slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ДВОЙНИ СТАНДАРТИ В НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

ДВОЙНИ СТАНДАРТИ В НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

ДВОЙНИ СТАНДАРТИ В НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ. д-р инж. Васил Гуляшки vggul@yahoo.com ИРИОН. Съдържание на доклада:. Въведение (относно Лисабонската стратегия) Исторически особености Атестиране на учените в България и научни критерии Кой се издига и кой пропада в научната кариера в България?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ДВОЙНИ СТАНДАРТИ В НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ' - slade-hooper


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ДВОЙНИ СТАНДАРТИ В НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ

д-р инж. Васил Гуляшки

vggul@yahoo.com

ИРИОН

slide2
Съдържание на доклада:

Въведение (относно Лисабонската стратегия)

 • Исторически особености
 • Атестиране на учените в България и научни критерии
 • Кой се издига и кой пропада в научната кариера в България?
 • Какво се случва с българските учени, завърнали се от специализации или от продължителна работа в чужбина?
 • Скандални моменти в законодателството, засягащо българската наука
 • Гилотината на тайното немотивирано гласуване
 • Дисбаланси във възрастта на кадровия състав
 • Предложения към българското правителство и към НС
slide3
Лисабонската стратегия (2000г.)
 • Хората са основният актив на Европа

ЦЕЛИ:

- Създаване на Интегрирана Европейска

изследователска зона

- Премахване на пречките за мобилност

на учените

- Задържане на изследователския

талант в Европа

- До 2010 постигане на конкурентна и

динамична икономика на знанието

slide4
ПАРАДОКС!В България се пречи за осъществяване на мобилност на преподаватели и студенти в духа на Лисабонската стратегия!
slide5
Действия на български институции
 • Провал на проекта “Модернизация на образованието” със Световната банка (2003г.)
 • Саботаж при разработването на Стратегия за финансиране на научната инфраструктура на България (2005-2007г.)
 • Нисък % на усвояване на Европейските структурни фондове за финансиране на науката и образованието
slide6
Исторически особености на България
 • След 9.9.1944г. много учени и професори са избити, натикани в концлагери или изгонени в чужбина.
 • На тяхно място са наслагани партизани.
 • Възниква явлението “Лисенковщина”.
 • Кадрите на бившата ДС се замаскират като учени и преподаватели във ВУ.
 • Досиетата на бившата ДС в научната сфера още не са отворени.
 • През 1994г. е осъществена само частична лустрация на комунисти на ръководни постове.
slide7

Двоен стандарт:Кадрите на бившата ДС подпомагат издигането в кариерата по политически, а не по научни критерии. Спира се развитието на талантливите, но неудобни учени.

slide8
Атестиране на учените в България
 • Чл. 42 от ЗНСНЗ:

- не по-рядко от един път на 5 години

- чрез Правилник, утвърден от МС

 • Правилник е имало до 1991г. (отменен с ДВ бр. 27/1991)
 • Едва на 22.03.1999г. ОС на БАН приема “Критерии и методика за атестиране на учените в БАН”.
slide9
Двоен стандарт:
 • Посредствените, но удобни на началниците си научни работници се атестират формално.
 • Изявените, но неудобни учени могат въобще да не бъдат атестирани.
 • Процедурите за даване на степени и звания на удобните протичат бързо, а на неудобните могат да се бавят много години.
slide10
Кой се издига и кой пропада в научната кариера в България?
 • През социалистическия период

- гл. ас. Янко Янков (уволнен на 18.03.1982г. по политически причини)

- доц. “Райна Тошкова” (от “Бягство с ... окови”, Народна Младеж 1988г.) 5 конкурса за аспирант и 3 за научен сътрудник

- доц. Иван Илиев

4 пъти провалян на конкурс за доцент

- Дипломи (проф. д.ик.н. Сивенов 23г.,

проф. д.ик.н. Байлов 27г.)

slide11

през периодаот ноември 1989г. до сега - Проф. дбн Иван Канев (уволнен 1999г. сега работи в Университет Небраска, САЩ) - Гл. ас. д-р Петър Дошков (уволняван 2 пъти от ЮЗУ и 2 пъти възстановен на работа) - Димитър Русев, преподавател в НВУ, (уволнен 2002г. след като е завършил с отличие НАТО-вска военна академия в Монтерей, САЩ) - ст.н.с. дфн Красимир Кабакчиев (уволнен от ИБЕ през 2002г.) - н.с. д-р Сергей Иванов (уволнен от ИФР през 2006г.) - ст.н.с д-р Зоя Гарелкова (уволнена от ИГ)

slide12
Двоен стандарт:
 • Проявяващите инициатива в духа на Лисабонската стратегия срещу уравниловката, корупционните практики и плагиатствата в науката, политически неудобните като обучените кадри на НАТО, както и инициативните – организатори на международни конференции, издатели на сатирични вестници и др. подобни подлежат на уволнение.
 • На издигане подлежат протежетата, имащи шуробаджанашки връзки и политическа протекция, независимо от това колко са некадърни.
slide13
Български учени, завърнали се от специализации в чужбина
 • Случаят н.с. д-р Светлана Григорова
 • Случаят доц. д-р Иван Илиев
 • Случаят Димитър Русев
 • Случаят гл.ас. д-р Галя Маринова
 • Случаят проф. дбн Иван Канев
 • ... Още много други случаи ...
slide14
ПАРАДОКС!

Често пъти придобитите в чужбина ценни знания в областта на науката и новите технологии не се използват в България.

Това е в пълен разрез с Лисабонската стратегия.

slide15
Закони, засягащи българската наука
 • ЗНСНЗ (обнародван в ДВ бр.36 от 9.5.1972г.)

- чл. 27а – добавен (ДВ бр.61 от 1981г.), противоконституционен от 13.07.1991г.

- чл. 5(1), 8(1), 16(1) и 17 – политически,

противоконституционни от 13.07.1991г.

 • ЗВО (регламентира автономията)

безотговорност, безконтролност, безотчетност

 • Законът за БАН

Ръководството и УС -> директори -> членове на ОС -> Ръководство и УС

slide16

Изброените недостатъци на законодателството в областта на науката в България, а именно архаичност (анахроничност), противоконституционност, уродливост и недемократичност отдалечават България от съвременните стандарти в законодателствата на ЕС и са сериозно препятствие за тръгването на нашата страна по пътя към реализация на целите на Лисабонската стратегия. Те са основната предпоставка за съществуването на двойни стандарти и неадекватна научна среда, пълна с парадокси.

slide17
Колективно, тайно, немотивирано гласуване
 • ЗНСНЗ, чл.23(4): “Гласуването е тайно.”
 • ЗНСНЗ, чл.36(4): “Гласуването е тайно.”

=> НЕ Е ВЪЗМОЖНО ТЪРСЕНЕ

НА ОТГОВОРНОСТ!

 • Административно процесуален Кодекс (в сила от 12.07.2006г.), чл. 59 (1):

“Административният орган издава или отказва издаването на акта с мотивирано решение.”

slide18
ПАРАДОКС:
 • В българския съд като административен орган всяко решение се мотивира със съответната законова мотивировка. Така обвиняемите и евентуалните престъпници имат гаранция за своите права.
 • Във Висшата Атестационна Комисия (ВАК), която също е административен орган и, за която също важи новият Административнопроцесуален Кодекс, решенията се вземат с колективно тайно гласуване, при липса на каквато и да било научна мотивировка.
slide19
Гилотината на тайното немотивирано гласуване
 • Научният потенциал на България се обезглавява безнаказано!
slide20
Дисбаланси във възрастта на кадровия състав в българската наука
 • Доклад на Министерство на финансите:

“Образованието – състояние, проблеми и възможности” (2004г.)

69% от професорите са на

възраст над 60 години

едва 4% от професорите са на

възраст до 49 години

slide22
Двоен стандарт и парадокс!
 • В университетите и в БАН старите кадри се предпочитат пред младите. Дори навършили пенсионна възраст за тях се намират начини да продължат да заемат щатна длъжност, което е противозаконно.
 • Напротив младите кадри трудно биват приемани, бързо биват прогонвани – уж по тяхно желание (или евентуално уволнявани), а в най-добрия случай научната им карира спира без развитие в продължение на десетки години.
slide23
Предложения към българското правителство и към НС – за изход от кризата
 • Да бъде приет нов съвременен ЗНСНЗ
 • Да се коригират съответно ЗВО и Законът за БАН
 • Да се регламентират внимателно мандатността и отговорността на ректорите на ВУ и директорите на научни институти
slide24

Да се преразгледат шифрите на научните специалности Да се дефинират ясни научни критерии, които да се впишат в новия ЗНСНЗ Всички рецензии и гласувания да се аргументират въз основа на научните критерии Въз основа на научните критерии да се мотивират всички решения за даване на научно звание и научна степен Гласуването трябва да е явно и поименно, за да се носи лична отговорност

slide25

Трябва да се изготвя писмен протокол за гласуването. Кандидатът трябва задължително да получава екземпляр от всички рецензии, протоколи от гласувания и писмени документи по процедурата му Трябва да се разшири и направи общодостъпна информационната база, свързана с цитирания, импакт фактор и пр. В конспектите за конкурси в науката по всеки въпрос трябва да има посочен достъпен литературен източник Трябва да се предвидят санкции за длъжно- стните лица, нарушили новите научни закони

slide26
Липсват съвременни закони в научната сфера.Няма механизми, гарантиращи спазването на законите.
 • Двойните стандарти водят до:

- системен психически тормоз

- похабява се творческата енергия на

талантливи учени чрез борби в съда

- унищожава се творческият потенциал

на българската нация

slide27
Финансиране на науката в България

Някои каци имат дъно ...

slide28
Финансиране на науката в България

За съжаление кацата на нашата наука няма дъно! => Трябва реформа!!!

ad