Hendelsestyring incident management
Download
1 / 18

Hendelsestyring (Incident Management) - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Hendelsestyring (Incident Management). Terminologi. Incident, hendelse: En hendelse på et tidspunkt (event) som ikke er en del av den normale utførelsen av tjenestetilbudet, og kan forårsake avbrudd eller redusert kvalitet på en tjeneste.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hendelsestyring (Incident Management) ' - sivan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hendelsestyring incident management

Hendelsestyring (Incident Management)


Terminologi
Terminologi

 • Incident, hendelse: En hendelse på et tidspunkt (event) som ikke er en del av den normale utførelsen av tjenestetilbudet, og kan forårsake avbrudd eller redusert kvalitet på en tjeneste.

 • Hendelse kan være en følge av feil i maskinvare eller programvare, eller alle typer forespørsler fra kundene/brukerne.


 • Formålet med prosessen:

  • Gi raskt svar til kundene

  • Gjenopprette en tjeneste så raskt som mulig til normalt tjenestenivå etter en hendelse

  • Sikre best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser

  • Opprette og benytte en standard rutine for håndtering av kundehenvendelser


 • Eksempler på hendelser:

  • Program har redusert ytelse eller tilgjengelighet

  • Maskinvare er nede eller delvis nede

  • Tjenesteforespørsler fra kundene

 • Brukerstøtte - en nøkkelrolle for service desk

  • Registrere hendelser

  • Overvåke progresjon av gjenoppretting av tjenester

  • Ansvar og eierskap til hendelsene


Kundeforesp rsler
Kundeforespørsler

 • Forespørsler som ikke skyldes feil i infrastrukturen kan omfatte:

  • Hjelp

  • Programvareleveranse

  • Informasjon

  • Råd om program- og maskinvare

  • Dokumentasjon av program- og maskinvare

 • Hjelp kan inkludere:

  • Spørsmål om funksjonalitet eller informasjon om et programvareprodukt

  • Status når det gjelder gjenoppretting av en tjeneste

  • Passord

  • Datagjenfinning/datalagring

  • Registrering av brukere


Prioritering
Prioritering

 • Hendelser skal prioriteres etter visse kriterier:

  • Konsekvenser for kunden: Graden av avvik fra det normale/avtalte tjenestenivået. Jo alvorligere konsekvenser hendelsen vil ha for kunden, desto høyere må hendelsen prioriteres.

  • Hvor presserende er hendelsen? Hvilken forsinkelse kan kunden tåle før normalt tjenestenivå må være gjenopprettet? Jo raskere tjenestenivået må gjenopprettes, desto høyere må hendelsen prioriteres.


Eskalering opptrapping
Eskalering, opptrapping

 • Hvis en hendelse ikke kan løses av første-linje brukerstøtte (service-desk) innen gitte tidsrammer, så må mer ekspertise eller autoritet koples inn.

 • To typer eskalering:

  • Funksjonell eskalering: Involver personell med mer spesialisert kompetanse, eller med utvidede tilgangsrettigheter (administrator, superbruker).

  • Hierarkisk eskalering: Involver personell med mer administrativ eller økonomisk autoritet på ledelsesnivå. Ressurs eskalering.


Tjenestest tte niv er
Tjenestestøtte nivåer

 • Første-linje støtte: Leveres vanligvis av Service desk (kundemottak, skranke, orakel, og lignende.)

 • Andre-linje støtte: Leveres av de enkelte administrative enhetene, med mer spesialisert kompetanse innenfor sitt tjenesteområde og med autoritet til å omdisponere ressurser.

 • Tredje-linje støtte: Leveres av IT-utviklingsavdelingen, med spesialisert kompetanse innen bl.a. programvareutvikling, system- og applikasjonsprogramvare, nett og maskinvare.

 • Fjerde-linje støtte: Leveres av IT-leverandørene.


Kompetansekrav
Kompetansekrav

 • Første-linje støtte:

  • Like og ha evne til å behandle kunder

  • Ha inngående kjennskap til organisasjonen

  • Ha god innsikt i tjenestetilbudet

  • Ha god erfaring med og like å løse akutte problemer raskt

  • Ha god kompetanse i bruk av IT-støtteverktøyet.

 • Andre-linje støtte:

  • Ha nødvendig administrativ autoritet

  • Ha spesialisert kompetanse innefor den aktuelle tjenesten

 • Tredje-linje IT-støtte:

  • Ha god generell kompetanse i IT: arkitektur, programmering, programvare, maskinvare.

  • Ha spesialisert kompetanse i programvare utvikling, eller i drift og vedlikehold av IT-infrastrukturen.


St tteprosesser
Støtteprosesser

 • Konfigurasjonsstyring, CMDB. Viser relasjoner mellom ressurser, tjenester, brukere og tjenestenivå. Angir hvem som kan ta seg av ulike typer hendelser, hvordan nødløsninger kan iverksettes, osv.

 • Problemløsning. Støtter prosessen med å identifiserer underliggende feil, holde oversikt over problemsituasjoner, kjente feil, nødløsninger, og midlertidige reparasjoner.

 • Endringsstyring. Problem kan løses ved å implementere endringer. Endringsstyring holder oversikt over planlagte endringer og deres status. Endringer kan medføre hendelser.

 • Tjenestenivåstyring. Holder rede på kundeavtalene, SLA. SLA brukes ved kommunikasjon med brukeren, og behandling av hendelser.


Service desk aktiviteter
Service desk aktiviteter

 • Hendelser kan oppdages og rapporteres av:

  • Bruker/Kunde. Rapporterer til Service Desk via telefon, e-post, post eller oppmøte.

  • Systemet. Programvare- eller maskinvarefeil.

  • Andre henvendelser via telefon, e-post eller oppmøte.

 • Mottak og registrering. Det opprettes en hendelsepost med følgende informasjon:

  • referanse nummer, tidspunkt, symptomer, bruker, mottaker, lokalisering, berørte tjenester og maskinvare.

 • Melding til andre berørte brukere og avdelinger.


Klassifisering av hendelser
Klassifisering av hendelser

 • Kategori

  • Sentral prosesseringsenhet: maskinvare, programvare.

  • Nett: Router, nettsegment, hub, IP adresse, osv.

  • Arbeidsstasjon: Skjerm, nett tilkobling, disk, tastatur, mus, osv.

  • Bruk og funksjonalitet: bruk av tjenesten, kapasitet, tilgjengelighet, kommunikasjon

  • Organisasjon og prosedyrer: bestilling, forespørsel, støtte, kommunikasjon.

  • Tjeneste ønske: støtte, leveranse, informasjon, råd, dokumentasjon, og lignende.


 • Prioritering.

 • Hvem skal behandle hendelsen.

 • Tid. Anslått max. tid det vil ta å gjenopprette akseptabelt tjenestenivå.

 • Status: Ny, akseptert, planlagt, tilordnet, aktiv, stanset, løst, lukket.


 • Matching. Sammenlign med tidligere hendelser for om mulig å finne en løsning.

 • Undersøkelse og diagnose. Hendelsen oversendes deretter en ekspertgruppe for undersøkelse og diagnose.

 • Løsning og gjenopprettelse (recovery).

 • Avslutt. Service desken gir tilbakemelding til personen som meldte om feilen, og lukker hendelsen.


Prosess kontroll hendelsestyring
Prosess kontroll: Hendelsestyring finne en løsning.

 • Rapporter til ulike målgrupper:

  • Hendelsestyring:

   • Identifiser manglende ledd i prosessen

   • Identifiser konflikter med SLA

   • Identifiser tendenser i håndteringen av hendelser

  • IT støttegruppe:

   • Oversikt over løsning av hendelser

   • Løsningstid i de ulike støttegruppene

  • Tjenestestyring:

   • Informasjon om kvaliteten på tjenestene

   • Måling av faktisk tjenestenivå


 • Måleindikatorer finne en løsning.

  • Totalt antall hendelser.

  • Gjennomsnittlig løsningstid.

  • Gjennomsnittlig løsningstid etter prioritet.

  • Prosentvis andel av hendelsene som er løst innenfor SLA kravene.

  • Prosentvis andel av hendelsene som er løst av første-linje støtte, service desk.

  • Gjennomsnittlig kostnad pr. hendelse.

  • Antall løste hendelser pr. arbeidsstasjon eller pr. ansatt.

  • Antall hendelser løst uten å gå til brukeren.

  • Antall hendelser med riktig initiell klassifisering.

  • Antall hendelser som videresendes riktig.


Kostnader og mulige problemer
Kostnader og mulige problemer finne en løsning.

 • Kostnader:

  • Initiell implementasjon av tjenesten

  • Opplæring og instruksjon

  • Innkjøp av støtteverktøy

  • Løpende utgifter til personell og bruk av verktøyet

 • Problemer

  • Brukere og IT personell gjør ikke bruk av IM (Incident management)

  • For mange hendelser, slik at hendelsene ikke registreres nøyaktig. Unøyaktig diagnose fører til at løsningsarbeidet blir mindre effektiv.

  • Eskalering. Hendelser som ikke løses raskt vil forsterke problemene, som igjen vil kreve mer innsats fra spesialistgruppene.

  • Mangel på avtaler. Hvis tjenesteavtalen og tjenestenivået er uklart definert, så vil det bli vanskelig for IM å prioritere håndtering av hendelsene.

  • Mangel på forpliktelse. Det kreves en høy grad av forpliktelse både fra ledelsen og fra de ansatte for å løse hendelser basert på en prosess tilnærming.


Oppsummering
Oppsummering finne en løsning.

 • Hendelsestyring skal redusere eller fjerne uønskede følger for brukere eller kunder av forstyrrelser i IT-tjenestene. Siktemålet er å få kunden eller brukeren i normal virke så raskt som mulig etter et avbrudd.

 • Hendelser loggføres, klassifiseres og rutes til passende spesialistgrupper for behandling.

 • Melding om hendelser mottas av service desk, som fungerer som forkontor til de underliggende spesialistavdelingene.

 • Hendelser kan løses på ulike nivåer i organisasjonen.


ad