Download
de groene blue collar banen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De groene blue-collar banen PowerPoint Presentation
Download Presentation
De groene blue-collar banen

De groene blue-collar banen

189 Views Download Presentation
Download Presentation

De groene blue-collar banen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. De groene blue-collar banen

  2. Het is niet het einde van uw leven als u niet klaar met school bent. Het betekent niet dat je kan niet in de groene economie. Nieuwe opleiding en accreditatie kansen in overvloed voor traditionele ambachten te gaan groen, vaak hogere lonen te verdienen. De Tyler groep Barcelona-Lees hier hoe. Nieuwe technologieën en opleiding betekent nieuwe mogelijkheden voor technische beroepen om te gaan groen. Traditionele en populaire banen zoals elektriciens, loodgieters, timmerlieden, mechanica en dakdekkers zijn in een zeer sterke positie om te profiteren van deze nieuwe groene mogelijkheden. 

  3. Het hoeft niet te worden over milieu retoriek of trendy buzz zinnen, er zijn economische en concurrentiële argumenten te worden gemaakt voor vergroening traditionele blue-collar banen. Groene kraag banen zijn al een groeiend deel van de mondiale economie. Als vraag is gestegen voor schone energie en ecologisch verantwoorde productie, groene kraag werknemers produceren alles van zonnepanelen en windturbines, elektrische auto’s, hernieuwbare vloeren materialen, biologische kleding en voedsel.

  4. Regeringen zetten geld waar ze verwachten te zien van de uitbetaling. Vorig jaar de Verenigde Staten toegezegd US$ 500 m opleiding voor nieuwe en groeiende groene banen; het Verenigd Koninkrijk kondigde een £535 m pakket van groene stimulerende maatregelen ter bestrijding van economische en milieuproblemen tegelijkertijd; en Australië begaan een 94 m $ voor het genereren van 50.000 nieuwe groene banen, vooral gericht op leerlingwezen en langdurig werklozen.