rodki powierzchniowo czynne spc n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Środki powierzchniowo czynne (spc) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Środki powierzchniowo czynne (spc)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

Środki powierzchniowo czynne (spc) - PowerPoint PPT Presentation


 • 852 Views
 • Uploaded on

Środki powierzchniowo czynne (spc). Budowa – amfifilowa Część hydrofilowa Część hydrofobowa Warunek czynności powierzchniowej Udział obu struktur w cząsteczce musi być znaczący. Część hydrofilowa. Część hydrofobowa. SPC. Cząsteczki amfifilowe Powinowactwo do wody

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Środki powierzchniowo czynne (spc)' - slade


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rodki powierzchniowo czynne spc
Środki powierzchniowo czynne (spc)
 • Budowa – amfifilowa
  • Część hydrofilowa
  • Część hydrofobowa
 • Warunek czynności powierzchniowej
  • Udział obu struktur w cząsteczce musi być znaczący

Część hydrofilowa

Część hydrofobowa

slide2
SPC
 • Cząsteczki amfifilowe
  • Powinowactwo do wody
   • Woda solwatuje część hydrofilową
  • Powinowactwo do fazy hydrofobowej
   • Olej solwatuje część hydrofobową
 • Solwatacja – stabilizacja układu substancji rozpuszczanej i rozpuszczalnika, polega na tworzeniu oddziaływań pomiędzy cząsteczkami substancji rozpuszczanej a cząsteczkami rozpuszczalnika
podzia spc
Podział spc
 • Jonowe
  • Anionowe
  • Kationowe
  • amfoteryczne
 • Niejonowe
slide6
SPC
 • Adsorpcja na granicy faz
  • Cząsteczki orientują się tak by minimalizować energię wewnętrzną układu
   • Fragment hydrofilowy w fazie wodnej
   • Fragment hydrofobowy w gazie lub fazie olejowej
slide8

powietrze

woda

olej

spc zwi kszanie st enia
SPC – zwiększanie stężenia
 • Po wysyceniu granicy faz cząsteczki spc zaczynają organizować się w roztworze
  • Korzystne energetycznie jest dobre solwatowanie cząsteczek, tworzą się agregaty i micele,
  • Wzrasta stopień uporządkowania układu –zmieniają się właściwości fizykochemiczne
krytyczne st enie miceli cmc
Krytyczne stężenie miceli (CMC)
 • Charakterystyczne stężenie spc w układzie
 • Spc zaczynają organizować się w micele
 • Wysycenie granicy faz
 • Cząsteczki spc zaczynają organizować się wewnątrz układu
 • Minimalizacja niekorzystnych oddziaływań
 • Korzystna konfiguracja energetyczna
cmc critical micelle concentration
CMC - Critical Micelle Concentration
 • krytyczne stężenie miceli
 • stężenie spc w którym pojawiają się micele
  • Dramatyczna zmiana właściwości fizykochemicznych roztworu:
  • Napięcia powierzchniowego, przewodnictwa itp..
 • CMC jest wartością charakterystyczną dla danego spc w danej temperaturze
rozpuszczanie i temperatura
Rozpuszczanie i temperatura
 • Podgrzewanie roztworu = dostarczanie energii
 • Wiele związków chemicznych lepiej rozpuszcza się „na ciepło”
  • Zależność liniowa
 • Spc zachowują się nietypowo
rozpuszczanie i temperatura1
Rozpuszczanie i temperatura
 • Jonowe spc
  • Przekroczenie pewnej, charakterystycznej temperatury powoduje drastyczne poprawienie rozpuszczalności
   • Punkt Kraffta
 • Niejonowe spc
  • Przekroczenie pewnej temperatury powoduje POGORSZENIE rozpuszczalności
   • Punkt zmętnienia
zat anie roztwor w spc
Zatężanie roztworów spc
 • Zatężanie roztworów spc powyżej wartości CMC powoduje zwiększenie stopnia uporządkowania układu
  • Micele kuliste (sferyczne)
  • Micele walcowe
  • Micele heksagonalne
  • Micele heksagonalne odwrócone
  • Warstwy lamelarne
 • Zmiana stopnia uporządkowania jest związana ze zmianą lepkości
zastosowanie spc
Zastosowanie spc
 • Emulgatory W/O i O/W
 • Stabilizacja zawiesin
 • Środki pianotwórcze
 • Solubilizacja
 • Środki myjące
mycie cia a
Mycie ciała
 • Znaczenie dla higieny
 • Problemy kulturowe i ekonomiczne
  • wanna kontra prysznic
rodki myj ce
Środki myjące
 • Usuwanie brudu
 • Łagodność dla skóry
  • wysuszanie
  • podrażnienia
 • Wygoda i łatwość użycia
 • Przyjemność
brud na powierzchni sk ry
Brud na powierzchni skóry
 • Sebum
 • Złuszczone korneocyty
 • Kurz
 • NaCl i inne sole mineralne z potu
 • Bakterie
 • Produkty rozkładu sebum przez bakterie
 • Inne zanieczyszczenia
mechanizm mycia
Mechanizm mycia
 • Oddziaływania spc z zanieczyszczeniami lipofilowymi
  • zmniejszanie napięcia międzyfazowego
 • Odrywanie zanieczyszczeń
  • dyspergowanie, emulgowanie
 • Odprowadzanie zanieczyszczeń
  • spłukiwanie, ścieranie...
 • Adsorpcja spc na mytej powierzchni
 • Adsorpcja innych związków na mytej powierzchni
oddzia ywanie rodk w myj cych ze sk r
Oddziaływanie środków myjących ze skórą
 • Zmywanie płaszcza hydrolipidowego
  • TEWL
 • Zmiana pH powierzchni naskórka
  • tworzenie i stabilność bariery
 • Wymywanie składników NMF
  • TEWL
 • Wymywanie lipidów warstwy rogowej
  • własności barierowe s.c.
 • Wpływ na strukturę warstw lipidowych s.c.
  • własności barierowe s.c.
oddzia ywanie rodk w myj cych ze sk r1
Oddziaływanie środków myjących ze skórą
 • Sorpcja na powierzchni struktur proteinowych s.c
  • korneocyty
  • enzymy
 • Penetracja spc do żywych warstw naskórka
  • sorpcja na błonach komórkowych – podrażnienia
  • reakcje z enzymami
skutki dzia ania spc
Skutki działania spc

Pogorszenie funkcji barierowych

  • suchość i szorstkość skóry
  • alergie
 • Podrażnienia i stany zapalne
rodki myj ce powinny dobrze usuwa brud
Środki myjące powinny dobrze usuwać brud:
 • rozpuszczać i emulgować tłuszcze
 • zwilżać i odrywać od skóry zanieczyszczenia stałe
 • dawać dobrą pianę
podzia rodk w myj cych
Podział środków myjących
 • mydła - stałe i ciekłe
 • combo - stałe i ciekłe
 • syndety - stałe i ciekłe - żele pod prysznic, płyny kąpielowe, inne
myd a
Mydła
 • Sole kwasów tłuszczowych
  • słabo rozpuszczalne w wodzie
  • zawsze mają odczyn alkaliczny (pH > 8,5)
  • przy pH < 8,5 tracą charakter soli, powstają z nich wolne kwasy tłuszczowe
   • wolne kwasy tłuszczowe działają drażniąco
 • Forma: kostka, „mydła w płynie”
myd a1
Mydła
 • Zalety
  • tradycja
   • już nasze babki...
  • niska cena
   • najtańszy środek myjący
  • doskonałe działanie myjące
   • zmywa praktycznie wszystko
  • ekologia
   • prawie jadalne
   • nie szkodzi środowisku
myd a2
Mydła
 • Wady
  • wysoka wartość pH
   • ale tak naprawdę jest to wada dla 10% użytkowników
  • wrażliwość na twardą wodę
   • czyli - trudno się pieni, powstaje osad...
preparaty typu combo
Preparaty typu “combo”

Combo = combination bar

  • Zawierają: mydła i środki powierzchniowo czynne
 • alkaliczne
  • Mogą być mniej alkaliczne niż mydło
 • dobrze myją
 • odporne na twardą wodę
 • Forma: kostka lub płyn/żel
syndety
Syndety
 • oparte są na detergentach “syntetycznych”
 • nie zawierają mydeł
 • mogą mieć dowolną wartość pH
 • mogą mieć bardzo różną jakość
 • potencjalne działanie drażniące
 • częściej w formie płynów i żeli
syndety1
Syndety
 • Zalety
  • mają niesamowitą siłę działania
   • naprawdę zmywają wszystko
  • mogą mieć dowolne pH
   • nadają się dla wszystkich
  • twarda woda im nie szkodzi
syndety2
Syndety
 • Wady
  • jednak odtłuszczają skórę
  • niestety są drogie
emulsja
Emulsja:
 • Makroskopowy układ heterogenny, składający się z co najmniej dwóch, niemieszających się ze sobą faz, z których jedna jest zdyspergowana w drugiej w postaci kropel
emulsje
Emulsje

Faza zewnętrzna

Faza wewnętrzna

rodzaje emulsji
Rodzaje emulsji
 • klasyczne: olej w wodzie (O/W), woda w oleju (W/O), emulsje niewodne
 • wielokrotne: olej w wodzie w oleju (O1/W/O2), woda w oleju w wodzie (W1/O/W2)
 • mikroemulsje (F < 10-8 m)
 • emulsje żelowe (W/O, faza wodna > 90%)
 • układy pochodne: roztwory micelarne, układy ciekłokrystaliczne
emulsje wielokrotne
Emulsje wielokrotne

układy W/O/W i O/W/O

emulgatory
Emulgatory
 • Substancje umożliwiające otrzymanie stabilnej emulsji, dzięki temu, że obniżają napięcie międzyfazowe. Efektywność działania emulgatorów zależy od zdolności do obniżania wyżej wymienionego napięcia, a także od możliwości uczestniczenia w innych zjawiskach stabilizujących emulsje
hlb hydrophilic lipophilic balance
HLB - Hydrophilic-lipophilic balance

Metoda Griffina obliczania HLB

hlb emulgatora
HLB emulgatora

olej

woda

Niskie HLB

Wysokie HLB

slide47
HLB
 • HLB = 1-4
  • Silna lipofilowość
  • Brak rozpuszczalności w wodzie
  • Brak dyspergowalności w wodzie
 • HLB = 3-6
  • Umiarkowana lipofilowość
  • Brak rozpuszczalności w wodzie
  • Słaba dypergowalność
slide48
HLB
 • HLB = 6-8
  • Umiarkowana lipofilowość
  • Brak rozpuszczalności w wodzie
  • Umiarkowana dyspergowalność
 • HLB = 8-10
  • Umiarkowana lipofilowość
  • Brak rozpuszczalności w wodzie
  • Bardzo dobra dyspergowalność
slide49
HLB
 • HLB = 10-13
  • Słaba hydrofilowość
  • Umiarkowana rozpuszczalność w wodzie
 • HLB > 13
  • Związki hydrofilowe
  • Dobra rozpuszczalność w wodzie
  • Słaba rozpuszczalność w oleju
slide50

HLB = 1

HLB = 10

HLB = 19

olej

woda

emulsja i solubilizat
Emulsja i solubilizat

solubilizat

Układ transparentny, ponieważ oddziaływania, pomiędzy spc, a substancją solubilizowaną są na poziomie molekularnym

emulsja

Układ nietransparentny

odwracalna niestabilno emulsji
Odwracalna niestabilność emulsji

śmietanowanie

sedymentacja

niestabilno nieodwracalna
Niestabilność nieodwracalna

Koalescencja

Flokulacja(odwracalna niestabilność)

Łamanie

hydro ele
Hydrożele
 • Roztwory wodne lub wodno-alkoholowe zagęszczane polimerami naturalnymi lub syntetycznymi
 • Zastosowania
  • Modelowanie włosów
  • Pielęgnacja skóry („zageszczone toniki”)
  • Demakijaż
  • Maseczki
  • Higiena jamy ustnej (żel krzemowy + polimery stabilizujące)
zag stniki
Zagęstniki
 • Zastosowania
  • modyfikacja reologii roztworów
  • żele
  • stabilizacja i modyfikacja reologii emulsji
zag stniki1
Zagęstniki
 • Klasyfikacja
  • polimery
   • naturalne
   • syntetyczne
   • otrzymywane biotechnologicznie
  • zagęstniki niskocząsteczkowe (najczęściej nieorganiczne)
zag stniki2
Zagęstniki
 • Polimery
  • jonowe
   • lepkość silnie zależy od pH
   • punkt izoelektryczny jest granicą przejścia ciecz-żel
  • niejonowe
   • lepkość zależy od stężenia