Finansowanie świadczeń medycznych
Download
1 / 29

Jadwiga Suchecka Iwona Laskowska Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych w okresie transformacji systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jadwiga Suchecka Iwona Laskowska Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Źródła danych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jadwiga Suchecka Iwona Laskowska Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki' - slone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych w okresie transformacji systemu ochrony zdrowia w Polsce

Jadwiga Suchecka

Iwona Laskowska

Katedra Ekonometrii Przestrzennej

Uniwersytet Łódzki

Katedra Polityki Ochrony Zdrowia

Uniwersytet Medyczny w Łodzi


R d a danych
Źródła danych

 • Podstawą przeprowadzonych analiz empirycznych były wybrane dane obejmujące lata 1999-2007, pochodzące z badań reprezentacyjnych:

 • Budżety gospodarstw domowych (w latach 1999-2006), GUS, Warszawa

 • Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2006 r, GUS, Warszawa

 • Raporty Rady Monitoringu Społecznego: „Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa, 2000, 2003, 2005, 2007


Przeprowadzona ocena jest
Przeprowadzona ocena jest:

 • Oceną z perspektywy pacjenta

 • Oceną w świetle danych statystycznych

 • Pozwala na:

 • ocenę wydatków gospodarstw domowych na opiekę zdrowotną,

 • ocenę możliwości zaspokojenia potrzeb z zakresu ochrony zdrowia


Obci enie finansowe gospodarstw domowych wydatkami na zdrowie
Obciążenie finansowe gospodarstw domowych wydatkami na zdrowie

Źródło: Obliczenia własne


Obci enie finansowe gospodarstw domowych wydatkami na zdrowie1
Obciążenie finansowe gospodarstw domowych wydatkami na zdrowie

Źródło: Obliczenia własne


Nier wno ci w finansowaniu
Nierówności w finansowaniu zdrowie

 • W świetle współczesnych analiz najczęściej rozpatrywane są jako:

  - koncentracja zjawiska,

  - odległości ekonomiczne pomiędzy

  różnymi populacjami.Odległość ekonomiczna D zdrowie0 jest zdefiniowana jako prawdopodobieństwo tego, iż wartość wydatków na zdrowie dla jednej populacji jest wyższa niż dla innej (bez uwzględnienia wielkości różnicy)

 • Oznaczenia:

 • ER – emeryci i renciści,

 • WŁR – pracujący na własny rachunek,

 • PRR – pracownicy na stanowiskach robotniczych ,

 • UZG – pracownicy użytkujący gospodarstwo rolne,

 • PRN – pracownicy na stanowiskach nierobotniczych,

 • UNZ – utrzymujący się z niezarobkowych źródeł,

 • ROL – rolnicy.


Macierze odległości ekonomicznych zdrowieD0 dla wydatków na artykuły medyczne według grup społeczno-ekonomicznych

Źródło: Obliczenia własne


Macierze odległości ekonomicznych zdrowieD0 dla wydatków na usługi medyczne według grup społeczno-ekonomicznych w latach 1999, 2001, 2006

Źródło: Obliczenia własne


 • wzrost odległości ekonomicznych pomiędzy gospodarstwami domowymi emerytów i rencistów i pozostałymi grupami społeczno-ekonomicznymi w przypadku artykułów medycznych,

 • świadczący o rosnących obciążeniach wydatkami na usługi i artykuły medyczne w tej grupie społecznej

 • w przypadku usług medycznych nieznaczny spadek odległości ekonomicznych


Ocena funkcjonowania ochrony zdrowia domowymi emerytów i rencistów i pozostałymi grupami społeczno-ekonomicznymi w przypadku artykułów medycznych, na podstawie badań modułowychOgólnopolskie, reprezentacyjne badania„Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2006 r.” przeprowadzone zostały w IV kwartale 2006 r.Badaniem objęto ponad 4 694 gospodarstw domowych, w których zbadano ok. 43 tys. osóbWyniki zostały uogólnione na wszystkie indywidualne gospodarstwa domowe


Zalety bada modu owych
Zalety badań modułowych domowymi emerytów i rencistów i pozostałymi grupami społeczno-ekonomicznymi w przypadku artykułów medycznych,

 • Badanie modułowe pozwala na analizę wykorzystania świadczeń zdrowotnych i ich finansowania w powiązaniu z:

 • czynnikami demograficzno-społecznymi (wiek, poziom wykształcenia, dochody, klasa miejscowości zamieszkania, główne źródło utrzymania)

 • czynnikami zdrowotnymi (samoocena stanu zdrowia, poważne problemy zdrowotne, choroba przewlekła, stopień niepełnosprawności, pobieranie renty)


Przeci tne miesi czne wydatki na osob zwi zane z ambulatoryjn opiek zdrowotn w z
Przeciętne miesięczne wydatki na osobę związane domowymi emerytów i rencistów i pozostałymi grupami społeczno-ekonomicznymi w przypadku artykułów medycznych, z ambulatoryjną opieką zdrowotną (w zł)


Wydatki na leki i art farmaceutyczne
Wydatki na leki i art. farmaceutyczne domowymi emerytów i rencistów i pozostałymi grupami społeczno-ekonomicznymi w przypadku artykułów medycznych,

 • Przeciętne kwartalne wydatki na leki i artykuły farmaceutyczne - 86,16 zł na osobę

 • (w porównaniu z rokiem 2003 wzrost o 20%)

  W przypadku

 • - emerytów- 168,31 zł,

 • - rencistów – 126, 79,

 • - osób mieszkających w wielkich miastach – 127, 77 zł,

 • - osób o znacznym stopniu niepełnosprawności- 147, 35 zł,

 • -o wysokich dochodach (piąta grupa kwintylowa)- 135,45 zł,

 • - osób bezdzietnych – 117,62 zł.


Ocena mo liwo ci wykupu lek w
Ocena możliwości wykupu leków domowymi emerytów i rencistów i pozostałymi grupami społeczno-ekonomicznymi w przypadku artykułów medycznych,

 • 31,4% badanych nie odczuwało ograniczeń finansowych związanych z wykupem leków

 • dla 44,7% badanych zakup leków był dużym obciążeniem

 • (emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, przewlekle chore, rodziny wieloosobowe)

 • (sytuacja poprawiła się w porównaniu z poprzednią edycją badania – w 2003 roku)


Porady lekarskie przyczyny rezygnacji
Porady lekarskie – przyczyny rezygnacji domowymi emerytów i rencistów i pozostałymi grupami społeczno-ekonomicznymi w przypadku artykułów medycznych,

 • 12,7% członków gospodarstw domowych nie korzystało z porady lekarza pomimo istnienia takiej potrzeby

 • Wśród głównych przyczyn rezygnacji:

 • brak pieniędzy - (19%)

 • długa lista oczekujących- (18%)


Wizyty u stomatologa
Wizyty u stomatologa domowymi emerytów i rencistów i pozostałymi grupami społeczno-ekonomicznymi w przypadku artykułów medycznych,

 • 11,9 % badanych zrezygnowało z wizyt u stomatologa

 • Główne przyczyny:

 • brak pieniędzy- 35%

 • długa lista oczekujących - 20%


Przyczyny korzystania z us ug medycznych niefinansowanych przez nfz
Przyczyny korzystania z usług medycznych niefinansowanych przez NFZ:

 • zbyt odległe terminy w podmiotach mających kontrakty z NFZ (37%),

 • lepsi specjaliści (lekarze) – 33%,

 • lepsze wyposażenie w sprzęt i materiały medyczne (7,9%),

 • brak lekarza odpowiedniej specjalności w podmiotach mających kontrakty z NFZ (7,5%),

 • lepsze traktowanie pacjenta (6,3%),

 • inne (8,3%),


Najcz ciej z porad niefinansowanych przez nfz korzystaj gospodarstwa
Najczęściej z porad niefinansowanych przez NFZ korzystają gospodarstwa:

 • pracujących na własny rachunek,

 • pracujących na stanowisku nierobotniczym,

 • gospodarstwa z 1 i 2 dzieci,

 • z 2 osobami pracującymi,

 • w miastach o liczbie mieszkańców - 500 tys. lub więcej,

 • o wysokich dochodach,

 • z osobami przewlekle chorymi.


Ocena wysoko ci wydatk w poniesionych przez gospodarstwa domowe w
Ocena wysokości wydatków poniesionych przez gospodarstwa domowe (w%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS


Zmiana częstości korzystania z placówek służby zdrowia opłacanych z „kieszeni pacjenta” (w porównaniu z rokiem 2005)

Źródło: „Diagnoza społeczna 2007”


Zmiana częstości korzystania z placówek służby zdrowia opłacanych z „kieszeni pacjenta” (w porównaniu z rokiem 2005)

Źródło: „Diagnoza społeczna 2007”


Zmiana częstości korzystania z placówek służby zdrowia opłacanych z „kieszeni pacjenta” (w porównaniu z rokiem 2005)

Źródło: „Diagnoza społeczna 2007”


Dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dduz
Dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne (DDUZ) opłacanych z „kieszeni pacjenta”

 • uprawnienia do świadczeń w ramach DDUZ posiada 2,2% badanych (według danych GUS)

 • (świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych oraz łączonych)

 • z czego 75,5% stanowią mieszkańcy miast

 • 46,5 % posiadających DDUZ to osoby z V grupy kwintylowej,

 • 8,4% - osoby z I grupy kwintylowej


Gotowo wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego gospodarstw domowych
Gotowość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (% gospodarstw domowych)

Źródło: „Diagnoza społeczna 2007”


Gotowo wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego gospodarstw domowych1
Gotowość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (% gospodarstw domowych)

Źródło: „Diagnoza społeczna 2007”


Gotowo wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego gospodarstw domowych2
Gotowość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (% gospodarstw domowych)

Źródło: „Diagnoza społeczna 2007”


Sk onno do p acenia dodatkowej sk adki miesi cznej
Skłonność do płacenia dodatkowej składki miesięcznej (% gospodarstw domowych)

Źródło: „Diagnoza społeczna 2007”


ad