december 2007 regionaal informatie en expertise centrum limburg zuid l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
December 2007 Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Limburg-Zuid PowerPoint Presentation
Download Presentation
December 2007 Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Limburg-Zuid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

December 2007 Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Limburg-Zuid - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Geïntegreerde (Bestuurlijke) Aanpak Georganiseerde Criminaliteit Limburg-Zuid. December 2007 Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Limburg-Zuid. De aanleiding voor Bestuurlijke Aanpak.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'December 2007 Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Limburg-Zuid' - slone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de aanleiding voor bestuurlijke aanpak
De aanleiding voor Bestuurlijke Aanpak

Groeiend besef dat bestrijding van georganiseerde criminaliteit naast OM, Politie en Bijzondere Opsporingsdiensten evenzeer de verantwoordelijkheid is van lokaal openbaar bestuur.

Politie en Justitie zijn onvoldoende in staat gebleken wederrechtelijk verkregen vermogen te confisqueren enkel langs strafrechtelijke weg.

Succesvolle pilot in Amsterdam (Van Traateam) en Hektor Venlo

2

doelstellingen
Doelstellingen

Voorkomen:

dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd.

dat er vermenging onderwereld-bovenwereld ontstaat.

van witwassen van crimineel verkregen vermogen in relatie tot onroerend goed

en doorbreken van economische machtsposities die opgebouwd zijn op kapitaal dat met criminele activiteiten is verdiend.

3

bestuurlijke aanpak hoe
Bestuurlijke Aanpak Hoe ?

Aanpak / monitoring op vastgoed in relatie tot daaraan gekoppelde malafide branches omdat:

- Criminaliteit in zijn algemeenheid logistiek gezien altijd gebruik maakt van onroerend goed;- deonroerend goed branche één van de meest ongecontroleerde branches is (€18,5 miljard “gewit” per jaar);- Criminelen deze branche gebruiken om hun verkregen vermogen te “witten” of hierin te investeren

Onderscheid maken in:- vergunningplichtige panden/branches- niet-vergunningplichtige panden

4

slide5
Juridische Basis Bestuurlijke Aanpak

Vergunningplichtige panden: Wet Bibob

Niet vergunningplichtige panden:Convenant Ketensamenwerking Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit ( incl. Privacyreglement)

5

voorbeelden
Voorbeelden

Niet alleen vergunningplichtige panden:Café – Bordeel – Shoarmazaak – Friture – Broodjeszaak – Afvalstofverwerkingsbedrijven (sloperijen) etc.

Gemeente/Provincie en Landelijk Bureau Bibob als instrument

Maar ook niet vergunningplichtige panden:

Bel-/internetwinkels – Theehuizen – Massagasesalons - Zonnestudio’s - Kado/Souvenirsshops – Meubelwinkels/hallen – winkels in 2e hands spullen – Videotheken etc.Convenant Ketensamenwerking BA als instrument

6

wet bibob wet tot bevordering integriteitsbeoordeling openbaar bestuur
Wet BIBOB(Wet tot Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur)

Vergunningverlening voor de volgende branches

- De Drank - en Horecawet (droge en natte horeca).

- Exploitatievergunning coffeeshops / sexinrichtingen / speelautomatenhandel

- Bouwvergunning

- Wet Milieubeheer (afvalverwerkingsbranche)

Landelijk Bureau BIBOB- Advies 3 ledig. Vergunning vormt: - Ernstig gevaar - Mindere mate van gevaar - Geen gevaar- Advies niet bindend. Beslissing Openbaar Bestuur middels Besluit.

7

wet bibob wet tot bevordering integriteitsbeoordeling openbaar bestuur8
Wet BIBOB(Wet tot Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur)

Beoordelingscriteria (omgekeerde bewijslast!)

Drank en Horecavergunning/Milieuvergunning

- Vaststelling slecht levensgedrag (Besluit zedelijkheidseisen D&H-wet)- Transparantie van de financieringsconstructie - Transparantie van de bedrijfsorganisatie.

Bouwvergunning- Eigen woning alleen beoordeling financiering- Bedrijfspand beoordeling financiering en antecedenten

8

slide9
Rol Wet Bibob

Toepassing wet Bibob als “ultimum remedium”

Verhouding onroerend goed binnen Bestuurlijke Aanpak:25 % vergunningplichtig (Bibob toepasbaar)75 % niet vergunningplichtig (Convenant BA toepasbaar)

BIBOB: werend(e) maatregel/effect

Convenant Best. Aanpak: doorgrijpende maatregel/effect

9

stand van zaken convenant 1
Stand van zaken “Convenant” (1)
 • Uniek voor Nederland! Per 1-6-2007 operationeel
 • Zonder dat er sprake is van een strafbaar feit kan info verzameld worden voor de aanpak van niet vergunningplichtige panden.
 • Stuurgroep bepaalt de aanpak branches/objecten/personen
 • Informatie-overleg bepaalt deelname aanpak casuistiek
 • Casusoverleg bepaalt de operationele aanpak
 • Rechtmatigheidsverkl. Coll. Bescherming Persoonsgegevens
 • Ontheffing art 18 Wet Pol.Reg. (Ministeriele ontheffing)
 • Machtiging art 67 Algemene Wet Rijksbelastingen
regionaal informatie en expertisecentrum per 11 9 2007
Regionaal Informatie en ExpertiseCentrumper 11-9-2007
 • Samenstelling regionaal informatie en expertisecentrum:
 • Projectmanager
 • Projectleider /Analist
 • Projectleider / Fin.ec. expert
 • Informatie-analist
 • Medewerker informatie
 • Secretarieel medewerker
 • Jurist ( BR / SR) per 1-1-2008?
wat bieden we openbaar bestuur fiscus opsporing
Wat bieden we Openbaar Bestuur / Fiscus / Opsporing
 • Bestuurlijke Aanpak 2007- Kennis expertise BIBOB tbv aanpak vp panden- Optimalisatie uitvoering Convenant mbt de aanpak van: - niet vergunningsplichtige branches - malafide grootschalige vastgoedbezitters - Uitbreiding geven aan informatievoorziening tussen Openbaar Bestuur / Opsporing / Fiscus.- Opbouwen databestanden tbv monitoring/waterbedeffecten - Opmaken SR/Financiele analyses door RIEC tbv alle BIBOB- en Convenantpartners- Aansluiting bij ontwikkeling Bestuurlijk Dossier uit strafrechtelijke onderzoeken- Juridische ondersteuning bij Bestuursrechtelijke procedures
resultaten bibob convenant 2005 2006 2007
Resultaten BIBOB / Convenant 2005/2006/2007
 • BIBOB(privacyproof vanaf 1-10-2007):
 • 2005 ± 1 op de 10 vergunningen D&H zijn geweigerd / ingetrokken ( 11 op de 115)
 • 2006 ± 1 op de 6 D & H vergunningen zijn geweigerd/ ingetrokken ( 30 op de 180)
 • Zicht op grootschalige malafide onroerend goedbezitters.
 • Zijn faciliterend aan/maken deel uit van georganiseerde criminaliteit
 • Provincie wordt voorzien van politie-info ogv art 2 Politiewet ivm art 30 Wet Polreg. (toetsing CBP)Resultaat: weigeringen 8 milieuvergunningen.
resultaten bibob convenant 2005 2006 200716
Resultaten BIBOB / Convenant 2005/2006/2007

Convenant:

Convenantaanpak (privacyproof vanaf 1-6-2007) t.a.v. de gegevensuitwisselingen en de daaraan verbonden voorwaarden

Aanpak niet vergunningplichtige panden/branches. - aanpak bedrijventerrein Heerlen mei 2007- 4 casussen in Informatie-overleg - 1 benoemd voor Casusoverleg- 7 casussen in de aanbieding

Iedere convenantpartner kan casuïstiek inbrengen

Enthousiaste deelname Convenantpartners

16

uitkomsten landelijk congres 12 9 07 bestuurlijke aanpak te maastricht
Uitkomsten Landelijk Congres 12-9-’07 Bestuurlijke Aanpak te Maastricht
 • - Installatie Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg-Zuid per 11-9-2007 - Convenant wordt landelijk geïmplementeerd - 5 andere RIEC’s worden nog benoemd t.b.v. landelijke dekking.- 4 dimensionale aanpak georganiseerde crim.- Studie naar Euregionaal Informatie en Expertise Centrum 2008- Versterking informatiepositie Burgemeester- 12 conclusies in Plan van Aanpak 2e Kamer
vier dimensionale aanpak
Vier Dimensionale Aanpak
 • Lokaal – Regionaal – Nationaal (Info)
 • Geïntegreerde aanpak
 • Publiek – Private samenwerking
 • Euregionaal - Internationaal
eerste dimensie
Eerste Dimensie
 • Lokaal: - Organiseren van effectieve informatievergaring - Focus op Vastgoed

- Aanwijzen gebied of branche

- Instellen lokaal team

 • Regionaal: - Versterking bestuur binnen het strategisch-operationele niveau (Regierol korpsbeheerder)

- Inrichten Informatie en expertisecentrum

 • Nationaal. - Algehele Coördinatie - Expertise op vooral financieel- economisch gebied
tweede dimensie
Tweede Dimensie
 • Geïntegreerde aanpak- Probleem wordt centraal gesteld- Informatieuitwisseling en gezamenlijke aanpak tussen relevante partijen- Middels convenant en met toestemming CBP- Convenantpartners zijn Bestuur , OM, Politie, Belastingdienst, Fiod/ECD en Siod.
derde dimensie
Derde Dimensie
 • Publiek-private samenwerking
  • Helpen bij het zelfreinigend vermogen van zgn. kennisbranches zoals advocatuur, notariaat, accountancy, makelaardij, projectontwikkeling, fiscale juristen etc.
  • Samenwerking met woningcorporaties en bedrijfsleven.
   • aankoop van strategische panden
   • afstemming over vastgoed dat door corporaties aan de markt wordt aangeboden.
vierde dimensie
Vierde Dimensie

- Inventariseren van bestuurlijke(on)mogelijkheden in BRD,Wallonië en Vlaanderen

- Gegevensuitwisseling

- Gezamenlijk optreden

versterking info positie burgemeester
Versterking info-positie Burgemeester

Landelijke uniformiteit art 15 Wet Polreg

Frequentere toepassing tipfunctie (art 26 WB)

Versoepeling verstrekkingsregime CJD Almelo

Wijziging art 39f Wet Just. en SV gegevens

23

versterking infopositie burgemeester 1
Versterking infopositie Burgemeester 1
 • Art. 15 wet Politieregisters:
 • Uit een politieregister worden op hun verzoek gegevens verstrekt aan:de burgemeester, 1. in verband met hun gezag en zeggenschap over de politie, of2. in het kader van de handhaving van de openbare orde.

Welke gegevens van de politie vallen onder art 15 Wet Polreg:?HKS X-Pol op hfd-lijnen TOBIAS-Papos Blue View

versterking infopositie burgemeester 2
Versterking infopositie Burgemeester 2

Art. 26 Wet Bibob (Tipfunctie Bibob O.v.J):

 • “Tippen” in ruime zinAlle SR info naar Openbaar Bestuur
 • “Tippen” in enge zinBIBOB OvJ geeft enkel de wenselijkheid aan dat een vergunning langs bureau BIBOB dient te gaan
 • Passief “Tippen”Op voordracht van het Openbaar Bestuur
 • Actief “Tippen”Op voordracht van politie / OM zelf
versterking infopositie burgemeester 3
Versterking infopositie Burgemeester 3
 • Centrale Justitiele Documentatiedienst Almelo- OH vonnissen en buitenlandse veroordelingen in relatie tot Besluit Zedelijkheidseisen D en H wet - enkel antecedenten van de laatste 5 jaar

Versoepeling verstrekkingsregime dringend gewenst !

 • Art 39f Besluit Justitiele en SV gegevens- geen SV info ihkv vergunningverlening dan enkel via Bureau BIBOB in strijd met begrip ultimum remedium
 • Advies: Beoordelingsrol lokaal OM in beide voorgaande gevallen activeren /intensiveren.
welke informatie wordt verzameld
Welke informatie wordt verzameld?

1. Open bronnen Kadaster – KvK – Hypotheekregister – GBA

2. Half open bronnen Info gemeentelijke diensten: WOZ – Milieu - Bouw en Woningtoezicht – Brandweer – Drank en Horeca- Sociale Dienst.

3.Gesloten bronnen- Vergunningsplichtig pand: “art 15 Wet Pol.reg” info (HKS/X-pol/Papos) - Niet vergunningsplichtig pand: “art 18 Wet Pol.reg” info + OM – SIOD – FIOD/ECD – Belastingdienst

4. Eind analyse Bibobaanvraag /handhavingsactie ja/nee

27

hoe wordt informatie veredeld
Hoe wordt informatie veredeld?
 • Gebruik Veiligheidsnet:BIBOB:- Te gebruiken als doorgeefluik / database / archief voor hercontrole- Door politie te raadplegen bij fysieke controlesConvenant:- Te gebruiken enkel als digitaal doorgeefluik van de convenantpartners naar Regionaal projectteam (niet als database!)
 • Gebruik Zylab:- Gedetailleerde document/data controle / signaleren dezelfde (rechts)personen
bedankt voor uw aandacht

Bedankt voor Uw aandacht !

Regionaal Informatie en Expertise Centrum Limburg-Zuid

Bureau Basiseenheid Heuvelland

Tel: 043-4001571 / Fax: 043-4001570

Website: www.bestuurlijkeaanpak.nl