mezin rodn finance 12 m nov a finan n krize n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mezinárodní finance 12.Měnové a finanční krize PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mezinárodní finance 12.Měnové a finanční krize

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Mezinárodní finance 12.Měnové a finanční krize - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Mezinárodní finance 12.Měnové a finanční krize. FÁZE HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU. Expanze a recese. Expanze znamená, že se růst reálného HDP zrychluje a HDP roste nad potenciální produkt. Recese znamená, že se růst zpomaluje a dochází k pokle­su reálného HDP pod potenciální produkt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mezinárodní finance 12.Měnové a finanční krize' - slade


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
expanze a recese
Expanze a recese
 • Expanze znamená, že se růst reálného HDP zrychluje a HDP roste nad potenciální produkt.
 • Recese znamená, že se růst zpomaluje a dochází k pokle­su reálného HDP pod potenciální produkt.
 • Ekonomové hovoří o recesi, když reálný HDP během dvou po sobě jdoucích čtvrtletích klesá. Hlubokému a dlouhotrvajícímu hospodářskému poklesu se obvykle říká deprese
p iny hospod sk ch cykl
PŘÍČINY HOSPODÁŘSKÝCH CYKLŮ
 • Expanze a recese jsou výkyvy reálného HDP kolem potenciálního produktu, které jsou vyvolávány změnami agregátní poptávky - poptávkovými „šoky".
p iny hospod sk ch cykl2
PŘÍČINY HOSPODÁŘSKÝCH CYKLŮ
 • hospodářské cykly jsou ve své podstatě investiční cykly. Jejich příčinou mohou být poptávkové „šoky" vyvolávané tím, jak bankovní soustava zvyšuje nebo snižuje peněžní zásobu. To vyvolává dočasné změny úrokové míry.
 • V období expanze firmy často uskutečňují investice, které se později ukazují být „špatnými investicemi".
 • Střídání investičních a dezinvestičních vln, doprovázené a umocňované vlnami optimismu a pesimismu investorů, je příčinou toho, že se ekonomika vyvíjí nikoli „hladce", nýbrž v cyklickém střídání expanzí a recesí.
finan n krize
FINANČNÍ KRIZE
 • Investiční cykly bývají umocněny chováním lidí (včetně spekulantů) na trzích aktiv.
 • expanze začíná poklesem úrokové míry, pokles úrokové míry zvyšuje cenu aktiv - rostou ceny akcií, dluhopisů, pozemků, nemovitostí.
finan n krize1
FINANČNÍ KRIZE
 • hospodářská expanze může někdy vést ke vzniku „spekulační bubliny" na trzích aktiv.
 • To je velmi nebezpečný jev, protože taková „bublina" nakonec nevyhnutelně praskne a ceny aktiv se zhroutí.
 • Tato finanční krizeprohlubuje hospodářskou recesi.
 • Když ceny aktiv prudce klesají, vede to k značnému růstu úrokové míry (inverzní vztah mezi úrokovou mírou a cenami aktiv).
 • Růst úrokové míry dále snižuje investice a spotřebu.
finan n krize2
FINANČNÍ KRIZE
 • Teprve když už jsou ceny aktiv tak nízké, že nikdo neočekává jejich další pokles, dojde k obratu - spekulanti začnou očekávat budoucí růst cen aktiv a někteří začnou zase nakupovat.
 • Nákupy zvyšují ceny aktiv a snižují úrokovou míru.
 • Investiční aktivita opět ožívá, pesimismus se mění v optimismus a recese postupně přechází v novou expanzi.
finan n krize3
FINANČNÍ KRIZE
 • Finanční krize jsou někdy doprovázeny bankovními panikami
 • Podlehnou-li vkladate­lé panice, že by mohli přijít o své vklady, začne „run" na banky- hromadné vybírání vkladů
 • Protože však mají banky pouze částečné rezervy, nejsou schopny v tak velkém objemu vklady vyplácet.
 • Hromadný „nájezd" vkladatelů může způsobit krachy i zdravých bank.
finan n krize4
FINANČNÍ KRIZE
 • Centrální banka může zachránit mnoho bank před krachem, jestliže v situaci runu na banku splní svou roli „věřitele v poslední instanci" a začne bankám poskytovat diskontní půjčky.
 • Finanční krize a bankovní paniky bývají velmi nebezpečným vyústěním hospodářské recese a představují pro ekonomiku vážné nebezpečí.
finan n krize5
FINANČNÍ KRIZE
 • Hospodářské cykly mají na ekonomiku také pozitivní dopady.
 • Recese a deprese působí i jako ozdravný proces - slabé a nevýkonné firmy krachují, zatímco silné a efektivní firmy tuto zkoušku vydrží a zůstávají.
 • Joseph A. Schumpeter výstižně nazval tento ozdravný proces tvořivou destrukcí
finan n krize6
Finanční krize
 • jsou důsledkem rostoucí globalizace, zejména propojenosti kapitálových trhů.
 • v rozvinutých zemích mají podobu
 • bankovních krizí (zde banky přestávají poskytovat úvěry) nebo
 • měnových krizí (měnových turbulencí, náhlých výkyvů měnového kursu domácí měny).
 • V rozvojových zemích jsou typické kombinace obou krizí s doprovodnými obtížemi při splácení zahraničních dluhů.
 • Finanční krize často vedou k hospodářským recesím či depresím.
obecn znaky finan n ch kriz
Obecné znaky finančních krizí
 • Finančním krizím předchází finanční deregulace a liberalizace kapitálových transakcí.
 • Měnové krize předchází zvýšení přílivu zahraničního kapitálu, způsobený vysokým úrokovým diferenciálem (iD > iF) při stálém (fixním) měnovém kursu.
 • Příliv zahraničního kapitálu tlačí na zhodnocení domácí měny, zhoršování vnější rovnováhy (běžného účtu platební bilance) a oslabení finančního sektoru.
 • Bankovní krize jsou spojeny s nadměrnými půjčkami na aktiva (na nemovitosti nebo na akcie) se spekulačně vysokými cenami.
finan n krizi doprov z panika
Finanční krizi doprovází panika
 • zahraniční investoři utíkají ze země, příslušné země zvyšují úrokové sazby, aby útěku zahraničního kapitálu bránily, což však se nedaří.
 • Odliv zahraničního kapitálu a problémy se splácením úvěrů bývají spojené se zvyšováním zahraničních úrokových sazeb,
 • postižené země následně znehodnocují svou domácí měnu, to vede ke ztrátě kapitálu u subjektů nepojištěných proti kursovému riziku, což ústí ve volný pád domácí měny – depreciaci a následně přerůstá v měnovou krizi
m nov krize
Měnová krize

Měnová krize roku bývá charakteristická

 • pádem hodnoty měny,
 • změnou kurzového režimu
 • masivními devizovými intervencemi centrální banky.
 • Souběžně probíhají často probíhají silné politické otřesy.
m nov krize1
MĚNOVÁ KRIZE
 • Spouštěcím mechanismem měnové krize je ztráta důvěry investorů v měnu a její stabilitu
 • Hromadně proto nakupují devizy /poptávají/ v míře, kterou nemůže devizový trh uspokojit
 • Velmi rychle dochází k prudkému znehodnocení domácí měny, která prudce depreciuje
m nov krize2
MĚNOVÁ KRIZE
 • Devizové rezervy centrální banky jsou brzy vyčerpány a situace z hlediska panické snahy investorů proměnit investice v domácí měně za devizové prostředky odpovídá bankovní panice /runu na banku/ v měřítku celého devizového trhu
 • V důsledku prudké a rezervami centrální banky nezvládnutelné depreciace dochází k prudké devalvaci měny. /změně oficiálního kurzu/
 • Skoková devalvace může u silně zadlužených států vést až k neschopnosti splácet závazky státu v zahraničí a v důsledku toho až ke státnímu bankrotu./Argentina, Island/
m nov krize3
MĚNOVÁ KRIZE

Řešením je zastavení plateb do zahraničí,

 • uzavření burzy a bank
 • uplatnění administrativního pevného úředního kursu – currency board
 • vyhlášení nové měny a měnová reforma
 • Mezinárodní měnový fond (IMF) nabízí stabilizační programy, vázané však na uskutečnění další ekonomických reforem (přizpůsobení ekonomiky).
m nov krize na sklonku 20 stol
Měnové krize na sklonku 20.stol.
 • Mezinárodní měnový fond (IMF) nabízí stabilizační programy, vázané však na uskutečnění další ekonomických reforem (přizpůsobení ekonomiky).
 • V devadesátých letech 20. století (i počátkem 21. století) docházelo k rozsáhlým měnovým krizím, spojených s prudkými poklesy cen aktiv, kolapsem finančních institucí a depreciací měn (znehodnocováním měn). Doprovodným faktorem měnových krizí byly mnohdy hospodářské deprese.
m nov krize4
Měnové krize
 • 1. 1992 - 1993 útoky na Evropský měnový systém.
 • 2. Mexická měnová krize 1994 - 1995
 • 3. Měnové turbulence v zemích Východní a Střední Evropy 1997 - 1998
 • 4. Asijská měnová krize let 1997 - 1998
 • 5. Ruská finanční krize 1998 - 1999.
 • 1999 brazilská měnová krize
 • 7. 2000 - 2001 finanční krize Turecka
 • 8. 2001 - 2002 finanční krize v Argentině
 • 9. Krize na americkém hypotečním trhu - 9. srpna 2007