.08-Čtení písmen, slov a vět-prezentace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vy_32_INOVACE_Čj.1.08-Čtení písmen, slov a vět-prezentace

  2. Písmena: H ž F h Žf • Přečtěte písmena • Spojte čarou malé • a velké písmeno • Připište psací tvary

  3. K obrázkům přiřaďte písmeno, kterým začínají:

  4. Čtěte slova: Hana noha hory váhy husa hurá hokej hotel hádej Hynek Helena jahoda nehoda holubi H h

  5. Čtěte slova: žena život lyže růže může želva ležet kaluž ukážu ježek žalud železo Žaneta ženatý Ž ž

  6. Čtěte slova: kafe filety fíkus fotbal hafan Ferda Afrika žirafa Franta fontána fiala telefon fujara F f

  7. Čtěte věty: Hurá! Jedeme na hory! Táta je muž, máma je žena. Franta bere telefon. Tomáš hraje hokej. Helena fotí žirafu.

  8. Citace:Obrázky staženy dne 7.2. 2012 z Office.microsoft.com