VALEN ŢE CULTURALE ALE SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ - PowerPoint PPT Presentation

valen e culturale ale securit ii i s n t ii n munc n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VALEN ŢE CULTURALE ALE SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ PowerPoint Presentation
Download Presentation
VALEN ŢE CULTURALE ALE SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

play fullscreen
1 / 13
VALEN ŢE CULTURALE ALE SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
144 Views
Download Presentation
skule
Download Presentation

VALEN ŢE CULTURALE ALE SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VALENŢE CULTURALE ALE SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

 2. VIBRAŢIILEsunt efectele asupra corpului uman, cauzate de contactul direct cu echipamente care produc oscilaţii mecanice sau şocuri. M10. VIBRAŢIILE

 3. PARAMETRII CARACTERISTICI VIBRAŢIILOR: • NIVELUL VIBRAŢIEI • ACCELERAŢIA • FRECVENŢA • IMPULSURILE • DURATA EXPUNERII • CONTINUITATEA

 4. Din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncăse iauîn considerareefectele a două tipuri de vibraţii: • Vibraţii transmise întregului corp– sunt vibraţiile transmise prin scaun sau platformă, produse de vehicule vibrante la locul de muncă: camioane, buldozere, maşini de nivelat etc. • Exemplu: conducătorii auto care lucrează în poziţia şezând pe o perioadă lungă de timp, respectiv cei care conduc maşini specifice sectorului forestier.

 5. Vibraţii transmise sistemului mână-braţ– sunt vibraţiile transmise mâinilor şi braţelor prin palme şi degete, cauzate de aparatele de rectificat, ciocane pneumatice, ferăstraie circulare şi panglică, topoare, maşini de găurit, etc. • Exemplu: spargerea asfaltului cu ciocanul pneumatic sau rotopercutor.

 6. UNDE SUNT PREZENTE VIBRAŢIILE? • Vibraţiile sunt prezente în majoritatea mediilor de lucru unde se folosesc echipamente mecanice: • Silvicultură • Construcţii • Minerit • Industria auto şi reparaţii • Producerea de unelte • Sudură • Construirea de reţele de ţevi şi drumuri • Cariere de piatră EFECTELE VIBRAŢIILOR

 7. EFECTELE VIBRAŢIILOR ÎN CAZUL EXPUNERII PE TERMEN SCURT: • O epuizare mai rapidă. • Lipsa concentrării. • Afecţiuni ale vederii.

 8. EFECTELE VIBRAŢIILOR ÎN CAZUL EXPUNERII PE TERMEN LUNG: • Afecţiuni musculo-scheletice mai ales la şira spinării. • Disfuncţii importante cauzate de proasta circulaţie a sângelui (mai ales la degete).

 9. VIBRAŢIILE TRANSMISE ÎNTREGULUI CORP POT PROVOCA: • Afecţiuni dorso - lombare (lombargii). • Traumatisme ale spatelui. • Traumatisme ale umărului şi gâtului.

 10. VIBRAŢIILE TRANSMISE SISTEMULUI MÂNĂ-BRAŢ POT PROVOCA: • Afectiunivasculare: • degetealbesaumoarte • fenomenulRaynaud (paloare şi răceală la extremităţi) • Afectiunineurologice • Sindromul de tunelcarpian(senzaţie dureroasă la nivelul încheiturii mâinii care radiază în întregul braţ, şi produce dureri, furnicături şi amorţeli la nivelul degetelor şi a palmei) • Afectiunimusculo-scheletice

 11. a. MĂSURI TEHNICE • Achiziţionarea unor echipamente tehnice ergonomice, care să ţină cont de tipul de activitate, şi care să producă cât mai puţine vibraţii. • Dacă este posibil, se recomandă achiziţionarea de utilaje ce deţin telecomandă, pentru a se evita expunerea directă a lucrătorului. • Instalarea de elemente de amortizare pentru a proteja angajaţii împotriva vibraţiilor în timpul lucrului cu utilaje, de ex. scaune ce reduc vibraţiile pe utilajele grele etc. • Folosirea exclusivă a mănuşilor anti-vibraţii (numai pentru utilaje de înaltă frecvenţă, cum ar fi aparatele de rectificat). • Repararea elementelor neechilibrate METODE DE COMBATERE A VIBRAŢIILOR

 12. b. MĂSURI ORGANIZATORICE • Alegerea altor metode de lucru ce implică o mai mică expunere la vibraţii mecanice. • Informare asupra nivelului de vibraţii al noilor utilaje folosite. • Furnizareade informaţii adecvate şi mai ales uşor de înţeles, respectiv instruirea angajaţilor cu privire la folosirea corectă a echipamentului. • Reducerea la minim a expunerii la vibraţii prin îmbunătăţirea programului de lucru şi includerea de pauze de odihnă. • Controlul medical periodic al angajaţilor.

 13. Proiectul este disponibil online la adresa: http://valente-culturale ssm.wikispaces.com/ VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!