pleegzorg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pleegzorg PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Pleegzorg - PowerPoint PPT Presentation

shing
159 Views
Download Presentation

Pleegzorg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pleegzorg

 2. FilmpjeEen spannende dag voor anna Wat is pleegzorg? http://www.youtube.com/watch?v=EDSFIEXK-S0&feature=email

 3. Wat is een pleegkind • Een kind of jongere • Meestal tijdelijk • Voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar

 4. Hoe word je pleegkind • Problemen thuis • Hulp in het gezin werkt niet • Uit huis: vrijwillig of kinderrechter • Pleegzorg organisatie • Wie kan het kind helpen? • Kennismaking en afspraken

 5. Hoe lang woont een pleegkind in een pleeggezin? • Meestal tijdelijk • Ouders krijgen hulp, kind soms ook Verschillende soorten pleegzorg • Crisis, 4 weken • Kortdurend • Langdurend • Weekend/vakantie

 6. pleegkinderen in nederland? • ± 25.000 kinderen in een pleeggezin in een jaar • 15.500 pleeggezinnen

 7. Wat vinden ouders? • Moeilijk! • Pleegzorgorganisatie: afspraken ouders / pleegouders Kind heeft recht op contact met ouders

 8. Wat zijn pleegouders Gewone mensen die kinderen willen helpen Ellen, Fred, dochter Eva, pleegzoon Wolter • http://www.pleegzorgparlan.nl/documents/pleegzorg/fred_en_ellen.pdf

 9. Wanneer kun je Pleegouder worden? • 21 jaar • Ben je geschikt? • Training • Geld voor pleegzorg (Eur. 600)

 10. Hoe leeft een pleegkind • Net zoals jullie en ik • Wat is anders?

 11. Het verhaal van pleegkind Ramona http://www.youtube.com/watch?v=kIG5tbDZ7t8&feature=email

 12. Een pleegkind in jouw huis. Hoe is dat? Mees

 13. Hoe zou jij het vinden? 1.Hoe zou jij een pleegkind op zijn gemak stellen 2. Als jij een pleegkind zou zijn wat zou je danhet meest missen 3.Zou jij je speelgoed delen ?

 14. www.pleegkinderen.nl

 15. vragen