Doña Carmen denia National High school - PowerPoint PPT Presentation

do a carmen denia national high school n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Doña Carmen denia National High school PowerPoint Presentation
Download Presentation
Doña Carmen denia National High school

play fullscreen
1 / 5
Doña Carmen denia National High school
676 Views
Download Presentation
shyla
Download Presentation

Doña Carmen denia National High school

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Doña Carmen denia National High school MR. JEOVANI U. AMOLATA II – BLUEBIRD June 2012 to March 2013

  2. MgaSuliraningPangkapaligiransaAsya ProblimasaBasura – angpagtataponngbasura ay isangmalakingsuliraninsa halos lahatngbansasabuongmundo. Dalawanguringbasura 1. Basuranggalingsamgakabahayan 2. Basurangindustriyal

  3. Pagkawasakngkagubatan- ay isangnapakakritikalnaproblimangpangkapaligiran ay ang deforestation o tahasangpagkawasaksakagubatan.

  4. Pagkawalang Biodiversity Mgadahilanngpagkawalang Biodiversity 1. Patuloynapagtaasngpopulasyon 2. Walang – habasnapagkuha at paggamitnglikasnayaman. 3. Pang-aabusosalupa. 4. pagkalbosakagubatan.

  5. Angsuliraningpangkapaligiran ay tumutukoysamgaginagawa at pang – aabusonaginagawanataosaatingkalikasan.