1 / 1

TEMATICĂ

Curs de perfecționare – autorizat Autoritatea Na țională pentru Calificări. Consilier dezvoltare personală. C ând?. 20 – 22 Martie. MODULUL 1 - RELAŢIA CU CLIENTUL Crearea spaţiului de interacţiune cu persoanele consiliate Investigarea situaţiilor problemă

shino
Download Presentation

TEMATICĂ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Curs de perfecționare – autorizat AutoritateaNațională pentru Calificări Consilier dezvoltare personală Când? 20– 22 Martie MODULUL 1 - RELAŢIA CU CLIENTUL Crearea spaţiului de interacţiune cu persoanele consiliate Investigarea situaţiilor problemă Explorarea soluţiilor potenţiale ale situaţiilor problemă Consilierea privind modalităţile de dezvoltare personală MODULUL 2 -DEZVOLTAREA UNEI AFACERI ÎN DOMENIU Organizarea activităţii proprii Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă Dezvoltarea propriei cariere • TEMATICĂ • Recunoaşterea la nivel naţional a pregătirii profesionale • Posibilitatea practicării ocupației de Consilierpentrudezvoltare personală independent sauîn echipe de Resurse Umane • Dobândirea de competenţe necesare Consilierului profesionist, orientat către client • Exersarea competenţelor de Consilier dezvoltare personală în cadrul practicii BENEFICII • METODE • Sesiuni de lucru interactive, ateliere de lucru, studii de caz, expuneri, evaluări, jocuri de rol. • CONDIȚII • DE ACCES • Studii superioare • 3 zile(13 ore)de curs față în față și • 27 ore practică de consiliere, din care 2 situații sub supraveghere • 40 ore • DURATĂ 950 RON/ participant Preţul include materialulparticipantului, 5 zile de training cu 2 pauze de cafea/zi, consilierepentrupregătirealucrării finale, susținerea examenului si diploma eliberată de Ministerulmuncii, familieisiegalității de șanseșiMinisteruleducației, cercetăriișitineretului 850 leidacă te înscrii cu cel puțin 30 de zileînainte de începerea cursului. Early bird Hai cu un prieten/ coleg! • 2-4 participanți – 5 % • 5-7 participanți – 10 % • 8-10 participanți – 15 % • COST Discount RoMarketing, Oradea • LOCAȚIE Evaluare comportamentală Thomas International și feedback individual • BONUS www.romarketing.ro office@romarketing.ro • Str. Alexandru Vlahuţă, Nr 3 • 410086 ORADEA, Bihor • Tel 0259 467388 • Tel/ Fax 0259 411983

More Related