4. szabály
Download
1 / 6

NONINVAZÍV ESZKÖZÖK - PowerPoint PPT Presentation


  • 76 Views
  • Uploaded on

4. szabály. 1. szabály. Érintkezésben sé-rült bőrrel (mech. korlát - abszor-beálja a váladé-kokat). Vagy nem érint- kezik pácienssel vagy csak ép bőr- rel lép kapcso- latba. I. sebekhez, amelyek áttörik a dermist és csak másodla- gosan gyógyulnak. NONINVAZÍV ESZKÖZÖK. 2. szabály.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NONINVAZÍV ESZKÖZÖK' - shiro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

4. szabály

1. szabály

Érintkezésben sé-rült bőrrel (mech. korlát - abszor-beálja a váladé-kokat)

Vagy nem érint-

kezik pácienssel

vagy csak ép bőr-

rel lép kapcso-

latba

I

sebekhez, amelyek áttörik a

dermist és csak másodla-

gosan gyógyulnak

NONINVAZÍV ESZKÖZÖK

2. szabály

3. szabály

Elvezetés vagy

tárolás eset-

leges adago-

láshoz

Vér, testfolyadékok,

más, infúzió célját

szolgáló folyadékok

biológiai vagy vegyi

összetételét

módosítja

I

vagy

I

IIb

vagy

vagy

csak szűrés,

centrifug.

vagy gáz-

vagy hő-

csere

vérrel, más test-

folyadékkal, szer-

vekkel, szövetek-

kel való haszn.-ra

IIb

csatlakoztatható

aktív orvostechn.

eszközhöz

vagy

Seb + más mikrokörnyezetének

kezelésére szánva

IIa

IIa

IIa

IIa

1/6. lap


5. szabály

6. szabály

7. szabály

8. szabály

invazív - természetes

testnyílásba vagy

stomába (nem sebé-

szeti úton)

sebészetileg invazív -

tranziens használat

(60 percnél rövi-

debb ideig)

sebészetileg invazív -

rövid idejű használat

(60 perc és 30 nap

közti ideig)

sebészetileg invazív -

hosszú idejű (30 nap

feletti) használat és

implantálható

eszközök

INVAZÍV ESZKÖZÖK

3/6. lap

3/6. lap

4/6. lap

4/6. lap

2/6. lap


6. szabály

5. szabály

invazív - természetes

testnyílásba vagy

stomába (nem sebé-

szeti úton)

sebészetileg invazív -

tranziens használat

(60 percnél rövi-

debb ideig)

rövid idejű

használat

60 p - 30 n

INVAZÍV ESZKÖZÖK

vagy

vagy

IIa

szív/közp. keringési rend-

szer hibájának diagnó-

zisa/szabályozása

energia/ioni-

záló sugárzás

szállítása

tranziens

használat

max 60 p

hosszú ide-

jű használat

30 n felett

vagy

IIb

ismételten hasz-

nálható sebésze-

ti eszköz

I

IIa

IIb

III

vagy

vagy

vagy

biológiai hatás -

főleg felszívódik

ha csak csáj- vagy

orrüregben, fül-

csatornában

ha csak száj- vagy

orrüregben, fül-

csatornában

I

IIb

vagy

gyógyszer-adagoló rendszer/

potenciálisan veszélyes

I

IIa

IIb

3/6. lap


testben vegyi vál-

tozást szenved -

vagy gyógyszert ada-

gol - NEM fogakban

III

INVAZÍV ESZKÖZÖK

8. szabály

7. szabály

sebészetileg invazív -

hosszú idejű (60 nap

feletti) használat és

implantálható

eszközök

sebészetileg invazív -

rövid idejű használat

(60 perc és 30 nap

közti ideig)

IIb

IIa

vagy

vagy

vagy

vagy

kifejezetten szív vagy

közp. keringési rendszer

monitorozása/korrekció-

ja - közvetlen érintkezés

energiaellátás -

ionizáló sugárzás

fogba helye-

zésre szánt

biológiai hatás, vagy

főleg felszívódik

IIb

IIa

vagy

III

vagy

vagy

biológiai hatás -

főleg felszívódik

III

szívvel vagy központi

keringési/idegrend-

szerrel közvetlen

érintkezésben használt

vagy

közp. idegrendszerrel

közvetlen érintkezésben

történő használatra

III

vagy

testben vegyi vál-tozást szenved,-

vagy gyógyszert ada-gol - NEM fogakban

III

III

IIb

4/6. lap


AKTÍV ESZKÖZÖK

9. szabály

10. szabály

11. szabály

12. szabály

aktív terápiás eszkö-

zök - energia

adagolására vagy

cseréjére

aktív diagnosztikai

eszköz - adhat energiát

“képalkotás céljából”,

monitorozhat vitális

fiziol. folyama-

tokat

aktív eszközök gyógy-

szerek és más szubsz-

tanciák testbe adago-

lására vagy testből

elvételére

minden más

aktív

orvostechnikai

eszköz

vagy

IIa

IIa

IIa

I

vagy

vagy

olyan vitális folyamatok

monitorozására használva,

ahol a változás közvetlen

veszélyt eredményezhet

vagy

energiát adagol vagy

cserél potenciálisan

veszélyes módon

ha ez potenciálisan ve-

szélyes módon történik

IIb

közvetlenül IIb oszt.

aktív terápiás eszközre

hatás vagy annak vezérlése

és monitorozása a cél

IIb

IIb

vagy

SPECIÁLIS SZABÁLY:

minden, ionizáló sugárzást

kibocsátó eszköz és a kapcsolt

monitorok az orvosi eljárásban

IIb

IIb

5/6. lap


17. szabály

állati szövetek

vagy származékok

felhasználásával

készült eszközök

(nem azok, ame-

lyek csak ép bőr-

rel érintkeznek)

16. szabály

nem aktív eszkö-

zök diagnoszti-

kai Rtg-képek

felvételére

III

IIa

SPECIÁLIS SZABÁLYOK

13. szabály

15. szabály

integráns részként

gyógyszert tartal-

mazó eszközök -

kiegészítőleg hat

az emberi testre

specifikusan esz-

közök fertőtlení-

tése, tisztítása, öb-

lítése - kontakt

lencsékhez

14. szabály

III

IIb

fogamzásgátlás

vagy szexuálisan

átvitt betegségek

megelőzésének

eszközei

vagy

más orvostechn.

eszközök fertőtle-

nítésére másként,,

mint fizikai tevé-

kenység által

18. szabály

IIb

vérzsákok

IIa

ha beültethető vagy hosszú

idejű invazív (30 nap felett)

IIb

III

6/6. lap