Egovernment jako budoucnost ad
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

eGovernment jako budoucnost úřadů. Dana Bérová 23.11.2006. Role IT ve veřejné správě. Informační technologie dobrý a účinný nástroj pro transformaci vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy s cílem optimalizovat služby a interní procesy,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - shing


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Egovernment jako budoucnost ad

eGovernment jako budoucnost úřadů

Dana Bérová

23.11.2006


Role it ve ve ejn spr v
Role IT ve veřejné správě

Informační technologie

 • dobrý a účinný nástroj pro transformaci vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy s cílem optimalizovat služby a interní procesy,

 • výrazně přispívají ke zvýšení průhlednosti procesů ve státní správě,

 • slouží k lepší a přehlednější evidenci, zejména pak k možnosti zpětné a přesné kontroly.

  Cílem eGovernmentu je zvýšení účinnosti státní správy, které přispěje ke zlepšení výkonu a ke zjednodušení komunikace s veřejnou správou.


V hody pro ob any a firmy
Výhody pro občany a firmy

 • Obíhá dokument nikoliv občan

 • Cílem e-Governmentu není maximalizovat digitalizaci komunikace občana s veřejnou správou, ale tuto komunikaci minimalizovat

 • Komunikace občana s veřejnou správou by se měla limitně blížit nule

 • Snadný přístup k ověřeným a správným informacím

 • Občan rád svého oblíbeného úředníka navštíví, pokud je to jednou ročně.


V hody pro st tn a ve ejnou spr vu
Výhody pro státní a veřejnou správu

 • Efektivní sběr kvalitních údajů bez chyb

 • Rychlejší a přesnější zpracování

 • Pružné nakládání se získanými daty

 • Kvalitní zpětná vazba a kontrola

 • Úspora nákladů


P ek ky vyu it it
Překážky využití IT

 • neochota měnit procesy a postupy

 • legislativní a organizační překážky

 • zjednodušování jen na nákup výpočetní techniky

 • podceňování nutnosti zvyšování počítačové gramotnosti úředníků, ale i občanů.

 • nedostatečná komunikace a snaha hledat společná řešení.


Co je t eba aby to fungovalo
Co je třeba, aby to fungovalo

 • politická vůle

 • právní a organizační předpoklady

 • integrace existujících projektů a řešení

 • lepší využití existujících technologií

 • důraz na poptávku a efektivní služby

 • monitoring, vyhodnocování, měření výsledků

 • regionální spolupráce

 • uživatel v centru dění

 • nátlak na vládní instituce

 • marketing


Politick v le

2002

obavy a a snaha změny jen deklarovat, ale neprovádět

silný odpor proti

nebezpečným novotám

2006

využití informačních a komunikačních technologií je součástí volebních programů všech politických stran

skutečná vůle k politickým investicím není tak jasná jako v jiných rozvinutých zemích

Politická vůle


Z konn p edpoklady
Zákonné předpoklady

2002

 • Jen speciální zákony např. o el. podpisu, inf.systémech veřejné správy, telekomunikační zákon

  2006

 • Zákon o elektronických komunikacích

 • Nový správní řád– jednotlivé úkony ve správním řízení je možno uskutečnit elektronicky

 • Daňové a účetní předpisy – daňová přiznání elektronicky, daňové a účetní doklady lze vést elektronicky

 • Zákon o správních poplatcích - od správního poplatku jsou osvobozeny úkony, které jsou provedeny elektronicky

 • Elektronické zadávací řízení a internetové aukce – součást nového zákona o zadávaní veřejných zakázek

 • Novela zákona o ISVS – výpisy z rejstříků v elektronické podobě


Integrace projekt a e en
Integrace projektů a řešení

 • Portál veřejné správy – postupné propojování dalších IS např. MF, MPSV, ČÚZK,

 • Informační systém registru živnostenského podnikání – přímá komunikace s dalším IS např. Rejstřík trestů, Obchodní rejstřík, Evidence obyvatel

 • Jednotný systém dopravních informací

 • Projekt ISVS VODA – vodohospodářský informační portál – MZem, MŽP, MZdr.,MO,MD

 • Sdílenímapových podkladůz různých zdrojů –ČÚZK, Vojenský kartografický ústav


Dal podm nky
Další podmínky

 • lepší využití existujících technologií – není třeba zvyšovat investice a nakupovat nové systémy, ale naučit se využívat potenciál současných

 • důraz na poptávku a efektivní služby – jen ty aplikace, o které mají uživatelé opravdu zájem

 • monitoring, vyhodnocování, měření výsledků– evropské indikátory

 • regionální spolupráce– úspěšné projekty začínají zdola

 • uživatel v centru dění– přístupnost aplikací, vzdělávání

 • nátlak na vládní instituce– příklady v zahraničí


Co u funguje
Co už funguje

Transakční část PVS – komunikace s MF,ČSÚ,MI,ČSSZ

Nejvyužívanější kontakt s ČSSZ

 • ELDP, přihlášky a odhlášky zaměstnanců, měsíční hlášení malé organizace

 • Zaregistrováno přes 44 000 firem

 • Přes600.000 transakcí od r. 2003 ( 5 mil. formulářů)

 • Přes 150.000 transakcí letos (2 mil. formulářů)


Co chyb
Co chybí

 • Ochota skutečně reformovat státní správu

 • Přesvědčení, že ICT jsou pro státní správu užitečné a nezbytné

 • Zákon o sdílení dat - registrech veřejné správy

 • Rovnoprávnost elektronického a papírového dokumentu


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

dana@berova.cz