slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Biztonságtechnikai modellek és szabványok

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Biztonságtechnikai modellek és szabványok - PowerPoint PPT Presentation


  • 105 Views
  • Uploaded on

Biztonságtechnikai modellek és szabványok. Biztonságtechnikai modellek. Formális keret a biztonsági funkciók tervezéséhez Eszközök a formális ellenőrzéshez Szabványosítás alapjául szolgálhat Modellezett aspektusok titkosság (confidentiality) katonai eredet  információ érzékenység

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biztonságtechnikai modellek és szabványok' - shona


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
biztons gtechnikai modellek
Biztonságtechnikai modellek

Formális keret a biztonsági funkciók tervezéséhez

Eszközök a formális ellenőrzéshez

Szabványosítás alapjául szolgálhat

Modellezett aspektusok

titkosság (confidentiality)

katonai eredet  információ érzékenység

érzékenységi kategóriák

“need-to-know” elv

adatintegritás

rendelkezésre állás

titoktartás (privacy)

Bell La Padula modell (titkosság), Biba modell (adatintegritás)

titkoss g bell la padula modell
Titkosság: Bell - La Padula modell

David Elliott Bell, Len La Padula, 1973 (1976)

Szereplők

: aktív személyek (subjects)

: passzív objektumok (objects)

: objektumhierarchia (fák, erdő)

: hozzáférési módok

: sem írás, sem olvasás (execute)

: csak olvasás (read only)

: csak hozzáírás (append)

: írás és olvasás (read-write)

bell la padula modell 2
Bell - La Padula modell 2.

Fogalmak

Hozzáférés (access)

hármas

: pillanatnyi hozzáférések halmaza

Biztonsági besorolás (security classification)

páros

: biztonsági kategória (érzékenység)

: környezeti kategória halmaz (Nuclear, NATO, Crypto, ...)

Dominancia

akkor és csak akkor, ha

Hozzáférési mátrix

: engedélyezett hozzáférés és között

bell la padula modell 3
Bell - La Padula modell 3.

Fogalmak (folyt)

Besorolási függvény

: maximális biztonsági besorolása

: biztonsági besorolása

: aktuális biztonsági besorolása

követelmény :

Állapot

négyes

Rendszer

kérelem  döntés  következő állapot

kiinduló állapot

bell la padula modell 4
Bell - La Padula modell 4.

Tulajdonságok

Egyszerű biztonsági tulajdonság (no-read-up)

vagy csak akkor engedélyezett, ha

-tulajdonság (no-write-down)

és egyszerre csak akkor lehetséges,ha

néha túl szigorú, megbízható személyek esetében gyengíthető

Biztonságbetartási tulajdonság

minden eleme -beli (a pillanatnyi hozzáférések engedélyezettek)

Biztonságos állapot: mindhárom tulajdonság teljesül -re

Biztonságos döntés: a döntés által engedélyezett hozzáférések biztonságos állapotba vezetnek

Biztonságos rendszer: minden állapota és döntése biztonságos

(Trankvilitás: változhat, nem)

bell la padula modell 5
Bell - La Padula modell 5.

Biztonsági műveletek

get_access() új hármas -be (új aktuális hozzáférés)

release_access() hármas törlése -ből

get_permission() hozzáadás -hez

rescind_permission() törlés -ből

change_object_level() módosítása

change_current_level() módosítása

create_object() új levél -ban

delete_object_group() részfa törlése -ból

Problémák

csak a titkosságra koncentrál

adatintegritás nem biztosított (adatok törlése, megbízható személyek)

 önmagában nem elég

adatintegrit s biba modell
Adatintegritás: Biba modell

Kenneth J. Biba, 1977

Bell - La Padula modell duálisa, integritás modell

“no write up, no read down"

Biztonsági helyett megbízhatósági besorolás

Egyszerű megbízhatósági tulajdonság

csak ha

-tulajdonság

és csak ha

biztons gi szabv nyok
Biztonsági szabványok

Előírt biztonsági funkciók és követelmények

Ellenőrzési és kiértékelési eljárások

Nemzeti és nemzetközi szabványok

TCSEC (Trusted Comp. Syst. Evaluation Criteria, “Orange Book”)

ITSEC (Information Technology Security Evaluation Criteria)

Common Criteria

tcsec orange book
TCSEC Orange Book

USA (DoD), 1985

Általános követelmény lista

Biztonsági osztályok

D, C1, C2, B1, B2, B3, A osztály

hierarchikus besorolás

ellenőrzési eljárás

Trusted Computer Base (TCB)

tcsec orange book 2
TCSEC Orange Book 2.

D osztály: minimális biztonság

ellenőrzött, de nem felel meg egyetlen követelménynek sem

inkább csak ideiglenes jelleggel

C1 osztály: alapfokú (korlátozott) hozzáférés védelem

TCB csak névleges biztonságot szolgáltat

felhasználók és adatok szétválasztása

egyéni hozzáférés korlátozás

együttműködő felhasználók azonos biztonsági szinten

jól dokumentált

tcsec orange book 3
TCSEC Orange Book 3.

C2 osztály: ellenőrzött (nem szabályozott) hozzáférés

többszintű biztonság, központi hozzáférés védelem

erőforrások elkülönítése, felhasználó azonosítás

hozzáférés naplózás (auditing), belépési parancsfájl

B1 osztály: címkézett hozzáférés védelem

(informális) biztonságpolitikai modell

adatobjektumok címkézése (nevesített objektumok, szubjektumok)

kötelező érvényű hozzáférés szabályozás nevesített entitások között

a tesztelés során felderített hibák kötelező eltávolítása

tcsec orange book 4
TCSEC Orange Book 4.

B2 osztály: strukturált biztonság

dokumentált formális biztonságpolitikai modell

jól definiált TCB struktúra (kritikus és nem kritikus elemek

hozzáférés szabályozás minden szubjektumra és objektumra kiterjesztve

TCB csatlakozási felület teszteléshez

megerősített azonosítás, tesztelés, konfigurálás

(B1 és B2 között nagy ugrás)

tcsec orange book 5
TCSEC Orange Book 5.

B3 osztály: biztonsági tartományok

egyszerű, könnyen ellenőrizhető, moduláris TCB

csak biztonságkritikus kód a TCB-ben

rongálásvédett (tamperproof) TCB

rendszer helyreállítási funkciók

biztonsági rendszergazda funkció legyen

bővített ellenőrzési lehetőségek

tcsec orange book 6
TCSEC Orange Book 6.

A1 osztály: igazolt (bizonyított) biztonság

formális verifikáció a tervezéstől az implementációig (teljes körű analízis)

bizonyított biztonsági algoritmusok

különálló rendszerbiztonság menedzsment

GEMSOS™ Security Kernel (Aesec Corporation)

Nem szerkezeti vagy politikai bővítések, hanema hivatalos tervezési és ellenőrzési módszerek kötelező használata

itsec
ITSEC

Európai Unió, 1991

előtte UK, Franciaország, Hollandia, Németország használta

Nemzeti szabályozások harmonizációja

Titkosság mellett adatintegritás, rendelkezésre állás, titoktartás

8 alapfunkció:

azonosítás

hitelesítés

jogosultság kiosztás

jogosultság ellenőrzés

bizonyíték biztosítás

újraindítási képesség

hibaáthidalás

átviteli biztonság

itsec 2
ITSEC 2.

Új koncepciók:

Target of Evaluation fogalma

funkcionalitási követelmények: hatékonyság, korrektség

funkcionalitási osztályok

biztonsági értékelési szintek

F-C1, F-C2, F-B1, F-B2, F-B3,

F-IN, F-AV, F-DI, F-DC, F-DX(speciális szintek

adatbázis kezelés

gyártási folyamatok

adat integritás,

adatátvitel,

azonosítás-hitelesítés-átvitelbiztonság-bizonyítás

biztonság értékelésére)

common criteria
Common Criteria

TCSEC, ITSEC egyfajta szintézise, a közös nyelv

+ INFOSEC (NATO), CTCPEC, X-Open stb.-é

nemzetközi projekt (http://csrc.nist.gov/cc/)

1.0 verzió: 1996, 2.0 verzió: 1998 (ISO 15408, 1999)

Alapfogalmak

Target of Evaluation

a vizsgált rendszer és környezetének egyes elemei

Protection Profile

egy adott funkcionalitásra kialakított termékfüggetlen követelmény

Security Target

egy Protection Profile konkrét implementációja egy adott termékben

common criteria 2
Common Criteria 2.

Követelmények

funkcionálisak (Functional Requirements),

garanciálisak (Assurance Requirements)

Ellenőrzés erőssége

garancia szintek (Evaluation Assurance Levels)

A kiértékelés eredménye: dokumentum

a rendszer egy adott védelmi profilnak megfelel

a rendszer egy adott biztonsági cél követelményeinek megfelel

a definiált 7 biztonsági osztály valamelyikének megfelel

EAL1: Funkcionálisan tesztelt

EAL2: Strukturálisan tesztelt,

EAL3: Módszertanilag tesztelt és ellenőrzött,

EAL4: Módszertanilag tervezett, tesztelt, auditált,

EAL5: Félformális módszerrel tervezett és tesztelt,

EAL6: Félformális módon ellenőrzött tervezés és tesztelés,

EAL7: Formálisan ellenőrzött tervezés és tesztelés