1 / 40

ПРОГРАМАТА ФУЛБРАЙТ В БЪЛГАРИЯ

ПРОГРАМАТА ФУЛБРАЙТ В БЪЛГАРИЯ. Снежана Тенева Консултант по образованието в САЩ Българо-американска комисия за образователен обмен STeneva@fulbright.bg. Сенатор Джеймс Уилям Фулбрайт.

sinjin
Download Presentation

ПРОГРАМАТА ФУЛБРАЙТ В БЪЛГАРИЯ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ПРОГРАМАТА ФУЛБРАЙТ В БЪЛГАРИЯ Снежана Тенева Консултант по образованието в САЩ Българо-американска комисия за образователен обмен STeneva@fulbright.bg

 2. Сенатор Джеймс Уилям Фулбрайт Международният образователен обмен е най-значителното начинание в днешно време, което има за цел да продължи процеса на хуманизацията на човечеството до степен, когато хората ще се научат да живеят в мир и в крайна сметка ще се обединят в съвместни градивни дейности, вместо да се занимават с безумна надпревара за взаимно унищожение... Трябва да се стремим да разширяваме границите на човешката мъдрост и чувствителност, както и способността за вникване в света на другите. Образованието е единствения начин за постигане на това. 1976г. 1905-1995

 3. Програмата Фулбрайт • Учредена през 1946г. със закон по предложение на сенатора от Демократическата партия Джеймс Уилям Фулбрайт, представител на щата Арканзас. Законът е подписан от президента Хари Труман.

 4. Програмата Фулбрайт • В САЩ програмата се администрира от Бюрото за образователни и културни дейности на Държавния департамент със съдействието и на други институции, например Института за международно образование(IIE), Съвета за обмен на учени и др.

 5. Програмата Фулбрайт • Понастоящем програмата се осъществява в над 155 страни извън САЩ, а в 50 от тях функционират двуправителствени комисии. • Те се ръководят от принципа на двустранния интерес.

 6. Програмата Фулбрайт • От 1946г. до днес във фулбрайтовия обмен са участвали повече от 300,000 души /114,000 от САЩ и 188,000 от около 180 други държави/, като техният брой годишно е над 8000 студенти,преподаватели, учени, учители,политици, интелектуалци,хора на изкуството. Те представляват безценен световен капитал, който движи човечеството напред. .

 7. Какви са носителите на фулбрайтови стипендии? • 18президенти и премиери • 10члена на Американския конгрес • 20министри на външните работи • 1Генерален секретар на ООН • 1Генерален секретар на НАТО • 1 покорител на Луната • 42носители на Нобелова награда • 60 носители на наградата Пулицер

 8. Финансиране • Годишен бюджет, определян от Американския конгрес / 253.8 милиона щатски долара за 2010 г./ • Допълнителни средства в размер на $68.5 милиона от правителства и приемащи институции в страните-участнички в обмена.

 9. Българо-американската комисия за образователен обмен “ Фулбрайт” • Oфициално учредена на 9 февруари 1993г. по силата на десетгодишно двустранно споразумение между правителствата на САЩ и Република България. • Ново безсрочно споразумение за продължаване дейността на Комисия “ Фулбрайт” беше подписано на 3 декември 2003г.

 10. Комисия “ Фулбрайт” • Бордът на Комисията се състои от десет члена, пет от които са американски граждани и пет български. Те представляват правителствени и образователни институции и частния бизнес. • Посланикът на САЩ и Министърът на образованието, младежта и науката на РБ са почетни председатели на Комисия “ Фулбрайт”.

 11. Комисия “ Фулбрайт” • Основен източник на финансиране e годишна алокация, гласувана от Американския конгрес в размер на около 700,000 долара. • От 2009 г. българското правителство отпуска 140 000 долара годишно за увеличаване на бюджета на програмата.

 12. Комисия “ Фулбрайт” • Основна функция на Комисията е да осъществява академичния обмен на български и американски учени,преподаватели, магистранти и докторанти, експерти, както и да разпространява автентична информация за възможности за обучение, преподаване, и изследователска работа в САЩ и България.

 13. Комисия “ Фулбрайт” • Брой на фулбрайтовите стипендианти от 1967 г. досега /вкл. 2012-13 учебна година/: 1028 (517 българи и 511 американци). - Български стипендианти 2011-12: 15- Американски стипендианти 2011-12: 29- Български стипендианти 2012-13: 13- Американски стипендианти 2012-13: 33

 14. Фулбрайтови стипендианти • Програмата Фулбрайт осигурява финансиране за студенти, преподаватели, изследователи, гимназиални учители и професионалисти.

 15. Фулбрайтови стипендианти

 16. Обява СТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ” И “ХЮБЪРТ ХЪМФРИ” • Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (3-5 месеца) • Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца) и специализации (6 месеца) • Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт – Бизнес колеж Прайскъм университета на Оклахома” (2 години) • Съвместна стипендия за магистърски програми “Фулбрайт – Институт Благодарност към Скандинавия” (10 месеца) • Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за професионалисти в държавния и частния сектор (10 месеца) • Стипендия за развитие на гражданското общество съвместно с Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (3-5 месеца)

 17. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСИТЕ • До участие в конкурса се допускат кандидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на клиничната медицина и стоматология. • Българско гражданство • Лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват. • Отлично владеене на английски език • Валидни резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL и GRE/GMAT за кандидатите в магистърски и докторски програми • Валиден резултат от тест TOEFL за кандидатите по програма “Хюбърт Хъмфри” и докторантите, заминаващи на специализация • Бакалавърска степен, получена най-късно до 1септември, за кандидатите в магистърски и докторски програми • Статут на докторант за кандидатстващите за специализация • Докторска степен за преподаватели и изследователи • Добро здравословно състояние • Възраст под 40 години за кандидатите в магистърски и докторски програми и специализанти • Възраст под 50 години за кандидатите по програма “Хюбърт Хъмфри” • Не се допускат до участие студенти, които вече се обучават в американски университети и такива, които са живели в САЩ през 5 от последните 6 години

 18. Необходими документи • Електронен формуляр за кандидатстване (попълва се на: http://apply.embark.com/student/fulbright/scholars) • Две препоръки за стипнедията «Хюбърт Х. Хъмфри» • Три препоръки за всички останали стипендии (могат да бъдат приложени към електронния формуляр или изпратени директно до Комисия “Фулбрайт”) • Копия от преведени и легализирани университетски дипломи и други сертификати за допълнително обучение/квалификация (сканирани и приложени към електронния формуляр)

 19. Краен срок за подаване на документи: 7 май, 2013 г. • Представянето на резултати от TOEFL и GRE/GMAT до7 май се счита за значително предимство при кандидатстване. • Краен срок за представяне на официални резултати от TOEFL и GRE/GMAT: 16 септември. • Краен срок за представяне на бакалавърска степен:1 септември за кандидатите в магистърски и докторски програми

 20. Информация и формуляри за кандидатстване • http://www.fulbright.bg • Българо-американска комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ” • Централен офис: София, бул. Ал. Стамболийски № 17, ет. І, стаи 9 и 15, тел: (02) 980 8212 и (02) 981 6830 • Приемно време: 14 – 16 ч. всеки работен ден

 21. Учебен Център • Учебен Център към Комисия “Фулбрайт” предлага подготовка за iBTTOEFL, IELTS, GRE, GMAT, SAT и обучение по английски език на всички нива. • Информация и записване: София 1504, ул. “Панайот Волов” № 1, ет. 2, ап. 6, тел. 944 0441, e-mail: studycenter@fulbright.bg

 22. Стипендии "Фулбрайт“за преподавателскаи изследователска дейност (3-5 месеца) Изисквания за участие в конкурса: • Добро владеене на английски език • Защитена докторска степен Необходими документи: • Покана от образователна институция в САЩ (сканирана и приложена към електронния формуляр) • Копия от университетска диплома и диплома за докторска степен(сканирани и приложени към електронния формуляр).

 23. Стипендии "Фулбрайт“за магистърски и докторски програми (10 месеца) Изисквания за участие в конкурса: • Отлично владеене на английски език (изискват се високи резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL и GRE или GMAT в зависимост от специалността) • Защитена бакалавърска степен, получена най-късно до 1.09. Необходими документи: • Валидни резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL (за всички специалности) и GRE (за повечето специалности с изключение на право и бизнес администрация) или GMAT (за магистърски програми по бизнес).

 24. Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт – Бизнес Колеж Прайс към университета на Оклахома” (2 ак. години) Изисквания за участие в конкурса: • Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо) и издържан тест iBT TOEFL с резултат над 81 точки • Издържан тест GMAT с минимален резултат 650 точки • Завършена 4 годишна бакалавърска програма и висок среден успех от следването (дипломата за бакалавърска степен трябва да бъде получена най-късно до 1 септември.) • Не се изисква предварителна подготовка в областта на бизнес администрацията Необходими документи: • Валидни резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL и GMAT.

 25. Съвместна стипендия «Фулбрайт – Благодарност към Скандинавия»(10 месеца) • Съвместна стипендия на Комисия «Фулбрайт» и Институт «Благодарност към Скандинавия» към Американския еврейски комитет • Предпочитани академични области: човешки права, история, социология, еврейски изследвания, междукултурна комуникация и др. Изисквания за участие в конкурса: • Отлично владеене на английски език (изискват се високи резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL и GRE или GMAT в зависимост от специалността)

 26. Съвместна стипендия "Фулбрайт – Благодарност към Скандинавия" Необходимидокументи: • Валиднирезултати от американскитестандартизиранитестовеTOEFL (за всичкиспециалности) и GRE (за повечетоспециалности с изключение на право и бизнес администрация) или GMAT (за магистърскипрограми по бизнес); • Есе на тема “Борбата против нетолерантността, расизма и екстремизма в съвременния свят и толерантността на България, проявенакъмевреитепрезВторатасветовна война”.

 27. Стипендии за изследователска дейност на докторанти (6месеца) Изисквания за участие в конкурса: • Кандидатите трябва да владеят отлично английски език и да имат валидни резултати от тест iBT TOEFL, най-малко 81 т. • Кандидатите трябва да бъдат докторанти във висши учебни заведения. • Представеният изследователски проект трябва да бъде значим за съответната научна сфера и осъщевим в рамките на програмата.

 28. Стипендии за изследователска дейност на докторанти Необходими документи: • Копия от преведени и легализирани университетска диплома, документ за зачисляване в докторска програма и други дипломи и сертификати за допълнително обучение/квалификация (сканирани и приложени към електронния формуляр) • Валидни резултати от американския стандартизиран тест TOEFL

 29. Стипендия "Хюбърт Х. Хъмфри“(10 месеца) • Програмата дава възможност на изявени специалисти да повишат професионалната си квалификация в елитни институции в САЩ. • Апликационната форма се подава онлайн след 1 април. • Крайният срок за апликиране е началото на юни. Изисквания за участие в конкурса: • Отлично владеене на английски език (изисква се валиден резултат от тест TOEFL) • Защитена бакалавърска степен; • Минимум 5 години стаж по специалността; • Добро здравословно състояние и възраст под 50 години

 30. Стипендия "Хюбърт Х. Хъмфри" Критерии за подбор: • Проява на ярки лидерски качества и подчертан интерес към обществената сфера • Адаптивност и личностна съвместимост • Представителност и отговорност, изграждащи вярна картина за културата и традициите на България • С предимство се ползват кандидати, които не са участвали в специализации в САЩ Необходими документи: • Две препоръки • Валиден резултат от американския стандартизиран тест TOEFL

 31. Стипендия за развитие на гражданското общество (3-5месеца) • Съвместна стипендия на Комисия «Фулбрайт» и «Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа» • За ръководители и представители на български неправителствени организации, работещи за развитието на гражданско общество в България • За изследователска дейност по проблемите на гражданското общество Изисквания за участие в конкурса: • Отлично владеене на английски език • Минимум бакалавърска степен Необходими документи: • Покана от неправителствена организация или университет в САЩ (сканирана и приложена към електронния формуляр)

 32. Резултати от Фулбрайтовия конкурс за учебната 2012-2013 г.: • Общбройнаполучениапликации: 142 /80 българи и 62 американци/ • Общбройнаноминираникандидати: 47 • 5 американскилектори /13 апликации/ • 4 американскимагистранти /6 апликации/ • 25 американскипомощник-учители /43 апликации/ • 6 българскиизследователи /26 апликации/ в следнитеобласти: фонология, електронналитература, химия, социология, логопедия, политология • 7 българскимагистранти и докторанти /54 апликации/ в следнитеобласти: организационнапсихология, право, архитектура, журналистика, бизнесадминистрация, мениджмънт • ПРЕДВИЖДАН ОБЩ БЮДЖЕТ: 870,000

 33. ФИСИ • Международен фулбрайтов летен институт(ФИСИ) • Двуседмична лятна програма през август, адресирана към магистранти, докторанти, млади изследователи и университетски преподаватели от цял свят.

 34. ФИСИ 2013: 12-24.08. - Курсове Седмица 1-ва, 12-16.08.2013 Course 1: Intercultural Communications: How to survive and thrive in the global workforce Course 2:Project Writing and Project Management Course 3: Personal Finance and Investing Decisions Course 4:Hollywood in the 21st Century Course 5:Crisis Management: Prepare for the Unknown Course 6: Writing Bulgaria in English Course 7: Bulgarian Culture: history, politics, media (lectures twice a week) Course 9:Philanthropy and Fundraising for NGOs Course 10:Eco-Entrepreneurship Course 11: Peace and Conflict Resolution in the 21st Century

 35. ФИСИ 2013 - Курсове Седмица 2-ра, 19-23.08.2013  Course 12: Negotiations and Conflict Resolution Course 13: Philosophical and Social Dimensions of Imagination (two-day workshop) Course 14: Mediation Theory and PracticeCourse 15:Ethnic Conflicts and Human Rights in the EU and Its Neighborhood Course 16: American Indians in US Popular Culture and in Contemporary American Indian Film Course 17: International Investment Law Course 18: Media Literacy Course 7: Bulgarian Culture: music, folklore, science (lectures twice a week) Course 8:Introduction to Bulgarian Language

 36. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИСИ • Всички курсове се провеждат на английски език от висококвалифицирани преподаватели от цял свят и са насочени към широка аудитория от магистранти, докторанти, млади изследователи и университетски преподаватели. Предвиждат се ограничен брой места за бакалаври в III и IV курс.

 37. Необходими документи • Попълнена апликация /свалете апликационната форма в.docили в .pdfформат от http://fisi-bg.info) • Копия от преведени университетски дипломи. Не е нужна легализация. • CV • Две препоръки /академични или професионални/

 38. Международен фулбрайтов летен институт ФИСИ

 39. Други дейности • Консултации за обучение и специализации в САЩ • Езиково обучение • Тестове • Локални центрове • Международни конференции

 40. Програмата Фулбрайт За повече информация: www.fulbright.bg www.fisi-bg.info

More Related