معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت...
Download
1 / 60

- PowerPoint PPT Presentation


 • 266 Views
 • Uploaded on

معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري ( APQC ) سخنرانان: سعيد امام ي و حسنعلي رسولي شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان. سمينار علمي انجمن انفورماتيك ايران 31 شهريور ماه سال 1389. فهرست مطالب. آشنايي با مفاهيم فرآيند، فرآيندگرايي و مديريت فرايندي

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - shing


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC)سخنرانان: سعيد امامي و حسنعلي رسوليشركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان

سمينار علمي انجمن انفورماتيك ايران

31 شهريور ماه سال 1389


Slide2 l.jpg

فهرست مطالب الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (

 • آشنايي با مفاهيم فرآيند، فرآيندگرايي و مديريت فرايندي

 • از ساختارهاي سازماني وظيفه‌اي تا ساختارهاي سازماني فرايندي

 • تاريخچه و معرفي مرکز آمريکايي بهره‌وري و كيفيت (APQC)

 • معرفي چارچوب طبقه‌بندي فرآيند (PCF)

 • معرفي شاخص‏هاي کليدي ارزيابي عملکرد (KPI)

 • مدل الگوبرداري APQC

 • معرفي فرهنگ لغات معنايي به‌کار گرفته شده در ترجمه PCF

 • ارائه مدلي براي الگوبرداري از استانداردهاي باز PCF براي بهبود يا توسعه فرايندها

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide3 l.jpg

آشنايي با مفاهيم فرآيند، فرآيندگرايي و مديريت فرايندي

3

3

3

3

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide4 l.jpg

فرایندها سنگ فرآيندگرايي و مديريت فرايندي‏بناهاي اصلی سازنده سازمان‏ها هستند و درک و بهبود آنها می‏تواند مايه حیات سازمان‏هایی با كيفيت فراگير باشد.

آنها ورودی‌ها را که می‌توانند شامل اقدامات، روش‏ها و عملیات باشند، به خروجی‌ها تبدیل می‏کنند.

گام‏هایی هستند که به واسطه آنها براي خروجي‌هايي كه نیازها و انتظارات مشتريان را برآورده کرده یا از آن هم فراتر می روند، ارزش آفرینی می‌کنیم

و این ارزش‌آفرینی بایستی هدف سازمان‏های مشتری مدار و با کیفیت فراگیر باشد.

 • آشنايي با مفاهيم فرايند، فرايندگرايي و مديريت فرايندي

تعريف دپارتمان تجارت و صنعت انگلستان از فرايند‌

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide5 l.jpg

رويكرد فرايندي‌

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide6 l.jpg

رويكرد فرايندي‌

هر فعاليت‌ يا مجموعه‌اي‌ از فعاليت‌ها كه‌ از منابع‌ جهت‌ تبديل‌ دروندادها به‌ بروندادها استفاده‌ مي‌كند مي‌تواند به‌ عنوان‌ يك‌ فرايند در نظر گرفته‌ شود.

براي‌ آن كه‌ سازمان‌ها به طور اثربخش‌ به‌ كار بپردازند مجبورند تعداد زيادي‌ از فرايندهاي‌ مرتبط‌ با‌ هم‌ و متعامل‌ را شناسايي‌ ‌و مديريت‌ كنند. غالبا برونداد يك‌ فرايند مستقيما درونداد فرايند بعدي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. شناسايي‌ و مديريت‌ نظام‌يافته‌ فرايندهاي‌ به‌ كار گرفته‌ شده‌ در يك‌ سازمان‌ و به‌خصوص‌ تعامل‌ بين‌ اين‌ فرايندها را "رويكرد فرايندي‌" مي‌نامند.

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide7 l.jpg

فرايند چيست؟

تعريف EFQM

"يک فرايند توالي فعاليت‏هايي است که با توليد خروجي‏هاي مورد نياز از ورودي‏هاي متنوع ايجاد ارزش افزوده ميکنند"

تعريف ISO9000:2005

”مجموعه‌ فعاليت‌هاي‌ مرتبط‌ به‌هم‌ يا متعامل‌ كه‌ دروندادها را به‌ بروندادها تبديل‌ مي‌كنند.“

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide8 l.jpg

اثربخشي فرايند= فرايندگرايي و مديريت فرايندي

قابليت رسيدن به نتايج مطلوب

فعاليت‏ها و روش‏هاي کنترل مرتبط به هم و متعامل

ورودي

نيازمندي‏هاي مشخص شده

(مشتمل بر منابع)

خروجي

نيازمندي‏هاي برآورده شده

(ماحصل فرايند)

کارايي فرايند=

رابطه نتايج بدست‏آمده و منابع استفاده شده

پايش و اندازه‏گيري

 • آشنايي با مفاهيم فرايند، فرايندگرايي و مديريت فرايندي

فرايند

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide9 l.jpg

اثربخشي و کارايي

اثربخشي Effectiveness

ميزاني‌از‌فعاليت‌هاي‌ برنامه‌ريزي‌شده‌كه تحقق‌يافته‌ و نتايج‌ برنامه‌ريزي‌شده‌كه به دست‌ آمده‌ است‌.

كارايي‌Efficiency

رابطه‌ بين‌ نتيجه‌ به‌دست‌آمده‌ و منابع‌ استفاده‌شده‌

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide10 l.jpg

مدل‏ فرايندي

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide11 l.jpg

از ساختارهاي سازماني وظيفه‌اي تا ساختارهاي سازماني فرايندي

11

11

11

11

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide12 l.jpg

سازمان وظيفه تا ساختارهاي سازماني فرايندي‏اي عمودي

فرايندها در سازمان وظيفه‏اي

سازمان ماتريسي

سازمان فرايندي افقي

سازمان فرايندي ايده‏آل

وظيفه‏ها در سازمان فرايندي

 • از ساختارهاي سازماني وظيفه‌اي تا ساختارهاي سازماني فرايند

گذر از ساختار وظيفه‌اي به ساختار فرايندي

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide13 l.jpg

مديريت فرايند و مديريت به وسيله فرايند

مديريت فرايند

فنون مديريت عمليات و بهبود فرايندها، به‌صورت منفرد

مديريت به وسيله فرايند

مديريت و بازنگري سازمان به صورت سيستمي مرکب از فرايندها مرتبط به هم و متعامل و بهبود توام عملکرد کسب و کار و فرايندها

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide14 l.jpg

فرايندهاي کليدي را چگونه شناسايي کنيم؟

فرايندهاي کليدي

”فرايندهايي که براي ارائه نتيجه مطلوب ضروري هستند“

راه‏هاي شناسايي فرايندهاي کليدي

 • طوفان فکري

 • مصاحبه با ذينفعان کليدي (کساني که تحت تأثير فرايندها قرار مي‏گيرند يا بر آنها اثر مي‏گذارند)

 • استفاده از خدمات يک مشاور خارجي

 • کار با يک مدل عمومي (مانند مدل پرتر يا چارچوب طبقه‏بندي فرايند APQC) و تطبيق آن با شرايط خاص سازمان

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide15 l.jpg

تاريخچه و معرفي مرکز آمريکايي بهره‏وري و کيفيت

(APQC)

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide16 l.jpg

مرکز آمريکايي بهره‏وري و کيفيت

APQC : American Productivity & Quality Center

مركز آمريكايي بهره‌وري و كيفيت (APQC) در سال ١۹۹۷ با درخواست برخي اتحاديه‏هاي صنفي و مقامات رسمي دولتي در آمريکا تاسيس گرديد، اما هيچگاه فعاليت آن محدود به آن کشور نبوده است.

در سال 2008، سازمان‌هاي APQC و IBM در جهت ارتقاء "چارچوب طبقه‌بندي فرايند" فراصنفي و توسعه تعدادي از چارچوب‏هاي ويژه صنايع مختلف با يکديگر همکاري مشتركي را آغاز نمودند.

قصد و نيت آنان از انجام اين كار، ايجاد مدلي بود تا واحدهاي كسب وكار و ساير سازمان‌ها را تشويق كند كه فعاليت‌هايشان را بيشتر از ديدگاه فرايندي و فراصنفي نسبت به ديگاه محدود وظيفه‌اي مشاهده كنند.

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide17 l.jpg

نسخه‌هاي اختصاصي PCF

سازمان APQC علاوه بر ارائه نسخه عمومي چارچوب طبقه‌بندي شده فرايندي (PCF)، نسخه‌هاي متعدد ديگري را نيز، ويژه هر صنعت تهيه و ارائه نموده است كه مرتبا" در حال توسعه و به‌روزرساني است، از جمله:

 • چارچوب طبقه‌بندي فرايند در بانكداري

 • چارچوب طبقه‌بندي فرايند در صنايع بالادست پتروشيمي

 • چارچوب طبقه‌بندي فرايند در صنايع پايين دست پتروشيمي

 • چارچوب طبقه‌بندي فرايند در صنعت توليد الکتريسته

 • چارچوب طبقه‌بندي فرايند در صنايع دفاعي و فضايي

 • چارچوب طبقه‌بندي فرايند در ارتباطات راه‌دور

 • چارچوب طبقه‌بندي فرايند در صنعت خودرو

 • چارچوب طبقه‌بندي فرايند در پخش رسانه‏اي (راديو، تلويزيون و ...)

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide18 l.jpg

معرفی پايگاه داده مشارکتی استاندادهای باز الگوبرداری OSBC Data base

Open Standards Benchmarking Collaborative

اين پايگاه داده، بنيان اصلی چارچوب‏های عمومی و يا ويژه طبقه‏بندی فرآيند است و محتوای آن بطور مداوم و پيوسته بروزآوری می‏‏گردد. اين پايگاه داده دارای دو ويژگی خاص است

1- مشارکتی بودن

2- باز بودن

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide19 l.jpg

Booz Allen Hamilton بهره‌وري و كيفيت

Bank of America

Cendant Corporation

Fuji Xerox Co., Ltd. Japan

Gartner Consulting

IBM Global Services

KPMG

Procter & Gamble

Raytheon

SAP

University of Texas

MD Anderson Cancer Center

The World Bank

 • تاريخچه و معرفي مرکز آمريکايي بهره‌وري و كيفيت

اعضای شورای مشورتیOSBC

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide20 l.jpg

معرفي بهره‌وري و كيفيتچارچوب‏ طبقه‏بندي فرآيند (PCF)

20

20

20

20

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide21 l.jpg

چارچوب طبقه‌بندي فرآيند

Classification FrameworkProcess(PCF)

 • در سال 1992 APQCچارچوب طبقه‏بندي فرآيندرا بر اساس يک الگوبرداري در بين 80 شرکت برتر آمريکايي تدوين و معرفي نمود.

 • اين چارچوب ساختاري است که از آن مي‏توان در کليه سازمان‏ها اعم از توليدي و يا خدماتي، صرف نظر از اندازه و مکان جغرافيايي آنان استفاده نمود.

 • اين چارچوب فرآيندها را در 12 رده و متجاوز از 1500 فرآيند و فعاليت به صورت عام تعريف مي‏نمايد.

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide22 l.jpg

زباني جهاني براي فرايندها

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide23 l.jpg

فرايندهاي عملياتي بهره‌وري و كيفيت

5

مديريت خدمات مشتري

4

عرضه محصولات و ارائه خدمات

3

بازاريابي و فروش محصولات و خدمات

2

توسعه و مديريت محصولات و خدمات

1

توسعهچشم‌انداز و راهبرد

 • معرفي چارچوب طبقه‌بندي فرايند (PCF)

فرايندهاي عملياتي

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide24 l.jpg

فرايندهاي مديريتي و پشتيباني بهره‌وري و كيفيت

6- توسعه و مديريت سرمايه‌ انساني

7- مديريت فناوري اطلاعات

8- مديريت منابع مالي

9- تملک، ساخت و ساز و مديريت اموال

10- مديريت ايمني و بهداشت محيط زيست (EHS)

11- مديريت روابط برون سازماني

12- مديريت دانش، بهبود و تغيير

 • معرفي چارچوب طبقه‌بندي فرايند (PCF)

فرايندهاي مديريتي و پشتيباني

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide25 l.jpg

لايه‏هاي چارچوب طبقه‏بندي فرآيند

چارچوب طبقه‌بندي فرايندها (PCF) در 12 بخش و 4 لايه طبقه‌بندي و ارائه شده است

 • لايه اول: رده‏بندي‌ها (Categories) که با اعداد صحيح نمايش داده مي‌شوند. (مثال 9 و 8)

 • لايه دوم: گروه‌هاي فرايندي (Process Groups) كه همه اعداد آن با يک خط تيره نمايش داده مي‌شوند. (مثال 8-1 و 9-1)

 • لايه سوم: فرايندها (Processes) که همه اعداد آن با دو خط تيره نشان داده مي‌شوند. (مثال 8-1-1 و 9-1-1)

 • لايه چهارم: فعاليت‌ها (Activities) اعدادي که با سه خط تيره نمايش داده شده‌اند به عنوان فعاليت‌هاي موجود در فرايند در نظر گرفته شده‌اند. (مثال 8-1-1-1 و 9-1-1-1)

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide26 l.jpg

26

26

26

مثالي از 4 لايه ليست كاركردي APQC

1-توسعه چشم‎انداز و راهبرد

1-1- تعريف مفهوم كسب‌وكار و چشم‌انداز بلند مدت

1-1-1- ارزيابي محيط برون سازماني

1-1-1-1- تحليل و ارزشيابي رقابت

1-1-1-2- شناسايي روند‎هاي اقتصادي

1-1-1-3- شناسايي موازين سياسي و مقرراتي

1-1-1-4- ارزيابي نوآوري‎هاي فناوري جديد

1-1-1-5- تحليل جمعيت شناختي

1-1-1-6- شناسايي تحولات اجتماعي و فرهنگي

1-1-1-7- شناسايي دغدغه‎‎هاي بوم شناختي

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide27 l.jpg

1-توسعه چشم‎انداز و راهبرد

1-1- تعريف مفهوم كسب‌وكار و چشم‌انداز بلند مدت

1-2-توسعه راهبرد كسب‌وكار

1-3-مديريت ابتكار عمل‎‎هاي راهبردي

27

27

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide28 l.jpg

2-توسعه و مديريت محصولات و خدمات

2-1- مديريت سبد محصول و خدمت

2-2- توسعه محصولات و خدمات

28

28

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide29 l.jpg

3-بازاريابي و فروش محصولات و خدمات

3-1-شناخت بازارها، مشتريان و قابليت‌ها

3-2-توسعه راهبرد بازاريابي

3-3-توسعه راهبرد فروش

3-4-توسعه و مديريت طرح‌هاي بازاريابي

3-5-توسعه و مديريت طرح‌هاي فروش

29

29

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide30 l.jpg

4- عرضه محصولات و ارائه خدمات

4-1-برنامه‌ريزي وتحصيل منابع مورد نياز (طرح‌ريزي زنجيره تأمين)

4-2-تهيه مواد اوليه و خدمات

4-3-توليد/ ساخت/ عرضه محصول

4-4-عرضه خدمات به مشتري

4-5-مديريت تداركات و انبارداري

30

30

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide31 l.jpg

5-مديريت خدمات مشتري

5-1- توسعه راهبرد خدمات مشتري يا توجه به مشتري

5-2-طرح‌ريزي و مديريت عمليات خدمات مشتري

5-3-اندازه‌گيري و ارزشيابي عمليات خدمات مشتري

31

31

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide32 l.jpg

6-توسعه و مديريت سرمايه انساني

6-1-توسعه و مديريت منابع انساني، برنامه‌ريزي، خط‌مشي‌‎ها و استراتژي‌‎ها

6-2-جذب, منبع‌يابي و انتخاب كاركنان

6-3-توسعه و مشاوره دادن به كاركنان

6-4-تشويق و نگهداشت كاركنان

6-5-انتقال و بازنشستگي كاركنان

6-6-مديريت اطلاعات كاركنان

32

32

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide33 l.jpg

7- مديريت فناوري اطلاعات

7-1-مديريت كسب و كار فناوري اطلاعات

7-2-توسعه و مديريت ارتباط با مشتريان فناوري اطلاعات

7-3-مديريت انعطاف‌پذيري و ريسك كسب‌وكار

7-4-مديريت اطلاعات سازمان

7-5-توسعه و نگهداري راهكارهاي فناوري اطلاعات

7-6-گسترش راهكار‎هاي فناوري اطلاعات

7-7-عرضه و پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات

7-8-مديريت دانش فناوري اطلاعات

33

33

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide34 l.jpg

8- مديريت منابع مالي

8-1-انجام برنامه‌ريزي و حسابداري مديريت

8-2-انجام حسابداري درآمد

8-3-انجام حسابداري عمومي و ارائه گزارشات

8-4-مديريت حسابداري پروژه دارايي ثابت

8-5-پردازش حقوق و دستمزد

8-6-پردازش حساب‌هاي پرداختني و بازپرداخت مخارج

8-7-مديريت عمليات خزانه‌داري

8-8-مديريت کنترل‌هاي داخلي

8-9-مديريت ماليات‎ها

34

34

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide35 l.jpg

9-تملک، ساخت و ساز و مديريت اموال

9-1-طراحي و ساخت‌وساز/تمليك دارايي‌هاي غيرمولد

9-2-حفظ و نگهداري دارايي‎‎هاي غيرمولد

9-3-بدست آوردن، نصب و برنامه‌ريزي نگهداري دارايي‌هاي مولد

9-4-كنار گذاشتن دارايي‌هاي مولد و غيرمولد

9-5-مديريت ريسك فيزيكي

35

35

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide36 l.jpg

10- مديريت ايمني و بهداشت محيط زيست (EHS)

10-1-تعيين اثرات ايمني و بهداشت محيط زيست

10-2-توسعه و اجراي ايمني و بهداشت محيط زيست

10-3-آموزش وتعليم کاركنان

10-4-پايش و مديريت برنامه‌هاي مديريت ايمني و بهداشت محيط زيست

10-5-کسب اطمينان از انطباق با مقررات

10-6-مديريت به‌سازي تلاش‌ها

36

36

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide37 l.jpg

11- مديريت روابط برون‌سازماني

11-1- پايه‌گذاري ارتباط سرمايه‌گذاران

11-2- مديريت ارتباطات با دولت و صنعت

11-3- مديريت روابط با اعضاي هيئت‌مديره

11-4- مديريت موازين حقوقي و اخلاقي

11-5- مديريت برنامه روابط عمومي

37

37

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide38 l.jpg

12- مديريت دانش، بهبود و تحول

12-1-ايجاد ومديريت راهبرد عملکرد سازماني

12-2-هم‌سنجي عملکرد

12-3-توسعه قابليت‌‎هاي مديريت دانش (KM)در گستره سازمان

12-4-مديريت تغيير

38

38

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide39 l.jpg

39

39

39

مروري بر دومين رده چارچوب طبقه‌بندي فرايند

2 - توسعه و مديريت محصولات و خدمات

2-1- مديريت سبد محصول و خدمت

2-1-1- ارزشيابي عملکرد محصولات يا خدمات موجود در مقابل فرصت‌هاي بازار

2-1-2- تعريف نيازمندي‌هاي توسعه محصولات يا خدمات

2-1-2-1 شناسايي بهبود‌هاي بالقوه براي محصولات و خدمات موجود

2-1-2-2 شناسايي پتانسيل محصولات و خدمات جديد

2-1-3- اجراي پژوهش اکتشافي

2-1-3-1 شناسايي فناوري‌هاي جديد

2-1-3-2 توسعه فناوري‌هاي جديد

2-1-3-3 ارزيابي امکان پذيري يکپارچه سازي فناوري‌هاي پيشتاز جديد با مفاهيم محصولات يا خدمات

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide40 l.jpg

40

40

40

مروري بر دومين رده چارچوب طبقه‌بندي فرايند (ادامه)

2-1-4- تا ييد همسويي مفاهيم محصولات يا خدمات با راهبرد کسب و کار

2-1-4-1 طرح ‌ريزي و توسعه هزينه و کيفيت اهداف عملياتي

2-1-4-2 اولويت بندي و انتخاب مفاهيم محصولات يا خدمات جديد

2-1-4-3 مشخص كردن توسعه زمانبندي اهداف عملياتي

2-1-4-4 طرح ريزي براي اصلاح محصولات يا خدمات ارائه شده

2-1-5- مديريت چرخه عمر محصولات و خدمات

2-1-5-1 معرفي محصولات يا خدمات جديد

2-1-5-2 از رده خارج كردن محصولات يا خدمات منسوخ (قديمي)

2-1-5-3 شناسايي و اصلاح شاخص‎هاي (ارزيابي) عملكرد

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide41 l.jpg

معرفي شاخص‏هاي کليدي ارزيابي عملکرد (KPI)

41

41

41

41

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Kpi key performance indicators l.jpg
ويژگي عملکرد (‏هاي شاخص‏هاي کليدي ارزيابي عملکردKPI : Key Performance Indicators

 • معرفي شاخص‌هاي كليدي ارزيابي عملكرد (KPI)

شاخص‏هايي که :

 • نشان‏دهنده اثربخشي و کارايي فرايند باشند

 • اهداف سازمان را منعکس کنند

 • کمي و قابل اندازه‏گيري باشند

 • کليد موفقيت سازمان باشند

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide43 l.jpg

بازگشت سرمايه عملکرد (

نوع نوآوري

توسعه مهارت‌هاي حرفه‏اي

زمان عبور از مراحل

كاهش هزينه‏ها

تعداد ثبت اختراعات و انتشارات

رشد سهم بازار

افزايش درآمد

كيفيت

ريسك

ميانگين چرخه زمان

نقطه سربه‌سر

ارزش خالص سبد محصولات

شاخص‏‏هاي كليدي ارزيابي عملكرد رده "توسعه و مديريت محصولات و خدمات"

 • معرفي شاخص‌هاي كليدي ارزيابي عملكرد (KPI)

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide44 l.jpg

44

44

44

مثالي از معيارهاي سنجش در APQC

توسعه چشم‌انداز و استراتژي

تعداد برنامه‌ريزان تمام وقت سازمان به ازاي هر <يك ميليارد دلار> درآمد

تعداد دفعات بازبيني برنامه استراتژيك در سال

در صد خطا در برآوردهاي برنامه

بودجه عملياتي برنامه‌ريزي استراتژيك به ازاي هر<1000دلار> درآمد

مهندسي

هزينه ماهيانه تغييرات مهندسي به ازاي (هر) تغيير

نرخ رد مهندسي: نسبت ردشده‌ها به ساعات طراحي مهندسي

تعداد دستورات تغيير مهندسي

تعداد دستورات تغيير مهندسي به ازاي تعداد نقشه‌ها

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide45 l.jpg

مدل الگوبرداري عملكرد (APQC

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Efqm apqc l.jpg

گزارش نتايج پروژه مشترک EFQM/APQC

براي الگوبرداري از بهترين عملکردها

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide47 l.jpg

شرکت عملكرد (‏هاي پشتيبان

Halifax plc, United Kingdom

Honeywell Europe SA, Belgium

Interbrew NV, Belgium

LM Ericsson, Sweden

Kautex Benelux NV, Belgium

Philips Electronics NV, The Netherlands

Saga Petroleum AS, Norway

Scandinavian Airlines Systems, Sweden

SIMKO AS, Turkey

شرکاي الگوبرداري

ABB Atom Nuclear Fuel Division, Sweden

Bekaert UBISA, Spain

British Telecommunications plc, United Kingdom

Gates Rubber Company, USA

Northern Electric Telekomunikasyon A.S. (NETAS), Turkey

Ritz-Carlton Hotel Company, USA

Solvay Polymers, USA

TNT UK Limited, United Kingdom

شرکت‏هاي پشتيبان و شرکاي الگوبرداري

 • مدل الگوبرداري APQC

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide48 l.jpg
روش الگوبرداري عملكرد (

 • مدل الگوبرداري APQC

 • روش الگوبرداري APQC مورد استفاده قرار گرفت

 • براي جمع‏آوري اطلاعات از پرسشنامه و بازديد از محل استفاده شد.

 • 3 نوع پرسشنامه تدوين گرديد:

  • پرسشنامه گزينش بهترين سيستم عملکرد

  • پرسشنامه تفصيلي براي جمع‏آوري داده‏هاي عيني و کمي

  • پرسشنامه بازديد از محل براي جمع‏آوري اطلاعات کيفي درخصوص

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide49 l.jpg
روش الگوبرداري عملكرد (

 • مدل الگوبرداري APQC

 • از نوامبر 1996 تا ژانويه 1997 EFQM و APQC به جستجو و غربال کردن شرکت‏ها يا بخش‏هايي از شرکت‏هايي پرداختند که در زمينه اندازه‏گيري عملکرد مبتکر شناخته شده بودند.

 • در ژانويه 1997 پشتيبانان و تيم پروژه گردهم آمدند تا 8 شرکت يا بخش از شرکت‏هاي غربال شده را انتخاب کنند.

 • 5 شرکت اروپايي و 3 شرکت امريکايي انتخاب شدند.

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide50 l.jpg
روش الگوبرداري عملكرد (

 • مدل الگوبرداري APQC

 • همه شرکت‏هاي انتخاب شده مشارکت در الگوبرداري را پذيرفتند.

 • 7 شرکت از 8 شرکت انتخاب شده به تيم الگوبرداري و نمايندگان شرکت‏هاي پشتيبان پروژه اجازه دادند در يک بازديد نيم روزه با کارکنان کليدي‏شان ملاقات کنند و در خصوص استراتژي‏ها و روش اندازه‏گيري عملکرد تبادل نظر نمايند.

 • 1 شرکت اطلاعات را از طريق تلفن اعلام نمود.

 • هم شرکاي الگوبرداري و هم پشتيبانان پروژه پرسشنامه تفصيلي را پر کردند.

 • پرسشنامه بازديد را فقط شرکاي الگوبرداري پرکردند.

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide51 l.jpg
زمينه عملكرد (‏هاي الگوبرداري

 • مدل الگوبرداري APQC

 • تشريح سيستم اندازه‏گيري عملکرد

 • ارتباط سيستم اندازه‏گيري عملکرد با استراتژي سازمان

 • مکانيزم‏هاي سيستم اندازه‏گيري عملکرد

 • نتايج سيستم اندازه‏گيري عملکرد

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide52 l.jpg
يافته عملكرد (‏هاي الگوبرداري

 • مدل الگوبرداري APQC

در زمينه تشريح سيستم اندازه‏گيري عملکرد

شرکت‏هاي داراي بهترين عملکرد:

 • داراي سيستم‏هاي اندازه‏گيري عملکرد با حلقه بسته هستند.

 • از معيارهاي سنجش فرايند در سطوح عملياتي استفاده مي‏کنند

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide53 l.jpg
يافته عملكرد (‏هاي الگوبرداري

 • مدل الگوبرداري APQC

در زمينه ارتباط سيستم اندازه‏گيري عملکرد با استراتژي سازمان

شرکت‏هاي داراي بهترين عملکرد:

 • سيستم اندازه‏گيري عملکرد خود را بر يک مضمون واحد متمرکز مي‏کنند.

 • مديريت ارشد از سيستم اندازه‏گيري عملکرد حمايت مي‏کند.

 • داراي سيستم اشاعه خط‌مشي هستند.

 • داراي مسئوليت‏پذيري بالا در سطوح عملياتي هستند.

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide54 l.jpg
يافته عملكرد (‏هاي الگوبرداري

 • مدل الگوبرداري APQC

در زمينه مکانيزم‏هاي سيستم اندازه‏گيري عملکرد

شرکت‏هاي داراي بهترين عملکرد:

 • از ابزارهاي پايه‏اي کيفيت براي بهبود عملکرد استفاده مي‏کنند.

 • سيستم‏هاي متکامل دارند.

 • از درستي معيارهاي اندازه‏گيري خود مطمئن مي‏شوند.

 • کارکناني دارند که درخصوص اندازه‏گيري عملکرد به خوبي آموزش ديده‏اند.

 • سيستم اندازه‏گيري عملکرد خود را به صورت دوره‏اي بازبيني مي‌کنند.

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide55 l.jpg
يافته عملكرد (‏هاي الگوبرداري

 • مدل الگوبرداري APQC

در زمينه نتايج سيستم اندازه‏گيري عملکرد

شرکت‏هاي داراي بهترين عملکرد:

 • نتايج قابل ملاحظه‏اي نشان مي‏دهند.

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide56 l.jpg

معرفي فرهنگ لغات عملكرد (معنايي به کار گرفته شده در ترجمه PCF

56

56

56

56

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide57 l.jpg

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide58 l.jpg

ارائه مدلي براي الگوبرداري از استانداردهاي باز PCF براي بهبود يا توسعه فرايندها

58

58

58

58

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide59 l.jpg

 • مرحله اول: برگزاري كارگاه آشنايي با مدل فرايندي كسب‌وكار

 • مرحله دوم: مستندسازي جامع ديجيتالي و شناخت وضع موجود

 • مرحله سوم: انتخاب كميته تحول و تيم بهبود يا مهندسي مجدد

 • مرحله چهارم: برگزاري كارگاه آموزشي مديريت فرايند كسب‌وكار

 • مرحله پنجم: الگوبرداري فرايندي با تكيه بر چارچوب طبقه‌بندي فرايندي APQC

 • مرحله ششم: تهيه گزارش نهايي و ارائه نقشه راه براي انجام فازهاي بعدي

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


Slide60 l.jpg

با تشكر از حوصله شما استانداردهاي باز

سعيد امامي

[email protected] , [email protected]

حسنعلي رسولي

[email protected]

88752445-021

شركت مشاوران فناوري اطلاعات آگاهان شهريور 1389


ad