ossik loplasti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ossiküloplasti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ossiküloplasti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Ossiküloplasti - PowerPoint PPT Presentation


 • 737 Views
 • Uploaded on

Ossiküloplasti. Prof.Dr.İrfan DEVRANOĞLU Dr.Engin ACIOĞLU. Neden Timpanoplasti ? Neden Ossiküloplasti ?. Timpanik Membran Manibrium M.= Amplifikasyon Ossiküler MM/İUK=1,3/1 Hidrolik 20/1. Neden Timpanoplasti ? Neden Ossiküloplasti ?. Ossiküloplasti;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ossiküloplasti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ossik loplasti

Ossiküloplasti

Prof.Dr.İrfan DEVRANOĞLU

Dr.Engin ACIOĞLU

neden timpanoplasti neden ossik loplasti
Neden Timpanoplasti ?Neden Ossiküloplasti ?
 • Timpanik Membran
  • Manibrium M.= Amplifikasyon
 • Ossiküler
  • MM/İUK=1,3/1
 • Hidrolik
  • 20/1
neden timpanoplasti neden ossik loplasti1
Neden Timpanoplasti ?Neden Ossiküloplasti ?
 • Ossiküloplasti;

Orta kulak kemikçik zincirinin, akustik transfer mekanizmasının belirli kurallar çerçevesinde restorasyon işlemidir.

neden timpanoplasti neden ossik loplasti2
Neden Timpanoplasti ?Neden Ossiküloplasti ?

Total perforasyon ve kemikçik zinciri kopukluğu halinde ise işitme kaybının seviyesi 50 dB’i bulmaktadır.

Austin’e göre:

Perforasyon ve kemikçik zincir kopukluğunda Austin’e göre işitme kaybı analizi:

 • Kaldıraç etkisi eksikliği : 7,5 dB
 • Hidrolik etki eksikliği      : 26,5 dB
 • Faz koruma etkisinin ortadan kalkması   :
 • Toplam Kayıp            :

16,2 dB

5,0 dB

50,0 dB

38,5 dB

neden timpanoplasti neden ossik loplasti3
Neden Timpanoplasti ?Neden Ossiküloplasti ?

İntakt TM ve kemikçik zinciri kopukluğu halinde

Austin’e göre:

 • Kemikçik zincirinde kopukluk                        : 38 dB
 • Kulak zarının ses iletimine gösterdiği direnç   :16 dB
 • Toplam kayıp                                               :54 dB
neden timpanoplasti neden ossik loplasti4
Neden Timpanoplasti ?Neden Ossiküloplasti ?
 • Eğer TM sağlam olgularda
 • Bu durum:

Konjenital oval pencere yokluğu

Obliteran otoskleroz

Timpanskleroz vakalarında görülebilir.

 • Her iki pencerenin birlikte oblitere olması kaybı daha da arttırmaktadır. Bu iletim tipi işitme kaybında oluşabilecek en fazla kayıptır.

Kemikçik zincir kopukluğu

Oval pencere blokajı

60 dB

tarih e
Tarihçe
 • 1640 Banzer domuz mesanesi
 • 1853’de Toynbee kauçuk disk
 • 1863’de Yearsley pamuk topları
 • 1877’de Blake kağıt yamalar
 • 1878’de ilk kez Berthold miringoplastiyi tanımlamıştır.
 • 1956’da Dr. Wullstein ve Dr. Fritz Zöllner ilk kez modern timpanoplastiyi tanımlamıştır.(Cilt)
 • 1961’de Storrs timpanoplastide temporal faysa greftini kullanmıştır
 • House (1961), Glasscock ve Shea (1967) bugünkü tekniklere benzer, timpanoplastide lateral greft tekniğini tanımlamışlardır.
ossik loplasti1
Ossiküloplasti
 • İlk ossiküloplasti uygulaması 1951 Wullstein
  • Vinil akrilik protez (allogreft) fakat !!!
 • Otogreft inkus kullanımı ve bunu sunduğu sınıflama ile birlikte standardize etmesi
 • Wullstein Sınıflandırması 
 • Tip 1 : Sadece timpan zar defekti, kemikçik zincir normal; miringoplasti yapılır.
 • Tip 2 : Bir kemikçik eksik ya da kopuk/ayrık, tamir yapılabilir (örn. Bone cement) ya da yeniden pozisyonlandırma (inkus interpozisyonu)
 • Tip 3 : Sadece intakt ve mobil stapes mevcut
 • Tip 4: Kemikçik zinciri yok, sadece mobil footplate mevcut; fasya ile yuvarlak pencere korunur.
 • Tip 5: Sadece fikse footplate mevcut, fenestrasyon.
ossik loplasti otogreft
OssiküloplastiOtogreft
 • Kartilaj: unstabil, rezorbsiyon sık, uzun dönem başarı düşük
 • Kemik: stabil, rezorbsiyon oranı çok düşük, başarı şansı yüksek
 • Dezavantajları:
  • Uzamış operasyon süresi
  • Kronik otitli veya revizyon vakalarda bulunmayışı
  • Termal hasara bağlı kanlanma bozukluğu
  • Yeni kemik oluşumu veya remodeling
  • Kolesteatoma riski
ossik loplasti homogreft
OssiküloplastiHomogreft
 • 1967 Wehrs, Homogreft inkus kullanmış ve uygun otogreft inkusun bulunmadığı durumlarda yararlı olduğu görülmüştür.
 • 1980’ler AIDS,Prion enfeksiyonları ve homogreft
ossik loplasti allogreft 1
OssiküloplastiAllogreft-1
 • Başarısızlıklara rağmen allogreft kullanımı ilgi çekmiştir. Shea ve Trace (1956) polietilen 90 yapısında madde kullanmış ve başarı oranı Wullstein gibi olmuş
 • 1976 Plastipore + Kartilaj kullanımı başarı oranını arttırmıştır. (Neden plastipore ile TM arasına kartilaj şart??)
 • Plastipore geniş serilerde %3-5 başarısız (5-10 yıl takip sonrası)
ossik loplasti allogreft 2
OssiküloplastiAllogreft-2
 • Doku uyumunu arttırmak için biyoseramik materyaller geliştirilmiştir: Ca Fosfat
 • Hidroksiapatit (HA): Biyoseramik
  • Grote et al. uzun dönem sonuçlarda mükemmel fayda
  • Goldenberg et al. 157 hasta üzerinde
   • HA ile % 2,6 başarısızlık
   • Plastipore ile % 6,5 başarısızlık
  • Dezavantaj: En önemlisi per-op grefti şekillendirmek zor (Kırılgan ve hassas materyal)
ossik loplasti allogreft 3
OssiküloplastiAllogreft-3
 • Bu sebeple
  • HA, silastic, polietilen kombinasyonları kullanılmaya başlandı
 • Flex H/A: 50/50 HA- medikal silastik karışımı
  • HA baş kısmı ve Flex H/A gövde ile implant biyolojik olarak uyumlu ve per-op kolaylıkla şekil verilebilen bir hal almıştır. Duruma göre TORP operasyon sırasında kolaylıkla PORP haline getirilebilmektedir.
 • HAPEX: HA + polietilen
 • TİTANYUM:
ossik loplasti preoperatif de erlendirme 1
OssiküloplastiPreoperatif Değerlendirme-1
 • Geniş uzun dönem serilerin azlığı
 • Değişik tekniklerin kullanımı
 • Değişik özellikte protezlerin kullanımı
 • Mevcut patolojinin hastadan hastaya değişiklik göstermesi

uygulanacak ossiküloplastinin prognozu hakkında net bir sonucun belirlenmesini zorlaştırmaktadır.

ossik loplasti preoperatif de erlendirme 2
OssiküloplastiPreoperatif Değerlendirme-2
 • Bu sebeple Wullstein’nın (1956) ilk sınıflamasından beri bir çok hekim hastaların prognozunu etkileyebilecek faktörler üzerine çalışmalar yapmışlardır.
 • 1985 Austin, Wullstein sınıflamasını modifiye etmiştir.

Austin Sınıflandırılması

Malleus (+), stapes suprastrüktürü (+), inkus (-)   ---  İyi prognoz

Malleus (+), stapes suprastrüktürü (-),  inkus (-)   ---  İyi prognoz

Malleus (-),  stapes suprastrüktürü (+), inkus (-)   ---  Kötü prognoz

Malleus (-),  stapes suprastrüktürü (-),  inkus (-),

mobil footplate (+)   --- Kötü prognoz

ossik loplasti preoperatif de erlendirme 4
OssiküloplastiPreoperatif Değerlendirme-4
 • 1992 Black et al. 535 hasta
  • Surgical
  • Prosthetic
  • İnfection
  • Tissue
  • Eustachian tüp disfonksiyonu
 • 1998 Albu et al. Review 500 hasta
  • Bu faktörlerin etkilediği benzer hasta gruplarını tespit etmiştir.
ossik loplasti preoperatif de erlendirme 5
OssiküloplastiPreoperatif Değerlendirme-5
 • 2001 Dornhoffer J. ve Gardner E.

200 hasta üzerinde (aynı cerrah) tüm parametreler karşılaştırıldı;

- Yaş - Tanı - Perforasyon

- Belucci klasifikasyon skoru

- Austin klasifikasyonu

- Orta kulak mukozası - Preop odiogram

- ‘Canal Wall’ durumu - Revizyon ??

- Cerrahi prosedür -Ossiküler durum

- Uygulanan Protez tipi (PORP veya TORP)

- Cerrahi sırasında akıntı veya fibrozis var mı?

ossik loplasti preoperatif de erlendirme 6
OssiküloplastiPreoperatif Değerlendirme-6
 • Çalışma sonunda istatiksel olarak post-op gap’in düzelmesinde etkili faktörler;
  • Uygulanan cerrahi prosedür revizyon ??
  • Malleus (+/-)
  • Drenaj (+/-) (en az)
  • .

Fibrozis (+/-)

En önemli faktör

The Ossiculoplasty Outcome

Parameter Staging Index

(OOPS)

slide21
OOPS

Önceki çalışmalara göre en önemli farklar

1- Stapesin önemi

2- Air-bone gap’in durumu

3- Kalın veya granüler mukoza

4- Kolesteatom, kronik otit, atelektazi, perforasyon gibi parametreler (Austin-Kartush sisteminde de yok)

Tüm 200 hastada bu indeks gap’in postop düzelme seviyesi ile doğru orantılı çıkmış.

ossik loplasti anatomik landmark 1
OssiküloplastiAnatomik Landmark-1
 • En kritik bölge manibrium malleus ve proksimal segmenti
  • Tensor timpani ve ant. malleoler ligament rekonstrüksiyon ve protezin stabilizasyonu için destek sağlıyor
  • Malleus genellikle stapes başının 2 mm lateral ve 3-4 mm anterior kısmında bulunur. Bu stabil pozisyon protezin per-op rekonstrüksiyonunu gerektirmez.
  • Tüm Cerrahi girişimlerde

mutlaka malleus hareketi

kontrol edilmelidir.

ossik loplasti anatomik landmark 2
OssiküloplastiAnatomik Landmark-2
 • Stapesin Durumu
  • Taban fiksasyonu
  • Özellikler fibrotik kulaklarda stapes-promonturyum rotasyonu.(PORP-TORP)
  • Stapes yokluğu
ossik loplasti2
Ossiküloplasti

Xomed Flex/HA protezler (TORP,PORP); Yoğun HA içerikli, çentikli (malleus) yuvarlak baş kısmı, Titanyum metal ara bağlantı ve Flex/HA veya teflon içerikli gövde

ossik loplasti3
Ossiküloplasti

Cerrahi Teknik

Malleus -

Malleus +

Stapes intakt

Footplate mobil

Stapes Erode

Footplate mobil

Stapes Erode veya intakt

Footplate fikse

İnkus

Erode

İnkus

intakt

İnkus

Erode

İnkus

intakt

İnkus

Erode

PORP İnkus Rep. Bone C.

TORP, İnkus Rep. (??)

Stapedotomi TORP, İnkus Rep. (??) İdeal Şartlar

Stapedektomisiz Teflon piston, BC

Stapedotomi Teflon piston

ossik loplasti ha bone cement
OssiküloplastiHA Bone Cement

* Goebel JA, Jacob A. Use of Mimix hydroxyapatite bone cement for difficult ossicular reconstruction. Otolaryngol Head Neck Surg. 2005 May;132:727-34.

ossik loplasti4
Ossiküloplasti

Cerrahi Teknik

Malleus -

Malleus +

 • Nadir Durumlar
 • Malleus Ankilozu
 • Anterior Malleus
 • Kötü Prognostik Faktör
 • Sıklıkla Revizyon veya kolesteatoma cerrahisinde görülmektedir.
 • Protezin stabilizasyonunda problem
 • Fish’in neo-malleus uygulaması ??
 • Stapes sağlam ise stabilizasyon burdan sağlanmaya çalışılır (TORP)
 • Stapes tabanı fikse ise stapedotomi??
kaynaklar
KAYNAKLAR
 • 1)Austin DF. Ossicular reconstruction. Arch Otolaryngol 1971;94: 525-535.
 • 2) Austin DF. Reporting results in tympanoplasty. Am J Otol 1985;6:85-88.
 • 3) Bellucci RJ. Dual classification of tympanoplasty. Laryngoscope 1973;83:1754-1758.
 • 4) House WF, Patterson ME, Linthicum FH. Incus homografts in chronic ear surgery. Arch Otolaryngol 1966;84:148-153.
 • 5) Wehrs RE. Homograft ossicles in middle ear surgery. Am J Otol 1985;6:33-34.
 • 6) Wullstein H. Theory and practice of tympanoplasty. Laryngoscope 1956;66:1076-1095. heehy JL and Shelton C. "Tympanoplasty: To stage or not to stage." Oto –HNS. Vol 104. No 3, pages 399-407.
 • 7) Silverstein H, McDaniel AB, Lichtenstein R. A comparison of TORP, PORP, and incus homograft for ossicular reconstruction in chronic ear surgery. Laryngoscope 1986;96:159-165.
 • 8) Goebel JA, Jacob A. Use of Mimix hydroxyapatite bone cement for difficult ossicular reconstruction. Otolaryngol Head Neck Surg. 2005 May;132:727-34.
 • 9) Vincent R., Gratacap B. Techniques of ossiculoplasty with middle ear prothesis. CME BULLETIN,Otolaryngology Head and Neck Surgery 2001;5(3):87-90