(7) Vederlag og betaling - PowerPoint PPT Presentation

sibley
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
(7) Vederlag og betaling PowerPoint Presentation
Download Presentation
(7) Vederlag og betaling

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
(7) Vederlag og betaling
88 Views
Download Presentation

(7) Vederlag og betaling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. (7)Vederlag og betaling Professor dr juris Lasse Simonsen

 2. Vederlagstyper Regningsarbeid Enhetspriskontrakter Fikssumkontrakter (fastpriskontrakter) (1) (2) (3) Stigende grad av risiko for entreprenøren Lasse Simonsen

 3. Regningsarbeid – punkt 31.1 første ledd: Faktiske utgifter Materialkostnader Mannskap Maskiner Osv Særskilt påslag Nødvendige (rasjonelt og forsvarlig) Avtalt timepris (inkl påslag) + Påslag Avtalt eller sedvanlig Lasse Simonsen

 4. Dokumentasjon og kontroll av regningsarbeid – punkt 31.4: Kontroll 14 dager Kontroll tillegg 14 dager Regningsarbeid Tilleggsopplysninger Maks 14 dager ”Hver uke” Oppgaver Innsigelser Innsigelser Sanksjon – 31.4,5 ”måtte forstå” Sanksjon – 31.4,4 Lasse Simonsen

 5. Vederlagstyper: Fastpris (fikssum) E1 E2 E3 Kontraktarbeidet Innsats- faktorer Innsats- faktorer Lasse Simonsen

 6. Byggherre Mengde Kontrakt- arbeidet Tilbud Mengde Entreprenør Lasse Simonsen

 7. Punkt 27.2 Mengdekontroll: NS 3420-systemet Tegning Post nr NS-kode og tekst Enhet Mengde Enhetspris Sum 06.24.1 N14.11 Legging av fliser M2 10 250 2500 Pkt 27.2 12 ? F Pkt 3.2,2 U Feil pkt 22.1 Lasse Simonsen

 8. Oppgave: Skrivefeil når det gjelder mengder Feilskrift Tegning Post nr NS-kode og tekst Enhet Mengde Enhetspris Sum 06.24.1 N14.11 Legging av fliser M2 800 250 200 000 Pkt 27.2 400 Lasse Simonsen

 9. Mengdekontroll punkt 27.2: Fastsatt frist Entreprenøren 1 måned Byggherren Entreprenørens mengdekontroll 1 måned Entreprenøren Byggherrens merknader til andre deler Lasse Simonsen

 10. Indeksregulering – punkt 27.1: Byggetiden Kontrakt Faktura Lasse Simonsen

 11. Innestående – punkt 28.1 fjerde ledd: Kr 1/2 K 5 % av K (inkl mva) Pkt 28.1,4 - 10 % av avdragsgrunnlag = fakturabeløpet Lasse Simonsen