1 / 12

Enghouse Bikes Samlingsvejledning Til Fixie bike .

Enghouse Bikes Samlingsvejledning Til Fixie bike. Tillykke med din nye Enghouse Bike , vi har lavet hele samleprocessen i denne folder for at gøre det nemt og overskueligt for dig. Oversigt. I. Udpakning af kassen II. Klargøring af forhjul III. Montering af forhjulet

skyler
Download Presentation

Enghouse Bikes Samlingsvejledning Til Fixie bike .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Enghouse Bikes Samlingsvejledning Til Fixiebike. Tillykke med din nye EnghouseBike, vi har lavet hele samleprocessen i denne folder for at gøre det nemt og overskueligt for dig.

 2. Oversigt. • I. Udpakning af kassen • II. Klargøring af forhjul • III. Montering af forhjulet • IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen • V. Justering af styret • VI. Tilpasning af sadlen • VII. Montering af pedalerne • VIII. Montering af bremsekabel • IX. Prøvekørsel • X. Vedligeholdelse af din cykel • Bemærk: Køber er selv ansvarlig for notering af stelnr. • EnghouseBikes ligger ikke inde med disse oplysninger.

 3. I. Udpakning af kassen • Åben den særlige forsendelseskasse. Fig.1 • Tag sadlen ud af kassen og derefter cykelrammen, hvor baghjulet allerede er blevet tilpasset til. Fig.2 Fig.1 Fig.2

 4. II. Klargøring af forhjul • Fjern de to beskyttelsescovers af plastik på hver sin side af navet på hjulet. Hvis disse er påmonteret.Fig.3 Fig.3

 5. III. Montering af forhjulet • Vigtigt: Få en anden person til at hjælpe dig når du skal montere forhjulet. Alternativt kan du bruge et cykelstativ. • Fjern plastik beskyttelsen fra forgaflens ender. Fig. 4 (Hvis denne er monteret) • Drej indstillingshåndtaget på kaliberbremserne når hjulet er blevet tilpasset, sådan at det peger nedad • Vigtigt: Kontroller ved montering af forhjulet, at forgaflens ender sidder helt fast på akslen! • Bemærk: Kontroller at forhjulet roterer frit. Hjulet er ikke blevet tilpasset ordentligt hvis hjulet ikke kører lige eller hvis bremsen går imod. Fig.4

 6. IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen • Sørg for at de yderste bolte er løsnet og sæt hjulet i gaflen. Fig.5 • Spænd nu de yderste af boltene, så hjulet sidder fast. Fig.6 Fig.5 Fig.6

 7. V. Justering af styret • Brug det medfølgende multifunktionelle værktøj • Vælg en passende unbrakonøgle til at løsne frempindens låseskruer på styret. Fig.7 • Foretag de nødvendige justeringer af dit styr. Vær sikker på, at styret flugter frempindens klemme, før du spænder.Fig.8 • Bemærk: Vær sikker på, at der er et ligeligt fordelt tilspændingsmomentpå alle låseskruer på frempinden. • Tilspændningen af klemmen på frempinden er nødt til at være ligeligt fordelt, da der ellers er risiko for at stor skade på styret. Fig.7 Fig.8

 8. VI. Tilpasning af sadlen • Brug det medfølgende multiværktøj • Fjern beskyttelses plastik på saddelrøret Fig. 9 • indsæt sadelpinden i sadelrøret Fig. 10 • juster højden på sadlen • Bemærk: Når du justerer højden på sadlen, skal du sikre dig, at sadelpinden ikke er trukket længere ud end den anmærkning der er på saddelpinden! Vigtigt! Manglende overholdelse af dette kan medføre alvorlige skader på materialet eller personskade! Fig.10 Fig.9

 9. VII. Montering af pedalerne • Tag begge pedaler ud af kassen med tilbehør • Identificer den højre og venstre pedal Fig.11 • skru den i urets retning med hånden på højre side af kranken Fig.12 Skru den venstre pedal i på samme måde modsat urets retning på venstre side af kranken Fig. 13 • Spænd begge pedaler med en skruenøgle Fig. 14 • check igen efter et par kilometer om de stadigt er stramt monteret. • Vigtigt: Den højre side af kranken er altid på den side hvor kranken sidder. • Bemærk: Manglende notering af markeringerne på pedalerne eller montering med kraft vil uundgåeligt beskadige gevindet! Fig.13 Fig.11 Fig.12 Fig. 14

 10. VIII. Montering af bremsekabel • OBS. Bremsekablet er altid monteret på bremsegrebet. • Tag wiren og sæt igennem den øverste del af bremsekloen. Fig. 15 før nu wiren til den nederste del af bremsekloen og igennem Fig.16, hvor den bliver skruet fast med det vedlagte værktøj. Fig.17 Fig.17 Fig. 16 Fig.15

 11. IX. Prøvekørsel • Vigtigt: Gem dit stelnummer. • Det nemmeste er at notere stelnummeret på din kvittering for cyklen. • Bemærk: Udstyrsbekendtgørelsen blev ændret pr. 1 november 2012 hvor nye lygteregler trådte i kraft. Du kan se den opdaterede udstyrsbekendtgørelse her: • http://www.cyklistforbundet.dk/Alt-om-cykling/Loveog- • regler/Udstyrsbekendgoerelsen • Din nye Enghousebikeer nu klar og du bør tage den ud for en prøvekørsel med det samme • Vigtigt: Inden du begiver dig ud, så tjek igen, at alle skruer og quickrelease beslag er strammet på din cykel. • Vigtigt: For din egen skyld vil vi anbefale at du får din cykel inspiceret efter omkring 100 km. Cykler vil ikke altid være korrekt justeret. Mekaniske komponenter såsom bremser, gear og lejer er nødt til at blive kontrolleret og justeret efter en hvis tid. En indledende inspektion af kvalificerede teknikere vil garantere, at din cykel får en lang levetid, så du kan have glæde af din cykel i længere tid.

 12. X. Vedligeholdelse af din cykel • Vigtigt: • Bemærk: Køber er selv ansvarlig for notering af stelnr. EnghouseBikes ligger ikke inde med disse oplysninger. • Den første inspektion skal udføres efter ca. 100km eller • efter 6 ugers brug. Her bliver alle skruer justeret og tilpasset. • Bemærk: Inspektioner skal udføres regelmæssigt (efter 100 km • eller 6 uger, efter 500 km eller 6 måneder, efter 1000 km eller 1 • år, efter 2000 km eller 2 år, og herefter en gang om året). • God fornøjelse med din nye Enghouse! • MVH. ENGHOUSE BIKES.

More Related