Download
klasa plastyczna n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klasa plastyczna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klasa plastyczna

Klasa plastyczna

113 Views Download Presentation
Download Presentation

Klasa plastyczna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Klasa plastyczna Autor programu: Elżbieta Centkowska Nauczyciele: Elżbieta i Jacek Centkowscy

 2. Historia kierunku Propozycja programu nauczania plastyki w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej została przedstawiona Radzie Pedagogicznej w 1993r.Program został wdrożony do realizacji w roku szkolnym w 1994/1995r.Przewidywał nauczanie takich przedmiotów jak: historia sztuki, rysunek, malarstwo oraz elementy liternictwa, kompozycji, rzeźby i reklamy. Program był realizowany w ciągu czteroletniego cyklu nauczania. Od roku 2002 został przystosowany do nowego trzyletniego cyklu kształcenia i jest realizowany do chwili obecnej. Zainteresowanie tym kierunkiem nauczania wśród młodzieży spowodowało, iż nabór kandydatów donaszej szkoły odbywa się co roku.

 3. Podczas zajęć z rysunku i malarstwa młodzież pracuje przy sztalugach pracownianych. Zajęcia odbywają się także na terenie miasta lub podczas dalszych wiosennych wyjazdów plenerowych (do Zakopanego, Kazimierza Dolnego, Krakowa, Bustryka, Piwnicznej, Augustowa).

 4. Piwniczna 1998

 5. Piwniczna 1998

 6. Kraków 1999

 7. Wycieczka 1999

 8. Ząb k.Zakopanego 2000

 9. Bustryk k.Zakopanego 2001

 10. Zakopane 2001

 11. Zakopane 2001

 12. Zajęcia zimowe w plenerze Zimą przy sprzyjających warunkach, na boisku szkolnym uczniowie wykonują rzeźby w śniegu.

 13. Elementem mobilizującym do pracy są przeprowadzane przeglądy „szkiców domowych”. W trakcie omawiania i korekty tych prac pozyskiwane są nowe dzieła plastyczne na kolejne wystawy szkolne.

 14. Wystawa 2003

 15. Wystawa 2003

 16. Wystawa 2003

 17. Wystawa 2003

 18. Wystawa2003

 19. Wystawa 2003

 20. Wystawa 2003

 21. Wystawa 2011

 22. Wystawa 2011

 23. Karykatury naszych nauczycieli

 24. Rozwijane zdolności manualne dały możliwość niesienia pomocy innym potrzebującym ludziom. W ramach akcji „Orkiestry Świątecznej Pomocy”, uczniowie brali udział w aukcji prac plastycznych. Aktywnie uczestniczyli w „Promocji zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego w systemie edukacji i poprzez system edukacji”, biorąc udział w przemarszu przez miasto i happeningu, zorganizowanym z okazji „Dnia bez papierosa” pod hasłem „Rzuć palenie razem z nami”.

 25. Manualne zdolności młodzieży oraz kształcony dobry smak i poczucie estetyki są wykorzystywane dla potrzeb szkoły. Uczniowie wykonują m.in. karty świąteczne z życzeniami dla innych szkół i placówek. Innym przykładem są różnego rodzaju dekoracje okolicznościowe w szkole.

 26. Dekoracja szkolna Boże Narodzenie Święto patrona szkoły

 27. W 2002r. w ramach programu „Motylkowe Oddziały dla Dzieci” uzdolnieni plastycznie młodzi twórcy wykonali artystyczny wystrój wnętrz na Oddziale Pediatrii w Wojewódzkim Szpitalu w Białej Podlaskiej, malując na ścianach znane postaci z bajek. Podobny wystrój artystyczny został zrealizowany w 2006r.w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozuli. Udział uczniów w olimpiadach artystycznych i konkursach plastycznych zaowocował licznymi nagrodami i wyróżnieniami (powyżej 50 nagród i wyróżnień).

 28. Najważniejsze osiągnięcia uczniów klas o profilu plastycznym: 1) 1999 r. Wyróżnienie (Joanna Sochacka) w konkursie „Dzieci i zdrowie”, zorganizowanym przez Światową Organizację Zdrowia oraz udział w wystawie wyróżnionych prac na Trzeciej Konferencji Ministrów Zdrowia i Ochrony Środowiska w Londynie. 2) 1999 r. Finalista (Agata Banaszczyk) Wielkiego Konkursu Plastycznego, Literackiego i Wiedzy o Janie Pawle II w Siedlcach. 3) 2001 r. Dyplom (Beata Maziejuk) za udział w wystawie pokonkursowej XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Moja przygoda w muzeum” w Toruniu. 4) 2001 r. Wyróżnienie (Anna Łozińska) w Ogólnopolskim Konkursie Interpretacji WierszaCypriana Norwida oraz udział w wystawie wyróżnionych prac w Paryżu. 5) 2002 r. Finalista (Anna Łozińska) w eliminacjach centralnych XXVI Olimpiady Artystycznej w Warszawie. 6) 2006 r. Wyróżnienie (Wioleta Stawowska) w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Nauczyciel-uczeń” w Brześciu.

 29. 7) 2007r. I miejsce ( Natalia Seroczyńska), II miejsce (Kinga Kutereba), III miejsce (Wioleta Wasiak) w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Moja przygoda w muzeum” 8) 2008 r. Wyróżnienia (Kinga Kutereba, Wioleta Wasiak, Kararzyna Skolimowska) w wystawie pokonkursowej w Ogólnopolskim XXIX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Moja przygoda w muzeum” w Toruniu. 9) 2009 r. Dyplom Uznania (Natalia Seroczyńska) w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza” w Warszawie, 10) W ostatnich latach, uczniowie corocznie zdobywali w konkursach regionalnych czołowe miejsca i wyróżnienia. W roku 2011: -I nagroda (Paulina Steckiewicz), III nagroda ( Katarzyna Stefaniuk, Emilia Potocka), Wyróżnienia ( Justyna Kołb-Sielecka, Magdalena Ośko) w konkursie plastycznym „Znany bialczanin w karykaturze”, organizowanym z okazji Dni Białej Podlaskiej; -I nagroda (Paulina Steckiewicz), wyróżnienia ( Natalia Sienkiewicz, Monika Steckiewicz, Monika Demianiuk, Sylwia Szychniewicz) w konkursie plastycznym na „Kartę świąteczną”.