pedagogick kolegium 8 12 2004 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pedagogické kolegium 8. 12. 2004 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pedagogické kolegium 8. 12. 2004

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12
sierra-king

Pedagogické kolegium 8. 12. 2004 - PowerPoint PPT Presentation

80 Views
Download Presentation
Pedagogické kolegium 8. 12. 2004
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pedagogické kolegium 8. 12. 2004

 2. Program • Akreditace nových předmětů • Akreditace vedlejší specializace Firma a média • Informace z konference Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2004 • ECTS • Prezentační dovednosti studentů • Různé z pedagogiky • Informatizace • Různé

 3. 1 Akreditace nových předmětů • katedra mikroekonomie • MIE420 Základy žurnalistiky • MIE421 Public Relations • MIE422 Praktická žurnalistika • MIE423 Zahraničně-politická a ekonomická žurnalistika • MIE424 Agenturní zpravodajství a redaktorská e editorská práce

 4. 2 Vedlejší specializaceFirma a média • povinné předměty • MIE420 Základy žurnalistiky • MIE421 Public Relations • MIE309 Institucionální a makroekonomický rámec podnikání • volitelné předměty • MIE422 Praktická žurnalistika • MIE423 Zahraničně politická a ekonomická žurnalistika • MIE424 Agenturní zpravodajství a redaktorská a editorská práce • MIE417 (MIE807) Trh práce v ČR • MIE505 + MIE901 (MIE805) Teorie firmy • MIE412 (MIE806) Ekonomie volného času • MIE202 (MIE801) Historie ekonomického myšlení 20. století

 5. 3 Současná úloha a postavení studentůna vysokých školách 2004 • http://www.acsa.vutbr.cz/main.php?lng=&dst=konference/index.html • 4. ročník • okruhy: • Boloňský proces: Co to je a k čemu je dobrý? • Vysokým školám a studentům - Jak posílit skutečné zapojení studentů do řízení vysokých škol? • Jak zahrnout účast studentů do národního systému zabezpečení kvality, včetně vnitřního a vnějšího hodnocení • výstava studentských organizací Studuj a žij naplno. Jde to zároveň

 6. 4 ECTSJednání s rektorkou • vymezení první etapy (1. ročník FPH BS + NMS) • vnější předpoklady • schválení SZŘ AS VŠE 20. 12. 2004 • dodání celoškolně povinných předmětů dalšími fakultami (celkem 12 předmětů) • dodání oborově povinných předmětů (2 předměty) • popř. dodání volitelných předmětů (např. účetnictví individuálního podnikatele) • pod dodáním se rozumí akreditace na garantující fakultě a akceptace na pedagogickém kolegiu FPH • úspěšná akreditace MŠMT • úspěšná akreditace ECTS • harmonogram první etapy

 7. ECTSInventura předmětů • nyní 251 předmětů (251 – 21 = 230) • z toho 21 předmětů doktorského studia • 16 diplomových seminářů nezařazených do předmětů ECTS • 24 předmětů nezařazených do předmětů ECTSCEP353, LOG432, LOG601, P__304, P__408, P__428, P__516, PE_436, PE_466, PE_479, PE_602, PE_603, PM_216, PM_217, PM_250, PM_420, PM_453, PM_460, PM_476, PM_517, PM_603, PM_607, PM_609, PSP603 • v ECTS plánováno 138 předmětů (tj. 60 %)

 8. Otázky AS FPH • Od září 2005 pojedou podle ECTS 1. ročníky BS nebo i MNS? • Jakým způsobem bude zabezpečena výuka předmětů FPH pro studenty plánů B, C, D (nové předměty nebo výuka starých)? • Budou moci studovat studenti plánu E volitelné předměty ostatních fakult (těch které nepřejdou na ECTS od roku 2005)? • Budou pro studenty jiných fakult vyučovány „staré předměty“? (mám na mysli volitelné, u povinných je to jasné) • Budou moci studenti FPH plánu E studovat VS na jiných fakultách a budou moci studenti jiných fakult studovat VS nabízené katedrami FPH? • Jaký bude další postup v případě, že některé fakulty VŠE nepřejdou na ECTS? • Jaká bude volitelnost kurzů předmětů ostatních fakult pro studenty FPH, zvl. v případě, že některé fakulty nepřejdou na ECTS? (zde mám na mysli paralelky povinných předmětů) • Jak bude FPH postupovat v případě, že některé fakulty nepřipraví povinné předměty pro výuku studentů v plánu?

 9. 5 Prezentační dovednosti a týmová práce studentů • součástí reformy ECTS • které předměty • jaká velikost skupin • jak pomoci učitelům

 10. 6 Různé z pedagogiky • výroční zpráva 2004 – chybějící kapitoly • 6. výzkum a vývoj • 10. další aktivity fakulty • ediční plán 2005 • 22 publikace • 5 výukových textů • 15 skript • 2 knihy • výzva k doplnění dalších titulů (do 14. 12. 2004) • kontrola úvazků v ZS 2004/05 • tajemníci kateder do 14. 12. 2004, 12 h • mimosemestrální kurzy • doplnit na web fakulty prostřednictvím intranetu do 14. 12.

 11. 7 InformatizacePortál FPH • instalaci na konkrétním PC provede M. Papež nebo M. Habrman • intranet FPH a intranety kateder • rezervace místností (NB 313, NB 338, NB 371) • rezervace prostředků (notebooky, dataprojektor) • kalendáře (M. Habrman, tutorka M. Kořínková, T. Kubálek) • weby kateder • školení • út 11. 1. 2005, 9 – 12, NB 313 • st 19. 1. 2005, 8.30 – 11.30, NB 313 • vede Ing. Volkmerová, u níž se přihlašuje do naplnění kapacity e-mailem (volkmer@vse.cz)

 12. Multifunkční zařízení(tiskárna, kopírka, skener) • NB 340 • síťový tisk • kopírování • oboustranný tisk • tisk A4, A3 • zmenšování na brožury • kopírování z knih, bílý prostřední pruh, posunutí stránek při kopírování • diferenciace první a poslední stránky • dotisknutí čísla stránky, data, čísla kopie apod. • třídění kopií • sepnutí sponkou (v rohu, po straně) • 4 zásobníky A3/A4 • výstup až na 1000 stránek • ukládání dokumentů na pevný disk (20 GB) • náklady na tisk 0,20 Kč/stránka • dveřní systém NB 340 v prosinci nebo začátkem ledna