Investe te n oameni
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Prezentarea propunerii de realocare financiară între axele prioritare POSDRU. Investeşte în oameni!. Conţinut prezentare. Când poate fi modificat POSDRU? Rolul membrilor CM POSDRU privind aprobarea propunerilor de modificare POSDRU Priorităţile POSDRU în contextul socio-economic actual

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - sigourney-tyler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Investe te n oameni

Prezentarea propunerii

de realocare financiară

între axele prioritare POSDRU

Investeşte în oameni!


Con inut prezentare
Conţinut prezentare

 • Când poate fi modificat POSDRU?

 • Rolul membrilor CM POSDRU privind aprobarea propunerilor de modificare POSDRU

 • Priorităţile POSDRU în contextul socio-economic actual

 • Prezentarea propunerii de realocare financiară între axe prioritare POSDRU

 • Concluzii


Prevederi legislative privind revizuirea po
Prevederi legislative privind revizuirea PO

Programele operaţionale pot fi revizuite la iniţiativa statului membru sau a Comisiei în acord cu statul membru, în unul sau mai multe dintre următoarele cazuri:

 • în urma unor schimbări socio-economice importante;

 • pentru a lua în considerare în mai mare măsură sau în mod diferit majoritatea schimbărilor din priorităţile comunitare, naţionale sau regionale;

 • în cadrul evaluării menţionate la Articolul 48 (3) sau;

 • în urma unor dificultăţi de implementare.

  Cf. art. 33 „Revizuirea programelor operaţionale” din Regulamentul General 1083/2006


Prevederi legislative privind revizuirea po1
Prevederi legislative privind revizuirea PO

Art. 48 (3) „Revizuirea programeloroperaţionale” din Regulamentul General 1083/2006

“Pe parcursul perioadei de programare, statele membre efectuează evaluări legate de monitorizarea programelor operaţionale, în special în cazul în care monitorizarea indică o îndepărtare semnificativă de la obiectivele stabilite iniţial. Acolo unde sunt făcute propuneri pentru revizuirea programelor operaţionale, cf. art 33, vor fi furnizate analize care să cuprindă motivele care au condus la această decizie, inclusiv orice dificultăţi în implementare, precum şi impactul aşteptat al revizuirii, inclusiv cel referitor la strategia programului operaţional. Rezultatele acestor evaluări sau analize vor fi trimise Comitetului de Monitorizare pentru programul operaţional respectiv şi Comisiei Europene.”


Aprobarea propunerilor de modificare po de c tre cmposdru
Aprobarea propunerilor de modificare PO de către CMPOSDRU

 • Cadrul legislativ

  • Art. 65 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune

  • Art. 2 (i) (j) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a CM POSDRU, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr.82/05.02.2008, cu modificările şi completările ulterioare

 • Rolul CM POSDRU privind aprobarea propunerilor de modificare POSDRU

  - Examinează şi aprobă propunerile AM privind modificarea alocărilor financiare între axele prioritare din cadrul POSDR

  - Examinează şi aprobă orice propunere de amendare a conţinutului deciziei Comisiei cu privire la contribuţia fondurilor pentru POSDRU


Caracteristici context socio economic actual
Caracteristici context socio-economic actual

 • Scăderea investiţiilor întreprinderilor în formarea profesională a angajaţilor

 • Scăderea activităţii economice a întreprinderilor

 • Creşterea ratei şomajului începând cu sf. anului 2008

 • Scăderea PIB

  Criza globală a avut un impact inevitabil asupra contextului socio-economic din România, astfel că multe dintre tendinţele şi premisele care au stat la baza POSDRU s-au schimbat. Piaţa forţei de muncă din România a suferit transformări semnificative de la momentul elaborării POSDRU şi până în prezent.

  Analiza contextului socio-economic actual, analiza principalelor obstacole care au apărut sau care au crescut în importanţă de la momentul începerii implementării POSDRU, precum şi implicaţiile contextului actual asupra POSDRU sunt importante, iar decizii privind revizuirea/ implementarea POSDRU sunt necesare în acest sens.


Caracteristici context socio economic actual1
Caracteristici context socio-economic actual

 • România se confruntă cu o lipsă din ce în ce mai accentuată de forţă de muncă calificată

 • Investiţiile scăzute ale întreprinderilor în formarea angajaţiilor se datorează în principal culturii reduse existente la nivelul angajatorilor şi angajaţilor privind formarea profesională ca factor de creştere a calităţii muncii şi implicit a creşterii economice, precum şi efectelor crizei economice asupra întreprinderilor. Cheltuielile dedicate formării angajaţilor sunt reduse şi sunt încă văzute din prisma costurilor şi nu a investiţiilor aferente dezvoltării capitalului uman.

 • Conform unui studiu efectuat de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (Carta Albă a IMM-urilor), între octombrie 2008 şi martie 2010, aproximativ 50% din IMM-uri şi-au scăzut nivelul activităţii economice. Scăderea activităţilor economice şi creşterea numărului solicitărilor de ajutor de la stat, solicitări primite de la şomeri şi alte grupuri vulnerabile au avut drept urmare dezechilibre macroeconomice grave pentru statul român


Caracteristici context socio economic actual2
Caracteristici context socio-economic actual

Având în vedere statutul de Stat Membru al Uniunii Europene, România trebuie să îşi asume efortul de a contribui la atingerea ratei medii de 15% participare a adulţilor la programe de învăţare pe tot parcursul vieţii.

Un raport al Comisiei Europene cu privire la progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor Strategiei Lisabona arată că, în 2008, participarea adulţilor din România la programe de educaţie şi formare era de 1,5%.

În ultimii doi ani, efectele crizei financiar-economice s-au resimţit inclusiv în ceea ce priveşte accesul şi participarea angajaţilor la formare profesională continuă, întrucât:

 • Preocupările majore ale angajatorilor în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru angajaţii lor s-au orientat cu precădere asupra menţinerii locurilor de muncă, diminuând interesul, oricum scăzut, faţă de participarea la formare profesională continuă.

 • Schimbarea statutului persoanelor pe piaţa muncii, generată de disponibilizările de personal, au determinat diminuarea numărului angajaţilor care ar putea avea acces la formare profesională continuă.


R e levan a priorit ilor posdru fa de programul de guvernare 2009 2012
Relevanţa priorităţilor POSDRU faţă de Programul de Guvernare 2009 - 2012

Priorităţile strategice identificate în POSDRU

 • Promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi a adaptabilităţii forţei de muncă şi întreprinderilor

 • Îmbunătăţirea sistemului educaţional şi de formare profesională

 • Promovarea măsurilor active de ocupare;

 • Integrarea pe piaţa muncii şi incluziunea socială a grupurilor vulnerabile.

  Sunt priorităţi strategice ale Guvernului României menţionate prin Programul de Guvernare 2009-2012.


Investe te n oameni
Relevanţa priorităţilor POSDRU în contextul socio-economic actual – concluzii raportul de evaluare intermediară POSDRU

 • Axele Prioritate continuă să fie relevante în actualul context socio-economic

 • Nevoie de re-echilibrare în interiorul priorităţilor POSDRU şi asigurarea sprijinului pentru activităţile cele mai importante şi mai strategice.


Investe te n oameni

Suplimentare alocare financiară

AP3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”

AP5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”

Diminuare alocare financiară

AP2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

AP4 “Modernizarea serviciului public de ocupare”

Axele prioritare POSDRU implicate în realocareProcentele de diminuare/creştere a alocării financiare pentru fiecare axă implicată sunt cuprinse între 2, 11% şi 6,7% din alocarea financiară prevăzută în POSDRU aşa cum a fost elaborat în urmă cu patru ani


Propunerea de realocare financiar ntre axe prioritare posdru
Propunerea de realocare financiară între axe prioritare POSDRU


Propunerea de realocare financiar ntre axe prioritare posdru1
Propunerea de realocare financiară între axe prioritare POSDRU


Investe te n oameni
Creşterea/scăderea alocării financiare pentru AP2, 3, 4, 5 calculată ca % din alocarea financiară 2007-2013 pentru AP respective

 • Valoarea alocării financiare pentru AP2 calculată ca procent din totalul alocării financiare pentru POSDRU se diminuează de la 26% la 20%.

 • Valoarea alocării financiare pentru AP3 calculată ca procent din totalul alocării financiare pentru POSDRU creşte de la 13% la 20,3%.

 • Valoarea alocării financiare pentru AP4 calculată ca procent din totalul alocării financiare pentru POSDRU se diminuează de la 5% la 2,89%.

 • Valoarea alocării financiare pentru AP5 calculată ca procent din totalul alocării financiare pentru POSDRU creşte de la 13,7% la 15%.Alocare posdru 2007 2013 valoare proiecte selectate n evaluare contractate pl i propunere realoc ri
Alocare POSDRU 2007-2013 / valoare proiecte selectate / în evaluare / contractate/ plăţi/ propunere realocăriAnliza realoc rilor posdru din perspectiva regulii n 3
Anliza realocărilor POSDRU din perspectiva regulii n+3 plăţi/ propunere realocări

Având în vedere dificultăţile în implementare precum şi interesul scăzut al potenţialilor beneficiari pentru a depune noi cereri de propuneri de proiecte pe AP 2 şi AP 4 realocarea, respectiv diminuarea alocării pentru aceste axe, va contribui la diminuarea riscului de dezangajare automată a fondurilor.

31 MEURO trebuie solicitaţi/ rambursaţi din partea CE până la finalul anului 2011 pentru a evita dezangajarea automată a fondurilor conform regulii n+3 pentru 2008.


Concluzii
CONCLUZII plăţi/ propunere realocări

 • Prioritare sunt investiţiile pe termen lung în domeniul dezvoltării resurselor umane – măsuri care vizează creşterea calităţii capitalului uman ca de exemplu măsuri de formare specializată pentru angajaţi, promovarea antreprenoriatului, promovarea măsurilor active de ocupare pentru şomerii din mediul urban şi rural (AP 3 şi AP 5).

 • Investiţia în formarea angajaţilor este importantă în vederea prevenirii creşterii în continuare a ratei şomajului (AP 3).

 • Sprijinirea antreprenoriatului reprezintă o alternativă de ocupare în contextul în care se înregistrează o rată mare a şomajului şi a persoanelor care lucrează în agricultura de subzistenţă (AP 5).


Concluzii1
CONCLUZII plăţi/ propunere realocări

 • Este necesară creşterea sprijinului pentru implementarea măsurilor active de ocupare, având în vedere creşterea ratei şomajului începând cu anul 2009 (AP 5).

 • Alocarea financiară pentru AP 2 şi AP4 este considerată a fi suficientă pentru acoperirea nevoilor aferente acestor axe în cazul aprobării propunerii de realocare. (Pentru AP2 şi AP4 au fost previzionate alocările necesare pentru perioada 2010-2013 pe baza informaţiilor privind valoarea proiectelor selectate până în prezent)

 • Este important a fi diminuat riscul de dezangajare automată a sumelor alocate prin POSDRU


Investe te n oameni

Vă mulţumim pentru atenţie! plăţi/ propunere realocări

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Str. Scărlătescu nr. 17-19, Sector 1, cod 011158,Bucureşti

Telefon: (+40 21) 315 02 01, (+40 21) 315 02 14, (+40 21) 315 02 30, Fax: (+40 21) 315 02 06

E- mail: posdru@fseromania.ro

Investeşte în oameni!