Open source software - PowerPoint PPT Presentation

sidone
open source software n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Open source software PowerPoint Presentation
Download Presentation
Open source software

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
128 Views
Download Presentation

Open source software

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Open source software Een hype met een toekomst? Najaarsvergadering NVvIR, Roei- en zeilvereniging “De Amstel” Ruben van Wendel de Joode Faculteit Techniek, Bestuur & Management, Sectie Organisatie & Management

 2. InleidingWat is open source software? • Bekende voorbeelden • Linux • Apache • MMBase • De broncode is vrij • Ontwikkelaars zijn geografisch verspreid • Toe- en uittreding in de communities is relatief eenvoudig

 3. Veel verwarring en onbegrip over open source communities “Open source is anarchie!” Interview met een Linux programmeur

 4. Veel verwarring en onbegrip over open source communities “Linus Torvalds, the benevolent dictator the whole community trusts” Uit een wetenschappelijk artikel over open source

 5. Veel verwarring en onbegrip over open source communities “Open source is communism” Werknemer van Microsoft


 6. Een aantal feiten • Communities bestaan niet alleen uit “hobbyende computernerds” • Sommige programma’s hebben hoge kwaliteit • Dominante positie in bepaalde marktsegmenten • Maar er is veel slechte software en redundantie

 7. Centrale vraag Hoe zijn open source communities georganiseerd?

 8. Cultuur van doen (1)Het belang van individuele keuzes “Things only get done if at least one person feels that they are important. This person will make sure that it works.” Een lid van het bestuur van de Apache Software Foundation

 9. Cultuur van doen (2)Het belang van individuele keuzes “You have a pool of people who do what they want to do. Nobody gives me an assignment... They work on what they run into.” Ontwikkelaar in de Linux community

 10. Veel ondersteunende mechanismen die coördinatie mogelijk maken • Mechanismen voor softwareontwikkeling • Bijv. CVS, coding style guides • Mechanismen die individuele besluiten aggregeren • Bijv. level of activity, distributies • Mechanismen om conflicten te mitigeren • Parallellie

 11. Functie van instituties met name voor de buitenwacht • Stichtingen • Gekozen leiders • Stemprocedures • …

 12. Typering van de communities? • Open source communities zijn meer dan een hype • Open source komt tot stand in diffuse organisaties: (hiërarchische) sturing lijkt problematisch • Succesvolle open source communities zijn niet maakbaar • Organisatiestructuur is moeilijk te vatten in bestaande theorieën en modellen

 13. Toekomst van de communities? Oplossingen voor vragen omtrent aansprakelijkheid en octrooien hebben gevolgen voor de toekomst van de communities…

 14. Toekomst van de communities? “The uncapitalized open source development model simply has no means to bear the transaction costs, licensing fees and risks that pervasive patenting entails.” Uit een wetenschappelijk paper over open source