ba il de erlend rme
Download
Skip this Video
Download Presentation
BAĞIL DEĞERLENDİRME

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

BAĞIL DEĞERLENDİRME - PowerPoint PPT Presentation


  • 167 Views
  • Uploaded on

BAĞIL DEĞERLENDİRME. Hülya ÇINAR İşletme-Doktora. Bağıl değerlendirme sistemi öğrencilerin başarısını ölçen bir sistem değil, öğretim elemanı tarafından başarısı ölçülen bir öğrenci grubunun kendi içerisinde değerlendirilmesine olanak veren bir yöntemdir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BAĞIL DEĞERLENDİRME' - skyler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ba il de erlend rme

BAĞIL DEĞERLENDİRME

Hülya ÇINAR

İşletme-Doktora

slide2
Bağıl değerlendirme sistemi

öğrencilerin başarısını ölçen bir sistem değil, öğretim elemanı tarafından başarısı ölçülen bir öğrenci grubunun kendi içerisinde değerlendirilmesine olanak veren bir yöntemdir.

Bu durumda değerlendirmede ölçüt; grubun başarısıdır.

slide3
    Bu yöntemin temel amacı, belirli bir derse devam eden öğrencilerin, o dersin sınavında gösterdikleri başarıyı, mutlak notlara göre değil; o derse devam eden grup içinde gösterdikleri performansa göre değerlendirmektir.  

    Burada performanstan kasıt,  bir öğrencinin grubunda hangi konumda olduğudur.

Bir öğrencinin grubundaki konumunu belirlemenin en iyi yolu, o öğrencinin grup ortalamasının ne kadar altında veya üstünde bir yerde olduğunun saptanmasıdır.

Öğrencinin ortalamaya göre uzaklığını saptamada, o gruptaki puanların standart sapması kullanılmaktadır.

slide4
Sınıftaki öğrencilerin aritmetik ortalamasının üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Buradaki ölçüt sınavın aritmetik ortalamasıdır.

Bu ölçütlere bağıl ölçü denir.

Bağıl ölçüt ile yapılan değerlendirmelere de “bağıl değerlendirme” denir.

slide5
Öğretim Elemanı

100 üzerinden Ham Başarı Notunu Verir

Ham Başarı Notlarının Ortalaması ve Standart Sapması bulunur

z StandartNotları

T Standart Notuna

dönüştürülür

Ham Başarı Notları

z Standart Notuna dönüştürülür

T Standart Notları

HARF NOTLARINA

Dönüştürülür

slide6
z STANDART NOTU, öğrencilerin aldıkları ham başarı notlarının, ortalamadan olan farklarının standart sapma birimiyle ifade edilmesidir.

Başka bir deyişle, herhangi bir öğrencinin aldığı puanın, ortalamanın kaç standart sapma kadar üzerinde ya da altında olduğunun ifadesidir.

slide7
z notları, her zaman ortalaması 0 (sıfır), Standart Sapması 1 (bir) olan notlardır.

Bu sayılar negatif değer de alabilen küçük sayılardır.

Daha anlamlı olsunlar diye, bu notların ortalamaları 0 dan 50 ye standart sapmaları da 1 den 10 a taşınırlar.

Bu yeni standart nota T Standart Notu denir.

T= 10z + 50

Doğal olarak T notlarının da her zaman ortalaması 50, standart sapması 10 dur.

slide8
Bağıl Değerlendirme,
  • Öğrenciler arası kıyaslama işlemini en kapsamlı ve geçerli şekilde yapabildiği,
  • Öğrenciden, öğretim üyesinden, programdan ve eğitim öğretim ortamından kaynaklanan çeşitli faktörlerin etkilerini değerlendirmeye yansıtabildiği,
  • Daha yapıcı bir yaklaşım içerdiği,
  • Dünyada önemli sınav sistemlerince (GRE, CEEB, ACT, SAT vs.) de tercih edilen uluslar arası bir değerlendirme standardı olduğu,
  • Akreditasyon sürecinde, Avrupa Birliği ve ABD üniversiteleri ile uyum sürecinde ihtiyaç duyulduğu için,

en uygun değerlendirme sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

slide9
Soru 1:

Aşağıdakilerden hangisi bağıl değerlendirmeye örnektir?

A) Program hedeflerinin %70’ ini gerçekleştirenlerin başarılı sayılması

B) Grup başarı ortalamasının ölçüt olarak kullanılması

C) Öğrencilerin dönem boyunca yaptıkları çalışmaların bir dosyada toplanarak değerlendirilmesi

D) İlk 10’a girenlerin takıma seçilmesi

E) Grup puanlarının sıralanıp, sınıfın üst %75 ‘lik diliminin başarılı kabul edilmesi

slide10
Soru 2:

Bağıl değerlendirmede, grubun başarısı düşük olması durumunda, öğrencilerin bu durumu kötüye kullanmamaları için yapılması gereken uygulama nedir?

slide11
Kaynaklar:

Özcan Demirel, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Leyla Küçükahmet, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Şeref Tan-Alaattin Erdoğan, Öğretimi Planlama ve Değerlendirme

İsmet Kemertaş, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

ad