asiasanastoista ontologioihin ysa yso n k kulma l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Asiasanastoista ontologioihin? YSA-YSO-näkökulma PowerPoint Presentation
Download Presentation
Asiasanastoista ontologioihin? YSA-YSO-näkökulma

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 24
sine

Asiasanastoista ontologioihin? YSA-YSO-näkökulma - PowerPoint PPT Presentation

113 Views
Download Presentation
Asiasanastoista ontologioihin? YSA-YSO-näkökulma
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Asiasanastoista ontologioihin?YSA-YSO-näkökulma Eeva Kärki Kansalliskirjasto 20.10.2009

 2. Agenda • YSA • YSO • YSA – YSO: eroja • Selvitettävää • Osoitteita

 3. Tesaurukset ja ontologiat • molemmat ovat käsitejärjestelmän kuvauksia • asiasanastot = ihmisen tulkittavissa olevia • ontologiat = koneen (ja ihmisen?) tulkittavissa olevia

 4. YSA eli Yleinen suomalainen asiasanasto (1) • n. 27 400 asiasanaa (näistä n. 5000 maantieteellistä nimeä) • kaikki tiedonalat • ei henkilön- eikä yhteisönnimiä • yleissanasto (epätasaisuutta…) • tesaurus-rakenne • aakkosellinen ja systemaattinen osa • ylläpito: Kansalliskirjasto (1 htv) • ”tekninen” ylläpito: Fennica-tietokanta (Voyager)

 5. YSA (2)Ylläpito sanaehdotukset, muutokset (vesa-posti@helsinki.fi) Fennican indeksoijat yleiset ja tieteell. kirjastot BTJ Kirjastopalvelu arkistot, museot erikoissanastot media ”tavalliset käyttäjät”

 6. YSA (3)Sanastopalaveri • 3-4 kertaa vuodessa, osallistujia 12-15 henkeä • Fennican sisällönkuvailijat • Allärsin edustaja • BTJ Kirjastopalvelu • Helka-tietokannan edustaja • Eduskunnan kirjaston asiasanaston edustaja • Agriforestin (Maa- ja metsätaloussanasto) edustaja • Helsingin kaupunginkirjaston edustaja

 7. YSA (4)Uudet asiasanat ja asiasanamuutokset • n. 400-500 uutta YSA-termiä per vuosi • uudet sanat ja muutokset ilmoitetaan kirjastojen yms. sähköpostilistoilla parin päivän sisällä kokouksesta • päivitys Fennica-tietokantaan • VESAssa n. parin viikon kuluttua kokouksesta • Huom! ns. vapaan indeksoinnin termejä ei käsitellä palaverissa eikä ilmoiteta listoilla (näitäkin tulee n. 500 per vuosi)

 8. YSA (5)Käyttö • Fennica (Suomen kansallisbibliografia) • kaikki yleiset kirjastot • suurin osa tieteellisistä kirjastoista (YSAn lisäksi monet tieteelliset kirjastot käyttävät oman alansa erikoissanastoja) • arkistot • museot (Museoalan asiasanaston lisäksi)

 9. YSA (6)Tesaurus-rakenne • KÄYTÄ = viittaus ohjaustermistä asiasanaan (VESA = asiasanaa xxx ei käytetä) • KT = korvaa termit • LT = laajemmat termit • ST = suppeammat termit • RT = rinnakkaistermit • Huomautus • Lähde • Ryhmäkoodi ( VESA = kuuluu ryhmiin) • Kaikki termisuhteet ovat aina vastavuoroisia

 10. YSO eli Yleinen suomalainen ontologia(1) • FinnOnto-osaprojekti (Tekes) 2004-2010 • perustuu YSAan (aina jonkun verran jäljessä YSAsta) • tällä hetkellä n. 22 000 termiä • ei maantieteellisiä nimiä • kieli: suomi • ruotsinkieliset vastineet (Allärs) • englanninkieliset vastineet • poimittu Helsingin kaupunginkirjaston luokituskaavion englanninkielisen version hakemistosta; vastineissa virheitä, koska termejä ei ole tarkistettu erikoisalojen sanastoista/sanakirjoista • ruotsinkielistä ontologiaa (Allso) on tehty lokakuun alusta lähtien • englanninkielisten vastineiden oikeellisuutta ei ole tarkistettu eikä ontologista rakennetta ole tehty

 11. YSO (2) • YSOa käytetään myös rakenteellisena mallina ja liittymäkohtana erikoisalojen ontologioihin, kuten • AFO (Agriforestista tehty ontologia) • VALO (Valokuva-alan ontologia) • MAO (Museoalan ontologia) • osoite: http://www.yso.fi/onki/yso/

 12. ”asia” abstrakti muuttuva pysyvä paikka ajanjakso prosessi fyysinen objekti ominaisuus ilmiö henkiset tuotokset toiminto tapahtuma järjestelmä fyysinen kokonaisuus YSOn kehikko (Lähde: Katri Seppälä)

 13. YSOn kehikko • abstrakti • muuttuva • prosessit • tapahtumat • toiminta • pysyvä • ajanjakso • fyysinen kokonaisuus • fyysinen objekti • henkiset tuotokset • ilmiöt • järjestelmät • ominaisuudet • paikka

 14. Pysyvä • ajanjakso • fyysinen kokonaisuus • fyysinen objekti • aine • konkreettinen eloton objekti • …. • lavasteet • leikkikalut • legot • leikkikalut käyttöympäristön mukaan • leijat, lennokit, liidokit, vesilelut • leikkikalut materiaalin mukaan • kiiltokuvat, pehmolelut, puulelut, tinasotilaat nuket • nukkekodit • …. • letkut • liikennemerkit • …..

 15. YSOn kehikko ST-suhteet • geneeriset suhteet (laji – alalaji) • voimalat - lämmitysvoimalat • partitiiviset suhteet (kokonaisuus – osa) • kasvinosat – juuri, kukka jne. • esitetään eri tavalla kuin geneeriset ST-suhteet • näitä ei ole vielä tehty YSOon (eli ovat nyt tavallisia ST-suhteita)

 16. YSA – YSO (1) Sanojen väliset suhteet • YSAssa asiasanan ympärille rakennetaan tesaurus-suhteet aikaisemmin YSAssa oleviin asiasanoihin • kaikki YSAssa esiintyvät sanat ovat ”todellisia” asiasanoja • monilla sanoilla ei ole hierarkkisia suhteita, vain assosiatiivisia suhteita (RT-suhde) • joillakin sanoilla ei ole mitään suhteita • käsitejärjestelmäkokonaisuudet melko pieniä

 17. YSA – YSO (2) Sanojen väliset suhteet (jatkuu) • YSOssa on valmis kehikko, johon kukin sana yritetään sijoittaa mahdollisimman loogisesti • ontologissa paljon hierarkian vaatimia ns. ”aputasosanoja”, jotka eivät ole asiasanoja • käsitekehikko monimutkainen ja tarkka • kaikilla sanoilla/termeillä on joku hierarkkinen suhde • pitkiä hierarkioita (esim. kissa) • monet käsitteet vaikea sijoittaa kehikkoon loogisesti (ongelma varsinkin ns. ”pehmeillä tiedonaloilla”) -> vaarana, että kokonaisuus on epäjohdonmukainen (esim. avioero – asumusero)

 18. YSA – YSO (3) Sanojen monimerkityksisyys yms. • YSAssa ratkaistu kahdella tavalla (esim. kaanonit, kurkku, messut) • YSOssa pyritty ottamaan esille mahdollisimman paljon monimerkityksisyyttä (kaanonit, kurkku, messut) • kuinka ”syvälle” polysemiaan kannattaa mennä? • YSOssa osa termeistä esitetty myös eri ”funktioissa” (esim. lapset) , kooste-sanat Maantieteelliset nimet • YSAssa mukana n. 5000 paikannimeä (myös luonnonmaantieteellisiä nimiä, koti- ja ulkomaisia) • YSOssa ei maantieteellisiä nimiä, maantieteellist nimet paikkaontologioissa (SUO, SAPO; sisältävät vain suomalaisia paikannimiä)

 19. YSA – YSO (4) Alanmukaiset ryhmät • YSAssa voidaan selata alanmukaisia ryhmiä • YSOssa ei voida selata alanmukaisia ryhmiä (ainakaan vielä) Vapaa indeksointi • YSAssa ohjeet vapaan indeksoinnin sanaryhmien yhteydessä • YSOssa asia ratkaisematta

 20. Selvitettävää: kysymyksiä (1) • Miksi pitäisi siirtyä asiasanoista ontologioihin? • Mitä todellista lisäarvoa ontologiat tuovat sisällönkuvailuun ja tiedonhakuun? • Ontologiat luotu lähinnä koneymmärrettäväksi, soveltuvatko ne ihmisen tulkittaviksi? • Ovatko ontologiat sisällöltään niin valmiita, että niitä voidaan ryhtyä käyttämään? • Maantieteelliset nimet: tulevatko SUO ja SAPO osaksi KOKO-ontologiaa? Entä ulkomaiset paikannimet?

 21. Selvitettävää: kysymyksiä (2) • Miten käytetään niitä asiasanoja, jotka eivät ole missään ontologioissa? • esim. vapaan indeksoinnin sanat, numeeriset ajanmääreet • Koska asiasanaa ei voi käyttää muussa kuin ontologian esittämässä yhteydessä, miten menetellään, jos ko. sanaa tarvitaankin ihan muissa yhteyksissä? • onko otettava yhteys ontologian ylläpitäjään? • Onko kaikki käytettävät asiasanastot ontologisoitava? • resurssit? Sisällöllinen ja tekninen ylläpito? • Entä ulkomaistenasiasanastojen ja ontologioiden käyttö?

 22. Selvitettävää: kysymyksiä (3) • Onko teknisiä valmiuksia ryhtyä käyttämään ontologioita sisällönkuvailussa ja tiedonhaussa (esim. kirjastojärjestelmät )? • termien poiminta ontologiasta pitää olla niin vaivatonta, ettei se hidasta sisällönkuvailutyötä • miten käy ketjutusten? • Jos ontologioita ryhdytään käyttämään asiasanoituksessa, pystytäänkö aikaisemmat indeksoinnissa käytetyt asiasanat kytkemään ontologian yhteyteen? • jos ei, mitä se vaikuttaa tiedonhakuun?

 23. Osoitteita • http://vesa.kansalliskirjasto.fi/ (pääsee sekä uuteen että vanhaan VESAn käyttöliittymään) • http://www.yso.fi/onki/yso/ (YSO) • http://demo.seco.tkk.fi/onkipaikka/ (SUO = Suomalainen paikkaontologia) • http://www.yso.fi/onki/sapo/?l=fi (SAPO = Suomen ajallinen paikkaontologia) • http://www.yso.fi/onki/koko/?l=fi (KOKO-ontologia) • http://www.yso.fi/?l=fi (Ontologiapalvelin, linkit FinnONTO-projektissa työstettyihin ontologioihin) • http://www.yso.fi/lusto-demo.html (Kantapuu-museotietokanta, hakudemo) • http://wordnet.princeton.edu/ (WordNet)

 24. Muuta • Ontologiaseminaari kirjastosektorille 23.10.2009; aiheita mm. • Järjestelmäarkkitehtuuri • FRBR, RDA • Kaunokki, Mediaontologia • YSOn tilanne • Paneelikeskustelu, alustajina Eero Hyvönen (FinnOnto) ja Vesa Suominen (Yliopistonlehtori/Oulun yliopisto. Informaatiotutkimus) Järjestäjä: Kansalliskirjasto