eceabat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ECEABAT PowerPoint Presentation
Download Presentation
ECEABAT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

ECEABAT - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

ECEABAT. Proje Yeri :  Çanakkale ,  Eceabat Proje Ofisi :  Yalın Mimarlık Mimari Proje Ekibi :  Ömer Selçuk Baz ,  Şehri Kaygısız , Ege Battal ,  Ece Özdür ,  Cihan Poçan İşveren :  T.C. Çanakkale İl Özel İdaresi Elektrik Projesi :  Pro Dizayn Elektrik Mekanik Projesi :  Moskay Mühendislik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ECEABAT' - skyler


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

ProjeYeri: Çanakkale, Eceabat

 • ProjeOfisi: YalınMimarlık
 • MimariProjeEkibi: ÖmerSelçukBaz, ŞehriKaygısız,EgeBattal, EceÖzdür, CihanPoçan
 • İşveren: T.C. ÇanakkaleİlÖzelİdaresi
 • ElektrikProjesi: Pro DizaynElektrik
 • MekanikProjesi: MoskayMühendislik
 • AydınlatmaProjesi: ALD Aydınlatma
 • StatikProjesi: FonksiyonMühendislik
 • PeyzajProjesi: Omak Mimarlık
 • ProjeBaşlangıçYılı: 2013
 • ArsaAlanı: 10.000 m²
 • ToplamİnşaatAlanı: 14.479 m2
slide4

YalınMimarlıktarafındantasarlananyapıEceabat'ıngüneyindemilli park sınırındayapılmasıplanlananbirkonaklamatesisiniiçeriyor.

slide5

Yapı, programıyaklaşık 700 yatakkapasitelivedahaçokTürkiye'ninçeşitliillerindenÇanakkaleşehitlikleriniziyaretetmekiçingelecekfarklıyaşgruplarındangenç, çocukziyaretçileriçinplanlandı.

 • Programınbüyüklüğü, EceabatölçeğiveMilli Park, ÇanakkaleBoğazı, denizilişkisigözetilerekparçalıvefarklıfragmanlardanoluşanbiryapıoluşturmayolubenimsendi.
slide6

Alanınönündegeçmesiplanlanankarayolunamesafekoyarakbüyükbir park, yeşilalanoluşturuldu. Böyleceyapıönündeçözülmesiönerilenotobüsparklarıyapınıngüneykısmındaçözümlenerek 25 m genişliğinde 130 m uzunluğundayapıboşluklarıveiçsokakileilişkilibir park eldeedilmişoldu.

 • Yapıyayılıbirgirişkatı, girişkatıişlevlerinibirbirinebağlayanbiriçsokakvebuiçsokakileilişkilibirbirinden hem bağımsız hem bağımlıçalışabilecek 4 yatakbloğundanoluşturuldu.
slide7

Projekapsamındaüretilenkurguağırlık - hafiflikzemineoturma, taşıma-taşınmaprensipleriniifadeedebilecekbirdilkurmaküzerinegelişti. Bu kurgudoğasıgereğimimarlığınyüzyıllariçinde hem Anadolucoğrafyasında hem farklıcoğrafyalardabenimsediği, geliştirdiğiprensiplerinkullanımınıdaberaberindegetirdi. Değişen, ölçekveteknolojiydielbette. Ölçekveteknolojinin de bureferansıniçindenokunabileceğitutarlıbir durum üretebilmektasarımıntemelhedefioldu.