elin k l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ELIN-k PowerPoint Presentation
Download Presentation
ELIN-k

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

ELIN-k - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

ELIN-k. ELIN-k prosjektet og Samspillkommune-prosjektet Erfaringer fra Samspillkommuneprosjektet Stjørdal kommune : Interkommunalt samarbeid Dyrøy kommune Utfordringer for en liten kommune Spørsmål/diskusjon. Tromsø. ELIN-k-prosjektet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ELIN-k' - sivan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
elin k
ELIN-k
 • ELIN-k prosjektet og Samspillkommune-prosjektet
 • Erfaringer fra Samspillkommuneprosjektet
   • Stjørdal kommune:
     • Interkommunalt samarbeid
   • Dyrøy kommune
     • Utfordringer for en liten kommune
 • Spørsmål/diskusjon

Tromsø

elin k prosjektet

ELIN-k-prosjektet

Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

Ansvar:

Norsk Sykepleierforbund og KS

Finansiering:

KS ,Helsedirektoratet, Innovasjon Norge, Norsk Sykepleierforbund og

Nasjonal IKT

ehelseseminar 2008

Prosjektgruppe

Prosjektleder: Sissel Skarsgaard, NSF

Delprosjektleder: Heidi Jacobsen, NST

Annebeth Askevold, KITH

overordnete m l for elin k prosjektet
Overordnete mål for ELIN-k-prosjektet
 • Bidra til bedre og mer samhandling for å sikre pasientene helhetlige forløp helse- og omsorgkjeden.
 • Bidra til rett informasjon til rett tid og til rett person.
 • Være premissleverandør og samarbeidspart i forhold til IKT-leverandørene for å sikre faglig forsvarlig innhold og struktur i de elektroniske løsningene.
elin metodikk brukerstyrte prosjekt

Behov

Løsninger

ELIN-metodikkBrukerstyrte prosjekt
 • Brukerne definerer og spesifiserer behovene, og er eiere og drivere av prosjektene
 • Leverandørene utvikler løsningene
utvikling skjer p bakgrunn av
Utvikling skjer på bakgrunn av
 • ”De gode samhandlingsmeldinger”:
  • inneholder beskrivelse av anbefalinger til faglig innhold og struktur i meldingene
 • Funksjonskrav i ELIN-k-prosjektet :
  • Inneholder krav til funksjonalitet, arbeidsflyt og presentasjon
piloter i elin k fase 1 pleie og omsorgstjenesten og fastleger
Piloter i ELIN-k fase 1 Pleie- og omsorgstjenesten og fastleger

Legegruppen Grandgården,

Tromøy legesenter

Flaktveit legesenter,

Eidsvåg legesenter

Legene Sentrum Vest,

Solvang legesenter

Legesenteret Mariero,

Hinna legekontor

Kroken legesenter,

Kvaløysletta legekontor

Midtbyen legesenter

Arendal kommuneBergen kommuneSandefjord kommuneStavanger kommuneTromsø kommuneTrondheim kommune

 • Profdoc AS
 • Infodoc AS
 • Acos AS
 • TietoEnator AS
 • Visma Unique AS
piloter i elin k fase 2 pleie og omsorgstjenesten sykehus
Piloter i ELIN-k fase 2 Pleie- og omsorgstjenesten sykehus

Stavanger Universitetssykehus

Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø

St.Olavs Hospital

Stavanger kommune -

Tromsø kommune -

Trondheim kommune -

 • DIPS AS
 • Siemens AS
 • Acos AS
 • TietoEnator AS
 • Visma Unique AS
slide12

TTT

To skritt frem og ett tilbake..

slide13

ELIN-kElektronisk informasjonsutveksling i kommunene

ELIN-k fase 1

utvikling og pilotering av meldinger mellom

pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege

ELIN-k fase 2:

utvikling og pilotering av meldinger mellom

pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus

2010

2008

2009

slide14

Samspillkommune-

prosjekt 20

ELIN-kElektronisk informasjonsutveksling i kommunene

ELIN-k fase 1

utvikling og pilotering av meldinger mellom

pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege

ELIN-k fase 2:

utvikling og pilotering av meldinger mellom

pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus

2008

2009

2010

oppgaver i samspillkommunenes forprosjekt
Oppgaver iSamspillkommunenes forprosjekt

Forberedelse til elektronisk samhandling

oppgaver i forprosjektet
Oppgaver i forprosjektet

Administrative

 • Utarbeidelse av en prosjektplan for gjennomføring av forprosjektet.
 • Utarbeidelse av en innledende statusrapport (teknisk infrastruktur, bruk av fagsystem, kobling til helsenettet)
 • Utarbeide prosjektplan for gjennomføring av hovedprosjekt
 • Utarbeidelse av en sluttrapport.

Tekniske

 • Anskaffelse av ELIN-k-løsningene
 • Inngåelse av avtale om tilknytning til Norsk Helsenett
 • Vurdere adresseringsnivå for kommunen (en adresse eller flere)
 • Anskaffelse av virksomhetssertifikat
slide17

Oppgaver i forprosjektet

Personellmessige

 • Planlegge omfang av opplæring for de ansatte

Organisatoriske

 • Forankring av prosjektet i egen organisasjon
 • Lage oversikt over hvilke organisatoriske tiltak som må gjøres internt i kommunen for å kunne ta i bruk løsningene.
 • Utarbeidelse av rutiner og avvikshåndtering for bruk av meldingene internt i kommunen
 • Samarbeidsavtale om elektronisk samhandling
 • Avklare retningslinjer for bruk av løsningen med samarbeidspartnere
slide18

Samspillkommune-

Samspillkommune-

prosjekt 20

prosjekt 30

ELIN-kElektronisk informasjonsutveksling i kommunene

ELIN-k fase 1

utvikling og pilotering av meldinger mellom

pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege

ELIN-k fase 2:

utvikling og pilotering av meldinger mellom

pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus

2008

2009

2010

samspillkommune prosjekt 30
Samspillkommune-prosjekt 30
 • 30 nye kommuner
 • Søknadsfrist 19.09.08
 • Prosjektstart 01.11.08

Samspillkommuner 20

slide20

Samspillkommuner

Samspillkommune-

Samspillkommune-

prosjekt 20

prosjekt 30

ELIN-kElektronisk informasjonsutveksling i kommunene

ELIN-k fase 1

utvikling og pilotering av meldinger mellom

pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege

ELIN-k fase 2:

utvikling og pilotering av meldinger mellom

pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus

2008

2009

2010

slide21

Samspillkommuner

Samspillkommuner

Samspillkommune-

Samspillkommune-

prosjekt 20

prosjekt 30

ELIN-kElektronisk informasjonsutveksling i kommunene

ELIN-k fase 1

utvikling og pilotering av meldinger mellom

pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege

ELIN-k fase 2:

utvikling og pilotering av meldinger mellom

pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus

2008

2009

2010

slide22

www.sykepleierforbundet.no

sissel.skarsgaard@sykepleierforbundet.no

elin-k@sykepleierforbundet.no