slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkomstwoord Josse De Baerdemaeker - voorzitter VILT PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkomstwoord Josse De Baerdemaeker - voorzitter VILT

play fullscreen
1 / 49

Welkomstwoord Josse De Baerdemaeker - voorzitter VILT

119 Views Download Presentation
Download Presentation

Welkomstwoord Josse De Baerdemaeker - voorzitter VILT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkomstwoord Josse De Baerdemaeker - voorzitter VILT

 2. Imago van de landbouw(er)in Vlaanderen Imagometing 2012 in opdracht van VILT Prof. Gino Verleye – Gauthier Vervaeke - UGent

 3. Doelstelling • Wat is het imago van de landbouw in Vlaanderen anno 2012? • Uit welke dimensies bestaat het imago? • Welke invloed hebben dimensies op imago? • Zijn er verschillen te zien binnen de Vlaamse bevolking? • Wat is de evolutie van het imago sinds 2002 en 2007? • Hoe scoort landbouw op actuele thema’s?

 4. Methode • We doen beroep op een survey via Likert-attitudeschalen • Kwalitatief: • Analyse van open vragen ‘Wat is het eerste waar de Vlaming aan denkt bij het horen van ‘landbouw(er)’?’ • De onderwerpen die het meest voorkomen worden gebruikt als dimensies

 5. Methode • Kwantitatief • Representatief survey-onderzoek (N=809) • Attitudes meten van de Vlaming op Likert items • Items combineren om betrouwbaarheid te verhogen • Analyse & rapportage: Drobots.com • Vergelijking 2002-2007-2012

 6. Steekproef

 7. Steekproef

 8. Achtergrond

 9. Imago van de landbouw

 10. Imago van de landbouw: drivers

 11. Imago van de landbouw: details

 12. Imago van de landbouw: details

 13. Imago van de landbouw: details

 14. Imago van de landbouw: details

 15. Imago van de landbouw: conclusie • Globaal heel positief beeld • Imago is vrij stabiel over socio-demografische kenmerken • Uitgesproken relevantie naar ‘Economie’ en het ‘Invullen van levensbehoeften’ • De kernattitude is ‘Respect’ • Lokale productie wordt als ‘Kwalitatief’ en ‘Veilig’ beschouwd: imagodrager

 16. Imago van de landbouwer

 17. Imago van de landbouwer

 18. Imago van de landbouwer: details

 19. Imago van de landbouwer: details

 20. Imago van de landbouwer: details

 21. Imago van de landbouwer: details

 22. Imago van de landbouw: conclusies • Globaal heel positief beeld • Imago is vrij stabiel over socio-demografische kenmerken • Uitgesproken relevantie van ‘Dierenwelzijn’ naar imagovorming • Aandacht voor mogelijke vervreemding: blijven communiceren • Beroep vraagt knowhow op niveau

 23. Verschuivingen over de tijd • Aan de hand van statistiek zoeken waar significante verschuivingen zijn • De gemiddelde scores vergelijken van de drie studies = evolutie aantonen • De elementen met het grootste verschil worden hieronder weergegeven • Aantal thema’s pas in 2012 opgenomen, bvb. onderhoud platteland, duurzaamheid

 24. Verschuivingen over de tijd

 25. Verschuivingen over de tijd

 26. Verschuivingen over de tijd

 27. Verschuivingen over de tijd

 28. Verschuivingen over de tijd

 29. Verschuivingen over de tijd

 30. Verschuivingen over de tijd

 31. Verschuivingen over de tijd: globale score voor landbouw(er)

 32. Verschuivingen over de tijd • Conclusie: • Positief: streekgebonden productie & opleiding • Negatief: biologische landbouw • Algemeen: meestal een lichte terugval t.o.v. 2007 maar over het algemeen goede scores • Houding Vlaming t.o.v. landbouw & landbouwer in een positieve stijgende lijn.

 33. Actuele thema’s: export

 34. Actuele thema’s: duurzaamheid

 35. Actuele thema’s: onderhoud platteland

 36. Actuele thema’s: voedselverspilling

 37. Actuele thema’s: schaalvergroting

 38. Actuele thema’s: ondernemerschap

 39. Actuele thema’s: prijsvorming

 40. Actuele thema’s: NIMBY* *NIMBY = Not In My BackYard

 41. Actuele thema’s: conclusies • Vlaming heeft geen probleem met exportgerichte landbouw • Productie wordt steeds duurzamer • Onderhoud platteland is taak van landbouw, extra vergoeding minder vanzelfsprekend • Voedselverspilling is geen optie • Schaalvergroting kan, familiaal karakter moet behouden blijven

 42. Actuele thema’s: conclusies • Landbouwer wordt steeds meer gezien als ondernemer • Prijsvorming wordt in vraag gesteld, hulp door overheid moet kunnen • NIMBY-principe blijft gehandhaafd voor mestverwerking, met wonen naast landbouwbedrijf heeft Vlaming minder problemen

 43. Algemene conclusies • Imago zit rond het plafond: steeds beter doen is niet mogelijk • Duidelijke aandachtspunten : • Potentieel voor vervreemding • Dierenwelzijn is belangrijk (aandachts)punt • Essentie is dat we een super belangrijke activiteit behandelen die duidelijk respect krijgt

 44. Video

 45. ‘Er was eens een landbouwer…’ Raf Stevens – Corporatestoryteller

 46. ‘De landbouw in woelige tijden’ Kris Peeters – Vlaams minister-president

 47. Slotwoord Josse De Baerdemaeker – voorzitter VILT