slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANALIZA VREMENSKIH SERIJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANALIZA VREMENSKIH SERIJA

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

ANALIZA VREMENSKIH SERIJA - PowerPoint PPT Presentation

sileas
109 Views
Download Presentation

ANALIZA VREMENSKIH SERIJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ANALIZA VREMENSKIH SERIJA 3 • DF test

  2. 3 DF TEST Ho: serija poseduje bar jedan jediničan koren H1: serija je trend stacionarna I ADF < ADFkrit ADF > ADFkrit H1 BAR JEDAN KOREN K R A J STOK VOTSON Ho: trend nije značajan H1: trend jeste značajan H1 H0 II Ho: serija poseduje bar DVA jediničan koren H1: serija poseduje TAČNO jedan jedin.koren

  3. 3 DF TEST H1 II Ho: serija poseduje bar DVA jediničan koren H1: serija poseduje tačno JEDAN jed koren ADF < ADFkrit ADF > ADFkrit H1 H0 K R A J III Ho: serija poseduje bar TRI jediničan koren H1: serija poseduje TAČNO dva jedin.koren ADF < ADFkrit ADF < ADFkrit H1 H0 K R A J ............ dalje

  4. 3 DF TEST Ho: serija poseduje bar jedan jediničan koren H1: serija je trend stacionarna I ADF < ADFkrit ADF > ADFkrit H1 BAR JEDAN KOREN K R A J STOK VOTSON Ho: trend nije značajan H1: trend jeste značajan H1 H0 II Ho: serija poseduje bar DVA jediničan koren H1: serija poseduje TAČNO jedan jedin.koren

  5. 3 DF TEST Ho: serija poseduje bar jedan jediničan koren H1: serija je trend stacionarna I Ho: serija poseduje bar jedan jediničan koren H1: serija je stacionarna i oscilira oko nenulte vrednosti

  6. 3 DF TEST Ho: serija poseduje bar jedan jediničan koren H1: serija stacionarna i oscilira oko nenulte vrednosti I ADF < ADFkrit ADF > ADFkrit H1 BAR JEDAN KOREN K R A J II Ho: serija poseduje bar DVA jediničan koren H1: serija poseduje TAČNO jedan jedin.koren ADF < ADFkrit III Ho: serija poseduje bar TRI jediničan koren H1: serija poseduje TAČNO dva jedin.koren H1 K R A J

  7. 3 DF TEST • Proširivanje modela: • POSLEDNJA uključema MORA biti značajna • NE SME BITI zaostale autokorelacije

  8. 3 DF TEST eViews outputi

  9. 3 DF TEST EViews Output – DF statistika testa Statistika testa

  10. 3 DF TEST EViews Output – Testiranje trenda DX c Statistika testa NJU I VESTOVA KOREKCIJA