sportski save z i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sportski save z i PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sportski save z i

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Sportski save z i - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Sportski save z i. Granski sportski savezi Sportski savez Srbije Olimpijski komitet. Cilj udruživanja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sportski save z i' - skule


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sportski save z i

Sportski savezi

Granski sportski savezi

Sportski savez Srbije

Olimpijski komitet

cilj udru ivanja
Cilj udruživanja
 • Sportske organizacije,sportska društva,organizacije za obavljanje sportskih delatnosti i stručna udruženja, mogu se, radi uređivanja pitanja od zajedničkog interesa, zajedničkih reprezenovanja, uređenja pitanja organizovanja takmičenja i statusa sportista u odgovarajućim oblastima kao i odlučivanja o drugim pitanjima, udruživati u saveze.
 • Zakonom o sportu zagarantovana je najašira sloboda udruživanja , te se udruživanje može vršiti u granske saveze i sportske saveze.
granski savez
Granski savez
 • Sportske organizacije, teritorijalni granski sportski savezi, samostalni profesionalni sportisti i stručna udruženja u sportu mogu se radi uređivanja pitanja od zajedničkog interesa i statusa sportista u određenoj grani sporta, odnosno oblasti udruživati u granske sportske saveze za jednu ili/i više sportskih grana ( nacionalni,pokrajinski, gradski, opštinski)
 • Svi granski savezi moraju biti upisani u registar kod Ministarstva za sport.
 • Ukoliko sportski savez ima faktički monopol nad obavljanjem sportskih aktivnosti, dužan je da primi u članstvo sva lica koja ispunjavaju uslove propisane statutu.(nomativni sistem)
oblik udru ivanja
Oblik udruživanja
 • Granski savez se može organizovati po teritorijalnom ili funkcionalnom principu.
 • Može se vršiti organizovanje u okviru jedne vrste sporta ili više vrsta sportova.
 • Granski savez utvrđuje pravila u određenoj grani sporta,a naročitopravila za organizovanje sportskih takmičenja,uslovi prelaska sportista iz jedne u drugu sportsku organizaciju, sankcije sportskoj organizaciji i sl.
 • Pitanje transfera igrača, takođe je u nadležnosti granskog saveza u pogledu kontrolne funkcije.
 • Sportskim pravila granskog saveza ne može biti uslovljen prelazak sportiste iz jedne u drugu sportsku organizaciju plaćanjem naknade.
nastavak
nastavak
 • Granski svez može utvrditi visinu naknade koju treba da plati sportska organizacija u koju sportista prelazi ali eventualno izbegavanje ove obaveze ne sme uslovljavati sam prelazak sportiste u drugu sportsku organizaciju.
 • Garantovana prava sportiste na slobodan izbor zanimanja. Granski savez može doneti pravila kojima uslovljava učestvovanje na takmičenju dobijanjem licence a za nju samostalno utvrđuje uslove sticanja.
teritorijalni granski savezi
Teritorijalni granski savezi
 • Sporazumom više granskih saveza mogu se obrazovati teritorijalni granski savezi.
 • Zakon o sportu izdvaja nacionalne i pokrajinske granske saveze.
 • Nacionalni granski savez je najviši oblik udruživanja u R.Srbiji u odgovarajućoj grani sporta.
 • Ukoliko se u NGS udruže više od polovine registrovanih sportskih organizacija, on vrši funkciju reprezentativnog udruženja poslodavaca i ima posebna ovlašćenja za zaključenje kolektivnog ugovora za granu sporta za koju je nadležan.
nadle nost nacionalnog granskog sportskog saveza
Nadležnost nacionalnog granskog sportskog saveza
 • NGSS utvrđuje sportska pravila u odgovarajućoj sportskoj grani a u skladu sa međunarodno utvrđenim pravilima.Posebno utvrđuje prema članu 102:
 • -sistem, propozicije, pravila i kalendar takmičenja
 • -pravila za organizovanje sportskih takmičenja i učešće na njima
 • -načini registrovanja ugovora između sportista i sportskih organizacija, trenera i registrovanih stranih sportista
 • -mere za sprečavanje negativnih pojava u sportu, medicinska zaštita sportista
 • -disciplinski postupak i disciplinske kazne
 • -uslove za posredovanje u prelascima spotista
 • -status sudija, službenih lica i obavljanje stručnog rada u sportskim organizacijama
sportski savez srbije
Sportski savez Srbije
 • Sporazumom (ugovorom)više granskih saveza obrazuju se sportski savezi. Ovi savezi organizuju se na teritorijalnom principu (opštinski,gradski,pokrajinski).
 • Osnovni cilj ovakvog udruživanja je zadatak objedinjavanja celokupnog sporta na određenoj teritoriji i zajednički nastup sportskih organizacija i njihovih granskih saveza prema okruženju.
 • Zakon definiše samo nadležnost za Sportski savez Srbije ali ostavlja interesu i volji pojedinih opštinskih i gradskih granskih saveza da odluče o obliku organizovanju , posebnih teritorijalnih saveza ili u okviru SSS.
nadle nost sportskog saveza srbije
Nadležnost Sportskog saveza Srbije
 • SSS obavlja poslove kojima obezbeđuje uslove za praćenje, razvoj i unapređenje masovnog sporta,školskog sporta i vrhunskog sporta u neoloimpijskim sportovima kao i druge poslove u skladu sa zakonom i strategijom razvoja sporta u Srbiji.
 • -utvrđuje uslove za sportistu preduzetnika, rešava arbitražne sporove za neolimpijske sportove, predlaže godišnje i posebne programe kojima se obezbeđuje opšti interes u oblasti sporta, učestvuje u kategorizaciji sportista, daje mišljenje u vezi sa kandidaturom za organizaciju velikih takmičenja u srbiji i slično
olimpijski komitet srbije
Olimpijski komitet Srbije
 • Olimpijski komitet je organizacija u oblasti sporta,obrazovana u skladu sa olimpijskom poveljom i priznata od strane međunarodnog olimpijskog komiteta.
 • OK obavlja poslove kojima obezbeđuje uslove za razvoj, unapređenje i praćenje VRHUNSKOG sporta i sistema vrhunskog sporta.Takođe je u njegovoj nadležnosti ostvarivanje međudržavne i međunarodne sportske saradnje.
 • Pored toga obavlja sledeće poslove:
 • -rešava arbitražne sporove za olimpijske i paraolimpijske sportove
 • -učestvuje u radu Upravnog odbora republičkog zavoda
 • -predlaže godišnje i posebne programe kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta
 • -pripreme akta za kategorizaciju sportista i sl.
 • -daje mišljenje u vezi sa kandidaturom velikih međ. takmičenja
nastavak1
nastavak
 • Olimpijski komitet Srbije svoje aktivnosti obavlja u skladu sa načelima olompijskog pokreta i Olimpijskom poveljom MOK
 • Na osnivanje, rad kao i na programe primenjuju se pravila Zakona o sportu koja se odnose na nacionalne granske saveze.
 • Korišćenje reči “olimpijski” i izvedenica može se koristiti samo uz saglasnost Olimpijskog komiteta Srbije.
 • Stručna i druga udruženja i savezi u sportu
 • Sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu mogu se radi uređivanja i ostvarivanja zajedničkih interesa udruživati u stručna sportska udruženja(udruženja trenera, sudija i dr.)
 • Sportske organizacje , sportska društva, sportski savezi mogu se radi ostvarivanja svojih zajedničkih interesa udruživati u druga udruženja(organizacioni odbori,udruženja navijača i sl.)
zavod za sport i medicinu sporta republike srbije
Zavod za sport i medicinu sporta republike Srbije
 • Zavod za sport je ustanova koja obavlja delatnost radi razvoja stručnog rada i zadovoljavanja stručnih potreba u oblasti sporta.
 • -periodična testiranja , kontrolu treniranosti perspektivnih i vrhunskih sportista, organizacija i realizacija kontinuiranih treninga i priprema vrhunskih sportista, vođenje matičnih evidencija u oblasti sporta,
 • Obavljanje nadzora nad stručnim radom, evoulacija zdravstvenog stanja učesnika u fizičkim aktivnostima , kao i savetovanja, međunarodne saradnje i sl.
organi republi kog zavoda
Organi Republičkog zavoda
 • Organi Republičkog zavoda su: direktor i upravni odbor
 • Upravni odbor RZ ima 7 članova.(2 iz ministarstva,1 stučnjak iz oblasti sporta,1 iz Ol.k., 1 iz SSS i 2 iz Republičkog zavoda
 • Članovi moraju imati visoko obrazovanje.
 • Nad zakonitošću rada RZ kontrolu vrši ministarstvo sporta.
 • Na rad RZ primenjuju se propisi i javnim službama, a sredstva za rad se obezbeđuju iz budžeta RS.
ustanove u sportu
Ustanove u sportu
 • Ustanove u oblasti sporta mogu osnivati Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.
 • Sredstva se obezbeđuju iz budžeta a program rada ustanove odobrava osnivač.
 • Na ovaj način Zakon o sportu odvaja sportske organizacije od ustanova, što je dobro.
 • Razdvajaju se aktivnosti koje inicira država, radi ostvarenja opšteg interesa od onih koje inicira individualni interes.
 • Ustanove nisu sportske organizacije ali imaju mesto u sistemu sporta radi ostvarenja opšteg interesa u sportu.
sportske zadu bine i fondacije
Sportske zadužbine i fondacije
 • Zadužbine su pravna lica bez članova kojem je osnivač namenio određenu imovinu radi dobročinog ostvarivanja opštekorisnog cilja ili privatnog interesa.
 • Fondacije su pravna lica bez članova i imovine koje su osnovane radi dobročinog ostvarivanja opštekorisnog cilja.
 • Ukoliko se ova pravna lica osnivaju radi ostvarivanja opštekorisnih ciljeva u oblasti sporta onda se osnivaju kao sportske zadužbine i fondacije.
dozvola za sezonu
Dozvola za sezonu
 • Pravila nacionalnog granskogg saveza mogu da propišu da je učešće u sportskoj sezoni uslovljeno dobijanjem dozole za sezonu.
 • Sportska organizacija koja ispunjava propisane uslove za bavljenje sportskim aktivnotima i sportskim delatnostima kao i posebne uslove propisane aaktom nacionalnog granskog saveza može da dobije dozvolu za sezonu.
 • Nacionalni granski savez deli potrebne uslove na grupe:
 • -sportski,infrastrukturni,personalni, administrativni,pravni,finansijski
nastavak2
nastavak
 • Pored navedenih uslova , sportska organizacija mora da ima zaposleno ili ugovorom angažovano lice koje će da koordinira poslove bezbednosti učesnika sportskih takmičenja koje ona organizuje i sportskog menadžera za operativne, izvršene poslove.
 • Sportska dozola za sezona traje jednu takmičarsku sezonu.
 • Sportsko takmičenje koje ima većinu učesnika sa statusom profesionalnog sportiste je smatra se profesionalnim sportskim takmičenjem