prestatie indicatoren ggz en vz l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prestatie-Indicatoren GGZ en VZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prestatie-Indicatoren GGZ en VZ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Prestatie-Indicatoren GGZ en VZ - PowerPoint PPT Presentation


  • 148 Views
  • Uploaded on

Prestatie-Indicatoren GGZ en VZ. Maureen Olsman Zorginkoper Curatieve GGZ Regio Midden- en West-Brabant en Zeeland Zorgverzekeraar UVIT NedKAD 31 januari 2008. Zorgverzekeraar UVIT (Univé; VGZ; IZA; Trias) 4,1 miljoen verzekerden 4500 medewerkers 8 zorginkopers curatieve GGZ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prestatie-Indicatoren GGZ en VZ' - sian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prestatie indicatoren ggz en vz

Prestatie-Indicatoren GGZ en VZ

Maureen Olsman

Zorginkoper Curatieve GGZ

Regio Midden- en West-Brabant en Zeeland

Zorgverzekeraar UVIT

NedKAD 31 januari 2008

slide2
Zorgverzekeraar UVIT (Univé; VGZ; IZA; Trias)

4,1 miljoen verzekerden

4500 medewerkers

8 zorginkopers curatieve GGZ

7 zorgkantoorregio’s (care GGZ)

slide3

Zorginkoper Curatieve GGZ

Contracteren van zorg ten behoeve van onze verzekerden.

Voldoende zorg

Goede kwaliteit

Doelmatig (prijs/ prestatie)

Bereikbaar

slide4

Stelling 1:

De zorgverzekeraars willen alleen maar de goedkoopste zorg contracteren

(en hebben geen interesse in kwaliteit).

1: mee eens

2: beetje mee eens

3: niet mee eens

4: weet niet

slide5

Stelling 2:

De zorgverzekeraars moeten zich wél met de kwaliteit van zorg bemoeien.

1: mee eens

2: beetje mee eens

3: niet mee eens

4: weet niet

slide6

Stelling 3:

Ik verwacht van mijn zorgverzekeraar

dat hij kennis heeft over de zorgaanbieder

(ziekenhuis/ verpleeghuis/ psychiater)

waar de beste zorg wordt geleverd.

1: mee eens

2: beetje mee eens

3: niet mee eens

4: weet niet

slide7
Kwaliteit van de GGZ en VZ

In 2005 afgesproken via Prestatie Indicatoren

Landelijke partijen:

IGZ GGZ NL ZN

NVvP NVP NIP

FVGGZ LP GGZ VWS

Een prestatie-indicator is een ‘meetlat’ waarmee een indicatie van de kwaliteit van de zorg kan worden verkregen.

Rapportage in JMV Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording

slide8
Doel

Openheid en transparantie van de kwaliteit in de GGZ en VZ,

met één beperkte set vergelijkbare en bruikbare indicatoren.

Wie doet wat met welke informatie?

Zorgaanbieders extern verantwoording & interne sturing

IGZ: 1ste fase gelaagd en gefaseerd toezicht

Clienten: keuze behandeling instelling www.kiesbeter.nl

Zorgverzekeraars: inkoopbeleid

slide9
Basisset PI GGZ bestaat uit 28 Indicatoren

Uitgangspunten van deze basisset:

In ontwikkeling (maar niet meer dan 28)

Tbv externe verantwoording én interne verbetering

Gespecificeerd naar diagnosegroep

Geen minimum norm (maar toewerken naar best practice)

Waar mogelijk uitkomstindicatoren hanteren

Uniform meten (consensus over meetinstrument)

Vanuit perspectief cliënt én hulpverlener

Bestaande registratiesystemen

Balans tussen zeggingskracht en haalbaarheid

slide10
Verslagjaar 2006: 17 indicatoren invulbaar

Bijvoorbeeld

I Effectiviteit van zorg

1.2 Verandering van ernst problematiek

1.7 Drop-out

II Veiligheid

2.3 Onveiligheid door ontbreken van informatie

III Cliëntgerichtheid

3.1 Wachttijd tot start behandeling

3.3 Informed consent

slide11
Invulgegevens uit:

GGZ Thermometer ( op termijn de CQ index)

Eigen registratiesystemen

DBC registratie

slide12
Oogst in 2007 (verslagjaar 2006)

78 van de 103 lid-instellingen GGZNL in JMV

Evaluatiestudie door Tranzo over 64 instellingen

12 van de 17 PI’s door >50% ingevuld

Inventarisatie problemen invullen:

Vraag niet van toepassing op instelling

Onbetrouwbaarheid gegevens

Definities onduidelijk

Niet in registratiesysteem of er niet uit te halen

Uitsplitsing naar diagnosegroepen nog lastig

Zorgaanbieders positief over ontwikkeling PI’s

slide13
Voortgang PI’s 2007/2008

Verplichte aanlevering JMV over verslagjaar 2007 voor alle instellingen WTZi

PI’s GGZ is een van de sectorspecifieke bijlagen

slide14
Voortgang PI’s 2007/2008 (II)

2de herziene versie Basisset PI’s GGZ januari 2008:

Duidelijke werkinstructie ingebouwd in DigiMV

www.ggzkennisnet.nlwww.zichtbarezorg.nl

Definities aangescherpt

Diagnosegroepen volgens DBC systematiek

2 indicatoren erbij, 1 eraf voor invulling over 2007

7 indicatoren verder ontwikkeld (tbv invulling over 2008)

Subset PI’s voor de Forensische zorg; 6 bestaande en 4 specifiek

slide15
Voortgang PI’s 2008 e.v.

Doorontwikkeling PI’s forensische psychiatrie

Ontwikkeling PI’s vrijgevestigden

Doorontwikkeling basisset 07/08

slide16
I Effectiviteit van zorg

1.7 Percentage drop-out

Het percentage cliënten dat hun behandeling/begeleiding eenzijdig en/of tegen het advies van de behandelaar beëindigd heeft gedurende het registratiejaar

1. < 5%

2. 10%

3. 15%

4. >20%

slide17
III Cliëntgerichtheid

3.3 Informed consent

Percentage cliënten dat informed consent ervaart

Vraag 6 GGZ Thermometer:

“heeft u ingestemd met uw behandel- of begeleidingsplan?”

1. < 60%

2. 70%

3. 80%

4. > 90%

slide18
Hoe gebruiken de zorgverzekeraars de PI’s?

UVIT/CZ

Inkoopbeleid 2008 curatieve GGZ:

Garantiebudget

100% klinische productie

85% ambulante productie

9 % kwaliteitseisen, waarvan 3% obv PI’s

slide19
Kwaliteitseisen inkoopbeleid GGZ UVIT 2008

Kwaliteitssysteem en gecertificeerd

Aantal gerapporteerde PI’s

Klanttevredenheids-meting op eigen website

Wachtlijstgegevens & toepassing zorgprotocollen

slide20
Toekomstig gebruik PI’s door UVIT (2009 e.v.)

Benchmarken

Voorkeursleveranciers

Differentiatie in tarieven

Informatie naar onze verzekerden

slide21
Is er een relatie tussen PI’s en de richtlijnen?

1.9 Hanteren behandelrichtlijnen

De mate waarin de multi- of monodisciplinaire richtlijnen de basis vormen van het professioneel handelen van de hulpverleners is een indicator voor de kwaliteit van de geleverde behandeling of begeleiding

Structuurindicator met geen zeggingskracht

Niet in één uitkomstindicator zichtbaar te maken

Voorlopig vervallen

Aandachtspunten voor kwaliteit per DBC-productgroep opgenomen in de

In- en Verkoopgids DBC GGZ gebaseerd op de richtlijnen

slide22
Voorgoed genezen

Ik besloot met de trein naar Tiel te gaan,

alwaar ene Jomanda genezingen verrichtte.

En ziet: op de heenweg zat ik nog,

maar, oh wonder, op de terugweg kon ik staan.