doorontwikkeling nbb n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Doorontwikkeling NBB

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Doorontwikkeling NBB - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Doorontwikkeling NBB. Naar een nieuw besturingsmodel. Het uitgangspunt van bijgaande presentatie is om de deelaspecten van dit proces

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Doorontwikkeling NBB' - shina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
doorontwikkeling nbb

Doorontwikkeling NBB

Naar een nieuw besturingsmodel

Het uitgangspunt van bijgaande presentatie is om de deelaspecten van dit proces

– na de verkregen input – nogmaals op punten ter discussie te stellen, om zodoende een helder kader te scheppen, waarbinnen het besturingsmodel verder kan worden uitgewerkt.

12052011

deelaspecten
Deelaspecten
 • Nieuw besturingsmodel
 • Voorstel commissiestructuur
 • Herinrichting AV
 • Van rayons naar afdelingen
besturingsmodel
Besturingsmodel

AV

 • Goedkeuring
 • Strategie & toezicht
 • Beleidsvoering
 • Uitvoering
 • Verantwoording
 • Afstemming
 • Informatie

Statutaire

cie’s

Advies

raad

bestuur

FEB

directeur

Cie’s

Afd.

cie’s

WGvast ofad-hoc

Bondsorganisatie

N

BB

NH

O

W

Z

implicaties
Implicaties
 • Heldere rol en taakafbakening tussen alle niveaus
 • AV: kaderstellend en goedkeurend
 • Bestuur: beleidsbepalend en toezichthoudend
 • Bondsbureau
  • Directeur: het organiseren van beleidsontwikkeling en–uitvoering
  • Organisatie: beleidsontwikkeling en –uitvoeringcentraal/decentraal, inclusief afdelingsmedewerkers
structuur
Structuur

Soorten commissies

 • Statutaire commissies
 • Commissies
 • Afdelingscommissies (5)
 • Werkgroepen (vast/ad-hoc)
 • Adviesraad
structuur1
Structuur
 • Statutaire Commissies
  • Financiële Commissie
  • Tucht- en Geschillencommissie
  • Commissie van Beroep
 • Adviesraad
  • Trends in Basketball
  • Sport in de Toekomst
  • Sportiviteit & Respect
 • Commissies
  • Commissie Educatie (opleiding/beoordeling: jury/ scheidrechters /coaches/ bestuursleden verenigingen)
  • Dames Eredivisie Commissie
  • Commissie Top Arbitrage
 • Werkgroepen
  • Planning Arbitrage
  • Planning Competitie (landelijk/regionaal)
 • Afdelingscommissies (5x)
taken commissies werkgroepen
Taken commissies & werkgroepen
 • Statutaire commissies: ingesteld door de AV
 • Adviesraad: gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur
 • Commissies: worden door bestuur gemandateerd om binnen vastgestelde kaders werkzaamheden uit te voeren.
  • Periodiek voortgangsgesprek met verantwoordelijk portefeuillehouder.
  • Directeur is gesprekspartner voor dagelijkse gang van zaken.
 • Afdelingscommissies: organiseren competities en uitvoeren landelijk beleid in de afdeling
 • Werkgroepen: voeren beleid uit binnen vastgestelde kaders

Voor alle commissies geldt dat zij werken op basis van een vooraf door het bestuur vastgesteld jaarplan, met een ondersteunende begroting.

herinrichting av
Herinrichting AV
 • Taak AV: toezicht houden op consistentie van beleid en mate van effectiviteit
 • Goedkeuring begroting en jaarrekening
 • AV wordt samengesteld uit kernbestuursleden (penningmeester, secretaris, voorzitter) op basis van een gewogen verdeling van 30 kleine, middelgrote en grote verenigingen en maximaal 10 kwaliteitszetels (FEB etc).
samenstelling av
Samenstelling AV
 • Zetelverdeling
  • 10 zetels voor verenigingen met een ledenaantal kleiner dan 70 leden
  • 10 zetels voor verenigingen met een ledenaantal groter of gelijk aan 70 leden en kleiner dan 130 leden
  • 10 zetels voor de verenigingen met een ledenaantal groter of gelijk aan 130 leden
  • Kwaliteitszetels:
   • 2 FEB
   • Bestuur NBB (1 zetel per bestuurslid)
 • Zetelverdeling vindt plaats middels een kiesstelsel waarbij minimaal 1 vertegenwoordiger, per afdeling, per categorie wordt gewaarborgd.Vertegenwoordigers worden gekozen op persoonlijke titel, voor een periode van 3 jaar.
van rayons naar afdelingen
Van rayons naar afdelingen
 • Afdelingscommissies ipv rayonbesturen
 • Rayonmedewerkers worden organisatiemedewerkersin dienst van NBB
 • Rayoncie’s kunnen door afdelingscommissies als regionale werkgroep worden ingesteld
 • Van vijf rayons naar vijf afdelingen (opzet regionale competitie kan afwijken van indeling in afdelingen)