Nemzeti er forr s miniszt rium k zoktat s rt felel s helyettes llamtitk r
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár. „VIVANT PROFESSORES” 2010/2011. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár. A PEDAGÓGIA ALAPFOGALMAINAK ÉRTELMEZÉSE: Az iskola fogalma – „közszolgálat”…

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - skyla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nemzeti er forr s miniszt rium k zoktat s rt felel s helyettes llamtitk r
NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUMKözoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár

„VIVANT PROFESSORES”

2010/2011


Nemzeti er forr s miniszt rium k zoktat s rt felel s helyettes llamtitk r

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUMKözoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár

 • A PEDAGÓGIA ALAPFOGALMAINAK ÉRTELMEZÉSE:

 • Az iskola fogalma – „közszolgálat”…

 • A pedagógus fogalma – szakmai kompetenciával rendelkező értelmiségi ember…

 • Az oktatásirányítás fogalma – a társadalmi érdek iskolával szembeni „védelme” helyett az oktató-nevelő intézmény segítése a társadalmi érdek szolgálatában…


Nemzeti er forr s miniszt rium k zoktat s rt felel s helyettes llamtitk r

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUMKözoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár

II. SAJÁTOS PEDAGÓGIAI FOGALMAK ÚJRAÉRTELMEZÉSE:

 • Esélyegyenlőség – a mindenki számára elérhető minimum szint helyett esély kinek-kinek a tehetsége szerint érvényesülni…

 • Integráció és szegregáció – a pedagógiában nem erkölcsi hanem szakmai fogalmak: az integráció nem eszköz hanem cél…

 • Kompetenciák – önmagukban értelmezhetetlen, ám alkalmazásukban nélkülözhetetlen képességek…


Nemzeti er forr s miniszt rium k zoktat s rt felel s helyettes llamtitk r

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUMKözoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár

III. OKATATÁSPOLITIKAI ALAPELVEK:

 • Értékes hagyományok megőrzése

 • A pedagógia valóságának ismerete és tisztelete

 • Szakmai egyeztetés

 • Individualizmus helyett közösségi érdekek és értékek tisztelete


Nemzeti er forr s miniszt rium k zoktat s rt felel s helyettes llamtitk r

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUMKözoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár

III. STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEK

 • Új Közoktatási Törvény megalkotása

 • Koncepció és részben kodifikálás: a 2010/2011-es tanévben

 • A Nemzeti Alaptanterv kiegészítése közműveltségi tartalommal

 • Nem új NAT

 • 2012-től, 1-5-9 osztálytól, felmenő rendszerben

  3. Pedagógus Kamara létrehozása


Nemzeti er forr s miniszt rium k zoktat s rt felel s helyettes llamtitk r

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUMKözoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár

3. Komplex intézmény-ellenőrzési modell kidolgozása és bevezetése

- Nem szakfelügyelet

- Nem hatósági intézkedés

- Kidolgozása: 2010/2011 tanév, fokozatos bevezetése 2012-től

5. Központi bérfinanszírozás kialakítása

6. Kistelepülési iskolák támogatása


Nemzeti er forr s miniszt rium k zoktat s rt felel s helyettes llamtitk r

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUMKözoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár

IV. AZ ALAPELVEK ÉRVÉNYESÜLÉSE A 2010/2011 TANÉVBEN

1. Az oktatást érintő kormányzati alapelvek

- NEFMI

- Szakképzés

- Nemzetiségi, egyházi, esélyegyenlőségi ügyek kiemelése


Nemzeti er forr s miniszt rium k zoktat s rt felel s helyettes llamtitk r

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUMKözoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár

2. A Közoktatási Törvény módosításai

a) 2010 LXXI. Tv.: Érdemjegyekkel történő osztályozás lehetőségének visszavezetése az alsó tagozat második osztályától – december


Nemzeti er forr s miniszt rium k zoktat s rt felel s helyettes llamtitk r

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUMKözoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár

b) 2010 LXXI. Tv.: Az alsó tagozaton, második osztálytól történő évfolyamismétlésre kötelezés szülői beleegyezés nélküli lehetősége

c) 2010 LXXI. Tv.: A nem szakrendszerű oktatás 5-6. évfolyamon választható lehetőségként marad meg, legfeljebb az időkeret 50%-ában – helyi előkészítés után, csak a 2011/2012 tanévtől lehetséges


Nemzeti er forr s miniszt rium k zoktat s rt felel s helyettes llamtitk r

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUMKözoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár

d) 2010 LXXII. Tv.: A felsőoktatási felvételhez szükséges kötelező emelt szintű vizsga vagy vizsgák központi meghatározása – először a 2013/2014-es tanévre

e) 2010 LI. Tv.: intézmény átadás esetén a helyi önkormányzat mentesül az egyházi kiegészítő hozzájárulás megtérítési kötelezettsége alól

f) 2010 LXIII. Tv.: a közoktatási intézményátszervezésekkel, illetve megszüntetésekkel kapcsolatos fenntartói eljárásra vonatkozik


Nemzeti er forr s miniszt rium k zoktat s rt felel s helyettes llamtitk r

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUMKözoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár

3. Más, oktatást érintő törvényi módosítások

 • A Btk. módosítása: a közfeladatot ellátó személyek közül kiemelten a pedagógusok ellen elkövetett bűncselekmények fokozott büntethetősége

  b) A családok támogatásáról szóló, illetve a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosítása


Nemzeti er forr s miniszt rium k zoktat s rt felel s helyettes llamtitk r

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUMKözoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár

4. Az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet módosítása

„Nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben”

„Biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét.”


Nemzeti er forr s miniszt rium k zoktat s rt felel s helyettes llamtitk r

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUMKözoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár

5. A 2010/2011 tanévre még várható kisebb jogszabályi módosítás

A hat-és nyolcosztályos gimnáziumok szóbeli felvételiztetési lehetősége – a 9. évfolyamra megadott, illetve a korábbi írásbeli vizsgára kiadott feltételekkel…