wyk ad 1 2 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wykład 1-2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wykład 1-2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Wykład 1-2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 310 Views
 • Uploaded on

Wykład 1-2. Modelowanie procesów transportowych. Leszek Smolarek Akademia Morska w Gdyni 2005/2006. Proces ten jest realizowany przez ustalony system transportowy przy użyciu wybranych typów środków transportowych,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Wykład 1-2


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wyk ad 1 2

Wykład 1-2

Modelowanie procesów transportowych

Leszek Smolarek

Akademia Morska w Gdyni

2005/2006

slide2

Proces ten jest realizowany przez ustalony system transportowy

przy użyciu wybranych typów środków transportowych,

jak na przykład samochodów, wagonów kolejowych, samolotów, statków, rurociągów, tasmociagów, wind itp..

Proces transportowydotyczyprzemieszczania ładunków (ludzi, towarów, informacji) z miejsc ich nadania do miejsc odbioru.

slide3

Opis systemu transportowego

Ujęcie systemowe

System jest to wyodrębniony z otoczenia zbiór elementów materialnych lub abstrakcyjnych mających wzajemne powiązania wewnętrzne i rozważanych z pewnego punktu widzenia jako całość.

J. Kurnal, 1982

Ujęcie cybernetyczne

System jest to wyodrębniony fragment rzeczywistości rozważany jako transformator otrzymanych bodźców na wysyłane reakcje.

W.R. Ashby, 1963

slide4

Opis systemu transportowego

 • System - wyodrębniony
 • realnie z otoczenia (fizyczny);
 • tylko myślowo (konceptualny).
 • Teoria systemów
 • L. Bertalaffy, 1985
slide5

Opis systemu transportowego

System:

 • otwarty (dokonujący wymiany z otoczeniem)
 • zamknięty.
slide6

Opis systemu transportowego

 • System transportowy jest wyodrębnioną z rzeczywistości całością realizującą proces transportowy.
 • System transportowy
 • można różnicować (dzielić):
  • gałęziowo;
  • terytorialnie;
  • obiektowo.
 • Elementy systemu transportowego:
  • infrastruktura transportowa;
  • środki transportu;
  • kadry;
  • regulacje.
slide9

Opis systemu transportowego

 • Cechy systemu transportowego
  • złożoność;
  • losowość;
  • zdolność do samoregulacji;
  • dynamiczność.
slide12

Opis formalny

Sieć transportową można przedstawić w postaci grafu

G=(W;Ł)

dla którego W jest zbiorem wierzchołków grafu, odpowiadającym węzłom sieci transportowej, natomiast Ł jest zbiorem łuków grafu, przy czym liczebność zbioru Ł jest równa liczbie L.

slide13

Opis formalny

Systemem transportowym

nazywamy zbiór elementów oraz zbiór relacji zachodzących pomiędzy tymi elementami i zbiór procesów, które przetwarzają strumień ładunków i pasażerów określany popytem na usługi transportowe w strumień wyjścia z tego systemu.

ST=(W;Ł;PT)

slide14

Opis formalny

 • Schemat blokowy
 • wywodzi się z informatyki, gdzie został zastosowany do tworzenia algorytmów programów komputerowych
  • ma również zastosowanie w teorii procesów;
 • Jest narzędziem graficznym ułatwiającym
  • identyfikację istniejącego procesu
  • zaprojektowanie/przebudowę procesu
  • przedstawienie działań wyróżnionych w procesie, z zachowaniem zasad
   • – logiczności
   • – uporządkowania
   • – wystarczalności opisu
   • – czytelności
slide15

Aby identyfikacja procesu i jego zapis przebiegały bez zakłóceń warto

postępować w następującej kolejności

1: określić jaki proces ma być poddany analizie i zbudować zespół specjalistów z

zakresu tego procesu

– np.: proces transportowy

2: określić początek i koniec analizowanego procesu

– np.: początek to wystawnie zlecenia wydania z magazynu, a koniec w momencie

rozładowania towaru u klienta

3: zidentyfikować główne czynności i punkty decyzyjne procesu, przy zachowaniu

jednolitego poziomu szczegółowości

– przeprowadzić burzę mózgów w celu wyodrębnienia czynności

4: uporządkować chronologicznie zidentyfikowane czynności i zapisać je w postaci graficznej

– kolejność realizacji czynności może być określona również z wykorzystaniem burzy mózgów

5: zbyt skomplikowane procesy należy podzielić na części

6: ocenić czytelność, jednoznaczność i logikę zapisu

Piotr Sawicki

slide16
Schemat blokowy operuje językiem graficznym, którym można wyrazić
 • wejście i wyjście do/z procesu (początek i koniec)
 • kolejność czynności / działań
 • równoczesność (równoległość) działań
 • alternatywne omijanie niektórych działań, w zależności od decyzji

występowanie

– ładunków/pasażerów

– środków transportu

– przemieszczania ładunku w toku

kierunek przepływu ładunku

kierunek przepływu informacyjnego

slide19

Opis formalny

Procesem transportowym

nazywamy zbiór wyspecjalizowanych skorelowanych czynności (wzajemnie ze sobą powiązanych), występujących w określonej kolejności czasowej, powodujących przemieszczanie ładunków z miejsc produkcji do miejsc konsumpcji i pasażerów z punktu początkowego podróży do punktu jej końca.

slide20

Rodzaje procesów transportowych:

 • bezpośredni – jest to taki proces, którym ładunek z miejsca produkcji do miejsca konsumpcji i pasażerów z punktu początkowego podróży do punktu końca podróży przemieszcza się jednym środkiem transportu jednej gałęzi transportu.
 • kombinowany – proces, w którym ładunek z punktu produkcji do punktu konsumpcji i pasażerów z punktu początkowego podróży do punktu końca podróży przemieszcza się dwoma i więcej środkami transportu z dwóch i więcej gałęzi transportu.
 • łamany – proces, w którym ładunek z punktu produkcji do punktu konsumpcji i pasażer z punktu początkowego podróży do punktu końca podróży przemieszczany jest dwoma i więcej środkami transportu jednej gałęzi transportu.
slide21

Gałęziowym procesem przewozowym

nazywamy zbiór wyspecjalizowanych czynności wzajemnie ze sobą powiązanych, występujących w określonej kolejności czasowej, którego zadaniem jest przewóz pasażerów i ładunków z punktu początkowego przewozu do punktu końca przewozu, przy czynnym zaangażowaniu środków przewozowych danej gałęzi transportu.

slide22

Kolejowy proces przewozowy

– zbiór wyspecjalizowanych czynności wzajemnie ze sobą powiązanych występujących w określonej kolejności czasowej, którego zadaniem jest przewóz pasażerów z punktu początku podróży do punktu końcowego i/lub ładunków ze stacji nadania do stacji przeznaczenia przy czynnym zaangażowaniu kolejowych środków przewozowych.

slide23

Samochodowym procesem przewozowym

– nazywamy zbiór wyspecjalizowanych czynności wzajemnie ze sobą powiązanych, występujących w określonej kolejności czasowej, którego zadaniem jest przewóz pasażerów z punktu początków podróży do punktów końca podróży i/lub ładunków z punktu nadania do punktu przeznaczenia przy czynnym zaangażowaniu samochodowych środków przewozowych.

slide24

Lotniczym/wodnym procesem przewozowym

– nazywamy zbiór wyspecjalizowanych czynności wzajemnie ze sobą powiązanych, występujących w określonej kolejności czasowej, którego zadaniem jest przewóz osób i/lub ładunków z lotniczego/wodnego portu nadania do lotniczego/wodnego portu przeznaczenia przy czynnym zaangażowaniu lotniczych/pływających środków transportowych.

slide25

ISTOTA TRANSPORTU INTERMODALNEGO

Definicja zawarta w konwencji o międzynarodowym transporcie intermodalnym towarów z 1980r. :

„Międzynarodowy transport intermodalny oznacza przewóz towarów przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu na podstawie umowy o przewóz intermodalny z miejsca położonego w jednym kraju, gdzie towar przejął w pieczę operator transportu intermodalnego do oznaczonego miejsca przeznaczenia położonego w innym kraju”.

slide26

RODZAJE PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH

Transport intermodalny - można

podzielić ze względu na:

- zasięg, (przewozy krajowe, międzynarodowe, kontynentalne, międzykontynentalne);

- rodzaj użytych jednostek transportowych: (przewozy kontenerów, naczep,

nadwozi wymiennych, samochodów ciężarowych , pojemników specjalistycznych);

- charakter użytych środków transportowych , (przewozy szynowo – drogowe,

szynowo – drogowo – morskie, szynowo – drogowo – lotnicze, szynowo –

drogowo – rzeczne);

- ze względu na sposób i charakter organizacji, (przewozy operatorskie i

konwencjonalne).

 • wyszczególnić trzy podstawowe rodzaje:
  • - przewozy kontenerowe;
  • - przewozy szynowo – drogowe;
  • - przewozy lądowo – promowe.
slide27

Proces przewozu ładunków w transporcie wodnym.

 • Bezpośredni - proces, w którym pasażer i/lub ładunek ze śródlądowego/morskiego portu nadani do śródlądowego/morskiego portu przeznaczenia przewożony jest jednym pływającym środkiem transportu.
 • 2. Pośredni - proces, w którym ładunek ze śródlądowego/morskiego portu nadania do śródlądowego/morskiego portu przeznaczenia przewożony jest jednym śródlądowym/morskim środkiem przewozowym, ale w dwóch i więcej zestawach żeglugowych. Śródlądowy zestaw żeglugowy to np. dwie barki i pchacz.
 • 3. Łamany - proces, w którym pasażer ze śródlądowego/morskiego portu początku podróży do śródlądowego/morskiego portu końca podróży i/lub ładunek ze śródlądowego/morskiego portu nadania do śródlądowego/morskiego portu przeznaczenia przewożony jest dwoma i więcej pływającymi środkami przewozowymi.
slide28

Fazy wodnego procesu przewozowego ładunku

 • I. Faza czynności odprawy początkowej – port nadania
 • Czynności odprawy technicznej
 • - podstawienie środka przewozowego na stanowisko obsługi przy nabrzeży lub dalbie w stanie próżnym lub częściowo ładownym
 • - załadunek; - zabezpieczenie ładunku;
 • - odbicie ŚŚP od nabrzeża lub dalby; - płynięcie po basenach i kanałach portowych
 • - wypłynięcie z portu nadania
 • Odprawa handlowa
 • - zgłoszenie usługi przewozowej; - potwierdzenie realizacji usługi przewozowej
 • - dostarczenie ładunku; - sprawdzenie stanu technicznego ładunku
 • przyjęcie ładunku do przewozu; - zawarcie umowy o przewóz
 • II. Faza przemieszczania – sieć dróg wodnych żeglugowych
 • III. Faza czynności pośrednich –port pośredni
 • IV. Faza czynności odprawy końcowej
 • Czynności odprawy technicznej:
 • - wpłynięcie ŚP do portu przeznaczenia; - płynięcie po kanałach i basenach portu
 • - cumowanie na stanowisku obsługowym
 • - wyładunek
 • - obsługa techniczna ŚP
 • Odprawa handlowa
 • - sprawdzanie stanu technicznego ładunku; - wydanie ładunku
 • - rozwiązanie umowy o przewóz
slide29

MODELOWANIE PROCESÓW TRANSPORTOWYCH

Modele systemu transportowego – elementy modelu, struktura, potoki ruchu.

Modele rozłożenia potoków w sieci transportowej – koszty przewozu, kongestia ruchu, rozłożenie potoków o minimalnym koszcie i rozłożenie równowagi, model liniowy i nieliniowy.

Modele otoczenia systemu transportowego – zapotrzebowanie na przewóz i jego podział.

Modele rozwoju systemu transportowego – dobór środków do zadań, związek z wymiarowaniem wyposażenia.

Modele procesu transportowego – dynamika procesu, struktura sieci faz procesu, trajektorie realizacji procesu, symulacja procesów transportowych.