qm sistem i akreditacijski procesi na efsa n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
QM SISTEM I AKREDITACIJSKI PROCESI NA EFSA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

QM SISTEM I AKREDITACIJSKI PROCESI NA EFSA - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

QM SISTEM I AKREDITACIJSKI PROCESI NA EFSA. Alma Vranić, EOQ QMS & EA. Sarajevo, 14. 09. 2010. godine. Agenda (10:00 – 10:30). Trendovi u visokom obrazovanju Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu Elementi izgradnje sistema upravljanja kvalitetom Nastavni proces

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'QM SISTEM I AKREDITACIJSKI PROCESI NA EFSA' - skyla


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
qm sistem i akreditacijski procesi na efsa

QM SISTEM I AKREDITACIJSKI PROCESI NA EFSA

Alma Vranić, EOQ QMS & EA

Sarajevo, 14. 09. 2010. godine

agenda 10 00 10 30
Agenda (10:00 – 10:30)
 • Trendovi u visokom obrazovanju
 • Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • Elementi izgradnje sistema upravljanja kvalitetom
  • Nastavni proces
  • Naučnoistraživački proces
  • Procesi podrške
 • Kritične tačke SUK-a na EFSA
 • Fokus daljnjeg razvoja SUK-a na EFSA
trendovi u visokom obrazovanju
Trendovi u visokom obrazovanju
 • Implementacija Bolonjskog procesa - najveća reforma visokog obrazovanja nakon II svjetskog rata (2003. BiH)
 • Ekonomski fakultet u Sarajevu započeo sa implementacijom bolonjskog procesa od šk. 2005/06
 • “Pravi” početak reforme i implementacija Bolonje:
  • Pravila Univerziteta u Sarajevu za I ciklus studija
  • Okvirni Zakon o visokom obrazovanju (juli 2007. godine)
  • Kantonalni zakon o visokom obrazovanju (decembar, 2008.)
  • Kantonalni zakon o visokom obrazovanju (juli, 2010.)
trendovi u visokom obrazovanju1
Trendovi u visokom obrazovanju
 • Ministarsko priopćenje iz Berlina (2003. godine) kaže da:

“KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA PREDSTAVLJA SRŽ STVARANJA JEDINSTVENOG PROSTORA VISOKOG OBRAZOVANJA (EHEA)”

.....što podrazumijeva stvaranje zajedničkih kriterija za QM i njihovu implementaciju na visokoškolskim institucijama u Evropi.

Ministarsko priopćenje iz Bergena (2005.) govori o pomacima u osiguranju kvalitete studijskih programa u EHEA

kvaliteta u obrazovanju
Kvaliteta u obrazovanju

Definicija kvalitete u obrazovanju:

“KONTINUIRANI PROCES KOJI OSIGURAVA ISPUNJAVANJE DOGOVORENIH STANDARDA”,

 • Dogovoreni standardi trebali bi osigurati dasvaka obrazovna institucija u kojoj je kvaliteta osigurana ima potencijal ostvarivanjavisoke kvalitete sadržaja i rezultata.
osiguranje kvalitete
Osiguranje kvalitete
 • Osiguranje kvalitete odnosi se na sredstva ili procese kojima institucija garantira da se standardi i kvaliteta obrazovanja koje nudi održavaju i unaprjeđuju.
 • Pojam Quality Assurance (QA), odnosno osiguranje kvalitete, danas se koristi i za eksterno (External Quality Assurance) i interno institucijsko osiguranje kvalitete (Internal Quality Assurance).
upravljanje kvalitetom
Upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje kvalitetom predstavljaju usklađene aktivnosti za usmjeravanje i upravljanje obrazovnom institucijom s obzirom na kvalitetu.
 • To podrazumijeva dio upravljanja kvalitetom usmjeren na ispunjavanje zahtjeva kvaliteta i zadovoljstvo korisnika usluga.
 • Ovo uključuje modernog menadžera koji je fleksibilan, spreman za timski rad, uvažava inovacije i promjene i koji čitav svoj radni vijek uči i potiče druge na učenje.
razlika izme u akreditacije i certifikacije
Razlika između akreditacije i certifikacije?

Akreditacijska tijela akreditiraju certifikacijska tijela, a certifikacijska tijela certificiraju krajnje korisnike.

Rezultat rada akreditacijskog tijela je potvrda o akreditaciji, a rezultat rada certifikacijskog tijela je certifikat.

ko je zadu en za qa i qm na efsa
Ko je zadužen za QA i QM na EFSA?

QA sistem kao i QM sistem obuhvata sve uposlene, polazeći od kancelarije Dekana, obilazi sve u Instituciji (ne zaboravlja ni portira ni čistačicu) i ponovo se vraća u kancelariju Dekana!

Dakle, svi smo odgovorni za QA i QM sistem EFSA!

ekonomski fakultet univerziteta u sarajevu
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

VEZA SA PRIVREDOM

VIZIJA I

MISIJA

STUDENTI I

KORISNICI

EXECUTIVE EDUCATION

NASTAVNO

OSOBLJE

FIZIČKI

RESURSI

RAZVOJ OSOBLJA

KVALITET PROGRAMA

RAZVOJ I ISTRAŽIVANJE

DOPRINOS ZAJEDNICI

MEĐUNARODNI ODNOSI

SN

ALUMNI

IT SUPPORT

SS

ÇRKS

MIT I E-NET

CRNO

BIC

QM i HRM

PR

CMS

ekonomski fakultet univerziteta u sarajevu1
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • Članica AACSB (Američka asocijacija za kvalitet u obrazovanju, 2007.) - u procesu
 • Članica EFMD (Evropska asocijacija za kvalitet u obrazovanju -za ekonomske fakultete i biznis škole, 2006.) – u procesu
 • EOQ ENQA (Evropska organizacija za kvalitet) EFSA certificiran po međunarodnoj normi ISO 9001:2008 (ISO 9004:2008, IWA 2: 2007, 2009.)
 • AQA (Austrijska agencija za kvalitet) FOCUS audit područja “Teaching, studing and further education” dva procesa Curriculum Management i Support to the study organization, administration & learning via the IS, 2009.
pojam procesa
Pojam procesa

Proces je skup uzajamno povezanih ili međusobno zavisnih radnji gdje se u procesu transformacije ulazne veličine (inputi) pretvaraju u izlazne rezultate (output).

Pod procesom se podrazumijevaju zajedničko djelovanje ljudi, materijala, postupaka i opreme s krajnjim ciljem pružanja kvalitetne usluge ili proizvoda.

Ukupan proces uvijek počinje i završava kod klijenta, dok ulazne i izlazne veličine uvijek moraju biti MJERLJIVE!

struktura procesa
Struktura procesa
 • Postoje 2 pristupa unutar organizacije:
  • Funkcionalni pristup – fokus na strukturu i funkcije organizacije (vertikalni)
  • Procesno orijentirani pristup- fokus na tokove i procese organizacije (horizontalni)

PROCESI UPRAVLJANJA

TEMELJNI PROCESI

PROCESI PODRŠKE

nastavni proces od aplikanta do diplomanta
Nastavni proces OD APLIKANTA DO DIPLOMANTA!

Zakoni, standardi, pravila, know-how

NASTAVNI PROCES

X, X1, X2, X3, X4.....

Izvedeni proces

Zahtjev za izvođenjem

Nastavno osoblje, pomoćno osoblje, infrastruktura

X-PR

X1-Info

X2-SS

X3 -SN

X4-MIT, IT

X5 -OPĆA

X7-BIC

X8- CAREER

X6-NASTAVA

proces stvaranja vrijednosti interni kvalitet rada nastavnog osoblja
Proces stvaranja vrijednostiinterni kvalitet rada nastavnog osoblja

PKR i HRM

NNV, izbor u viša zvanja...

CRNO

Call for papers

Profesionalno usavršavanje

BIC

Literatura, pretraživanje b.p. bibliografija

proces stvaranja vrijednosti eksterni kvalitet rada efsa
Proces stvaranja vrijednostieksterni kvalitet rada EFSA

CRKS

Praktične vještine studenata, Career..

BP STUDENATA

BP EX.STUDENATA

BP PREDUZEĆA

ALUMNI

Povezivanje sa tržištem, predavači iz prakse

PR

Organiziranje events

Informiranje društvene zajednice

kriti ne ta ke suk a na efsa
Kritične tačke SUK-a na EFSA
 • Povećan obim poslova, kroz nejednaka opterećenja (praćenje funkcije i odgovornosti pojedinog radnog mjesta. određivanje nesvrhovitih funkcija);
 • Problem definiranja i razvoja kadrova;
 • HR nezadovoljni, slaba motivacija – utvrditi sistem rezultata i adekvatno tome načine nagrađivanja
 • Kvantificirani strateški i ciljevi kvalitete
 • Slaba internacionalizacija na EFSA
kriti ne ta ke suk a na efsa1
Kritične tačke SUK-a na EFSA
 • Razvoj kriterija za zapošljavanje novih uposlenika
 • Neformalna komunikacija jača od formalne/
 • Nastavni planovi i programi (duge birokratske procedure)
 • Dupliranje tematskih cjelina unutar programa
 • Metode učenja, podučavanja i ocjenjivanja
 • Nizak impact faktor nastavnog osoblja i institucije u cjelini
 • …etc
fokus daljnjeg razvoja suk a na efsa
Fokus daljnjeg razvoja SUK-a na EFSA
 • Internacionalizacija (mobilnost, razvoj međunarod. programa – dupla diploma, zajednička diploma i twinning programi)
 • Razvoj i usklađivanje n.p.p sa potrebama tržišta
 • Razvoj programa cjeloživotnog učenja (DL, tailor-made...)
 • Razvoj nastavničkih vještina i kompetencija
 • Pooštreni kriteriji izbora u akademska zvanja (objavljivanje radova, rad na projektima....)
hvala vam na pa nji
HVALA VAM NA PAŽNJI!

* Margaret Tacher

“ZA RAZLIKU OD PROIZVODNJE,

OBRAZOVNE INSTITUCIJE SU

SIGURNE U SVOJ KVALITET

UKOLIKO IM SE VRATI

FINALNI PROIZVOD!!”

alma.vranic@efsa.unsa.ba

vanja.kenjic@ efsa.unsa.ba