fler rige energiafgr der
Download
Skip this Video
Download Presentation
Flerårige energiafgrøder

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Flerårige energiafgrøder - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Flerårige energiafgrøder. Uffe Jørgensen, Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø, Forskningscenter Foulum. Hvad er flerårige energiafgrøder?. Slætgræs Pil Elefantgræs Sorrel Poppel Rørgræs Switchgrass Jordskok ….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Flerårige energiafgrøder' - shima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fler rige energiafgr der

Flerårige energiafgrøder

Uffe Jørgensen, Danmarks JordbrugsForskning,

Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø, Forskningscenter Foulum

hvad er fler rige energiafgr der
Hvad er flerårige energiafgrøder?
 • Slætgræs
 • Pil
 • Elefantgræs
 • Sorrel
 • Poppel
 • Rørgræs
 • Switchgrass
 • Jordskok
fler rige energiafgr der kan mere end at producere energi
Flerårige energiafgrøder – kan mere end at producere energi
 • Meget lav nitratudvaskning
  • Grundvandsbeskyttelse
  • VMP- og VRD-opfyldelse
  • God udnyttelse af husdyrgødning (indbygget efterafgrøde)
 • Lavt pesticidbehov
 • Kulstofparkering i jorden
 • Diversificering af landbrugslandskabet
 • Kan udnytte slam eller spildevand
 • God fyringskvalitet (lavt K- og Cl-indhold )
 • Omsættelighed til ethanol og biogas?
fordele og ulemper
Fordele og ulemper

Etablering N-norm Udbytte Høst Lagring

(JB4)

Pil ** 75 12 * *

Elefantg. * 75 15 (10) *** * (***)

Rørgræs *** 75 9 (6) ** * (***)

Sorrel *** 150 7 ** *

Slætgræs *** 240 9 *** **

produktions konomi db efter fradrag af maskin og arbejdsomkostninger
ProduktionsøkonomiDB efter fradrag af maskin- og arbejdsomkostninger

Pilekalkule FØI + DJF, JB4: 600 kr/ha

Pilekalkule Landcentret, sand: 1700 kr/ha

Pilekalkule Landcentret, ler: 2200 kr/ha

Budgetkalkuler, Landscentret:

Vårbyg, JB 1&3: -300 kr/ha

Vårbyg, JB 5-6: 600 kr/ha

Vinterhvede, JB 1&3: -400 kr/ha

Vinterhvede, JB 5-6: 1300 kr/ha

Energiafgrødetilskud 45€/ha

pils h je vandforbrug kan udnyttes til spildevandsrensning
Pils høje vandforbrug kan udnyttes til spildevandsrensning
 • http://www.lto.slu.se/english/research/Energiskog%20engelsk.pdf
 • Pilerensning dk??
hvorfor er der ikke plantet allerede
Hvorfor er der ikke plantet allerede?
 • Foreløbigt nok halm, flis m.m.
 • Større usikkerhed v. flerårige afgrøder
 • Manglende koordinering af landbrugs-, miljø- og energipolitik
 • Stor skala nødvendig – krævende logistik
hvad skal der til for at fremme fler rige energiafgr der
Hvad skal der til for at fremme flerårige energiafgrøder
 • Driftsøkonomien er OK – ikke mere!
 • Værdisæt miljøeffekter
 • Analyse af regler og love
 • Politisk signal og strategi
 • Fuldskala demo-projekter
 • Selektion og forædling
 • Udvikling af vind-vind løsninger
eksempler p udvikling
Eksempler på udvikling

Forædling

af pil: 63% udbytte-stigning på 15 år

eksempler p udvikling1
Eksempler på udvikling

Pris for plantning af elefantgræs reduceret med 80 %

eksempler p udvikling2
Eksempler på udvikling

Pilletter i stedet for træpiller

konklusion hvad er fordelene ved fler rige energiafgr der
Konklusion – Hvad er fordelene ved flerårige energiafgrøder
 • Miljøfordele
 • Kan sikre fortsat husdyrproduktion
 • Lave driftsomkost-ninger
 • God fyringskvalitet
konklusion hvad er bagdelene ved fler rige energiafgr der
Konklusion – Hvad er bagdelene ved flerårige energiafgrøder
 • Reduceret fleksibilitet
 • Lang afskrivning
 • Lav N-norm
 • Dyrkning skal læres
 • Nye maskiner
slide21
Elefantgræs sparer på vandetJordvandsindhold (volumenprocent) under pil og elefantgræs på lerblandet sandjord i 1998
ad