Rodki powierzchniowo czynne spc
Download
1 / 59

?rodki powierzchniowo czynne (spc) - PowerPoint PPT Presentation


 • 830 Views
 • Uploaded on

Środki powierzchniowo czynne (spc). Budowa – amfifilowa Część hydrofilowa Część hydrofobowa Warunek czynności powierzchniowej Udział obu struktur w cząsteczce musi być znaczący. Część hydrofilowa. Część hydrofobowa. SPC. Cząsteczki amfifilowe Powinowactwo do wody

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?rodki powierzchniowo czynne (spc)' - slade


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rodki powierzchniowo czynne spc
Środki powierzchniowo czynne (spc)

 • Budowa – amfifilowa

  • Część hydrofilowa

  • Część hydrofobowa

 • Warunek czynności powierzchniowej

  • Udział obu struktur w cząsteczce musi być znaczący

Część hydrofilowa

Część hydrofobowa


Srodki powierzchniowo czynne spc
SPC

 • Cząsteczki amfifilowe

  • Powinowactwo do wody

   • Woda solwatuje część hydrofilową

  • Powinowactwo do fazy hydrofobowej

   • Olej solwatuje część hydrofobową

 • Solwatacja – stabilizacja układu substancji rozpuszczanej i rozpuszczalnika, polega na tworzeniu oddziaływań pomiędzy cząsteczkami substancji rozpuszczanej a cząsteczkami rozpuszczalnika


Podzia spc
Podział spc

 • Jonowe

  • Anionowe

  • Kationowe

  • amfoteryczne

 • Niejonowe


Srodki powierzchniowo czynne spc
SPC

 • Adsorpcja na granicy faz

  • Cząsteczki orientują się tak by minimalizować energię wewnętrzną układu

   • Fragment hydrofilowy w fazie wodnej

   • Fragment hydrofobowy w gazie lub fazie olejowej


Srodki powierzchniowo czynne spc

powietrze

woda


Srodki powierzchniowo czynne spc

powietrze

woda

olej


Spc zwi kszanie st enia
SPC – zwiększanie stężenia

 • Po wysyceniu granicy faz cząsteczki spc zaczynają organizować się w roztworze

  • Korzystne energetycznie jest dobre solwatowanie cząsteczek, tworzą się agregaty i micele,

  • Wzrasta stopień uporządkowania układu –zmieniają się właściwości fizykochemiczne


Krytyczne st enie miceli cmc
Krytyczne stężenie miceli (CMC)

 • Charakterystyczne stężenie spc w układzie

 • Spc zaczynają organizować się w micele

 • Wysycenie granicy faz

 • Cząsteczki spc zaczynają organizować się wewnątrz układu

 • Minimalizacja niekorzystnych oddziaływań

 • Korzystna konfiguracja energetycznaCmc critical micelle concentration
CMC - Critical Micelle Concentration

 • krytyczne stężenie miceli

 • stężenie spc w którym pojawiają się micele

  • Dramatyczna zmiana właściwości fizykochemicznych roztworu:

  • Napięcia powierzchniowego, przewodnictwa itp..

 • CMC jest wartością charakterystyczną dla danego spc w danej temperaturze


Rozpuszczanie i temperatura
Rozpuszczanie i temperatura

 • Podgrzewanie roztworu = dostarczanie energii

 • Wiele związków chemicznych lepiej rozpuszcza się „na ciepło”

  • Zależność liniowa

 • Spc zachowują się nietypowo


Rozpuszczanie i temperatura1
Rozpuszczanie i temperatura

 • Jonowe spc

  • Przekroczenie pewnej, charakterystycznej temperatury powoduje drastyczne poprawienie rozpuszczalności

   • Punkt Kraffta

 • Niejonowe spc

  • Przekroczenie pewnej temperatury powoduje POGORSZENIE rozpuszczalności

   • Punkt zmętnienia


Zat anie roztwor w spc
Zatężanie roztworów spc

 • Zatężanie roztworów spc powyżej wartości CMC powoduje zwiększenie stopnia uporządkowania układu

  • Micele kuliste (sferyczne)

  • Micele walcowe

  • Micele heksagonalne

  • Micele heksagonalne odwrócone

  • Warstwy lamelarne

 • Zmiana stopnia uporządkowania jest związana ze zmianą lepkości


Zastosowanie spc
Zastosowanie spc

 • Emulgatory W/O i O/W

 • Stabilizacja zawiesin

 • Środki pianotwórcze

 • Solubilizacja

 • Środki myjące


Mycie cia a
Mycie ciała

 • Znaczenie dla higieny

 • Problemy kulturowe i ekonomiczne

  • wanna kontra prysznic


Rodki myj ce
Środki myjące

 • Usuwanie brudu

 • Łagodność dla skóry

  • wysuszanie

  • podrażnienia

 • Wygoda i łatwość użycia

 • Przyjemność


Brud na powierzchni sk ry
Brud na powierzchni skóry

 • Sebum

 • Złuszczone korneocyty

 • Kurz

 • NaCl i inne sole mineralne z potu

 • Bakterie

 • Produkty rozkładu sebum przez bakterie

 • Inne zanieczyszczenia


Mechanizm mycia
Mechanizm mycia

 • Oddziaływania spc z zanieczyszczeniami lipofilowymi

  • zmniejszanie napięcia międzyfazowego

 • Odrywanie zanieczyszczeń

  • dyspergowanie, emulgowanie

 • Odprowadzanie zanieczyszczeń

  • spłukiwanie, ścieranie...

 • Adsorpcja spc na mytej powierzchni

 • Adsorpcja innych związków na mytej powierzchni


Oddzia ywanie rodk w myj cych ze sk r
Oddziaływanie środków myjących ze skórą

 • Zmywanie płaszcza hydrolipidowego

  • TEWL

 • Zmiana pH powierzchni naskórka

  • tworzenie i stabilność bariery

 • Wymywanie składników NMF

  • TEWL

 • Wymywanie lipidów warstwy rogowej

  • własności barierowe s.c.

 • Wpływ na strukturę warstw lipidowych s.c.

  • własności barierowe s.c.


Oddzia ywanie rodk w myj cych ze sk r1
Oddziaływanie środków myjących ze skórą

 • Sorpcja na powierzchni struktur proteinowych s.c

  • korneocyty

  • enzymy

 • Penetracja spc do żywych warstw naskórka

  • sorpcja na błonach komórkowych – podrażnienia

  • reakcje z enzymami


Skutki dzia ania spc
Skutki działania spc

Pogorszenie funkcji barierowych

 • suchość i szorstkość skóry

 • alergie

 • Podrażnienia i stany zapalne


 • Rodki myj ce powinny dobrze usuwa brud
  Środki myjące powinny dobrze usuwać brud:

  • rozpuszczać i emulgować tłuszcze

  • zwilżać i odrywać od skóry zanieczyszczenia stałe

  • dawać dobrą pianę


  Podzia rodk w myj cych
  Podział środków myjących

  • mydła - stałe i ciekłe

  • combo - stałe i ciekłe

  • syndety - stałe i ciekłe - żele pod prysznic, płyny kąpielowe, inne


  Myd a
  Mydła

  • Sole kwasów tłuszczowych

   • słabo rozpuszczalne w wodzie

   • zawsze mają odczyn alkaliczny (pH > 8,5)

   • przy pH < 8,5 tracą charakter soli, powstają z nich wolne kwasy tłuszczowe

    • wolne kwasy tłuszczowe działają drażniąco

  • Forma: kostka, „mydła w płynie”


  Myd a1
  Mydła

  • Zalety

   • tradycja

    • już nasze babki...

   • niska cena

    • najtańszy środek myjący

   • doskonałe działanie myjące

    • zmywa praktycznie wszystko

   • ekologia

    • prawie jadalne

    • nie szkodzi środowisku


  Myd a2
  Mydła

  • Wady

   • wysoka wartość pH

    • ale tak naprawdę jest to wada dla 10% użytkowników

   • wrażliwość na twardą wodę

    • czyli - trudno się pieni, powstaje osad...


  Preparaty typu combo
  Preparaty typu “combo”

  Combo = combination bar

  • Zawierają: mydła i środki powierzchniowo czynne

 • alkaliczne

  • Mogą być mniej alkaliczne niż mydło

 • dobrze myją

 • odporne na twardą wodę

 • Forma: kostka lub płyn/żel


 • Syndety
  Syndety

  • oparte są na detergentach “syntetycznych”

  • nie zawierają mydeł

  • mogą mieć dowolną wartość pH

  • mogą mieć bardzo różną jakość

  • potencjalne działanie drażniące

  • częściej w formie płynów i żeli


  Syndety1
  Syndety

  • Zalety

   • mają niesamowitą siłę działania

    • naprawdę zmywają wszystko

   • mogą mieć dowolne pH

    • nadają się dla wszystkich

   • twarda woda im nie szkodzi


  Syndety2
  Syndety

  • Wady

   • jednak odtłuszczają skórę

   • niestety są drogie  Emulsja
  Emulsja:

  • Makroskopowy układ heterogenny, składający się z co najmniej dwóch, niemieszających się ze sobą faz, z których jedna jest zdyspergowana w drugiej w postaci kropel


  Emulsje
  Emulsje

  Faza zewnętrzna

  Faza wewnętrzna


  Rodzaje emulsji
  Rodzaje emulsji

  • klasyczne: olej w wodzie (O/W), woda w oleju (W/O), emulsje niewodne

  • wielokrotne: olej w wodzie w oleju (O1/W/O2), woda w oleju w wodzie (W1/O/W2)

  • mikroemulsje (F < 10-8 m)

  • emulsje żelowe (W/O, faza wodna > 90%)

  • układy pochodne: roztwory micelarne, układy ciekłokrystaliczne  Emulsje wielokrotne
  Emulsje wielokrotne

  układy W/O/W i O/W/O


  Emulgatory
  Emulgatory

  • Substancje umożliwiające otrzymanie stabilnej emulsji, dzięki temu, że obniżają napięcie międzyfazowe. Efektywność działania emulgatorów zależy od zdolności do obniżania wyżej wymienionego napięcia, a także od możliwości uczestniczenia w innych zjawiskach stabilizujących emulsje


  Emulgatory1
  Emulgatory

  O/W

  W/O


  Hlb hydrophilic lipophilic balance
  HLB - Hydrophilic-lipophilic balance

  Metoda Griffina obliczania HLB


  Hlb emulgatora
  HLB emulgatora

  olej

  woda

  Niskie HLB

  Wysokie HLB


  Srodki powierzchniowo czynne spc
  HLB

  • HLB = 1-4

   • Silna lipofilowość

   • Brak rozpuszczalności w wodzie

   • Brak dyspergowalności w wodzie

  • HLB = 3-6

   • Umiarkowana lipofilowość

   • Brak rozpuszczalności w wodzie

   • Słaba dypergowalność


  Srodki powierzchniowo czynne spc
  HLB

  • HLB = 6-8

   • Umiarkowana lipofilowość

   • Brak rozpuszczalności w wodzie

   • Umiarkowana dyspergowalność

  • HLB = 8-10

   • Umiarkowana lipofilowość

   • Brak rozpuszczalności w wodzie

   • Bardzo dobra dyspergowalność


  Srodki powierzchniowo czynne spc
  HLB

  • HLB = 10-13

   • Słaba hydrofilowość

   • Umiarkowana rozpuszczalność w wodzie

  • HLB > 13

   • Związki hydrofilowe

   • Dobra rozpuszczalność w wodzie

   • Słaba rozpuszczalność w oleju


  Srodki powierzchniowo czynne spc

  HLB = 1

  HLB = 10

  HLB = 19

  olej

  woda  Emulsja i solubilizat
  Emulsja i solubilizat

  solubilizat

  Układ transparentny, ponieważ oddziaływania, pomiędzy spc, a substancją solubilizowaną są na poziomie molekularnym

  emulsja

  Układ nietransparentny


  Odwracalna niestabilno emulsji
  Odwracalna niestabilność emulsji

  śmietanowanie

  sedymentacja


  Niestabilno nieodwracalna
  Niestabilność nieodwracalna

  Koalescencja

  Flokulacja(odwracalna niestabilność)

  Łamanie


  Hydro ele
  Hydrożele

  • Roztwory wodne lub wodno-alkoholowe zagęszczane polimerami naturalnymi lub syntetycznymi

  • Zastosowania

   • Modelowanie włosów

   • Pielęgnacja skóry („zageszczone toniki”)

   • Demakijaż

   • Maseczki

   • Higiena jamy ustnej (żel krzemowy + polimery stabilizujące)  Zag stniki
  Zagęstniki

  • Zastosowania

   • modyfikacja reologii roztworów

   • żele

   • stabilizacja i modyfikacja reologii emulsji


  Zag stniki1
  Zagęstniki

  • Klasyfikacja

   • polimery

    • naturalne

    • syntetyczne

    • otrzymywane biotechnologicznie

   • zagęstniki niskocząsteczkowe (najczęściej nieorganiczne)


  Zag stniki2
  Zagęstniki

  • Polimery

   • jonowe

    • lepkość silnie zależy od pH

    • punkt izoelektryczny jest granicą przejścia ciecz-żel

   • niejonowe

    • lepkość zależy od stężenia