Download
2004 november 27 veszpr m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2004. november 27. VESZPRÉM PowerPoint Presentation
Download Presentation
2004. november 27. VESZPRÉM

2004. november 27. VESZPRÉM

287 Views Download Presentation
Download Presentation

2004. november 27. VESZPRÉM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KÉPZÉSI RENDSZEREK 2004. november 27. VESZPRÉM Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 2. SZÁVEL KRISZTIÁN • VESZPRÉMI EGYETEM • ALCOA-KÖFÉM Kft. • KÖZGÁZ • ALCOA-FUJIKURA Kft. • MUSASHI HUNGARY Kft. Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 3. „Az egyetlen fenntartható előny versenytársaiddal szemben az, ha képes vagy gyorsabban tanulni, mint ők.” (Arie De Geus – Royal Dutch/Shell) Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 4. AMIRŐL BESZÉLNI FOGUNK • Képzési formák • Képző intézmények • Az Országos Képzési Jegyzék • A szakképzés irányítási rendszere • Formális vs. Non-formális képzés • Felsőfokú szakképzés • Felnőttképzés • Képzés és Emberi erőforrás menedzsment • Tanulmányi szerződés • Egész életen át tartó tanulás • Tanuló szervezetek Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 5. alapképzés posztgarduális képzés átképzés on-the job training távoktatás E-learning graduális képzés OKJ képzés posztszekonderi képzés szakképzés nyílt tréning felsőfokú képzés mesterképzés felnőttképzés készségfejlesztő képzés doktori képzés iskolarendszerű képzés Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 6. 1. Iskolarendszerű (szak)képzés (formális képzés)2. Iskolarendszeren kívűli (szak)képzés 2.1. Felnőttképzésnek minősülő szakmai képzés 2.2. Tréningek Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 7. A (szak)képzés intézményei • Szakmunkás és szakközépiskola • Főiskola • Egyetem • Regionális képzőközpontok • Iskolarendszeren kívűli szakmai képzést folytató intézmények • Tréning és tanácsadó cégek • A cégek maguk Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 8. Országos Képzési Jegyzék Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 9. Országos Képzési Jegyzék OKJ Jellemzői: • Szakképesítés megnevezése • Szakképesítés szintje • Tanulmányi terület • Hozzárendelt FEOR-szám • Jegyzékbe kerülés éve • Kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben szervezhető • Képzési idő • évfolyamok száma • elmélet aránya • gyakorlat aránya • Iskolai és szakmai előképzettség Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 10. Oktatási Miniszter NSZI OÉT OKJ eljárási rend Szakmai vizsgáztatás szabályai A vizsgára való jogosultság feltételei Vizsgáztatási díjak Stb. Szakképzés tartalmi fejlesztése OKJ folyamatos fejlesztése Képesítések hazai és nemezetközi összehangolása Tanulmányi versenyek szervezése Stb. OSZT Szakmai döntéselőkészítő Véleményező és javaslattevő A szakképzés irányítási rendszere Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 11. A felsőoktatásban folyó képzés rendszere • Felsőfokú szakképzés • Alapképzés • Mesterképzés • Szakirányú továbbképzés • Doktori képzés Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 12. kredit szemeszter felsőfokú szakképzés 60 4 - 6 6 - 8 bachelor 180 - 240 300 - 360 10 - 12 60-120 2 - 4 Master - Magister 2 - 4 szakirányú továbbképzés 60 - 120 6 doktor 180 Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 13. Tanulmáyni és vizsgaszabályzat • Képzés ütemezése, tanulmányi kötelezettség, vizsgákra történő jelentkezés • Megismételt vizsga - vizsgabizottság • Felsőfokú szakképzés – szakmai vizsga • Alap-, mester-, szakirányú továbbképzés – záróvizsga – előírt kreditek megszerzése • Szakdolgozat vagy diplomamunka – vizsgabizottság • Nyelvvizsga • Arany, gyémánt, vas, rubin Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 14. Mennyit ér a diploma? • Diplomagyártás • „Főnyeremény” iskolák • Állami presszió? • Rangsor • Kihelyezett szakok – No Way • Tapasztalat • Árulkodó jelek Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 15. Versenyképes diploma – versenyképes munkaerő • A körpecsét értéke • Stay in alive - Minél több kar • Hallgatói létszám növekedés • Magántőke a felsőoktatásban? • A hírnév szerepe • *************************** Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 16. A gazdaság és a felsőoktatás megújuló kapcsolata Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 17. A BOLOGNA FOLYAMAT • Az elmélet és gyakorlat aránya a képzésben • Társadalmi és gazdasági változások • Gazdasági globalizáció • Információ mennyiségének és a tudás megújítási igényének gyors növekedése • Az információs-kommunikációs technológia • Multikultúrális társadalmak keletkezése • A felsőoktatás mindenkori feladata • Új kihívások a felsőoktatásban • Vezetési, szociális és kommunikációs készségek • Kritikai gondolkodásmód és problémamegoldás • Információ megszerzési és kiértékelési képesség • Csoportos együttműködési készség Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 18. Tények, amire figyelni kell! • Tömegesedés • Az élethosszig tartó tanulás • Gyakorlatias képzés • Tanulási készséget kialakító képzés • Szoros kapcsolat a felhasználói szférával • Nemzetköziesedés • Sokszínű oktatási formák Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 19. A Bolognai Nyilatkozat • Könnyen érthető és összevethető végzettségi rendszerek kialakítása az európai alkalmazhatóság elérésére • Két fő cikluson alapuló képzési rendszer bevezetése • Egységes európai kreditrendszer kialakítása és elfogadása • A teljes spektrumú mobilitás elősegítése • Kooperáció kialakítása az európai minőségbiztosításban • Az európaiságot erősítő oktatási modulok, kurzusok és tantervek kialakítása Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 20. 2020-ra • EEFT • Nagyobb figyelem az egyéni szükségleteknek • A technológia hódítása • Corporate Universities • Just-in-time learning Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 21. A FELNŐTTKÉPZÉS ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 22. Szabályozott felnőttképzés – tanuló társadalom? • Hosszú távú befektetés (Bredburn és Berlew) • 3 és fél ezer vállalkozás • Felnőttképzési törvény • Átláthatóbbság • Az élethossziglan tartó tanulás és művelődés • állampolgári és dolgozói lehetőségeinek kialakítása • A képzők számának csökkentése • Egységes kritériumok • A színvonal ellenőrzése • A nem OKJ képzések integrálása Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 23. KORMÁNY Jogalkotás OKÉV OFkT Miniszter Nyilvántartás Szakmai tanácsadás NFI Szakmapolitika meghatározása Ellenőrzés Jogalkotás Nyilvántartási rendszer Képzési program • - stratégiai kérdésekben • a támogatási rendszer elveiről • - jogszabályok tervezetéről • - akkreditációs eljárás szabályairól FAT Irányítás Törvényességi felügyelet Ellenőrzési jogok Támogatások Intézkedések, stb. Akkreditálás Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 24. Plusz-mínusz áfa • A piac helyett az állam dönt • Fölösleges díjak - korrupció • Új piaci lehetőség • Szabad piaci választás – állami támogatás • Valódi támogatás? Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 25. Foglalkoztatási vs. Felnőttképzési törvény Dolgozó Munkabér + egyéb juttatások - SZJA kedvezmény Munkanélküli -Munkanélküli jár. vagy Keresetpótló tám. 16 620 – 36 180 Ft 19 620 – 39 240 Ft - Munkaügyi Központ támogatás Munkaügyi központ támogatása Bér és egyéb juttatások Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 26. Minek tanulni? – Munkaerő-piaci igények • 8 általános az igény • Diplomások: irány a mezőgazdaság! • Apja fia – Anyja fia • Megváltozott kínálat Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 27. Trendek a munkaerőpiacon - A jövő szakmái Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 28. Öregedő társadalom • 40 év feletti munkavállalók 5-10 éven belül • Növekvő átlagéletkor • Nyugdíjkorhatár kitolódása • A baby-boom gyermekei felnőnek – csúcsfogyasztók • Megoldódó anyaság és karrier problémák • Részmunkaidő - távmunka Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 29. Nemzeti határok nélkül • Nemzetek és kultúrák keveredése • „Különbségmenedzser” • A világ munkaerőpiaca • Külföldi tehetségek kiaknázása Karriertervezés • Patchwork karrier 1 élet, 3 szakma, több munkahely • Project alapú munkaszervezés • Munka és magánélet • Élethosszig tartó tanulás Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 30. Bio- és környezettechnika • Biotechnológus • Mechatronikus • Biogyógyszerész • Biztonságtechnika • „CEO” • Nyomozó • Kódolómérnök • Egészségügy • Egészségügyi díszpécser • Megelőzőorvos • Képzés • Tele-coach • Robotizálás SZAKMÁK Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 31. CSODAVÁRÁS MÚLTÁN – CSALÓDÁS ELŐTT? SIKER VAGY BUKÁS? Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 32. E - LEARNING • Eredetileg Informatikusok képzésre indult (Cisco Systems) • Cisco Hálózati Akadémia(IBM, Hewlett-Packard) • Költség- és időmegtakarítás (téveszme) • Csalódás a tengerentúlon – lassabb felívelés • Bizakodás és óvatosság Európában (Magyaro. készen áll) • A sikertelenség okai? Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 33. Az E-learning sikere • Önfegyelem • Nyugodt környezet • A tanulásra fordított idő tisztelete • Használhatóság • Megfelelő célok • Önálló idő és feladat menedzsment • Trénerrel való kapcsolat • Gyakorlati tudás • Rugalmas szoftver • Pontos feladat meghatározás • A többiekkel való kapcsolat • Teljesítmények nyomonkövetése • Technikai eszközök használata • Vizsga Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 34. Ami nem igazán számít és amikor biztos a kudarc • Technikai feltételek (CBT, WBT) • Rendszer (klasszikus, speciális) • Kapcsolat • Felkészítés Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 35. Képzés és munka – a tanulmányi szerződés • Írásban kell kötni • A képzés jellege • A képzés ideje • Végzettség • A támogatás jellege és összege • Szabadság kérdése • Ami jár, az jár • Ha kötelező, akkor köthető • Szerződésszegés Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 36. VÁLLALATI TRÉNINGEK Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 37. A CÉG, ÉS RÉSZLEGEINEK ÜZEMELTETÉSE, EGYÉNEK PRODUKCIÓJA eredményesebb üzemelés jobb teljesítmény TELJESÍTMÉNY MÉRÉSE további TRÉNING SZÜKSÉGLETEK ÉS AZOK FELMÉRÉSE igények ELLENŐRZÉS TRÉNING TERVEZÉS A TRÉNINGEK KIÉRTÉKELÉSE TRÉNINGEK MEGVALÓSULÁSA Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 38. Képzési szükségletek, képzési területek • Tejesítményértékelés • Ügyfelek visszajelzései • Vezetői elvárások • Egyéni igények • Attitude/hozzáállás • Skills/Készségek • Knowledge/Tudás Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 39. Képzések formája • Tantermi • Tréning • Outdoor • Munkahelyi • On-the-job • Job rotation • Cross exposure Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek

 40. Vezetői továbbképzésnálunk az ár a fontos • Hány napot fordítanak évente a vezetők továbbképzésre? • Milyen szempontok alapján választanak tanácsadó vagy tréning céget a vállalatok? • Milyen témák közkedveltek a menedzserek között? Veszprém 2004.november - Képzési rendszerek