privredni sistem srj n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Privredni sistem SRJ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Privredni sistem SRJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 56 Views
 • Uploaded on

Privredni sistem SRJ. Julija Sekuli ć. Savezna Republika Jugoslavija. Saveznu Republiku Jugoslaviju – SRJ formirale su: Srbija i Crna Gora. P ostojala je 11 godina: 27. aprila 1992. do 04. februara 2003. godine. Razvoj privrednog sistema SRJ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Privredni sistem SRJ' - simone-crosby


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
privredni sistem srj

Privredni sistem SRJ

Julija Sekulić

savezna republika jugoslavija
Savezna Republika Jugoslavija

Saveznu Republiku Jugoslaviju – SRJ formirale su:

 • Srbija i
 • Crna Gora.

Postojala je 11 godina:

27. aprila 1992. do 04. februara 2003. godine

razvoj privrednog sistema srj
Razvoj privrednog sistema SRJ
 • Reforma privrednog sistema započeta u SFRJ nastavljena je sa težnjom da se uspostavi adekvatan tržišni mehanizam i otvorena privreda.
 • Stvaranjem SRJ konstituisan je donekle novi PS. Ukinuti su neki elementi i rešenja iz starog PS, koji su bili karakteristični za prethodni period, ali dosta toga je zadržano: npr. društvena svojina.
 • Uspostavljanje novog PS išlo je jako sporo (zbog sankcija, ratova, loše državne politike, sloma nacionalne valute i hiperinflacije...)
 • Sledi, privredni sistem zemlje ostaje sa puno praznina, državna birokratija se ne menja, kao ni način upravljanja.
posledice lo eg ps u srj
Posledice lošeg PS u SRJ
 • Nema razvojne strategije zemlje
 • Opšta makroekonomska nestabilnost (pad industrijske proizvodnje i pad DP, pad izvoza, smanjenje plata, razvoj sive ekonomije, rast nezaposlenosti, brzi rast cena i njihovo neracionalno formiranje ...)
 • Neadekvatan bankarski sistem koji je omogućio: poslovanje banaka izvan okvira i pravila platnog prometa, plaćanje u stranoj valuti DEM (nemačka marka), NBS nije bila nezavisna u svom poslovanju, već je bila pod jakim uticajem političkog vrha, loša politika deviznog kusra, kamatne stope niže od inflacije ...)
 • Neadekvatan fiskalni i pravni sistem.
 • Sve ovo dovodi do hiperinflacije u SRJ

(‘92 do ‘94.)

program rekonstrukcije monetarnog sistema
Program rekonstrukcije monetarnog sistema
 • Januara’94.počinje program dr Dragoslava Avramovića sa ciljem stabilizacije monetarnih prilika u zemlji:
 • Prestaje se sa štampanjem starog dinara (12 min dinara=1 DEM) i uvođenje novog dinara koji se menjao po fiksnom kursu 1din=1DEM.
 • Ovo dovodi do slobodnog formiranja cena roba i usluga, pada inflacije, početka rasta proizvodnje, rasta plata, rasta deviznih rezervi, veće podrške malom i srednjem biznisu ...
 • Program je predviđao i “tvrdo budžetsko ograničenje”, privatizaciju i izgradnju PS na tržišnim principima, ali na predviđanjima se i ostalo.
program rekonstrukcije monetarnog sistema1
Program rekonstrukcije monetarnog sistema
 • Prvi problemi sa Programom počeli su već u jesen ‘94.
 • Ceo proces se odvijao suviše brzo tako da je količina novca u opticaju ipak prešla optimalni nivo.
 • Veliki deo kredita privredi nije se vratio u banke, zarade su rasle suviše brzo, a svi ti poremećaji su negativno uticali na devizni kurs i od tada dolazi do primetnog raskoraka između zvaničnog i “crnog” kursa DEM i drugih ino valuta. Ovakvi poremećaji nužno su uticali i na rast cena.
 • Ipak, može se konstatovati sledeće:
 • uspeh programa u zaustavljanju hiperinflacije i
 • neuspeh sa radikalnom promenom PS.
 • Zadržava se i dalje društvena i državna svojina u vlasničkoj strukturi privrede i ispravljaju se greške u pogrešno sprovedenim privatizacijama
slide7
0
 • Dalji korak ka uspoljavljanju adekvatnog PS u SRJ bio je u donošenju zakonskih propisa koji će regulisati rad preduzeća, svojinska prava, monetarnu i fiskalnu politiku zemlje, ekonomske odnose sa inostranstvom i sl.
 • U drugoj polovini ’90-tihsledi donošenje ovih zakona.
 • Međutim, i u donošenju zakona bilo je određenih problema:
 • neusklađenost saveznih i republičkih zakonskih propisa i
 • politička vlast u republikama.