slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prezentacja klasy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prezentacja klasy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21
sian

Prezentacja klasy - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
Prezentacja klasy
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Koncepcja Pracy Szkoły ZSP2 Prezentacja klasy III B

 2. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W MYSŁOWICACH „ZNAM KONCEPCJĘ PRACY MOJEJ SZKOŁY”

 3. „Bazując na najbardziej wartościowych dokonaniach szkoły, będziemy śmiało kroczyć w przyszłość”

 4. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY JEST REALIZOWANA PRZEZ: Ewaluację, która dostarcza informacje Codzienną praktykę szkolną

 5. doskonalić to co sprawdzone dostosować się do oczekiwań innych W CELU DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY ZAMIERZAMY: czerpać z tego, co niesie przyszłość rozwijać to co najlepsze systematycznie i skutecznie podejmować działania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze rozwijać bazę szkoły

 6. DLATEGO SKONCENTRUJEMY SIĘ NA UZYSKANIU PRZEZ SZKOŁĘ JAK NAJWYŻSZEGO POZIOMU WYMAGAŃ W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

 7. Procesy zachodzące w szkole; Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym; Zarządzanie szkołą;

 8. W RAMACH DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ: są tam gdzie coś się dzieje: -apele -uroczystości -koncerty -konkursy itp... uczniowie rozwijają się na miarę własnych możliwości poszukują, dociekają, pytają zdobywają wiedzę i umiejętności (wyniki egzaminu maturalnego i zawodowego są analizowane) cieszą się z każdego, najmniejszego sukcesu mają prawo do błędów

 9. W RAMACH DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZYEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STRUKTURALNEJ UCZNIOWIE: rozmawiają ze sobą rozwiązując problemy są tolerancyjni są kulturalni • nie są agresywni: • nie zastraszają • nie wymuszają • nie znęcają się • nie biją walczą z nałogami

 10. W RAMACH PROCESÓW ZACHODZĄCYCHW SZKOLE NAUCZYCIELE PODEJMUJĄ DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO REALIZACJI PRZYJĘTEJ KONCEPCJI PRACY SZKOŁY poszerzają swoje kompetencje wspomagają rozwój i edukację uczniów przez bogatą ofertę zajęć poza lekcyjnych realizują założenie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły podejmują działania zmierzające do poprawy warunków lokalnych i wzbogacenie bazy danych dostosowaną pracę do możliwości uczniów zapoznają uczniów z wymaganiami edukacyjnymi

 11. Program Profilaktyczny Formy Doskonalenia Nauczycieli Wymagania Edukacyjne Harmonogram i plany zajęć pozalekcyjnych Program Wychowawczy

 12. rzetelnie informuje środowisko o celowości • i skuteczności podejmowanych działań: • strona internetowa • współpraca z mediami W RAMACH FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM NASZA PLACÓWKA PODEJMUJENASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA utrzymuje kontakt z absolwentami stara się pozyskać rodziców do współdecydowania w sprawach szkoły współpracuje z instytucjami i organizacjami na terenie powiatu pełni rolę ośrodka kulturowego

 13. W RAMACH ZARZĄDZANIA SZKOŁĄ GŁÓWNYM CELEM JEST SPRAWNE FUNKCJONOWANIE SZKOŁY STĄD: Planowanie działań, rozwiązywanie problemów przez nauczycieli Dyrektor monitoruje pracę zespołów Nauczyciele doskonalą swe warsztaty pracy Dyrektor tworzy bezpieczne, przyjazne warunki pracy do nauki Nauczyciele opracowują wnioski do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu szkoły Nauczyciele i dyrektor wzbogacają bazę dydaktyczną

 14. WSZYSTKIE PODEJMOWANE DZIAŁANIA ZMIERZAJĄ DO WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU KAŻDEGO UCZNIA, W TEN SPOSÓB: • Nasz absolwent jest przygotowany do pełnienia ról społecznych, zna zasady moralne, zasady współżycia społecznego, kultury bycia. Jest tolerancyjny, potrafi podejmować decyzje, posiada wiele umiejętności i potrafi praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę.

 15. Rodzice są dumni z osiągnięć swoich dzieci • Nauczyciele znajdują satysfakcję i zadowolenie ze swojej pracy

 16. Pracę wykonali: Bartosz Kierzek Jacek Marona Uczniowie Klasy 3B