kennismaking met het ou onderwijs
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kennismaking met het OU-onderwijs

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 75

Kennismaking met het OU-onderwijs - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Kennismaking met het OU-onderwijs. Basiskwalificatie Onderwijs Diny Ebrecht, Marjo Stalmeier. Kennismaking met OU-onderwijs. Deel 1: OU-onderwijs, kenmerken en uitwerking Kenmerken, onderwijsconcept Aanbod, doelgroepen Docent Cursusmateriaal Informatie over BKO

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kennismaking met het OU-onderwijs' - sloan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kennismaking met het ou onderwijs

Kennismaking met het OU-onderwijs

Basiskwalificatie Onderwijs Diny Ebrecht, Marjo Stalmeier

kennismaking met ou onderwijs
Kennismaking met OU-onderwijs
 • Deel 1: OU-onderwijs, kenmerken en uitwerking
     • Kenmerken, onderwijsconcept
     • Aanbod, doelgroepen
     • Docent
     • Cursusmateriaal
     • Informatie over BKO
 • Deel 2: Onderwijsorganisatie en -uitvoering
     • Onderwijsontwikkelingsproces
     • Studeren bij de OU
     • Kwaliteitszorg
     • Toelating en tentaminering
     • Ondersteunende systemen
opdracht 1 studenten en studieaanbod van de faculteit
Opdracht 1 Studenten en studieaanbod van de faculteit

Welke kenmerken heeft de studentenpopulatie ?

 • geslacht /leeftijd; vooropleiding; maatschappelijke positie; studiemotieven; waarom bij de OU

De doelgroepen van de faculteit?

 • Hoeveel actieve studenten heeft jouw faculteit?
 • Zijn er specifieke doelgroepen binnen de faculteit? Welke dan?
 • cursisten, opleidingsstudenten etc..

Het onderwijsaanbod

 • Wordener specifieke onderwijsproducten en – programma’s aangeboden? Welke dan?

Onderwerp

Pagina 5

studentenadministratie en registratie
Studentenadministratie en -registratie

SPIL:

Centraal systeem voor studentenadministratie en -registratie

SCIS:

StudieCentrum Informatie Student

Onderwerp

Pagina 6

scis s tudie c entrum i nformatie s ysteem
SCIS (StudieCentrum Informatie Systeem)
 • extract van SPIL
 • bevat gegevens uit de centrale studentenadministratie SPIL
 • wekelijks verstuurd naar de studiecentra/steunpunten (éénrichtingsverkeer)
 • Gebruikt voor vastleggen van studiebijeenkomsten en boeking van studenten voor een studiebijeenkomst
 • Gebruikt voor verzending van gepersonaliseerde post naar studenten. Bijvoorbeeld: uitnodigingen voor begeleidingsbijeenkomsten
slide10
Stumis Online

Studenten Management Informatie Systeem

 • Overzichten van gegevens over studenten en studiegedrag
 • Intranet applicatie
 • Intranet > Mijn werkplek > Virtueel Informatieloket
 • Beheer: Astrid Kokkelkorn

Onderwerp

Pagina 10

cursussen van de ou
Cursussen van de OU

Onderwerp

Pagina 13

opdracht 2 cursusaanbod van de eigen faculteit
Opdracht 2 Cursusaanbod van de eigen faculteit

Wat viel op bij de cursussen ?

- cursusmodel(len)

 • tentamenvormen
 • begeleidingsvormen
 • gebruik multimedia
 • opbouw of onderlinge afstemming
didactiek van de ou
Didactiek van de OU

Begeleide zelfstudie:

Studiematerialen met ingebouwde aansturende begeleiding:

 • Leerdoelen
 • Studeeraanwijzingen
 • Vragen, Opdrachten
 • (Zelf)toetsen,
 • Feedback

Actief leren: kennis, vaardigheden, competenties verwerven en toepassen dmv

 • confrontaties met cases, praktijksituaties, problemen, onderzoek

- werkstukken schrijven, projecten uitvoeren, onderzoek doen

ou onderwijs
OU-onderwijs

Onderwijsmodellen

 • Leereenhedenmodel
 • Studietakenmodel
 • ‘Project’ onderwijs
 • Virtuele wereld (Virtueel Milieu Advies Bureau)

Cursusmodellen

 • Tekstboek – werkboek
 • Tekstboek – e-werkboek
 • Miniconferenties
 • Practica
 • Games

Onderwerp

Pagina 16

opdracht
Opdracht

Bespreek met elkaar:

Aan welke kwaliteitscriteria moet een cursus voldoen?

Onderwerp

Pagina 17

slide18
Vernieuwingen in het onderwijs

Bron: Een leven lang eigen wijs studeren, Open Universiteit Nederland

mediamix bij de ou
Mediamix bij de OU

1985

Toepassingen van ‘oude media’ - beeldplaat, video,

audio, CD-rom, DVD voor

 • Praktijkconfrontaties
 • Simulaties
 • Courseware
 • Games (bijv. managementgame)

aangevuld met nieuwe mogelijkheden van internet,

mobiele apparaten en sociale media voor

 • serious gaming
 • mobiel leren
 • samenwerkend leren

20xx

mobiele media in het onderwijs
Mobiele media in het onderwijs
 • Op vrijwel iedere plaats toegang tot informatie en leerondersteuning
 • Bepalen van de leercontext (sensoren, GPS) waardoor informatie en ondersteuning kan worden toegesneden op de situatie
 • Leren kan gebeuren in een authentieke omgeving
 • Begeleiding van de lerende door alle leeractiviteiten in verschillende leersituaties

Tot nu toe het meeste gebruikt ter ondersteuning van onderwijsactiviteiten in het veld.

Pilot bij de OU: Studiereis studenten Cultuurwetenschappen naar Florence (2010)

Gebruik smartphone voor verschillende doeleinden.

ontwikkeling in denken over mobiele media
Ontwikkeling in denken over mobiele media
 • Eerst: mobiele media hebben nadelige invloed op leren
 • Daarna: hoe kunnen we content beschikbaar maken via mobiele media
 • Nu: hoe kunnen we mobiele media integreren in het leren zelf en in de ondersteuning van het leren
de ipad in het onderwijs
De iPad in het onderwijs

Mobiel Rechten studeren

door

Michiel van Oosterzee – RW

serious gaming bij de ou
Serious gaming bij de OU

Serious gaming: het gebruik van games voor serieuze doelen.

Voorbeelden:

 • Diagnost (PSY): leren stellen van diagnoses
 • Pleit voorbereid (RW): leren houden van een pleidooi
 • EMERGO (CELSTEC): tool voor het ontwikkelen en uitleveren van multimediale casussen waarmee complexe vaardigheden worden aangeleerd

http://emergo.ou.nl/emergo/community/demonstrators.htm

emergo
EMERGO

Efficiënte Methodiek voor ERvarings Gericht Onderwijs

(scenario-based serious gaming)

authentieke omgevingen
Authentieke omgevingen

= realistische probleemsituaties, waar lerenden alsactor participeren en tijdens het oplosproces constant worden geconfrontreerd met de gevolgenvan hun acties bij het toepassenvan kennis en vaardigheden

opdracht bekijken van een casus in emergo
Opdracht: Bekijken van een casus in Emergo
 • Verken in Emergo de Casus Zorgstructuur

http://emergo.ou.nl/emergo/community/demonstrators.htm

NB Lees de uitleg voordat je de demo bekijkt.

 • Bedenk het antwoord op de volgende vragen:
  • Voor welke leerdoelen kun je een serious game inzetten?
  • Voor welke leerdoelen juist niet?
  • Welke voordelen en nadelen zijn er volgens jou bij het gebruik van serious games?
  • Welke toepassingen zijn er al binnen je eigen faculteit c.q. welke toepassingen zie je voor je eigen faculteit?
slide29
1992

1996

1999

didactische uitgangspunten
Didactische uitgangspunten
 • Leefwereld: nieuwe generatie, nieuwe media
 • Competenties: authentieke omgevingen
 • Spelen én leren: motivatie en creativiteit verhogen
 • Consumers  prosumers
 • Levenlang leren: (in)formeel, netwerken
 • Nieuwe leeropvattingen en werkvormen
 • Samenwerking en monitoring: multi-role
emergo voordelen
EMERGO voordelen
 • Generieke methodiek en toolkit: duidelijke regels voor ontwerp, componenten die voor diverse scenario’s zijn te gebruiken
 • Web-gebaseerde productie en distributie: efficiëntie (1:25)
 • ‘Grotendeels’ zelfstandig te gebruiken door docent
 • Case bibliotheek: voorbeelden en templates
 • Gaming elementen: scripts, directe feedback
 • Samenwerking (multi-role) en Monitoring op afstand
eigenschappen van serious games
Eigenschappen van (serious) games
 • Spelregels
 • Doel
 • Rollen
 • Keuzen
 • Competitie/samenwerking
kenmerken games
Kenmerken games
 • Rijke, responsieve en uitdagende leeromgevingen
 • Denken en doen komen samen
 • Draagt bij aan een grotere motivatie en het slechten van de kloof tussen theorie en praktijk
 • Concrete uitdagingen, handelingen en het leren worden met elkaar verbonden
opdracht 2
Opdracht 2

Analyseer de OU cursus die je is toegewezen

aan de hand van een checklist

Onderwerp

Pagina 34

checklist
Checklist

Onderwerp

Pagina 35

slide36
Docent bij de OU

Onderwerp

Pagina 36

docent taken en rollen
Docent : taken en rollen

Welke taken en rollen

vervult een docent bij de

Open Universiteit ?

Welke taken en rollen

ga je zelf vervullen?

Onderwerp

Pagina 37

rollen en taken bij het onderwijs
Rollen en taken bij het onderwijs

Ontwikkelfase:

(Cursusteamleider)

Ontwerper

Cursusontwikkelaar, auteur,

inhoudsexpert

Exploitatiefase:

Begeleider (Standaard, Scriptie, Stage)

Examinator, Corrector

Coach

Mentor

Betrokken rollen

Decaan, referent, onderwijscoördinator

Redacteur, medewerker kwaliteitszorg

Onderwerp

Pagina 38

de ou docent
De Ou-docent

Professionalisering

 • Basiskwalificatie Onderwijs

voor beginnende en aankomende docenten

 • Permanente scholing:

pe-punten : 40 per jaar

voor alle docenten

documentaire ontwikkelen van een ou cursus in een elektronische leeromgeving
Documentaire “Ontwikkelen van een OU-cursus in een elektronische leeromgeving”
 • Ontwikkeling van een cursus
 • De geschiedenis: van leereenheden naar tekstboek - werkboek
 • 2. Mogelijkheden van een e-werkboek

Onderwerp

Pagina 42

ontwikkelproces algemeen model
Analysis

Design

Development

Implementation

Evaluation

Ontwikkelproces(algemeen model)

Instructional Development (Gustafson & Branch, 1997)

Onderwerp

Pagina 43

opdracht 3 onderwijs ontwikkelen bij de ou
Initiatieffase

Planfase

Ontwikkelfase

R

e

v

i

s

i

e

Productiefase

Exploitatiefase

Evaluatiefase

Opdracht 3: Onderwijs ontwikkelen bij de OU

Onderwerp

Pagina 45

film ontwikkelen van een ou cursus in een elektronische leeromgeving
Film: “Ontwikkelen van een OU-cursus in een elektronische leeromgeving”

Het ontwerpen en uitwerken van een cursus

opdracht 3 onderwijs ontwikkelen bij de ou1
Initiatieffase

Planfase

Ontwikkelfase

R

e

v

i

s

i

e

Productiefase

Exploitatiefase

Evaluatiefase

Opdracht 3. Onderwijs ontwikkelen bij de OU.

Onderwerp

Pagina 47

planfase
Planfase

Cursusplan volgens een format

 • Projectgegevens
 • Doel en didactiek: didactisch scenario
 • Producten
 • Planning
opdracht 3 onderwijs ontwikkelen bij de ou2
Initiatieffase

Planfase

Ontwikkelfase

R

e

v

i

s

i

e

Productiefase

Exploitatiefase

Evaluatiefase

Opdracht 3. Onderwijs ontwikkelen bij de OU.

Onderwerp

Pagina 51

de elo s van de ou
De ELO’s van de OU

Studienet :

 • Blackboard, Moodle
 • Question Mark Perception
 • Elluminate

OpenU:

 • Liferay
slide54
OpenU-model

Alle gebruikers

Geregistreerde gebruikers

s+c

studenten

Commerciele afnemers

cupido
Cupido

CursusProductie, Implementatie, distributie en onderhoud

Ondersteuning van het proces van registratie, onderhoud en distributie van cursus- en opleidingsgegevens binnen de Open Universiteit.

Cursus- en opleidingsgegevens

wijzigingen (OER structuur), inschrijvingsvorm, tentamenvorm en -rooster

Uitlevering naar verschillende kanalen

 • Studieaanbod
 • Studiegids
 • Studienet
 • Modulair
opdracht 3 onderwijs ontwikkelen bij de ou3
Initiatieffase

Planfase

Ontwikkelfase

R

e

v

i

s

i

e

Productiefase

Exploitatiefase

Evaluatiefase

Opdracht 3. Onderwijs ontwikkelen bij de OU.

Onderwerp

Pagina 57

film ontwikkelen van een ou cursus in een elektronische leeromgeving1
Film: “Ontwikkelen van een OU-cursus in een elektronische leeromgeving”

1. Cursus op de markt

Hoe leert de student

Wat is de rol van de docent bij exploitatie

slide59
Kwaliteit en kwaliteitszorg

Steven Schoevaart

interne kwaliteitszorg
Interne kwaliteitszorg

evalueren en verbeteren

www.intranet.ou.nl

thema’s>onderwijs>kwaliteitszorg

Onderwerp

Pagina 60

wat is evalueren
Wat is evalueren?
 • Evaluatie als onderdeel

van kwaliteitszorg

 • Kwaliteitszorg als

cyclisch proces

 • Evalueren=checken

Onderwerp

Pagina 61

ou onderwijsevaluatie op 3 niveaus
OU-Onderwijsevaluatie op 3 niveaus

1 Evaluatie cursus tijdens ontwikkeling

Proeftoetsing: Onderzoek naar studeerbaarheid cursus

2 Continue evaluatie van alle cursussen

SEIN: Signalerend Evaluatie Instrument of OLÉ

3 Onderwijsevaluatie op instellingsniveau

- Studentinzicht: klanttevredenheid en studentforum

- Stumis-online: kengetallen studenten en studeergedrag

Onderwerp

Pagina 62

cursusevaluatie proeftoetsen
Van onderwijs maken

tot onderwijs geven

Go

beslis

sing

Initiatief

Uitwerk

Exploitatie

Planfase

fase

fase

fase

Voorstel

Conceptcursus

Begeleiding

Cursusplan

Ontwikkel

-

Proeftoetsverslag

Tentamens

opdracht

Cursus

Evaluatieverslagen

Up

-

to

-

date Cursus

Cursusevaluatie - proeftoetsen
cursusevaluatie continue
Van onderwijs maken

tot onderwijs geven

Go

beslis

sing

Initiatief

Uitwerk

Exploitatie

Planfase

fase

fase

fase

Voorstel

Conceptcursus

Begeleiding

Cursusplan

Ontwikkel

-

Proeftoetsverslag

Tentamens

opdracht

Cursus

Evaluatieverslagen

Up

-

to

-

date Cursus

Cursusevaluatie - continue
slide65
Continue cursusevaluatie

Signalerend Evaluatie Instrument

SEIN

 • Continue online evaluatie
 • van elke cursus door alle studenten
 • Signalerende functie
 • mbv zoveel mogelijk standaard vragenlijst
 • automatische verzending en dataverzameling
 • OU-breed muv faculteit Informatica: OLÉ
slide66
Onderwijsevaluatie

Student-inzicht

 • Instellingsbreed evaluatie-instrument

klanttevredenheid, studentforum

 • Twee keer per jaar een online enquête
 • Vier doelgroepen:
  • belangstellenden (informatieaanvragers),
  • nieuwe (recente) studenten,
  • 'ervaren' studenten en
  • ex-studenten.

Onderwerp

Pagina 66

onderwijsevaluatie student inzicht
Onderwijsevaluatie Student-inzicht
 • Thema’s vragenlijst
  • informatiebehoefte (studie-oriëntatie)
  • website
  • studiedoelen en motieven
  • onderwijsmethode en begeleiding
  • financiering van het onderwijs
  • informatie behoefte gedurende de studie
  • bindingsaspecten met de instelling
  • reden van studie-uitval
  • tentamen-ervaringen
 • Rapportages: Student in Zicht I t/m X

Onderwerp

Pagina 67

organisatiestructuur ou
Organisatiestructuur OU

College van Bestuur

 • Bureau van de universiteit,

o.a. juridische ondersteuning; Marketing, communicatie en sales, personele ondersteuning

 • Faculteiten
 • Expertisecentra: CELSTEC, RdMC, NELL
 • ICT-service centrum
 • Onderwijs Service Centrum

Onderwerp

Pagina 69

onderwijs service centrum
Onderwijs Service Centrum

Directie en staf

 • Secretariaat
 • Applicatiebeheer
 • Elosa (beheer Studienet)

Sector Onderwijs en Examens

 • Afdeling Intake, Onderwijsondersteuning en Diplomering
 • Afdeling Tentaminering en Certificering
 • Commissie voor de Examens

Sector Voorlichting, Service en Informatie

 • Afdeling Voorlichting: studie - , regionale
 • Afdeling Service en Informatie

Sector Studiecentra en provinciale steunpunten

Onderwerp

Pagina 70

service en informatie
Service en Informatie

Kernactiviteiten

 • Informeren
 • Adviseren
 • Signaleren
 • Klachtenafhandeling

1 loket ten dienste van studenten en belangstellenden

Vraag en antwoord

Studiecoach

Onderwerp

Pagina 71

srs studie resultaten systeem
SRS (Studie Resultaten Systeem)
 • Invoeren van de nieuwe OER (SRS/OER)
 • Actualiseren van studiepaden
 • Diplomeren (automatisch signaleren en afgeven)
 • Samenstellen van vrijstellingen en schakelprogramma’s
 • Voorlichting aan studenten (SRS-web via Studieaanbod)
 • Marketingacties (Datawarehouse)
opdracht1
Opdracht

Voorlichting en ondersteuning aan (potentiële) studenten

 • Informatie voor (potentiële) studenten
 • Vraag en antwoord
 • De studiecoach

Onderwerp

Pagina 73

onderwijs service centrum1
Onderwijs Service Centrum
 • Directie en staf
  • Secretariaat
  • Applicatiebeheer
  • Elosa (beheer Studienet)
 • Sector Onderwijs en Examens
  • Afdeling Intake, Onderwijsondersteuning en Diplomering
  • Afdeling Tentaminering en Certificering
  • Commissie voor de Examens
 • Sector Voorlichting, Service en Informatie
  • Afdeling Voorlichting: studie - , regionale
  • Afdeling Service en Informatie
 • Sector Studiecentra en provinciale steunpunten

Onderwerp

Pagina 75

ad