การจัดชั้นลูกหนี้
Download
1 / 11

การจัดชั้นลูกหนี้ - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

การจัดชั้นลูกหนี้. ลูกหนี้จัดชั้นปกติ Pass ไม่ผิดนัดชำระหนี้หรือค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยไม่เกิน 1 เดือน ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ Special Mention ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันถึงกำหนดชำระ. การจัดชั้นลูกหนี้.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การจัดชั้นลูกหนี้' - skip


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
การจัดชั้นลูกหนี้

ลูกหนี้จัดชั้นปกติ Pass ไม่ผิดนัดชำระหนี้หรือค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยไม่เกิน 1 เดือน

ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ Special Mention ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันถึงกำหนดชำระ


การจัดชั้นลูกหนี้

ลูกหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน Substandard

ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันถึงกำหนดชำระ

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย Doubtful ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันถึงกำหนดชำระ


การจัดชั้นลูกหนี้

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ DoubtfulLoss ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกิน 12 เดือน นับแต่วันถึงกำหนดชำระ

ลูกหนี้จัดชั้นสูญ Loss ลูกหนี้ที่ธนาคารได้ใช้สิทธิ์เรียกร้องโดยสมควรเพื่อให้ได้รับชำระหนี้แต่ไม่มีทางที่จะได้รับชำระหนี้แล้ว โดยพิจารณาตามประกาศ ธปท.


อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัญจะสูญ อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัญจะสูญ

ชั้นหนี้ อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ปกติ (ค้างชำระ 0-1 เดือน) 1 %

กล่าวถึงเป็นพิเศษ (ค้างเกิน 1-3 เดือน) 2 %

ต่ำกว่ามาตรฐาน (ค้างเกิน 3-6 เดือน) 100 %

สงสัย (ค้างเกิน 6-12 เดือน) 100 %

สงสัยจะสูญ (ค้างเกิน 12 เดือนขึ้นไป) 100 %


อำนาจอนุมัติและวงเงินอนุมัติ อำนาจอนุมัติและวงเงินอนุมัติ

ผู้มีอำนาจอนุมัติ วงเงินอนุมัติ

คณะกรรมการแก้ไขหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้สาขา ไม่เกิน 1 ลบ

คณะกรรมการแก้ไขหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้เขต ไม่เกิน 2 ลบ

คณะกรรมการแก้ไขหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ภาค ไม่เกิน 3 ลบ

คณะกรรมการแก้ไขหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้-

สายงานบริหารหนี้และกฏหมาย ไม่เกิน 30 ลบ


การติดตามหนี้ อำนาจอนุมัติและวงเงินอนุมัติ

* ออกหนังสือเตือนให้ชำระหนี้ครั้งที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญาในเดือนใดเดือนหนึ่ง

*ออกหนังสือเตีอนให้ชำระหนี้ครั้งที่ 2 ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญา ติดต่อกัน 60 วัน หรือ 2 เดือน

*ออกหนังสือเตือนให้ชำระหนี้ครั้งที่ 3 ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญา ติดต่อกัน 90 วัน หรือ 3 เดือน

ถึงผู้กู้และผู้ค้ำประกันและส่งสำเนาให้ผู้จำนำ หรือผู้จำนอง

(ถ้ามี)


การติดตามหนี้ อำนาจอนุมัติและวงเงินอนุมัติ

โดย วิธีใดๆ เช่น โทรศัพท์ หรือไปพบลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน หรือผู้จำนำ หรือผู้จำนอง (ถ้ามี)

ยกเว้น รายที่มีการติดตามหนี้โดยหน่วยงานอื่นหรือมีการจ้างบุคคลภายนอกติดตามหนี้แล้ว


การติดตามหนี้ อำนาจอนุมัติและวงเงินอนุมัติ

 • หนี้ค้างชำระเกิน 90 วันหรือ 3 เดือนขึ้นไป

  กรณีติดตามหนี้ไม่เป็นผล ให้จัดส่งแฟ้มให้เขต เพื่อดำเนินคดี


สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ สินเชื่อพันธบัตรออมสิน

 • กรณีชำระเป็นงวดรายเดือน ไม่ชำระหนี้ติดต่อกันเกินกว่า 90 วัน หรือเกินกว่า 3 เดือน มีหนังสือเตือนแล้ว ไม่มาชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนด ให้ถอนหลักประกันชำระหนี้ปิดบัญชี

 • กรณีชำระเมื่อครบกำหนดสัญญา แจ้งให้ผู้กู้ทราบก่อนวันครบกำหนดสัญญากู้เงิน ไม่มาชำระหนี้ภายในวันครบกำหนด ให้ถอนหลักประกันชำระหนี้ในวันครบกำหนดตามสัญญากู้เงิน


อายุความในการฟ้องร้องดำเนินคดี

 • หนี้บัตรเครดิต หลังจากมีการผิดนัดชำระตามสัญญา

  อายุความในการฟ้อง 2 ปี

 • หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล (สัญญากู้ยืมที่มีการผ่อนชำระเป็นงวดๆ )

  อายุความในการฟ้อง 5 ปี

 • หนี้วงเงินเบิกเกินบัญชี หลังจากมีการผิดนัดชำระตามสัญญา

  อายุความในการฟ้อง 10 ปี


ขอให้น้องๆทุกท่านจง...................

โชคดีในการสอบ

โชคดีทำข้อสอบได้ทุกข้อ

โชคดีได้บรรจุเป็นพนักงานทุกท่าน

ด้วยความปรารถนาดีจากพี่ๆเพื่อนๆ


ad