Obrada transakcija novi funkcionalni sistemi crm i integracija
Download
1 / 51

Obrada transakcija, novi funkcionalni sistemi, CRM i integracija - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Obrada transakcija, novi funkcionalni sistemi, CRM i integracija. Voštic Marija 08/262 Ljubica Čapko 09/476. Funkcionalni informacioni sistemi . Organizacionu strukturu preduzeća č ine sledeće funkcionalne oblasti : Proizvodnja / operacije Finansije Računovodstvo Marketing

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obrada transakcija, novi funkcionalni sistemi, CRM i integracija' - sidone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Obrada transakcija novi funkcionalni sistemi crm i integracija

Obrada transakcija, novi funkcionalni sistemi, CRM i integracija

Voštic Marija 08/262

Ljubica Čapko 09/476


Funkcionalni informacioni sistemi
Funkcionalni informacioni sistemi integracija

 • Organizacionu strukturu preduzeća čine sledeće funkcionalne oblasti :

  • Proizvodnja / operacije

  • Finansije

  • Računovodstvo

  • Marketing

  • HRM / Human Recourse Menagement

  • CRM / Customer Relationship Menagement


Lanac vrednosti
Lanac vrednosti integracija

 • Svako preduzeće ima LV

 • Osnovni element LV je aktivnost

 • Deli aktivnosti na : primarne i sekundarne

 • Svrha organiz.strukt. je da podrži ove aktivnostiKarakteristike funkcionalnih sistema
Karakteristike funkcionalnih sistema vrednosti

 • Sastoje iz nekoliko manjih inf. sistema koji podržavaju aktivnosti

 • Specificne IS aplikacije mogu da se integrišu kako bi se formirao kohrentan funkcionalni sistem a mogu da budu i potpuno nezavisne

 • Imaju interfejse jedan prema drugom kako bi formirali inf. sistem na nivou preduzeća

 • Neki imaju interfejs prema okruženju (npr. proizvođački inf.sistem može da se poveže sa logističkim inf.sistemima dobavljača)

 • Aplikacije inf. sistema podržavaju 3 nivoa aktivnosti u organizaciji : operativni, upravljački i strategijski


Informacioni sistemi za obradu transakcija
INFORMACIONI SISTEMI ZA OBRADU TRANSAKCIJA vrednosti

 • TPS ( Transactions Processynig System) - poseban tip informacionih sistema čiji osnovni smisao je da podrži procese poslovnih transakcija u preduzeću

 • Nadgledati, prikupljati, smeštati (pamtiti), modifikovati, pretraživati i distribuirati informacije za sve glavne poslovne transakcije

 • Jedna organizacija može da ima jedan ili nekoliko integrisanih TPS-a

 • Cilj TPS : obezbediti informacije potrebne po zakonu i/ili zbog politike organizacije da bi se posao obavljao na pravi način i efikasno


Standardan proces tps a
Standardan proces TPS-a : vrednosti

 • Podaci prikupljaju i unose u računar (automatizacija)

 • Obrada podataka : paketna, onlajn (klijent/server arhitektura) ili hibridni sistem (npr. prodaja na POS terminalima)


Karakteristike tps sistema
Karakteristike TPS sistema: vrednosti

 • Obrađuju velike količine podataka

 • Izvori podataka najčešće interni, rezultat najčešće namenjen internim korisnicima

 • Obrađuje podatke redovno (periodično)

 • Zahteva veliku bazu podataka – veliki kapacitet

 • Potrebna i velika brzina obrade

 • Ulazni i izlazni podaci su struktuirani

 • Mala složenost računarske obrade (jednostavne matem. operacije)

 • Potreban visok nivo tačnosti, integriteta i bezbednosti podataka

 • Zahteva se pouzdanost!


Obrada transakcija zasnovana na webu
Obrada transakcija zasnovana na Webu vrednosti

 • OLTP - onlajn obrada transakcija, zahteva odgovarajuću klijent/server arhitekturu

 • OTM moduli- kontrolni moduli objektnih transakcija, kombinuje skup funkcija koje omogućavaju izgradnju sistema za klasičnu obradu transakcija visokih performansi za celo preduzeće i sposobnost upravljanja nezavisnim softverskim modulima (objektima) koji unose podatke

 • Online transaction processing OLTP je proširen na Interaktivni Internet TPS


Prednosti
Prednosti: vrednosti

 • Fleksibilnost

 • Rentabilnost

 • Interaktivna automatska naplata

 • Blagovremeno pretraživanje i analiza velikih baza podataka

 • Rad sa multimedijalnim podacima (slike i zvuk)

 • Malo vreme odziva

 • Efikasno skladištenje ogromnih baza podataka sa grafikonima i video zapisima

 • Velika propusna moć podataka kao podrška upitima


Softveri za obradu transakcija tps
Softveri za obradu transakcija TPS: vrednosti

 • Pathway Translation Service Software

 • Compaq NonStop Tuxedo Software

 • NonStop Distributed Computing Enviroment (DCE) Software

 • Transaction Internet Protocol (TIP) Software

 • Compaq NonStop Remote Server Call/ MP Software (RSC/MP)


Nove it i web aplikacije u funkcionalnim oblastima
Nove IT i Web aplikacije u funkcionalnim oblastima vrednosti

Glavne funkc-nalne oblasti koje su povezane sa najnovijim aplikacijama :

 • Upravljanje proizvodnjom/poslovanjem i logistika

 • Marketing/prodaja

 • Računovodstvo

 • Finansije

 • Ljudski resursi


Upravljanje proizvodnjom poslovanjem i logistika
Upravljanje proizvodnjom/poslovanjem i logistika vrednosti

 • IT podržava 4 grupe aktivnosti:

 • Upravljanje unutrašnjom logistikom i upravljanje materijalom

 • Planiranje proizvodnje/poslovnih operacija

 • Automatizacija projektovanja i proizvodnje

 • Računarski integrisana proizvodnja (CIM)


I upravljanje unutra njom logistikom i upravljanje materijalom
I- Upravljanje vrednostiunutrašnjom logistikom i upravljanje materijalom

 • Aktivnosti :

 • poručivanja,

 • kupovine,

 • provera kvaliteta

 • Skladištenje

 • Distribucija i rukovanje materijalom pomoću robota

 • Primer : IRIS paletizatori

  • Pomoću softvera za paletizaciju može se odabrati (zadati):

  • Način paletizacije

  • Formitati šema za paletizaciju (deset miliona unapred memorisanih izbora)

  • Uneti nova šema paletizacije putem automatskog raspoređivanja ili samo jednostavnim "crtanjem" rasporeda paketa i kontrolisati u 3D grafickom prikazu konacni izgled na monitoru


1 upravljanje zalihama
1. Upravljanje zalihama vrednosti

 • Voditi računa kada i koliko poručiti ???

 • 3 vrste troškova :

  • Troškovi održavanja

  • Troškovi poručivanja

  • Troškovi nestašice

   - Economic Order Quantity

Troškovi poručivanja

Troškovi držanja zaliha

Koliko naručiti


2 kontrola kvaliteta
2. Kontrola kvaliteta vrednosti

 • Beleže se podaci o kvalitetu materijala i delova koji se primaju, kao i o kvalitetu poluproizvoda i finalnih proizvoda

 • Beleže rezultate svih pregleda i porede stvarne rezultate sa standardima

 • Generišu se periodični izveštaji i uprava može da uporedi performanse jednog odeljenja u odnosu na druga


Ii planiranje proizvodnje poslovnih operacija
II- Planiranje proizvodnje / poslovnih operacija vrednosti

 • Glavne oblasti planiranja i njihova računarska podrška :

 • Planiranje zahteva za matrijalom - Material requirements planning (MRP) - softver koji olakšava planiranje nabavke (proizvodnje) delova, materijala itd. čija je potražnja međuzavisna

 • Planiranje proizvodnih resursa - (MRPII)- složeniji, pored MPR obuhvata raspodelu ostalih resursa; Povezuje MRP sa ostalim funkcionalnim oblastima


Just in time sistemi
Just-in-Time sistemi vrednosti

 • Olakšavaju izradu prema porudžbini

 • Ideja: proizvesti samo ono “šta je potrebno, kada je potrebno u tačno potrebnim količinama”

 • Kupac je taj koji zaista “vuče” proizvodnju

 • Skraćivanje proizvodnog ciklusa sa 15 na 1 dan, smanjivanje troškova za 30 do 50 %

 • Softveri proizvodjača:


Upravljanje projektom
Upravljanje projektom vrednosti

Alati za upravljanje projektima:

 • Postupak ocene i pregleda programa (PERT) i

 • Metod kritičnog puta (CPM)

Softverski sistemi : a) Microsoft Project

b) Primavera Project Planner


Sistemi za upravljanje radom
Sistemi za upravljanje radom vrednosti

 • Automatski upravljaju određivanjem prioriteta i raspodelom posla i raspodelom resursa

  Otkrivanje i resavanje problema

 • Pronalaženje grešaka u internim operacijama

 • Znatno skraćuju utrošeno vreme


Iii automatizacija projektovanja i proizvodnje
III- Automatizacija projektovanja i proizvodnje vrednosti

 • Projektovanje pomoću računara (Computer Aided Design) CAD je elektronski sistem za projektovanje novih delova/proizvoda ili izmene postojećih;

 • AutoCADje program namenjen crtanju, projektovanju i drugim vidovima primene računara u inženjerskoj praksi

 • Inženjering pomoću računara (Computer-Aided Engineering) CAE; Za analiziranje da li će model funkcionisati kako je projektant zamislio

 • Proizvodnja uz pomoć računara (Computer-Aided Manufactoring) CAM; sistemi se koriste za projektovanje proizvodnih procesa, upravljanje mašinama, alatkama i materijalnim tokovima pomoću programirane automatizacije


Autocad
AutoCAD vrednosti

 • Koristi za izradu dvodimenzionalnih tehničkih crteža (2D) i konstruisanje trodimenzionalnih (3D) modela i njihovu vizuelizaciju

 • Najpoznatije oblasti u kojima se AutoCAD primenjuje su:- arhitektonski crteži svih vrsta;- dijagrami toka i organizacione šeme;

  - ponude i prezentacije;

  - grafikoni svih vrsta;- crteži iz oblasti elektrotehnike, građevinarstva, mašinstva;

  -izrada topografskih i geografskih karata, grafovi i druge vrste predstava matematičkih funkcija; 

  -izrada logotipa i drugih vrsta umetničkih crteža.


Iv ra unarski integrisana proizvodnja
IV-Računarski vrednostiintegrisana proizvodnja

 • Computer Integrated Manufacturing CIM

 • Filozofija implementacije raznih integrisanih računarskih sistema u automatizaciju fabrika

 • 3 cilja:

  -Pojednostavljivanje proizvodnih procesa i postupaka

  -Automatizacija

  -Integracija i koordinacija svih aspekata poslovanja


Obrada transakcija novi funkcionalni sistemi crm i integracija

 • Spoljašnji krug vrednosti: opšte upravljanje poslovanjem

 • Unutrašnji krug: 4 glavna procesa koji sačinjavaju CIM:

 • definisanje procesa i proizvoda,

 • planiranje i kontrola,

 • automatizacija fabrike

 • upravljanje informacionim resursima

 • Centar: IT resursi i tehnologija


Upravljanje marketingom i prodajom preko sistema kanala
Upravljanje marketingom i prodajom preko sistema kanala vrednosti

 • Sistemi kanala su svi sistemi koji su uključeni u proces obezbeđivanja proizvoda ili usluga kupcima i bavljenja potrebama kupaca

 • Aktivnosti:

  1. kupac je kralj/kraljica 2. telemarketing 3. kanali distribucije 4. upravljanje marketingom


Kupac je kralj kraljica
Kupac je kralj/kraljica vrednosti

 • Profil kupaca i analiza prioritetnih izbora („Cookies“ )

 • Spiskovi potencijalnih kupaca i baze podataka za marketing

 • Masovno prilagođavanje

 • Personalizacija

  Telemarketing

 • Proces se može podeliti na -oglašavanje i dospevanje do kupaca, obrada porudžbina, potrošački servis, podrška prodaji,upravljanje računima

 • Obavlja se preko:

  -telefonskih poziva koje generišu računarski programi

  -personalizovanih elektronskih poruka

  -preko SMS poruka


Kanali za distribuciju
Kanali za distribuciju vrednosti

 • Više kanala distribucije i načina isporuke, i upravljanje tim kanalima

 • Praćenje pošiljki na osnovu:

  -Emaila

  -Broja pošiljke

  -Broja računa

 • Poboljšanje prodaje u prodavnicama na malo – kroz menjanja načina plaćanja :

  -Bežični uređaji za očitavanjebar kod proizvoda

  -Kupci sami obavljaju plaćanje

  -Informacioni kiosci


Upravljanje marketingom
Upravljanje marketingom vrednosti

 • Određivanje cena proizvoda ili usluga (OLAP) – analitička online obrada

 • Mehanizmi za poređenje zasnovani na internetu

 • Produktivnost prodavaca

 • Softver za produktivnost ( www.netgain.com ) – omogućava saradnju prodajnih timova

 • Planiranje novih proizvoda, usluga i tržišta


Upravljanje ra unovodstvenim i finansijskim sistemima
Upravljanje računovodstvenim i finansijskim sistemima vrednosti

 • Osnovni zadatak računovodstva i finansija je da upravlja tokovima novca unutar i van organizacije

 • Struktura računovodstvenog sistema podeljena je na 3 nivoa


Upravljanje ra unovodstvenim i finansijskim sistemima1
Upravljanje računovodstvenim i finansijskim sistemima vrednosti

 • Najpoznatiji deo finansijskog planiranja je godišnji budžet - finansijski izraz planova organizacije (Budget 2012, BudgetExpress 2012...)

 • Prednosti korišćenja softvera za predviđanje budžeta su:

  -smanjenje vremena i truda potrebni za taj proces

  -olakšava integraciju strategijskih ciljeva sa operativnim planovima organizacije

  -održava integritet podataka o budžetu i planiranju

  -automatski nadgleda izuzetke od trendova


Upravljanje investicijama
Upravljanje investicijama vrednosti

 • Upravljanje investicijama je težak zadatak zbog:

 • postoji mnogo alternativa za investiranje

 • odluke o investiranju zasnivaju se na ekonomskim i finansijskim progrnozama koje su često nepouzdane

 • ivesticije mnogih organizacije podložne su složenim propisima i poreskim zakonima

 • odluke o investiranju treba da se donose brzo i često

 • osobe koje donose odluke se često nalaze na različitim mestima

 • u investiranju postoji više suprotstavljenih ciljeva uključujući visoku dobiit, sigurnost i likvidnost.


Upravljanje investicijama1
Upravljanje investicijama vrednosti

 • Izvori finansijskih podataka:

 • Vladina ekonomska i monetarna statistika

 • Berze

 • Specijalni internet servisi

 • finansijske novine

 • Da bi izašli na kraj sa velikom količinom onlajn finansijskih podataka investitori koriste 3 pomoćna alata:

 • mašine za pretraživanje interneta

 • internet imenike i spiskove telefonskih brojeva preduzeća

 • softver za nadgledanje, tumačenje, analizu finansijskih podataka i upozoravanje uprave.


Kontrola i revizija
Kontrola i revizija vrednosti

 • Specifični oblici finansijske kontrole su kontrola budžeta, spoljašnja i unutrašnja revizija

 • Budžetska kontrola – nakon donošenja deli se na mesečne iznose

 • ComShare BudgetPlus

 • Revizija – tačnost i stanje finansijskog zdravlja kompanije; IS otkrivaju prevaru pronalaženjem finansijskih transakcija koje značajno odstupaju od ranijih plaćanja


Sistem upravljanja ljudskim resursima
Sistem upravljanja ljudskim resursima vrednosti

 • Zaspošljavanje

 • Prednosti onlajn zapošljavanja:

 • kompanije brže pronalaze službenike

 • dospevaju do većeg broja kandidata

 • vek trajanja oglasa duži je od štampanih oglasa

 • niži troškovi zapošljavanja

 • Spisak radnih mesta

 • Izbor službenika

 • Održavanje i razvoj ljudskih resursa- Nadgledanje i ocenjivanje, IT igraju važnu ulogu u obui zaposlenih, Doprinos zaposlenih


Crm customer relationship management upravljanje odnosima potro a a
CRM – Customer relationship management vrednosti(Upravljanje odnosima potrošača)

Služba za potrošače

Elektronske usluge

CRM

 • fokus: pojedinačni kupac

 • TRETIRATI RAZLIČITE KUPCE NA RAZLIČIT NAČIN!


Crm customer relationship management
CRM – Customer relationship vrednostimanagement

 • CRM se odvija u 5 koraka :

 • Učinite da potrošaču poslovanje sa vama bude lako

 • Krajnji potrošač vaših proizvoda i usluga treba da bude u žiži

 • Preprojektujte svoje procese poslovanja sa stanovišta potrošača

 • Negujte lojalnost potrošača

 • Opremite svoju kompaniju za profit


Lista vode ih crm softvera
Lista vodećih CRM vrednostisoftvera :

 • Maximizer - www.maximizer.com

 • Microsoft Dynamics - www.microsoft.com/dynamics

 • Oracle - www.oracle.com/us/solutions/crm

 • Sage - www.sagecrm.com

 • Salesforce - www.salesforce.com/crm

 • SugarCRM - www.sugarcrm.com

 • Vtiger - www.vtiger.com/crm

 • Zaho - www.zoho.com/crm


Microsoft dynamics crm
Microsoft vrednostiDynamics CRM

’Informacija predstavlja moć - upravljanje podacima je lako’’

 • - skladištenje i ažuriranje podataka

 • - brže reagovanje na poslovne prilike

 • - bolje komuniciranje s klijentima

 • - zakazivanje sastanaka

 • …..

 • Prednosti:

 • Automatizacija poslovnih rešenja: smanjenje troškova, poboljšanje rezultata

 • Bezbednost

 • Model proširenja podataka: razvija se zajedno sa poslovanjem

 • Pomaže preduzećima svih veličina

 • Laka implementacija


E crm hosting
vrednosti CRM Hosting

 • jedinstvena usluga na domaćem tržištu

 • hosting rešenje za postavku i održavanje Microsoft Dynamics CRM rešenja

 • nastao zajedničkim radom firmi EUnet i Extreme

 • cena mesečno 44€, godišnje 37,4€

 • Zašto E²CRM Hosting?

 • Nema investicija u skupu opremu i softverske licence

 • Nema dodatnih investicija za nove verzije softvera

 • Nema potrebe za stalno zaposlenim sistem administratorom

 • Nema instalacija i troškova IT podrške

 • namenjen kompanijama svih veličina

 •  omogućava 24-časovni pristup sa bilo koje tačke u svetu


Slu ba za potro a e na webu
Služba za potrošače na Webu vrednosti

 • Vrste usluga:

 • Obezbeđenje mogućnosti pretraživanja i poređenja

 • Pružanje besplatnih proizvoda i usluga

 • Pružanje tehničkih i drugih informacija i usluga

 • Omogućavanje potrošačima da na mreži naruče prilagođeneproizvode i usluge

 • Dozvoljavanje potrošačima da prate status računa ili porudžbina


Obezbe enje mogu nosti pretra ivanja i pore enja
Obezbeđenje vrednostimogućnosti pretraživanja i poređenja

 • Interno – veliki tržni centri

 • Eksterno – nezavisne uporedne prezentacije

  Primeri:

  http://www.mobilnisvet.com/

  (za poređenje mobilnih telefona)

  http://crmsoftwarecomparison.org

  (za poređenje CRM softvera)

  Pružanje besplatnih proizvoda i usluga

 • Banke – besplatno plaćanje računa i usluge ATM * compubank.com

 • Besplatne trial verzije programa * Microsoft Office, Adobe Photoshop, Corel Draw…

 • Besplatni uzorci proizvod * Garnier (facebook ) , http://keikos-cake.com/


Pru anje tehni kih i drugih informacija i usluga
Pružanje tehničkih i drugih informacija i usluga vrednosti

 • tehničke informacije o proizvodu, informacije o korišćenju, informacije o održavanju...

  Omogućavanje potrošačima da na mreži naruče PRILAGOĐENE proizvode i usluge

  = masovno prilagođavanje

  Začetnik: Dell Computers

  primeri:

  www.Nike.com

  www.maserati.com


Dozvoljavanje potro a ima da prate status ra una ili porud bina
Dozvoljavanje potrošačima da prate status računa ili porudžbina

 • Finansijske institucije

 • Pošte

 • Grupne kupovine

 • Online prodavnice


Alatke slu be za potro a e
Alatke službe za potrošače porudžbina

 • Presonalizovane prezentacije na Webu

 • FAQ (ali, ne doprinose CRM!)

 • Alatke za traganje

  * Pošta, FedEx

 • Sobe za ćaskanje

 • Elektronska pošta i automatizovani odgovor

  * eGain.com

 • Službe za pomoć i pozivni centri

  * Travelocity

 • Alatke za utvrđivanje i otklanjanje problema


Metrika
METRIKA porudžbina

 • Jedan od načina da se odredi koliko usluga potrošačima obezbeđivati jeste upoređivanje vaše kompanije sa skupom standarda

 • Pokazatelji koji se mogu koristiti za procenu službe za potrošače :

 • Vreme odgovora (24-48h)

 • Dostupnost prezentacije na mreži (24h)

 • Vreme daljinskog preuzimanja (20-30 sekundi čekanja na preuzimanje materijala)

 • Pravovremenost

 • Bezbednost i privatnost

 • Ispunjenje zahteva

 • Politika povraćaja (SAD, UK, Nemačka...)

 • Lakoća navigacije


Integracija funkcionalnih informacionih sistema
Integracija funkcionalnih informacionih sistema porudžbina

 • Integracija je neophodna da se obezbedi delotvorno i efikasno izvršavanje aktivnosti koje prelaze funkcionalnu granicu ili zahtevaju funkcionalnu saradnju

 • Primer : Desk computers

 • DESK usluge nudi kroz pakete posebno prilagođene malim i srednjim preduzećima. Ovi paketi treba da osiguraju jednostavnu, efikasnu i brzu integraciju, otpimizaciju prema konkretnim potrebama korisnika i stalabilnost u odnosu na buduće potrebe, pošto se paketi mogu kupovati odvojeno ili „pakovati“ u veće pakete kako bi se u svakom trenutku došlo do najboljegrešenja.


Hvala na pa nji
Hvala na pažnji porudžbina