חדר מורים לומד פעילות אחת בת 6 שעות כוללת: הרצאה / סדנא - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
חדר מורים לומד פעילות אחת בת 6 שעות כוללת: הרצאה / סדנא PowerPoint Presentation
Download Presentation
חדר מורים לומד פעילות אחת בת 6 שעות כוללת: הרצאה / סדנא

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
חדר מורים לומד פעילות אחת בת 6 שעות כוללת: הרצאה / סדנא
135 Views
Download Presentation

חדר מורים לומד פעילות אחת בת 6 שעות כוללת: הרצאה / סדנא

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. חדר מורים לומד • פעילות אחת בת 6 שעות כוללת: • הרצאה / סדנא • (מרצה חיצוני, מרצה מצוות ביה"ס , מורה יועץ, רב ביה"ס, פסיכולוג וכדו' ,סדנת מאמרים) 2 שעות • עבודה קבוצתית או פרטנית - תכנון פעילות כיתתית / בי"ס 2 שעות • - עבודה פרטנית (עבודה עצמית של כל מורה) – • יישום התכנון במסגרת כיתת האם או במסגרת השעות הפרטניות , דיווח בפורום ההשתלמות • 2 שעות

  2. חדר מורים לומד, שיעור מס' 2 • בית חינוך כמשפחה • יצירת אקלים מיטבי בכיתה ובביה"ס א – עיון ולימוד ליבון הנושא בדרכים שונות עפ"י בחירת המנהל / הרכז/ת וצוות המורים. הצעות: • מרצה מצוות ביה"ס – רב ביה"ס , מורה יועצת מדריכה, רכזת, מורה. • קריאה ודיון של מאמרים נבחרים במליאה או בקבוצות מורים- מורה מוביל לכל קבוצה. - מרצה חיצוני

  3. חדר מורים לומד, שיעור מס' 2 בית חינוך כמשפחה • יצירת אקלים מיטבי בכיתה ובביה"ס, • חומר עזר ומאמרים בדף חומרי השיעורים: • חנוך לנער עלפי דרכו- ד"ר אברהם ליפשיץ • אקלים כיתה בסביבה קומוניקטיבית – ד"ר מיכל צלרמאייר קובץ מאמרים מאת ד"ר יחיאל שרמן : לדוגמא: - אקלים מיטבי – כיצד? - הוא לא מנהל הוא אבא - היחס האישי מוקד הניצחון – המורה לספורט כמחנך, • "טיפים העקבות ההרצאה של ד"ר יחיאל שרמן – יעל שער • הפעלת חדר מורים – מינהל חברה ונוער - מניעת אלימות – הפעלת תלמידים – שפ"י

  4. חדר מורים לומד, שיעור מס' 2 בית חינוך כמשפחה • יצירת אקלים מיטבי בכיתה ובביה"ס, ב – סדנא קבוצתית - מהלכה למעשה - עבודה סדנאית בקבוצות : גיבוש יעדים מטרות ופעילויות בנושא – יצירת אקלים מיטבי בכיתה כל קבוצה בהתאמה בהתאמה לשכבת הגיל. - הצגת התוצרים במליאה.

  5. חדר מורים לומד, שיעור מס' 1 בית חינוך כמשפחה • יצירת אקלים מיטבי בכיתה ובביה"ס, ג –תוצר אישי לכל מורה. התנסות ויישום הנלמד בעבודה עם תלמידים בכיתת האם / למידה פרטנית. • דיווח אישי בפורום ההשתלמות דרך הצגת התוצר בפורום: (דף עזר מצורף) - תכנון העבודה ( נושא, מטרות, פעילויות , הישגים מצופים) - משוב , רפלקציה, בעקבות היישום ותאור תגובות התלמידים. • -תגובה בפורום לפחות על אחת מעבודות החברים .

  6. צוות מנחי ההשתלמות יענה לכל שאלה הקשורה למטלות היישומיות לפי התחומים הבאים: מנהלי ביה"ס - נורית בן מנחם, גראוס מפקחת ארצית למיומנויות יסוד בחמ"ד עד שנת תשס"ט nuritbmg@macam.ac.il צוותים תורניים - הרב גלעד קופמן רב בתי ספר מנחה באתר חמ"ד של חופש gilad.ka@gmail.com מורי כיתות א' – ב' – שרה אייזנבך מורה בכיתות א' ב' saraai770@gmail.com מורי כיתות ג' – ו' – יעל שער מדריכה מחוזית בתוכנית "עופרים" yaelshaar1@walla.com מורים בתחומי דעת שונים- יעל שער, זהבה פלד שילוב המחשב בהוראה – דניאל רמתי ראש תחום מחשוב במכללת ליפשיץ daniel@macam.ac.il כללי – זהבה פלד מרכזת zehavapeled@gmail.com 0509041559