slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Coaching dla innowacyjnych firm PowerPoint Presentation
Download Presentation
Coaching dla innowacyjnych firm

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Coaching dla innowacyjnych firm - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Coaching dla innowacyjnych firm. Paweł Jodko Baranowo, 06.11.2009r. Pomoc przy składaniu wniosku. Kontrola przedsiębiorcy. Pierwszy kontakt. Informacje o ofercie WARP oraz dodatkowych programach pomocowych. Schemat obsługi klienta w WARP. Schemat obsługi klienta w WARP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Coaching dla innowacyjnych firm' - sinead


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Coaching dla innowacyjnych firm

Paweł Jodko

Baranowo, 06.11.2009r.

Pomoc przy składaniu wniosku

Kontrola przedsiębiorcy

Pierwszy kontakt

Informacje o ofercie WARP oraz dodatkowych programach pomocowych

Schemat obsługi klienta w WARP

Schemat obsługi klienta w WARP

Kontynuacja lub zakończenie współpracy z WARP

Informacja o założeniu działalności gospodarczej

- analiza formalna złożonych dokumentów

- wizytacja w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej

- inspekcja przedłożonego zabezpieczenia

- sprawdzenie przedsiębiorcy w dostępnych rejestrach gospodarczych

Zawarcie umowy z WARP

Monitoring i pomoc przy wykorzystaniu/spłacie środków

- pomoc w wypełnieniu wniosków

- informacja o wymaganych dokumentach

- informacja o akceptowanych przez Fundusz Pożyczkowy zabezpieczeniach

- informacja o ofercie funduszy poręczeniowych

- informacja i weryfikacja celu pożyczki/dotacji

Nowa działalność gospodarcza

Nowa działalność gospodarcza

- informacje o stronie internetowej WARP

- informacje o miejscu i godzinach działania WARP

- informacje o Punktach Konsultacyjnych

- ogólna oferta WARP

- miejsce znalezienia szczegółowych informacji o ofercie WARP

Informacja o rozpoczęciu działalności gospodarczej

- oferta Funduszu Pożyczkowego

- oferta RIFF

- szkolenia

- usługi związane z lokalizacją inwestycji (COI)

- informacje o programach pomocowych oferowanych przez PARP, UMWW oraz urzędy pracy

Po spłacie/wykorzystaniu środków:

- poinformowanie klienta o spłacie całości zobowiązań wobec WARP

- zwolnienie zabezpieczeń

- zaproszenie klienta do dalszej współpracy

- formy prowadzenia działalności gospodarczej

- procedura założenia działalności gospodarczej (ewidencja działalności gospodarczej, GUS, ZUS, Urząd skarbowy)

- formy opodatkowania

- formy bezzwrotnego finansowania działalności gospodarczej (dotacje)

- formy zwrotne finansowania działalności gospodarczej (pożyczki, kredyty, leasing)

Informacje o ofercie WARP oraz dodatkowych programach pomocowych

Monitoring i pomoc przy wykorzystaniu/spłacie środków

Kontynuacja lub zakończenie współpracy z WARP

- przygotowanie dokumentacji związanej z ustanowieniem zabezpieczeń

- szczegółowe wyjaśnienie zapisów umowy

- odpowiedź na pytania klientów

Kontrola przedsiębiorcy

Pierwszy kontakt

Zawarcie umowy z WARP

Pomoc przy składaniu wniosku

- weryfikacja poprawności wydatkowania środków

- monitoring spłat pożyczek

- monitoring aktualności zabezpieczeń

Proces kompletnej obsługi klienta w WARP

Dziękuję za uwagę

Istniejąca działalność gospodarcza

Istniejąca działalność gospodarcza

Działania windykacyjne

slide2

Coaching

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

Coachowie pracują z klientami nad zagadnieniami związanymi z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi.

Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Źródło: Międzynarodowa Federacja Coachów

Firma innowacyjna to taka, która umie tworzyć, absorbować (chłonąć) i zbywać nowe produkty (usługi), oraz taka, która charakteryzuje się zdolnością ciągłego adaptowania się do zmian zachodzących w jej otoczeniu.

Źródło: bankier.pl

slide3

Co z tym zrobić?

Pomysł/Innowacja

Punkt

Konsultacyjny

WARP

Szkolenia

COI/CWG

Fundusz

Pożyczkowy

RIF

JOSEFIN

slide4

Punkt Konsultacyjny

 • procedura założenia działalności gospodarczej (ewidencja

działalności gospodarczej, GUS, ZUS, Urząd Skarbowy)

 • - formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • - formy opodatkowania
 • informacje o programach pomocowych dostępnych na rynku

(dotacje, pożyczki, szkolenia)

 • informacja o usługach Promotorów Projektów Innowacyjnych

działań 4.2 i 4.4 POIG

 • - doradztwo w przygotowaniu dokumentacji konkursowej
 • formy zwrotnego finansowania działalności gospodarczej

(pożyczki, kredyty, leasing)

 • informacja o zabezpieczeniach finansowania zwrotnego, w tym

o ofercie Funduszy Poręczeniowych oraz projekcie JOSEFIN

slide5

Fundusz Pożyczkowy

 • - pomoc w przygotowaniu aplikacji pożyczkowej
 • informacja o wymaganych dokumentach i zabezpieczeniach

wtym o ofercie Funduszy Poręczeniowych oraz projekcie

JOSEFIN

 • analiza wniosków o pożyczkę i nadzór nad realizacją

projektów

Szkolenia

 • szkolenia dla przedsiębiorców (eksport, outplacement,

źrodła finansowania działalności)

 • szkolenia dla pracowników firm (finansowo-księgowe,

komunikacja, obsługa klienta, IT, językowe)

 • - przygotowanie dedykowanych projektów szkoleniowych
slide6

JOSEFIN

 • - informacja o założeniach projektu JOSEFIN
 • - informacja o partnerach projektu z obszaru Morza Bałtyckiego
 • indywidualne doradztwo dla MSP w obszarze przygotowania

i podtrzymywania ponadnarodowych projektów innowacyjnych

 • pomoc w tworzeniu biznesplanów i aplikowaniu

o finansowanie zewnętrzne na projekty innowacyjne

 • - powstanie ponadnarodowego funduszu gwarancyjnego
slide7

RIF

 • informacje o programie POIG działania 1.4 – 4.1, 4.2, 4.4,

6.1, 8.1, 8.2

 • ocena wniosków o dofinansowanie i nadzór nad realizacją

umów

COI/CWG

 • - doradztwo w zakresie lokalizacji inwestycji
 • pomoc w wypełnianiu formalności związanych

z lokalizacją inwestycji

 • kojarzenie przedsiębiorców wielkopolskich z partnerami

zagranicznymi

 • - wspieranie współpracy branżowejfirm np. klastry