Download
bakal ky n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bakal ářky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bakal ářky

Bakal ářky

156 Views Download Presentation
Download Presentation

Bakal ářky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bakalářky Cyril Brom

 2. Typy práce • Implementační • Implementačně – experimentální • Teoretický

 3. Dnešní obsah (a 11.10.?) • Moudré rady • Abstrakt, úvod • Implementační práce • typy dokumentací • Implementačně-experimentální • co je to experiment • Teoretická • Typografické úpravy

 4. Typický průběh Správně Obvykle špatně Pracuji 2 hod / týden neustále Text dopisuji týden před odevzdáním – „stačí přeci něco sesmolit“ • Téma sháním v polovině druháku nebo na začátku třeťáku • Mluvím s vedoucím aspoň 2 x měsíčně • Pracuji 2 dny v týdnu (tj. 16 hodin) • Říjen – prosinec, březen – květen • Průběžně dokumentuji • Text mám hotový měsíc před odevzdáním

 5. Typický průběh Správně Obvykle, špatně Sháním zápočet den předem a pak ho nedostanu Naháním vedoucího poslední týden nestihne se na práci ani podívat Ptám se, kolik má mít aspoň práce stran • Měsíc předem se domluvím na zápočtech • i vedoucí může mít dovolenou • Odevzdávám vedoucímu první verzi textu aspoň měsíc předem • a programu dva měsíce předem • Zjistím si všechny formality • směrnice děkana 8/2010 • musím přiložit kód i text práce na CD • http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace/

 6. Smysl práce:Proč to chceme sdělit Nejdůležitější otázka! • Máme důvod • Máme cíl Odpovědí není, že nám to uložil školitel!

 7. Téma • Baví mě • Je to něco aspoň trochu nového • software, který neexistuje • experiment, který nikdo neudělal • věta, kterou nikdo nedokázal

 8. Co si má čtenář odnést • Detailní představu o tom, jaké je téma • Téma je zajímavé • Detailní představu o tom, co jsme udělali • Hrubou (někdy detailní) představu, jak jsme to udělali • Udělali jsme, co jsme slíbili • A je tu prostor pro další rozšíření

 9. Dokud si jasně neodpovíte na otázky PROČ a CO, nemáte téma!

 10. Dnešní obsah (a 11.10.?) • Moudré rady • Abstrakt, úvod • Implementační práce • typy dokumentací • Implementačně-experimentální • co je to experiment • Teoretická • Typografické úpravy

 11. Abstrakt (anotace) • Nejdůležitější část textu! • Délka omezena • Stručně o čem článek pojednává a jakých výsledků bylo dosaženo • Abstrakt určuje, jestli si text někdo přečte

 12. Introduction - Úvod • Úvod do problematiky • Co už se udělalo • Co je známo • Co není známo • Co a proč chceme naší prací objasnit • Jasná definice cíle práce • Struktura práce

 13. Abstrakt • Shrnutí, souhrn, resumé, synopse, výtah • Stručný obsah článku • Omezení délkou – cca 100 až 200 slov • Čím kratší a přesnější, tím lepší => Nemělo by v něm chybět ani přebývat jediné slovo!

 14. Použití metody BUBL1 pro modelování řetízků bublinek v kapalině Jestliže nalijeme minerálku do sklenice, stoupají ode dna řetízky bublinek. Protože všechny bublinky vznikají na stejném místě, široce přijímaný názor předpokládal, že by měly k hladině vystupovat po stejné dráze. Při modelování tohoto procesu, ke kterému jsme použili modifikovanou metodu BUBL1, jsme zjistili, že dráhy bublinek v řetízku se od sebe navzájem liší. To je pravděpodobně způsobeno tím, že kapalina neobtéká bublinky laminárně, ale za každou bublinkou vzniká oblast turbulentního proudění, která následující bublinky v řetízku vytlačuje z jejich původní dráhy. Pokud bude tento objev potvrzen experimentálně, bude mít vliv na celou řadu oborů, např. na biologii, energetiku obnovitelných zdrojů nebo pivovarnický průmysl.

 15. Použití metody BUBL1 pro modelování řetízků bublinek v kapalině Jestliže nalijeme minerálku do sklenice, stoupají ode dna řetízky bublinek. Protože všechny bublinky vznikají na stejném místě, široce přijímaný názor předpokládal, že by měly k hladině vystupovat po stejné dráze. Při modelování tohoto procesu, ke kterému jsme použili modifikovanou metodu BUBL1, jsme zjistili, že dráhy bublinek v řetízku se od sebe navzájem liší. To je pravděpodobně způsobeno tím, že kapalina neobtéká bublinky laminárně, ale za každou bublinkou vzniká oblast turbulentního proudění, která následující bublinky v řetízku vytlačuje z jejich původní dráhy. Pokud bude tento objev potvrzen experimentálně, bude mít vliv na celou řadu oborů, např. na biologii, energetiku obnovitelných zdrojů nebo pivovarnický průmysl.

 16. Použití metody BUBL1 pro modelování řetízků bublinek v kapalině Jestliže nalijeme minerálku do sklenice, stoupají ode dna řetízky bublinek. Protože všechny bublinky vznikají na stejném místě, široce přijímaný názor předpokládal, že by měly k hladině vystupovat po stejné dráze. Při modelování tohoto procesu, ke kterému jsme použili modifikovanou metodu BUBL1, jsme zjistili, že dráhy bublinek v řetízku se od sebe navzájem liší. To je pravděpodobně způsobeno tím, že kapalina neobtéká bublinky laminárně, ale za každou bublinkou vzniká oblast turbulentního proudění, která následující bublinky v řetízku vytlačuje z jejich původní dráhy. Pokud bude tento objev potvrzen experimentálně, bude mít vliv na celou řadu oborů, např. na biologii, energetiku obnovitelných zdrojů nebo pivovarnický průmysl.

 17. Použití metody BUBL1 pro modelování řetízků bublinek v kapalině Jestliže nalijeme minerálku do sklenice, stoupají ode dna řetízky bublinek. Protože všechny bublinky vznikají na stejném místě, široce přijímaný názor předpokládal, že by měly k hladině vystupovat po stejné dráze. Při modelování tohoto procesu, ke kterému jsme použili modifikovanou metodu BUBL1, jsme zjistili, že dráhy bublinek v řetízku se od sebe navzájem liší. To je pravděpodobně způsobeno tím, že kapalina neobtéká bublinky laminárně, ale za každou bublinkou vzniká oblast turbulentního proudění, která následující bublinky v řetízku vytlačuje z jejich původní dráhy. Pokud bude tento objev potvrzen experimentálně, bude mít vliv na celou řadu oborů, např. na biologii, energetiku obnovitelných zdrojů nebo pivovarnický průmysl.

 18. Použití metody BUBL1 pro modelování řetízků bublinek v kapalině Jestliže nalijeme minerálku do sklenice, stoupají ode dna řetízky bublinek. Protože všechny bublinky vznikají na stejném místě, široce přijímaný názor předpokládal, že by měly k hladině vystupovat po stejné dráze. Při modelování tohoto procesu, ke kterému jsme použili modifikovanou metodu BUBL1, jsme zjistili, že dráhy bublinek v řetízku se od sebe navzájem liší. To je pravděpodobně způsobeno tím, že kapalina neobtéká bublinky laminárně, ale za každou bublinkou vzniká oblast turbulentního proudění, která následující bublinky v řetízku vytlačuje z jejich původní dráhy. Pokud bude tento objev potvrzen experimentálně, bude mít vliv na celou řadu oborů, např. na biologii, energetiku obnovitelných zdrojů nebo pivovarnický průmysl.

 19. Reálný abstrakt – kde je problém?

 20. Jak psát abstrakt • Obvykle se píše na konci • před = ujasníme si to, ale musíme to pak přepsat • Shrnout úvod do dvou tří vět • Totéž pro metodu, výsledky a diskusi (diskusi možno vynechat) • Výběr nejdůležitějších faktů • Celek musí dávat smysl

 21. Jak psát abstrakt 1. Po sepsání uložit abstrakt do šuplíku a nechat ho tam minimálně do druhého dne

 22. Jak psát abstrakt 2. Abstrakt přečíst U každého slova (věty) se zeptat: Je to důležité? Stane se něco, když to vyškrtnu? Pokud je odpověď „Ne“, škrtat

 23. Jak psát abstrakt • 3. Abstrakt důkladně přečíst • Dává smysl jako celek? • Je z něj jasné, jaký problém jsme zkoumali a co jsme zjistili? • Doplnit chybějící informace

 24. Jak psát abstrakt • 4. Abstrakt znovu důkladně přečíst • Čte se dobře? • Nemusím nějakou větu luštit? • Kdybych o tématu nic nevěděl, rozuměl bych všemu? • Jaké otázky by mě napadaly? • Opravit všechny chybné formulace

 25. Jak psát abstrakt • 5. Opakovat bod 1. - 4. tak dlouho, dokud • Není čas odevzdat článek • Nejsme spokojeni • Dejte abstrakt přečíst třetí osobě • Čtete své texty nahlas

 26. Úvod Cíl Úvodu: • Uvést čtenáře do problému • Specifikace problému • Proč je tato práce důležitá • Jasně pojmenovat cíl práce • Struktura práce

 27. Related works • Co už udělali jiní • Co nového hodlá udělat autor • v úvodu • samostatná kapitola za úvodem • v závěru článku

 28. Formulování myšlenky v Úvodu Správně: First Person Shooters (FPS) je typ počítačové hry, ve které hráč... Špatně: Nejdříve si řekněme něco o počítačových hrách. Počítačové hry jsou velmi rozšířené a oblíbené. Dělí se na několik typů. Například First Person Shooters (FPS) je typ počítačové hry, ve které hráč... V obou případech jsme řekli totéž!

 29. Ukázka možného Úvodu Jestliže nalijeme minerálku do sklenice, stoupají ode dna řetízky bublinek. Položili jsme si otázku, jestli opravdu stoupají po stejné dráze. Odpověď bude důležitým příspěvkem k  hydromechanice bublavých kapalin. K simulaci bublinek jsme se rozhodli použít metodu BUBL1, kterou vytvořil O. Chmel [1] pro popis bublinek na vnitřní stěně pivní sklenice.

 30. Ukázka možného Úvodu Co je známo Jestliže nalijeme minerálku do sklenice, stoupají ode dna řetízky bublinek. Položili jsme si otázku, jestli opravdu stoupají po stejné dráze. Odpověď bude důležitým příspěvkem k  hydromechanice bublavých kapalin. K simulaci bublinek jsme se rozhodli použít metodu BUBL1, kterou vytvořil O. Chmel [1] pro popis bublinek na vnitřní stěně pivní sklenice. Cíl práce Je to důležité Volba metody

 31. Nedostatky ukázkového Úvodu • Příliš stručný • Detailněji důležitost • Co přesně budeme dělat a měřit • Zmínit další práce o bublinkách • Když několika větami dodáme, jak jsme metodu BUBL1 modifikovali pro naše potřeby a co jsme nakonec zjistili, máme abstrakt!

 32. Dnešní obsah (a 11.10.?) • Moudré rady • Abstrakt, úvod • Implementační práce • typy dokumentací • Implementačně-experimentální • co je to experiment • Teoretická • Typografické úpravy

 33. Implementačně – experimentální práce • Navrhuji nějaký model či algoritmus • Implementuji ho • Měřím výsledky • Interpretuji výsledky • Experimenty plynou z cíle!

 34. Špatný příklad • Chtělo se mi simulovat chování švábů…

 35. Špatný příklad • Jejich chování řídím konečným automatem…

 36. Špatný příklad • Experimenty ukazují, že program funguje.

 37. Dobrý příklad • Biologové nevědí, proč švábi agregují • Teorii, že agregují proto, že v agregaci je víc jídla (mrtvol) lze testovat na počítači

 38. Dobrý příklad • Chování modelovaných švábů odráží chování švábů tak, jak je popisují biologové…

 39. Dobrý příklad • Experimenty jsme sestavili tak, abychom mohli testovat hypotézu o agregaci díky mrtvolám. • bez mrtvol vs. s mrtvolami • Naměřili jsme výsledky • Výsledky znamenají, že švábi za těch a těch předpokladů opravdu mohou agregovat díky mrtvolám

 40. Struktura • Úvod • reálné pozadí modelovaného jevu (může být např. i plánovací algoritmus!) • proč to děláme, jakou máme hypotézu • Popis modelu či algoritmu • Krátký popis implementace • není to programátorská dokumentace • Experimenty včetně diskuse • Závěr, budoucí práce

 41. Experiment • Vychází z hypotézy • Je replikovatelný • Metoda: Jak přesně sbíráme data • Výsledky: Co jsme naměřili • Diskuse: Co to znamená • diskuse je nejdůležitější část práce!