Download
vabatahtlike osalemine p stet del n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vabatahtlike osalemine päästetöödel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vabatahtlike osalemine päästetöödel

Vabatahtlike osalemine päästetöödel

177 Views Download Presentation
Download Presentation

Vabatahtlike osalemine päästetöödel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vabatahtlike osalemine päästetöödel Tarmo Oja Vabatahtlik Reservpäästerühm

 2. Vabatahtlik Reservpäästerühm Idee 2002, MTÜ 2005 103 päästjat, sh 15 päästekoerajuhti Liitumas on ca 40 uut liiget Eesmärk: elukutseliste toetamine suurõnnetused ennetustegevus iseseisev reageerimine

 3. Vabatahtlik Reservpäästerühm Operatiivtegevus suvine valve Aegna saarel metsa- ja maastikupõlengud otsingud (koos koertega)‏ reostuse koristamine Ennetustöö Nublu: suitsuandurid 1. klassi astujatele kodukülastused esmaabikoolitused

 4. Kaasamise telg Avalikkus Kohalikud Elukutselised Vabatahtlikud

 5. Organiseeritud vabatahtlikest informeeritus mida ja kuidas tehakse? kaua kestab? usaldusväärsus teadmised vastutus taustajõud transport jm eeldused

 6. Inimesed leidmine osalemise võimalus tööandjaga suhtlemine hoidmine, seltskond väljakutsete pakkumine

 7. Oskused omandamine, hankimine, rakendamine hoidmine regulaarsed värskendused kontroll edasiandmine

 8. Organisatsioon koostöö teistega tugistruktuuri loomine kindlustus transport varustus tööjaotus järjepidevus, ühtsus siseprobleemid

 9. Sündmuskohal valmisolek vabatahtlike rakendamiseks, teenindamiseks erinev tase, pädevused käsuliinid, vastutus

 10. Igaühel on õigus kuni päästeteenistujate saabumiseni teha päästetöid oma algatusel, tekitamata sealjuures oma tegevusega suuremat kahju, kui ära hoitakse. Päästeseadus § 4(3)‏

 11. Päästmine - igaühe asi? baasteadmised üldhariduses rahvaharidus

 12. 5 minutit 5 minutit südameseiskusest 5 minutit 1% CO (vingugaasi)‏

 13. Päästeala võimalused Teadmiste levitamine Oskuste edendamine Järelvalve Esmane reageerimine Tugiteenuse ülalhoidmine

 14. Kaasamise telg Avalikkus Kohalikud Elukutselised Vabatahtlikud

 15. organiseeritus ~ teadmised

 16. Tänan!