SVEIKATA- DID
Download
1 / 55

Prof. Vilius GRABAUSKAS Lietuvos sveikatos moksl? universitetas - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

SVEIKATA- DID Ž IAUSIA VERTYB Ė : AR GALI LIETUVA B Ū TI SVEIKESN Ė ?. Prof. Vilius GRABAUSKAS Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Lietuvos Sveikatos Forumas, 2011 m. gruodžio 16 d. , Vilnius. PRANEŠIMO STRUKTŪRA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prof. Vilius GRABAUSKAS Lietuvos sveikatos moksl? universitetas' - sileas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

SVEIKATA- DIDŽIAUSIA VERTYBĖ: AR GALI LIETUVA BŪTI SVEIKESNĖ?

Prof. Vilius GRABAUSKAS

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Lietuvos Sveikatos Forumas, 2011 m. gruodžio 16 d., Vilnius


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

PRANEŠIMO STRUKTŪRA

 • Priminti sveikatos poziciją Lietuvos gyventojų“vertybinėje skalėje”

 • Apžvelgti Lietuvos sveikatos kiekybinius rodiklius ES kontekste

 • Atkreipti dėmesį į pagrindines Lietuvos gyventojų “nesveikatos” priežastis

 • Priminti 1998-2010 metų laikotarpio LSP pamokas

 • Aptarti būtinus Lietuvos gyventojų sveikatos problemų strateginius sprendimus

Vilius Grabauskas


Respondent po i ris vertybes atsakymai klausim kas svarbiausia j s gyvenime lyginant pagal lyt proc
RESPONDENTŲ POŽIŪRIS Į VERTYBES (ATSAKYMAI Į KLAUSIMĄ “KAS SVARBIAUSIA JŪSŲ GYVENIME?”), LYGINANT PAGAL LYTĮ, PROC.

45.0

39.6

38.1

36.1

40.0

37.0

34.4

35.0

31.7

30.0

25.0

19.2

20.0

15.7

15.0

10.7

10.8

7.4

10.0

5.3

4.8

5.4

4.3

5.0

0.0

SVEIKATA

ŠEIMA

VAIKAI

DARBAS

KITOS

Moterys

Iš viso

Vyrai

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

“KLASIKINĖ” VERTYBINĖ SKALĖ, ATSAKANT Į KLAUSIMĄ: KAS SVARBIAUSIA JŪSŲ GYVENIME?

 • Šeima

 • Vaikai

 • Draugai

 • Saviraiška

 • Žmonių pripažinimas, populiarumas, šlovė

 • Turtas, pinigai

 • Išsilavinimas

 • Darbas

 • Profesinė karjera

 • Religija, tikėjimas

 • Meilė

 • Sveikata

 • Laisvalaikis

 • Politika

*penkiabalė skalė atsakymų galimybei: labai svarbu; svarbu; nei svarbu nei nesvarbu;

nesvarbu; visai nesvarbu.

**Šalt. Weber M, Mayo E, McGregor D. ir kt.

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

LR KONSTITUCIJA, 4 SKIRSNIS, 53 STR. KAS SVARBIAUSIA JŪSŲ GYVENIME?

 • Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus.

 • Įstatymas nustato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos gydymo įstaigose teikimo tvarką.

 • Valstybė skatina visuomenės kūno kultūrą ir sportą.

 • Valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių.

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

S.Bertarelli. Klinikinė scena (Medicatrina). 1550 KAS SVARBIAUSIA JŪSŲ GYVENIME?

Vilius Grabauskas

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

SVEIKATOS SISTEMA KAS SVARBIAUSIA JŪSŲ GYVENIME?

 • Sveikatos sektorius

  Asmens sveikatos priežiūra

  Visuomenės sveikatos priežiūra

 • Kiti visuomenės veiklos sektoriai ir jų atsakomybė sveikatai (ekonomika,

  socialinė ir fizinė aplinka,mokslas, švietimas, pramonė, žemės ūkis ir maistas,

  transportas, NVO ir t.t.)

Palaikymo infrastruktūra

(Sveikatos technologijos, farmacija, informacinė sistema, mokslas)

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

LIETUVOS NACIONALINĖ SVEIKATOS KAS SVARBIAUSIA JŪSŲ GYVENIME?

KONCEPCIJA

SVEIKATOS ĮSTATYMAI

AKTYVI SVEIKATOS POLITIKA IR STRATEGIJA

SVEIKATOS UGDYMAS

SVEIKA GYVENSENA

MEDICINOS PAGALBA

APLINKOS

SAUGA

VYSTOMA VISA SVEIKATOS SISTEMA

PSO

“SVEIKATOS VISIEMS” PRINCIPAI

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

 • Sveikos gyvensenos skatinimas

 • Ligų, kurias galima perspėti, prevencija

 • Subalansuota sveikatos priežiūra ir reabilitacija

Šalt.: J.Ashton, H.Seymour, “The New Public Health”, 1996.

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

NACIONALINĖS SVEIKATOS KONCEPCIJOS DOKUMENTO STRUKTŪRINĖ SANDARA

 • Politinės bei socialinės prielaidos

 • Tarptautinė įtaka

 • Sveikatos sistemos, ne vien medicinos pagalbos sektoriaus vystymas

  - Prioritetas sveikatai

  - Prioritetas ligų profilaktikai

  - Visuomenės sveikatos vystymas

 • Sveikatos priežiūros sektoriaus restruktūrizacija

 • Sveikatos priežiūros specialistų rengimo reforma

 • Sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo reforma

 • Sveikatos ir medicinos mokslo vystymas

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

Kaip kito tarptautiniu mastu patikimiausiai palyginami kiekybiniai Lietuvos sveikatos rodikliai per visą Nepriklausomybės laikotarpį?

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

963.16 kiekybiniai Lietuvos sveikatos rodikliai per visą Nepriklausomybės laikotarpį?

893.13

865.10

618.42

554.22

STANDARTIZUOTŲ BENDROJO MIRTINGUMO RODIKLIŲ 100 000 GYVENTOJŲ KAITA BALTIJOS, ES IR NVS ŠALYSE

1200.16

951.84

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

80.82 kiekybiniai Lietuvos sveikatos rodikliai per visą Nepriklausomybės laikotarpį?

79.15

75.21

74.34

73.28

73.28

69.52

VIDUTINĖS TIKĖTINOS GYVENIMO TRUKMĖS RODIKLIŲ

KAITA BALTIJOS, ES IR NVS ŠALYSE

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

19.85 kiekybiniai Lietuvos sveikatos rodikliai per visą Nepriklausomybės laikotarpį?

19.82

16.86

16.74

16.45

16.37

14.65

VIDUTINĖS TIKĖTINOS GYVENIMO TRUKMĖS 65+ AMŽIAUS BALTIJOS, ES IR NVS ŠALIŲ POPULIACIJOSE

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

12.85 kiekybiniai Lietuvos sveikatos rodikliai per visą Nepriklausomybės laikotarpį?

10.89

10.29

9.92

8.32

5.63

4.93

VIDUTINĖS TIKĖTINOS GYVENIMO TRUKMĖS SUMAŽĖJIMAS DĖL ANKSTYVŲ (IKI 65 m. AMŽIAUS) MIRČIŲ BALTIJOS, ES IR NVS ŠALIŲ VYRŲ POPULIACIJOJE

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

6.59 kiekybiniai Lietuvos sveikatos rodikliai per visą Nepriklausomybės laikotarpį?

5.2

4.74

4.39

3.24

2.97

VIDUTINĖS TIKĖTINOS GYVENIMO TRUKMĖS SUMAŽĖJIMAS DĖL ANKSTYVŲ (IKI 65 m. AMŽIAUS) MIRČIŲ BALTIJOS, ES IR NVS ŠALIŲ MOTERŲ POPULIACIJOJE

4.25

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

692.76 kiekybiniai Lietuvos sveikatos rodikliai per visą Nepriklausomybės laikotarpį?

490.50

442.61

363.67

342.42

208.9

173.24

RŪKYMO LEMTAS MIRTINGUMAS 100 000 GYVENTOJŲ BALTIJOS, ES IR NVS ŠALYSE

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

ALKOHOLIO VARTOJIMO LEMTAS MIRTINGUMAS kiekybiniai Lietuvos sveikatos rodikliai per visą Nepriklausomybės laikotarpį?

100 000 GYVENTOJŲ BALTIJOS, ES IR NVS ŠALYSE

163.17

153.35

134.87

115.95

93.79

60.91

52.35

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

K kiekybiniai Lietuvos sveikatos rodikliai per visą Nepriklausomybės laikotarpį? ŪDIKIŲ IKI 1 METŲ MIRTINGUMO RODIKLIAI

1000 GYVŲ GIMUSIŲ BALTIJOS, ES IR NVS ŠALYSE

11.75

7.75

6.32

4.99

4.3

4.93

4.27

3.73

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

SVEIKAT kiekybiniai Lietuvos sveikatos rodikliai per visą Nepriklausomybės laikotarpį? Ą ĮTAKOJANTYS VEIKSNIAI

G. Dahlgren, M. Whitedhead, 1997

Vilius Grabauskas


Kaip buvo numatoma pasiekti lsp tikslus
KAIP BUVO NUMATOMA PASIEKTI LSP TIKSLUS kiekybiniai Lietuvos sveikatos rodikliai per visą Nepriklausomybės laikotarpį?

LR Seimo patvirtintoje LSP programoje yra teigiama, kad LSP tikslus galima pasiekti optimaliai derinant tris integruotus poveikio sveikatai būdus:

A) Sąlygų sveikai gyvensenai sudarymas

Tabako vartojimo sumažinimas

Alkoholio vartojimo mažinimas

Narkotikų vartojimo profilaktika

Sveikos mitybos skatinimas

Fizinio aktyvumo didinimas

B) Aplinkos kokybės gerinimas

Kokybiškas vanduo ir oras

Saugus maistas

Palanki fizinėir socialinė aplinka

Darbo aplinkos priežiūra

C) Tinkamos sveikatos priežiūros organizavimas

Priimtina, prieinama, tinkama bei grindžiama teisumo principais

Aprūpinta ištekliais

Subalansuota struktūriškai

Efektyviai valdoma

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

Keletas pavyzdžių iš to, ką sveikatos problemų sprendimui diktuoja Lietuvoje atliekami moksliniai tyrimai ir kaip jie įgyvendinami


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

SANTYKINĖ NESUSITUOKUSIŲJŲ MIRTIES RIZIKA LIETUVOS sprendimui diktuoja Lietuvoje atliekami moksliniai tyrimai ir kaip jie įgyvendinami

POPULIACIJOJE LYGINANT SU SUSITUOKUSIAIS ATSKIROSE

AMŽIAUS GRUPĖSE (SUSITUOKUSIŲ = 1)

AMŽIUS

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

LIETUVOS GYVENTOJŲ BENDRO MIRTINGUMO SKIRTUMAS sprendimui diktuoja Lietuvoje atliekami moksliniai tyrimai ir kaip jie įgyvendinami

TARP UNIVERSITETINĮ IR PRADINĮ IŠSILAVINIMĄ TURINČIŲ

ŽMONIŲ (UNIVERSITETINIO IŠSILAVINIMO GRUPĖS MIRTINGUMAS = 1)

Santykis

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70+

Vyrai

Moterys

Amžius metais

Vilius Grabauskas


Savi udybi ir bedarbyst s s sajos lietuvoje
SAVI sprendimui diktuoja Lietuvoje atliekami moksliniai tyrimai ir kaip jie įgyvendinamiŽUDYBIŲ IR BEDARBYSTĖS SĄSAJOS LIETUVOJE

Vilius Grabauskas


Kasdien r kan i lietuvos gyventoj dalis 1994 2010 m
KASDIEN RŪKANČIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ DALIS sprendimui diktuoja Lietuvoje atliekami moksliniai tyrimai ir kaip jie įgyvendinami1994 – 2010 m.

Moterys

Vyrai

60

52

48

47

50

44

44

43

39

39

40

34

%

30

20

16

15

15

14

14

13

12

10

10

7

0

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Šalt.: LSMU vykdomo PSO projekto duomenų bazė

Vilius Grabauskas


Lietuvos gyventoj bent kart per savait gerian i stiprius alkoholinius g rimus dalis 1994 2010 m
LIETUVOS GYVENTOJŲ, BENT KARTĄ PER SAVAITĘ GERIANČIŲ STIPRIUS ALKOHOLINIUS GĖRIMUS, DALIS 1994-2010 m.

Moterys

Vyrai

40

34

35

31

30

29

29

29

30

28

27

24

%

25

20

15

12

12

9

10

10

10

8

7

7

6

5

0

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Šalt.: LSMU vykdomo PSO projekto duomenų bazė

Vilius Grabauskas


Alkoholio vartojimo kaita lietuvoje
ALKOHOLIO VARTOJIMO KAITA LIETUVOJE STIPRIUS ALKOHOLINIUS GĖRIMUS,

Vilius Grabauskas


Kepen ciroz s lemtas mirtingumas lietuvoje
KEPEN STIPRIUS ALKOHOLINIUS GĖRIMUS, Ų CIROZĖS LEMTAS MIRTINGUMAS LIETUVOJE

Vilius Grabauskas


Lietuvos gyventoj 6 7 per savait valgiusi vie ias dar oves dalis 1994 2010 m
LIETUVOS GYVENTOJŲ, 6-7 PER SAVAITĘ VALGIUSIŲ ŠVIEŽIAS DARŽOVES, DALIS 1994-2010 m.

Moterys

Vyrai

35

29

30

25

24

23

25

20

19

23

%

18

20

17

17

15

16

15

14

10

11

5

5

4

0

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Šalt.: LSMU vykdomo PSO projekto duomenų bazė

Vilius Grabauskas


Antsvorio ir nutukimo da nis tarp lietuvos 20 64 met am iaus vyr 1994 2010 m
ANTSVORIO IR NUTUKIMO DAŽNIS TARP LIETUVOS 20-64 METŲ AMŽIAUS VYRŲ 1994-2010 m.

KMI 25

KMI 30

70

60

60

57

60

55

52

50

49

47

46

50

40

30

20

19

20

16

16

14

11

10

10

10

10

0

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Šalt.: LSMU vykdomo PSO projekto duomenų bazė

Vilius Grabauskas


Antsvorio ir nutukimo da nis tarp lietuvos 20 64 met am iaus moter 1994 2010 m
ANTSVORIO IR NUTUKIMO DAŽNIS TARP LIETUVOS 20-64 METŲ AMŽIAUS MOTERŲ 1994-2010 m.

KMI 25

KMI 30

60

50

50

48

50

48

47

44

45

45

42

40

30

20

20

18

18

18

18

18

18

16

16

10

0

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Šalt.: LSMU vykdomo PSO projekto duomenų bazė

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

MAISTO PRODUKTŲ PASIRINKIMO KRITERIJAI LIETUVOS AMŽIAUS MOTERŲ 1994-2010 m.

POPULIACIJOJE

(BALTIJOS MITYBOS IR SVEIKATOS TYRIMAS)

80

66,8

70

60

50

40

30

20

16,1

8,3

6,4

10

2,4

0

Speciali dieta

Profilaktika

Kaina

Skonis

Mėgiamas maistas

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

MAISTO PRODUKTŲ PASIRINKIMO KRITERIJAI PRIKLAUSOMAI AMŽIAUS MOTERŲ 1994-2010 m.

NUO ŠEIMOS PAJAMŲ LIETUVOS POPULIACIJOJE

(BALTIJOS MITYBOS IR SVEIKATOS TYRIMAS)

77

Profilaktika

80

Kaina

69

Skonis

Mëgiamas maistas

60

45

40

30

15

14

20

11

8

8

8

8

7

0

MAŽIAUSIOS PAJAMOS

VIDUTINĖS PAJAMOS

DIDŽIAUSIOS PAJAMOS

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

PAGRINDINĖS LIETUVOS VYRŲ IR MOTERŲ AMŽIAUS MOTERŲ 1994-2010 m.

MIRTIES PRIEŽASTYS 2010 m.

(PROCENTAIS)

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras, 2011

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

Eil. Nr. AMŽIAUS MOTERŲ 1994-2010 m.

Veiksnys

Mirčių proporcijų proc.

1.

Arterinė hipertenzija

33,0

2.

Hipercholesterolemija

23,2

3.

Tabakas

17,8

4.

Nepakankamas vaisių ir daržovių vartojimas

12,0

5.

Alkoholis

10,7

6.

Antsvoris

10,5

9,1

7.

Fizinės veiklos stoka

8.

Užterštas oras miestuose

1,2

9.

Nesaugūs lytiniai santykiai

1,1

10.

Švinas

0,8

DEŠIMTIES SVARBIAUSIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA MIRTINGUMUI,

NULĖMUSIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ MIRTIS

Šalt.: European Health Report 2005, WHO/EURO, Copenhagen 2005

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

KVADRATINĖS RIZIKOS FUNKCIJOS METODU APSKAIČIUOTI OPTIMALŪS RIZIKOS VEIKSNIŲ LYGIAI, KURIEMS ESANT PER 10 STEBĖSENOS METŲ UŽREGISTRUOTA MAŽIAUSIAI MIRČIŲ

KAUNO 45-59 METŲ VYRŲ POPULIACIJOJE

Šalt.: LSMU vykdyto PSO projekto duomenų bazė (KRIS)

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

 • Išvengiamų mirčių proporcija (12 mirties priežasčių) bendrojo mirtingumo struktūroje analizuojamu

  laikotarpiu sudarė 22,9 proc., t.y. beveik kas ketvirta mirtis galėjo būti išvengta

 • Išvengimo mirtingumo rodikliai didėjo sparčiau nei bendrasis (vidutinis kasmetinis procentinis kitimas – 3,0

  proc., p<0,05) 5 -64 m. žmonių mirtingumas (VKPK – 1,7 proc., p<0,05)

 • Šiam kitimui žymiai didesnę įtaką turėjo mirtingumo nuo perspėjamų ligų didėjimas (VKPK – 4,6 proc., p<0,05)

  – tuo tarpu išgydomų ligų indėlis nebuvo statistiškai ženklus (VKPK – 0,7 proc.)

 • Išvengiamos mirčių priežastys VGT sutrumpino 1,77 metų (perspėjamos – 1,12 m., išgydomos – 0,63 m.)

 • Išvada: Išvengiamas mirtingumas Lietuvoje didėjo. Didžiausią įtaką mirtingumo didėjimui ir VGT mažėjimui

  turėjo pirtys, kurių galima būtų išvengti taikant profilaktines priemones

Šalt.: Grabauskas V., Gaižauskienė A. et al., Medicina (Kaunas) 2011; 47 (9).

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

PROFILAKTINIO IR GYDOMOJO POVEIKIO EFEKTYVUMO PROGNOZĖ MIRTINGUMUI NUO ŠIRDIES LIGŲ LIETUVOS DUOMENIMIS KAI VEIKIAMA IKI LIGOS KLINIKINIO PASIREIŠKIMO IR JAI PASIREIŠKUS

PSO – potencialiai atitolintos mirtys

Šalt.: Kotke T., Jančaitytė L., Tamošiūnas A., Grabauskas V., Preventing Chronic Diseases, v.8, No 6, Nov.2011

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

LIETUVOS 1998-2010 METŲ SVEIKATOS PROGRAMOS SIEKINIAI MIRTINGUMUI NUO ŠIRDIES LIGŲ LIETUVOS DUOMENIMIS KAI VEIKIAMA IKI LIGOS KLINIKINIO PASIREIŠKIMO IR JAI PASIREIŠKUS

Vilius Grabauskas


Lietuvos gyventoj gerai ir gana gerai vertinan i savo sveikat dalis 1994 2010 m
LIETUVOS GYVENTOJŲ GERAI IR GANA GERAI VERTINANČIŲ SAVO SVEIKATĄ DALIS 1994 – 2010 m.

Šalt.: LSMU vykdomo PSO projekto duomenų bazė

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

Ką, formuojant ir įgyvendinant Lietuvos sveikatos politiką, derėtų perimti iš šios srities tarptautinių koncepcijų bei patirties

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

ŽMOGAUS TEISĖS IR SVEIKATA politiką, derėtų perimti iš šios srities tarptautinių koncepcijų bei patirties

 • Teisė į sveikatą individui neturi būti suprantama tiesmukiškai, kaip teisė būti

  absoliučiai sveikam, bet kaip teisė į palaikančią socialinę aplinką, įgyvendinamą per

  visuomenės socialinių struktūrų sąrangą, reguliuojamą atitinkamais

  įstatymais bei normomis

 • Teisė į sveikatą šalies vyriausybei turėtų būti suprantama kaip jos pareiga ir

  atsakomybė, jog minėtos sąlygos individo sveikatos siekimui būtų visiems

  vienodai užtikrintos

  Ypač svarbu, jog vyriausybės suprastų, kad teisė į sveikatą nėra

  vien medicinos pagalbos organizavimas, bet ir sveikatos sauga,

  ugdymas bei ligų prevencija

Šalt.: Health for all policy framework for WHO European Region: 2005 UPDATE, Copenhagen, 2005

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

SVEIKATA IR ETINIS SVEIKATOS SISTEMOS politiką, derėtų perimti iš šios srities tarptautinių koncepcijų bei patirties

VALDYMAS

 • PSO, propaguodama “Sveikatos visiems” koncepciją, orientuojasi į tokią

  etinių vertybių sistemą: lygybės ir teitumo principą sveikatos santykiuose,

  solidarumą jų įgyvendinime bei aktyvų gyventojų dalyvavimą

 • Visuomenės sveikatos siekyje lygybės ir teitumo sveikatos santykiuose

  sampratą (equity) PSO apibrėžia dviem požiūriais:

  • Kaip procesą, reiškiantį, jog nacionalinės vyriausybės užtikrina

  • vienodas visų savo gyventojų galimybes gauti būtinas sveikatos

  • priežiūros paslaugas, nepriklausomai, kiek individas pinigine išraiška

  • prisideda prie sistemos vystymo

  • Kaip rezultatą, reiškiantį, kad nacionalinės vyriausybės užtikrina

  • tokią sveikatos priežiūrą socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms,

  • kokią gauna visa šalies populiacija

Šalt.: Health for all policy framework for WHO European Region: 2005 UPDATE, Copenhagen, 2005

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

Vilius Grabauskas politiką, derėtų perimti iš šios srities tarptautinių koncepcijų bei patirties


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

NAUJOJI EUROPOS SVEIKATOS POLITIKA politiką, derėtų perimti iš šios srities tarptautinių koncepcijų bei patirties

SVEIKATA - 2020

Moksliniais tyrimais įrodyta realybė:

 • Sveikata yra svarbi investicija, o kartu ir variklis šalies socialinei-ekonominei

  pažangai

 • Tuo pačiu sveikata yra vienas iš svarbiausių šalies socialinės-ekonominės

  pažangos rezultatų

 • Investicija į sveikatą yra kritinis ir apsprendžiantis veiksnys modernios

  visuomenės vystymuisi bei jos politinės, socialinės ir ekonominės pažangos

  garantas

Šalt.: The new European policy for health-HEALTH 2020: vision, values, main directions and

approaches, WHO RC for Europe, 61-st session, Baku, Azerbaijan, 12-15 Sept. 2011

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

NAUJOJI EUROPOS SVEIKATOS POLITIKA politiką, derėtų perimti iš šios srities tarptautinių koncepcijų bei patirties

SVEIKATA - 2020

Moksliniais tyrimais įrodyta realybė:

 • Holistinis požiūris į sveikatą diktuoja būtinybę žvelgti į jos problemų

  atsiradimą, o tuo pačiu ir sprendimą, kaip siekį suvaldyti sveikatą

  įtakojančius veiksnius, pajungiant šiam tikslui visas visuomenės bei šalies

  socialinės-ekonominės sąrangos struktūras

 • Tai reiškia visos šalies vyriausybės žinybų koordinuotą tarnystę sveikatos

  labui (a “whole-of-government” approach) ir žmonių gerovei

Šalt.: The new European policy for health-HEALTH 2020: vision, values, main directions and

approaches, WHO RC for Europe, 61-st session, Baku, Azerbaijan, 12-15 Sept. 2011

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

R.Hinkley. Narkozės demonstravimas Masačiusetse, JAV, 1882 politiką, derėtų perimti iš šios srities tarptautinių koncepcijų bei patirties

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

NAUJOJI EUROPOS SVEIKATOS POLITIKA politiką, derėtų perimti iš šios srities tarptautinių koncepcijų bei patirties

SVEIKATA - 2020

Siūlomi 6 pagrindiniai politikos tikslai, kurie įvardinami kaip siekis ne tik šalies

vyriausybės politikai formuoti visuose jos įgyvendinimo lygmenyse, bet tampa

orientyrais ir visiems visuomenės veiklos sektoriams:

Bendras darbas sveikatos labui.

Geresnės sveikatos siekis (sukūrimas).

Sveikatos siekio geresnis valdymas ir vadyba.

Bendrų strateginių tikslų suformavimas

Spartesnė žinių ir inovacijų sklaida.

Dalyvavimo skatinimas (augimas).

Šalt.: The new European policy for health-HEALTH 2020: vision, values, main directions and

approaches, WHO RC for Europe, 61-st session, Baku, Azerbaijan, 12-15 Sept. 2011

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

NAUJOJI EUROPOS SVEIKATOS POLITIKA politiką, derėtų perimti iš šios srities tarptautinių koncepcijų bei patirties

SVEIKATA - 2020

Vertybių sistema, kuria grindžiama žmogaus teisė į sveikatą ir sveikatos

priežiūrą:

 • Universalumas

 • Lygybė

 • Prieinamumas sveikatos priežiūrai ir galimybei siekti sveikatos

 • Solidarumas

 • Tvarumas

 • Teisė dalyvauti sprendimų priėmime

 • Orumas

 • Diskriminavimo nebuvimas

 • Skaidrumas

 • Atsakomybė

Šalt.: The new European policy for health-HEALTH 2020: vision, values, main directions and

approaches, WHO RC for Europe, 61-st session, Baku, Azerbaijan, 12-15 Sept. 2011

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

SVEIKATOS PROBLEMŲ SPRENDIMO PRINCIPINĖS STRATEGIJOS politiką, derėtų perimti iš šios srities tarptautinių koncepcijų bei patirties

 • Ligų diagnostika ir gydymas

  Ankstyva diagnostika

  Efektyvus terapinis ar chirurginis gydymas

  Reabilitacija

 • Ligų priežasčių šalinimas

  Sveikatos ugdymas

  Kryptinga profilaktika

  Aplinkos sauga

Asmens sveikatos priežiūra

Visuomenės sveikatos priežiūra

Vilius Grabauskas


Einam j sveikatos prie i ros i laid strukt ra i laidos prevencijai ir v isuomen s sveikatai
EINAM politiką, derėtų perimti iš šios srities tarptautinių koncepcijų bei patirtiesŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IŠLAIDŲ STRUKTŪRA:IŠLAIDOS PREVENCIJAI IR VISUOMENĖS SVEIKATAI

Šalt.: Lietuvos statistikos departamento DB

* Išankstiniai duomenys

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

APIBENDRINIMAS politiką, derėtų perimti iš šios srities tarptautinių koncepcijų bei patirties

Holistinio modelio sveikatos siekiui įgyvendinimas:

 • Valstybės pareiga ir atsakomybė, sudarant sąlygas daugiasektoriniam

  bendradarbiavimui sveikatos labui

 • Sveikatos sektoriaus veiksmai

 • Asmens atsakomybė (gyvensena), sudarant sąlygas sveikam individo

  pasirinkimui

 • Mokslu pagrįstos sveikatos politikos suformavimas + įgyvendinimas

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

P.Bruegel. Aklieji. 1568 politiką, derėtų perimti iš šios srities tarptautinių koncepcijų bei patirties

Vilius Grabauskas

Vilius Grabauskas


Prof vilius grabauskas lietuvos sveikatos moksl universitetas

AČIŪ UŽ DĖMESĮ politiką, derėtų perimti iš šios srities tarptautinių koncepcijų bei patirties!