Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TAJUK: CARA-CARA SOLAT JENAZAH PowerPoint Presentation
Download Presentation
TAJUK: CARA-CARA SOLAT JENAZAH

TAJUK: CARA-CARA SOLAT JENAZAH

2401 Views Download Presentation
Download Presentation

TAJUK: CARA-CARA SOLAT JENAZAH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PD O257 ICT DAN MEDIA DALAM PENDIDIKLAN ISLAM TAJUK: CARA-CARA SOLAT JENAZAH

 2. SEMBAHYANG JENAZAH Fadhilatmenyembahyangkanjenazahadalahsangatbesar. Iaakanmenambahkankebaikanorang yang menyembahyangkansertamembantuorang yang  disembahyangkanRasulullah SAW bersabda : من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطانز قيل : وما قيراطان؟ قال : مثل الجبلين العظيمين.

 3.  HUKUM Sembahyangdanmemandikanmayatadalahperkara yang wajibdisempurnakanolehorang-orang yang masihhidupkeatassaudaranya yang sudahmati. dengandemikian, hukumsembahyangmayatitudengansendirinyamenjadiwajib. WajibnyaHukumSembahyangMayatIalahFardhuKifayah Di ManaIaWajibKeAtasKeseluruhanAnggotaMasyarakat. SeandainyaTidakTerdapatSeorang Pun Dari KalanganAnggotaMasyarakatBerkenaan Yang MenyempurnakanSembahyangKeAtasSaudaranya Yang TelahMati, MakaSeluruhAnggotaMasyarakatTurutMenanggungTuntutanSyariatTersebut. Dalil Yang MenunjukkanBahawaSembahyangItuWajibIalahBerasaskanHadithRasulullah S.A.W. Yang DiriwayatkanOleh Al-bukhariDan Muslim Di ManaBagindaBersabda: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال : صلوا على صاحبكم Maksudnya; “Dari Abu Hurairahr.a. katanya; bahawaNabi Muhammad s.a.wbersabda; Sembahyangkanlahjenazahsahabatkamuini”. 

 4. DIANTARA SYARAT-SYARAT UNTUK MENGERJAKAN SEMBAHYANG JENAZAH tidakdisyaratkanmasukwaktu, terutamanyakalauditakutitubuhmayatiturosak, makahendaklahdisegerakansekalipundalamwaktu yang tidakbaik (makruh)jenazahitumestilahtelahselesaidimandikansertadikafankan Imam solatjenazahwajibmenjelaskanrukun-rukundancara-carasembahyangjenazahitukepadaparamakmumkeranaditakutiadadiantara yang hadirtidaktahuatauterlupa

 5. Niat “sahajaakusembahyangmayatini 4 takbir, fardhikifayahkerana Allah taala.”Setiaporang yang menyembahyangkanwajibberniatpadatakbirpertama. • ii. berdiribetulsembahyangdikerjakandenganberdirilurustanpasebarangrukukdansujud. • iii. 4 kali termasuktakbiratul ihramtidakperlumengangkattanganselaindaripadatakbir yang pertamasahaja. • iv.membacafatihahmembaca al-fatihahsesudahtakbirpertama.vselawatkeatasnabimembacaselawatsesudahtakbirkedua, sekurang-kurangbacaanselawatialah: RUKUN SEMBAHYANG JENAZAH اللهم صل على سيدنا محمد

 6. SOLAT JENAZAH

 7. MAKSUD SOLAT JENAZAH Solat yang dilakukan oleh orang yang hidup kepada orang yang mati.

 8. TUJUAN SOLAT JENAZAH Untuk memohon keampunan, keredhaan serta rahmat Allah untuk si mati. Ia juga merupakan penghormatan terakhir seorang muslim terhadap saudara seagamanya.

 9. KAIFIAT SOLAT JENAZAH • NIAT SEMASA TAKBIR PERTAMA ( BAGI IMAM ) Lafaz niat: Maksudnya: “Sahaja aku menunaikan solat ke atas mayat ini 4 takbir fardhu kifayah menjadi imam kerana Allah Taala”.

 10. KAIFIAT SOLAT JENAZAH NIAT SEMASA TAKBIR PERTAMA ( BAGI MAKMUM ) Lafaz niat: Maksudnya: "Sahaja aku berniat mendirikan solat ke atas jenazah (lelaki) ini dengan empat takbir fardhu kifayah  menjadi makmum kerana Allah Taala”

 11. KAIFIAT SOLAT JENAZAH NIAT SEMASA TAKBIR PERTAMA ( BAGI IMAM ) Lafaz niat: أصلى على هذه الميتة اربع تكبيرات فرض كفاية ٳماما لله تعالى. Maksudnya: "Sahaja aku berniat mendirikan solat ke atas jenazah (perempuan) ini dengan empat takbir fardhu kifayah  menjadi imam kerana Allah Taala”

 12. KAIFIAT SOLAT JENAZAH NIAT SEMASA TAKBIR PERTAMA (BAGI MAKMUM) Lafaz niat: Maksudnya: "Sahaja aku berniat mendirikan solat ke atas jenazah (perempuan) ini dengan empat takbir fardhu kifayah  menjadi makmum kerana Allah Taala”

 13. Lafaz niat bagi kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan pula adalah seperti berikut : أصلى على هذا ( هذه ) الميت (الميتة) الطفل ( الطفلة) اربع تكبيرات فرض كفاية مأموما لله تعالى. Maksudnya : “Sahaja aku sembahyang atas mayat kanak-kanak lelaki / kanak-kanak perempuan yang hadir fardhu kifayah empat takbir kerana Allah Taala”.

 14. 2. MEMBACA SURAH AL-FATIHAH SELEPAS TAKBIR YANG PERTAMA.

 15. 3. TAKBIR KEDUA DAN MEMBACA SELAWAT KEPADA NABI.

 16. 4. TAKBIR YANG KETIGA DAN BERDOA UNTUK JENAZAH JENAZAH DEWASA ( LELAKI ) JENAZAH KANAK-KANAK (LELAKI) اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لاَبَوَيْهِ وَسَلَفاً وَذُخْرًا وَعِظَةً وَاعْتِباَرًا وَشَفِيعًا وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا وَأُفرِغِ الصَّبْرَ على قُلُوبِهِمَا وَلاَتَفْتِنْهُمَا بَعْدَهُ وَلاَتَحْرِمْهُمَا أجْرَهُ. “Ya Allah jadikanlah dia sebagai orang yang mendahului (ibubapanya kesyurga), khazanah, pengajaran dan pemberi syafaat kepada mereka. Beratkanlah dengannya timbangan amal kebajikan mereka. Limpahkanlah kesabaran ke dalam hati kedua-dua mereka. Janganlah Engkau jadikan fitnah kepada mereka selepas kematiannya dan janganlah Engkau menahan pahalanya daripada dinikmati oleh kedua-duanya.” اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْماَءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ اْلأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَ أَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

 17. 4. TAKBIR YANG KETIGA DAN BERDOA UNTUK JENAZAH JENAZAH DEWASA (PEREMPUAN ) JENAZAH KANAK-KANAK (PEREMPUAN) اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا فَرَطًا لاَبَوَيْهَا وَسَلَفاً وَذُخْرًا وَعِظَةً وَاعْتِباَرًا وَشَفِيعًا وَثَقِّلْ بِهِا مَوَازِيْنَهُمَا وَأُفرِغِ الصَّبْرَ على قُلُوبِهِمَا وَلاَتَفْتِنْهُمَا بَعْدَهَا وَلاَتَحْرِمْهُمَا أجْرَهَا. “Ya Allah jadikanlah dia sebagai orang yang mendahului (ibubapanya kesyurga), khazanah, pengajaran dan pemberi syafaat kepada mereka. Beratkanlah dengannya timbangan amal kebajikan mereka. Limpahkanlah kesabaran ke dalam hati kedua-dua mereka. Janganlah Engkau jadikan fitnah kepada mereka selepas kematiannya dan janganlah Engkau menahan pahalanya daripada dinikmati oleh kedua-duanya.” اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا، وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا، وَأَكْرِمْ نُزُلَهَا، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهَا، وَاغْسِلْهَا بِالْماَءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهَا مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ اْلأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَ أَبْدِلْهَا دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهَا، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهَا، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهَا، وَأَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

 18. 5) BACAAN SELEPAS TAKBIR YANG KEEMPAT. 6) MEMBERI SALAM KEKANAN DAN KEKIRI.

 19. KEDUDUKAN MAYAT MAYAT LELAKI Kedudukan imam ketikasolatjenazahlelakibersetentangan dengan kepalajenazah. Kepalanyadisebelahkiri imam.

 20. MAYAT PEREMPUAN Kedudukan imam ketikasolatjenazahperempuanbersetentangan dengan pinggangjenazah. Kepalanyadisebelahkanan imam.

 21. MAYAT YANG RAMAI Kedudukan imam ketikasolatjenazah yang ramai.

 22. Memberikan penghormatan dan kasih sayang kepada si mati. HIKMAH SOLAT JENAZAH Menimbulkan keinsafan. Memohon rahmat Allah untuk si mati. Mengeratkan silaturrahim dengan keluarga si mati.

 23. KESIMPULAN Solat jenazah menjadi tuntutan fardhu kifayah bagi setiap muslim di muka bumi ini. Merupakan solat yang menjadi tanggungjawab bagi setiap individu yang masih hidup ke atas individu yang telah meninggal dunia. Solat ini mengandungi tujuh rukun yang dimulakan dengan niat, berdiri tegak dengan empat kali takbir, membaca al-Fatihah, membaca selawat, menyebut doa untuk jenazah dan salam.