trigger medical record safety review n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
เรื่อง “การใช้เครื่องมือ Trigger ” ( medical record safety review ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
เรื่อง “การใช้เครื่องมือ Trigger ” ( medical record safety review )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

เรื่อง “การใช้เครื่องมือ Trigger ” ( medical record safety review ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 282 Views
 • Uploaded on

นำเสนอ พรพ. เรื่อง “การใช้เครื่องมือ Trigger ” ( medical record safety review ). ใน CLT. เพื่อช่วยในการวัด Safety ของผู้ป่วย. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ. โดย คณะกรรมการ RM รพ.ค่ายสุรนารี ปี50. Medical record safety review. เครื่องมือวัด. *วัดที่ outcome ไม่ใช่ process ( error).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'เรื่อง “การใช้เครื่องมือ Trigger ” ( medical record safety review )' - sirvat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
trigger medical record safety review

นำเสนอ พรพ.

เรื่อง “การใช้เครื่องมือ Trigger”(medical record safety review)

ใน CLT

เพื่อช่วยในการวัด Safety ของผู้ป่วย

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

โดย คณะกรรมการ RM รพ.ค่ายสุรนารี ปี50

slide2

Medical record safety review

เครื่องมือวัด

*วัดที่ outcome ไม่ใช่ process (error)

 • หมายถึง การสูญเสีย ด้านร่างกาย จิตใจ

Eอันตรายชั่วคราวต่อผู้ป่วยซึ่งต้องให้การบำบัดรักษา

Fอันตรายชั่วคราวต่อผู้ป่วยซึ่งต้องทำให้นอนระยะนานขึ้น

Gอันตรายถาวรต่อผู้ป่วย

Hต้องช่วยชีวิต

IDead

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

((adverse event)

หมายถึงผลลัพธ์ไม่ดีที่เกิด จากการดูแลรักษา ซึ่งไม่ใช่จากสภาวะของโรค

อาจก่อให้เกิด

อันตราย

(Harm)

medical record safety review
วิธีการทำ Medical record safety review

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

slide4

1 ตั้งTRIGGERS

 • ผู้ป่วยที่กลับเข้านอนโรงพยาบาลซ้ำภายใน 28 วัน
 • ผู้ป่วยที่แพ้ยา
 • ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในโรงพยาบาลหรือผู้ป่วย sepsis
 • ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บขณะนอนโรงพยาบาลจากการทำหัตถการนอกOR
 • ผู้ป่วยที่เสียชีวิต
 • ผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่ด้านธุรการ
 • ผู้ป่วยที่ย้ายเข้า ICU โดยไม่ได้วางแผน
 • ผู้ป่วยที่เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะหรือถูกตัดอวัยวะโดยไม่ได้วางแผน
 • ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดซ้ำโดยไม่ได้วางแผน
 • ผู้ป่วยที่มี cardiac หรือ respiratory arrest ที่ไม่เสียชีวิต
 • ผู้ป่วยที่มี neurological deficit เกิดขึ้นระหว่างอยู่โรงพยาบาล
 • ผู้ป่วยที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีความ
 • ผู้ป่วยที่เกิดการบาดเจ็บระหว่างการคลอดหรือการแท้ง,complication post surgery
2 high risk charts
2 เลือก High risk Charts
 • Complication,sepsis,Hospital infection
 • CPR , Dead
 • Admit ICU ( unplan )
 • Readmission chart
 • กลับตรวจซ้ำที่ ER ( unplan 48 ชม. ที่ admit หรือ CPR หรือมี ภาวะแทรกซ้อน )
 • Refer case (Unplan ที่มี complication)
 • Incidence report ( Harm  E), คดีความ
 • Major Operation
 • Operation / high risk case
 • Massive Blood transfusion
 • High alert drug, แพ้ยา
slide6

3 วิธีการทำMedical record safety review

Select

High Risk

Charts

Trigger

Reviewed

Total Hospital Days

Portion of

Chart Reviewed

AE / 1000 Days

AE

Identified

End

Review

N

Y

Harm Category

Assigned

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล: การวัดเรื่องความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย

slide7

4 ลงข้อมูลในแบบบันทึก(ตัวอย่าง)

slide8

การทดลองใช้ Medical record safety reviewในรพ.ค่ายสุรนารี

CLT PED

CLT ORTHO

เริ่ม ต.ค. 49

ตุ๊กตา

CLT OB-GYN

CLT MED

CLT SURGRY

ทุก CLT ร่วมกันทำ

เริ่ม มิ.ย.50

Safety ของผู้ป่วย

ระดับ รพ.

ตอบได้แน่ชัดว่า รพ.ของเราดูแลผู้ป่วยได้ปลอดภัย+ดี ระดับไหน

ตอบสนองเข็มมุ่งของ รพ. ปี 49-51

บริการที่ปลอดภัย

medical safety record review
เปรียบเทียบMedical safety record review

* การทบทวนเวชระเบียน ในขณะ Admit *(Trigger tool)

เป็นการทบทวนเวชระเบียนภายหลัง ผป.ออกจาก รพ. เพื่อหา adverse event

Trigger marker

พบภาวะแทรกซ้อน

rapid response team

หา Adverse event

เพื่อลดการเกิด adverse event

slide10

อดีต

ปัจจุบัน

การทบทวนเวชระเบียนขณะผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล

การทบทวน เวชระเบียบภายหลังออกจากรพ.

trigger marker เฉพาะของทีม (Specific Clinical risk)

Quality cultureSafety culture

ข้อดี

* เน้นผลลัพธ์ > กระบวนการ

* ไม่เน้นการจับผิด

* ผู้ทบทวนไม่ต้องอยู่ในเหตุการณ์

* ครอบคลุมการเกิด AE* ทราบแนวโน้ม ด้าน Safety ในภาพรวม รพ. (Adverse event) เปรียบเทียบ ภายในทีม, ระหว่างทีม  Bench Marking  รพ.ระดับเดียวกัน

ตั้งtriggermarkers

หา RCAกรณีพบภาวะแทรกซ้อน

CQI

Tracer

RapidResponseteam

ลด Adverse event

medical record safety review1
ผลลัพธ์การใช้เครื่องมือ medical record safety reviewโดย
 • CLT Ortho พ.ท.พจนารถ อินทรกำแหง
 • CLT Ped พ.ท.หญิง ดาริน สันติชาติงาม
 • CLT OB-Gyn พ.ท.หญิง วันฤกษ์ ตรีธารทิพย์วิกุล
 • CLT Med พ.ท.หญิง เปรม เก่งชน
 • CLT ศัลยกรรม
 • ศัลยกรรมทั่วไป พ.ท. รุ่งธรรม บวรยรรยง
 • Appendix ร.อ. เรวัติ วุฒิศรุต
 • ศัลยกรรมระบบประสาท พ.ท. วรินทร ทานาค
 • ตา พ.ท. อภิรักษ์ ไชยรุ่งเรือง
slide13

CLT Ortho

Harm

E 3,F 30, H 1, I 1

AE ประกอบด้วย

slide14

CLT กุมาร

Harm

E 5, F 22, I 2

AE ประกอบด้วย

4. Unplan ET 15. Unplan ICU 2 6. Unexpected dead 2 (SIDS, CP) การ Monitor new born

 • ตกเตียง 2นวตกรรม
 • Readmit 20 CQI, bronchitis, pneumonia, AGE
 • sepsis 1,
slide15

CLT OB-GYN

ด้านสูติกรรม

HarmE 9 , F 2

AE ประกอบด้วย

slide16

CLT OB-GYN

ด้านนรีเวช

Harm

E 4, F 3

AE ประกอบด้วย

Hospital infection (Class II) 11

เลื่อนการผ่าตัด 3

 • เตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด
 • - จองเลือด , OFF ASA - PAP , Investigation เพิ่ม
slide17

CLT Med

Harm

E 10, F 11, I 10

AE ประกอบด้วย

1. SE จากการได้ยา

Steroid 2, war farin 1, ASA 2, anti-TB1, Phlebitis 12. inadequate dose ->ATB 2, epilepsy 13. resp failure -> Prolong tachynea 14. Hypoglycemia 1 5. Sepsis 1 6. Competency -> care end stage 1 , order by Phone 1, critical treat by intern 1, investigate 1, aspirate/NG feed 1,ไม่รายงาน -> Critical point 57. un-plan off tube 18. ลื่นตกหกล้ม

ทบทวนการใช้ยา

ทบทวน Critical point

CQI องค์กรพยาบาล

slide18

CLT ศัลยกรรม

Harm

E 6, F 11, I 3

AE ประกอบด้วย

- Wound Infection 8 ราย, NI (UTI/URI) 2 ราย, Wound dehiscence 1 Inadequate ATB 1 ราย ทบทวนร่วมกับ IC- Septic shock (Case cirrhosis) 2 ราย, VAP & Sepsis 1Critical point- Gut Obstruction 2 ราย Discharge plan& HHC- Bleeding (Case Hernia)2 ราย -> Pressure dressing

slide19
- ระบบการดูแลที่ ER กับคณะกรรมการดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะ- จัดทำ Appendicialscore (Alvarado score) ป้องกัน delay diagnosis

*Mind MAP การป้องกัน aspirate pneumonia

- การเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดใน ผป.ต้อหิน - Competency การเย็บ

หมายเหตุ(พบ revisit จากการรักษาอาการปวดท้องได้ร้อยละ 44.82% เป็น appendicitis ร้อยละ 15.38% )

slide20

RM ของแต่ละ CLT

จัดลำดับ

ค้นหา

5 อันดับRisk profile

Clinicalrisk

5 อันดับโรค,หัตถการ

เกิดจากปัญหาขณะทำงาน

การทบทวนmedical recordsafety review ภายหลังออกจาก รพ.

- กระบวนการทำงาน- ทบทวน 12 กิจกรรม- Incident report - Quality round -trigger markers /rapid response team ขณะอยู่ใน รพ.

ประกัน Quality & safety

ถ้ามีอยู่แล้ว ดีอยู่แล้ว &สมบูรณ์

rm clt safety culture

ขอบคุณ RM ของทุก CLTที่เน้น Safety culture ในงานประจำ